Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KANADSKÉ HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNÁVÁNÍ – COPM Mgr. Veronika Slepičková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KANADSKÉ HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNÁVÁNÍ – COPM Mgr. Veronika Slepičková"— Transkript prezentace:

1 KANADSKÉ HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNÁVÁNÍ – COPM Mgr. Veronika Slepičková veronika.slepickova@ergoaktiv.cz

2 KANADSKÉ HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNÁNÍ Canadian Occupational Performance Measure (COPM) = individualizované subjektivní hodnocení vychází z Kanadského modelu výkonu zaměstnání (CMOP) a Přístupu zaměřeného na klienta (Client-centred practice, CCP)

3 COPM – C ÍLE definovat problémové oblasti ve výkonu zaměstnávání/aktivit odhalit priority klienta v oblasti výkonu zaměstnávání/aktivit subjektivně zhodnotit aktuální výkon a spokojenost klienta ve stanovených problémových oblastech změřit změny ve vnímání vlastního výkonu klientem v průběhu ergoterapeutické intervence (Law at al., 2005)

4 COPM – P RŮBĚH  Semi-strukturovaný rozhovor Klient pod vedením terapeuta: 1. definuje aktivity z oblasti soběstačnosti, produktivity a volného času ve kterých se cítí omezen 2. hodnotí důležitost vybraných aktivit (1 – 10)

5 COPM – P RŮBĚH 3. hodnotí svůj aktuální výkon ve zvolených aktivitách (1 – 10) 4. hodnotí osobní spokojenost s aktuálním výkonem (1 – 10) 5. celkové skóre Po čase probíhá kontrolní hodnocení

6 COPM – PRAKTICKÝ VÝSTUP Výsledky hodnocení se používají ke: stanovení individuálních cílů terapie stanovení terapeutického plánu

7 R ESPONDENT Klient klient sám odpovídá a určuje problémové oblasti Oprávnění respondent (zástupce) např. při narušené komunikační schopnosti klienta Náhradní respondent (zástupce) pokud odpovídá a určuje problémové oblasti jiná osoba, která dále z intervence těží např. rodina klienta s demencí

8 SPECIFICKÉ POUŽITÍ U NĚKTERÝCH SKUPIN KLIENTŮ Děti od 5 let schopny určit problém klíčová je vhodná metoda získání informací zástupce v podobě rodičů/učitelů Psychiatrie možná neshoda v náhledu na problém respektování pohledu klienta neschopnost identifikovat problémy – nutno k tomu dojít v terapii

9 SPECIFICKÉ POUŽITÍ U NĚKTERÝCH SKUPIN KLIENTŮ Kognitivní poruchy pochopení abstraktního bodování pozornost/paměť – klidné prostředí, rozfázování Afázie alternativní komunikace poznat klienta – časový odstup oprávněný respondent

10 V YUŽITÍ COPM V N EUROREHABILITACI akutní lůžka lůžková RHB oddělení oddělení následné péče ambulance léčebné lázně rehabilitační kliniky a ústavy

11 K AZUISTIKA – P ANÍ K AROLÍNA nar. 1960 povolání: dělnice stav po resekci meningeomu a cévní mozkové příhodě levostranná hemiparéza, pohyb v interiéru i exteriéru na mechanickém vozíku chůze možná s oporou (vysoké chodítko) – pouze pár kroků LHK plegická kognitivně v pořádku

12 E RGOTERAPEUTICKÉ V YŠETŘENÍ motorika pohyb v interiéru/exteriéru pomocí mechanického invalidního vozíku LHK plegická snížení celkové výdrže (unavitelnost) a fyzické kondice zhoršená stabilita soběstačnost nutná dopomoc v pADL i iADL (oblékání, hygiena, příprava pokrmů, nakupování apod.) kognitivní funkce BPN

13 COPM Problémy ve výkonu zaměstnávání Vstupní hodnocení Výstupní hodnocení/reevaluace výkonspokojenostvýkonspokojenost Samostatná mobilita1159 Procházky5310 Návštěva kulturních akcí 10 52 Péče o domácnost1132 Styk s přáteli9463 Celkové skóre5,23,85,85,2 Změna ve výkonu0,6 Změna ve spokojenosti2

14 I NDIVIDUÁLNÍ P LÁN cíle: zvládnout samostatný pohyb v interiéru bez invalidního vozíku zvládnout lépe běžné denní činnosti (oblékání, hygiena, přesuny, vaření, péče o domácnost) naučit se základní práci s počítačem (základní programy a internet) nalézt produktivní činnost (např. dobrovolnictví v místě bydliště)

15 S HRNUTÍ na počátku terapie subjektivní potřeba asistence při přesunech veškeré domácí práce (vaření, úklid) obstarávala rodina chůze v interiéru možná pouze ve vysokém chodítku na konci terapie přesuny možné bez jakékoliv asistence přípravu pokrmů v domácnosti začala opět obstarávat klientka (s asistencí) chůze v interiéru možná s oporou o 1 FH

16 Z ÁVĚREM … Význam COPM: Propojení terapie a reálného života! Přínos nových informací do terapie! Zapojení klienta do terapie! Zjištění míry změny subjektivního vnímání vlastního stavu klientem – podstatné pro začlenění reálného pokroku do běžného života!

17 W ORKSHOP – COPM

18 A KTIVITY /Z AMĚSTNÁVÁNÍ soběstačnost osobní péče (výběr oblečení, svlékání, otevírání nádob, nalévání tekutin, použití toalety, osobní hygiena, úprava nehtů, holení, nalíčení,, čištění zubů, sexuální život, užívání léků) funkční mobilita (otáčení se na lůžku, přesuny – vozík, vana, chůze po schodech, nastupování a vystupování z auta) samostatnost v komunitě (řízení auta, přeprava MHD, telefonování, domlouvání schůzek, manipulace s penězi, vyplňování formulářů, jednání na úřadech, nakupování) produktivita placená/neplacená práce (hledání a výběr zaměstnání, domlouvání pohovorů, absolvování příjímacího pohovoru, učení se novým věcem, zvládání zodpovědnosti, vztahy se spolupracovníky, dochvilnost, zvládání problémů/konfliktů) organizace domácnosti (nákup potravin, příprava pokrmů, úklid domácnosti, praní, žehlení, drobné opravy v domácnosti, péče o děti) hra/škola (manipulace s předměty, šplhání, házení, běhání, skákání, kreativní vyjádření, psaní, počítání, práce v kolektivu, ústní projev, pamatování úkolů) volný čas pasivní odpočinek (poslouchání hudby, sledování televize, čtení knih, novin, časopisů, pletení, šití, háčkování, zájem o koníčky, kreativní činnosti, stolní a karetní hry) aktivní odpočinek (sportování, péče o domácí zvíře, návštěva kulturních akcí, návštěva restauračních zařízení, společenský život, řízení auta, procházky, cestování) společenský život (hovor s přáteli/rodinou, telefonování, účast na večírcích, psaní dopisů, plánování společenských schůzek apod.)

19 D ĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "KANADSKÉ HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNÁVÁNÍ – COPM Mgr. Veronika Slepičková"

Podobné prezentace


Reklamy Google