Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svalová tkáň Modul B čtvrtek, 6. dubna 2017 16:26.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svalová tkáň Modul B čtvrtek, 6. dubna 2017 16:26."— Transkript prezentace:

1 Svalová tkáň Modul B čtvrtek, 6. dubna :26

2 Svalová tkáň aktivní součást pohybového aparátu
vysoce diferencovaná tkáň příčně pruhovaná svalovina kosterní svalovina srdeční svalovina hladká svalovina nespecifický kontraktilní systém

3 Sval začátek /origo/ x úpon /insertio/ caput, venter, (cauda)
aponeurosis (plochá šlacha) agonista x antagonista synergista hlavní a pomocné svaly neutralizační jedno-, dvou- a vícekloubové svaly aktivní a pasivní insuficience funkce

4 Tvary svalů m. fusiformis (vřetenovitý) m. rectus (přímý)
m. triangularis (trojúhelníkovitý), quadratus (čtvercovitý) m. biventer (dvojbříškový) m. biceps (dvojhlavý), triceps, quadriceps m. semipennatus (polozpeřený), pennatus (zpeřený) m. orbicularis (okrouhlý) m. cutaneus (kožní)

5 Druhy svalů dle funkce m. abductor m. adductor m. rotator m. flexor
m. extensor m. supinator m. pronator m. opponens m. sphincter m. dilatator

6

7 Inervace tkáně neuromuskulární hilus mon-, di- a plurineurální svaly
motorická ploténka

8 Pomocná zařízení svalová
fascie bursae mucosae vaginae synoviales et fibrosae variace svalů

9 Stavba kosterního svalu
epimysium (perimysium externum) na povrchu svalu, kolagenní vazivo perimysium (perimysium internum) kolagenní vlákna cévní a nervové pleteně endomysium lamina basalis + retikul. vlákna

10 Stavba svalu

11 Kosterní svalovina svalové vlákno šlacha (tendon)
mnohojaderný útvar (syncytium) jádra na periferii μm v průměru,délka cm až dm vývoj: myoblasty  myotuba  sv. vlákno satelitní buňky šlacha (tendon) kolagenní vlákna zakotvení do baz. laminy sval. vlákna

12 Svalové vlákno jádra oválná uložena na periferii
plazmatická membrána = sarkolema invaginuje do hloubky - T-tubuly cytoplasma = sarkoplasma myofibrily mitochondrie, granula glykogenu, myoglobin hladké ER = sarkoplazmatické retikulum

13 Schéma svalového vlákna

14

15

16 Elektronogram č. 23

17 Sarkomera ohraničena dvěma Z-liniemi
A-proužek - tlusté filamentum - tmavý I-proužek - tenké filamentum - světlý Z-linie - α-aktinin..., kotví tenká filamenta H-proužek - jen tlustá filamenta M-proužek - vázání tlustých f. myomesinem ohraničena dvěma Z-liniemi hexagonální uspořádání na příčném řezu

18 Sarkomera

19 Elektronogram č. 24

20 Myofibrily vytvářejí příčné pruhování tenká filamenta tlustá filamenta
aktin, tropomyosin a troponin nebulin tlustá filamenta myosin, titin spojovací proteiny desmin, α-aktinin, dystrofin

21 Tenká filamenta G-aktin polymeruje na F-aktin tropomyosin troponin
dvoušroubovice tropomyosin dvojvlákno, za sebou stabilizuje a zpevňuje filamentum troponin T, C a I globulární podjednotky vázán na tropomyosin

22 Tlustá filamenta myosin typu II těžké řetězce a lehké řetězce
vláknitý segment - spojuje myosiny globulární segment - vazba aktinu, ATPázová aktivita symetrické uspořádání

23 Mechanismus kontrakce
tenká a tlustá filamenta se do sebe zasouvají 1. ATP je vázáno na myosin, nehydrolyzuje 2. Ca2+ se váže na TnC  změna konformace 3. vazba aktinu a myosinu 4. hydrolýza ATP, ohnutí myosinu o 45o 5. vazba ATP na myosin a uvolnění vazby a-m 6. opakuje se dokud je  Ca2+

24 T-systém na rozhraní A a I-proužku je T-tubulus
z obou stran na něj naléhá cisterna SR = triáda SR je rezervoár Ca2+ iontů membrána obsahuje Ca2+-ATPázu T-systém obklopuje myofibrily „rozvádí“ depolarizační potenciál otevírají se tak Ca2+ kanály SR

