Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Zdeněk Bartl, NK ČR Rody Unifikované názvy Personální jména Konference Edice Akce Rodiny Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Zdeněk Bartl, NK ČR Rody Unifikované názvy Personální jména Konference Edice Akce Rodiny Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names."— Transkript prezentace:

1 © Zdeněk Bartl, NK ČR Rody Unifikované názvy Personální jména Konference Edice Akce Rodiny Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Soubory národních jmenných autorit Soubory národních jmenných autorit jako výsledek jako výsledek KOOPERACE českých knihoven českých knihoven

2 2 „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08 © Zdeněk Bartl, NK ČR Osnova přednášky:  Úvod  Co to je autorita  „Prehistorie“ autorit v NK ČR (u nás)  Projekt kooperace na tvorbě autorit  Od formátu UNIMARC k MARC21  Je užitečné spolupracovat/využívat autority?  Budoucnost autorit, výhledy kooperativní spolupráce  Závěr

3 3 „Jinonické pondělky“ UISK prosinec ´07 © Zdeněk Bartl, NK ČR Úvod do problematiky AUTORIT

4 4 © Zdeněk Bartl, NK ČR Soubor autorit - co je to? „Definice“: unifikovaných nezbytný Soubor ověřených a unifikovaných selekčních údajů (jmenných a věcných) určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů a informací, doplněných o nezbytný odkazový a poznámkový aparát „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

5 5 © Zdeněk Bartl, NK ČR Ještě jinak: Co je soubor autorit? Prostředek k unifikaci selekčních údajů !!!!! (žádná faktografická báze!) „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

6 6 © Zdeněk Bartl, NK ČR Soubor národních autorit (obecně z hlediska obsahu) národní bibliografii Je tvořený soubory autorit doprovázející příslušnou národní bibliografii, které vytvořila odpovědná národní (bibliografická) agentura s ohledem na národní specifika „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

7 7 © Zdeněk Bartl, NK ČR Princip(„Povinnost“) „Spolehnutí se na identifikaci autora (díla) příslušnou národní bibliografickou agenturu“ „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

8 8 Záznamy jmenných autorit (slouží k zaznamenání autoritních záhlaví) pro: personální jména, rod, rodinu personální jména, rod, rodinu korporace, akce korporace, akce geografické oblasti geografické oblasti unifikované názvy unifikované názvy autor/unifikovaný název autor/unifikovaný název © Zdeněk Bartl, NK ČR © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

9 © Zdeněk Bartl, NK ČR Obecný model posloupnosti kroků (zjednodušeně) 1. ověření daného selekčního údaje v bázi autorit - kladná odpověď (ideální stav!) 3. vytvoření bibliografického záznamu 2. vytvoření autoritního záznamu pro daný selekční údaj záporná odpověď - následuje „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

10 10 Projekt „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit“ © Zdeněk Bartl, NK ČR

11 11 URL adresa báze autorit © Zdeněk Bartl, NK ČR http://aut.nkp.cz „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

12 Seznam kooperujících knihoven (viz: Portál „Národní autority ČR“ – Seznam účastníků) © Zdeněk Bartl, NK ČR http://autority.nkp.cz/jmenne-autority „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

13 © Zdeněk Bartl, NK ČR (Soubory autorit budovány v NK ČR – od r. 1996, kooperace knihoven zahájena od r. 2001) Rok 2007:  spolupracuje více jak 60 knihoven při tvorbě autorit  vyškoleno dosud více jak 400 pracovníků/-nic  on-line spolupráce v heterogenním prostředí (SW) „Jinonické pondělky“ UISK prosinec ´07

14 © Zdeněk Bartl, NK ČR Základní principy funkčního modelu   Tvorba a ukládání autoritních záznamů v režimu on-line (dávkové importy jen „jednorázové“)  Spolupráce knihoven na bázi protokolu Z39.50 (verze 3; funkce „update“)  Správa a údržba záznamů autorit centrálně v NK ČR  Existence (fyzická) centrální databáze národních autorit v NK ČR(ALEPH500) „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

15 © Zdeněk Bartl, NK ČR Spolupráce knihoven   Pasivní – Z39.50 (search/retrieve) – pouze stahování záznamů z báze autorit (server Sigma/ALEPH)  Aktivní - Z39.50 (database update) – nejen stahování, ale i vytváření záznamů v bázi autorit (server Vega) „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

16 Funkční ( schematický ) model kooperace CENTRUM Správa a údržba Management tvorba, využívání autorit © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

17 © Zdeněk Bartl, NK ČR Simulace postupu lokální knihovny při využívání a tvorbě autoritních záznamů (pomocí Z39.50 klienta) „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

18 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