25

26

27 Zásobení svalu cévy i nervy se větví ve vazivu svalu senzitivní nervy
nervosvalová vřeténka (délka svalu) šlachová vřeténka (napětí svalu) volná nervová zakončení (bolest) motorické nervy α - motoneurony motorická jednotka

28 Motorická ploténka kontakt svalu s nervem nervové zakončení
bez myelinové pochvy synaptické váčky (acetylcholin) a mitochondrie synaptická štěrbina svalové vlákno druhotné spojovací záhyby jádra, mitochondrie, ribosomy

29 Nervosvalové vřeténko
vlákna ve vřetenovité pochvě z vaziva tzv. intrafuzální vlákna centrální (sensorický) region periferní (kontraktilní) region inervováno senzorickými a γ-motoneurony informuje o délce svalu

30 Typy svalových vláken červená vlákna bílá vlákna intermediární vlákna
hojně myoglobinu a mitochondrií pomalejší akce, větší výdrž bílá vlákna málo myoglobinu i mitochodrií rychlá kontrakce, slabá výdrž intermediární vlákna mezityp

31 Energetický metabolismus
pohotovostní zdroje - kreatinfosfát, ATP zásobní látka - glykogen červená vlákna - β-oxidace MK bílá vlákna - anaerobní glykolýza

32 Srdeční svalovina kardiomyocyty endomysium, perimysium, epimysium
cylindrické bb. cca 90 x 15 μm spojeny interkalárními disky endomysium, perimysium, epimysium

33 Kardiomyocyt jednojaderná bb. - oválné jádro centrálně
množství mitochondrií GER, GA, glykogen, lipidy kontraktilní aparát - jako v kosterním svalu SR - příčně probíhá na úrovni Z-linií jsou vytvořeny diády v síních granula s ANF spec. bb. excitomotorického aparátu

34

35

36 Interkalární disk spojení sousedních kardiomyocytů
probíhají schodovitě příčné styčné plochy - nerovné, kuželovité intercelulární spoje macula adherens - na vrcholcích kuželů, spojení bb. fasciae adherentes - na svazích kuželů, kotví aktinová filamenta gap junction - podélné úseky, funkční spojení

37

38 Energetický metabolismus
utilizuje široké spektrum látek glukóza, laktát, ketolátky, aminokyseliny, esterifikované i neesterifikované MK

39 Hladká svalovina ve stěnách dutých orgánů (cévy, střeva…) i jinde (kůže, prostata) vřetenovité svalové bb μm dlouhé jádro centrálně, při jeho pólech organely bb. obklopena laminou basalis a retik. vlákny není vyvinut T-systém syntéza kolagenu, elastinu a proteoglykanů

40 Kontraktilní aparát hladké svaloviny
myofilamenta uspořádána síťovitě nejsou sarkomery ani Z-linie kotvení do denzních tělísek není přítomen troponin, Ca2+ váže kalmodulin kaveoly nahrazují funkci T-tubulů intermediární filamenta - funkce cytoskeletu

41

42 Elektronogram č.22

43

44 Mechanismus kontrakce
1. lehký řetězec myosinu (LC) inhibuje ATPázovou aktivitu 2. Ca2+-kalmodulin aktivuje myosin-LC-kinázu (přes cAMP) 3. fosforylací LC se ruší inhibice 4. vazba aktinu na myosin 5. dále jako u kosterní svaloviny

45 Inervace autonomní systém četné gap junctions
ke kontrakci dochází i pouhým protažením vlákna

46 Nespecifický kontraktilní systém
myoepitelové bb. součásti exokrinních žláz pomáhají exkreci hvězdicovitého nebo vřetenovitého tvaru pod kontrolou autonomního nervstva slinné žlázy, ledvinové tubuly...

47 Regenerace svalové tkáně
vysoce diferencovaná tkáň nízká schopnost regenerace srdeční sval se hojí jizvou kosterní sval se hojí jizvou + lehce regeneruje ze satelitových bb. hladké svalové bb. se dělí a snadno regenerují


Stáhnout ppt "Svalová tkáň Modul B čtvrtek, 6. dubna 2017 16:26."

Podobné prezentace


Reklamy Google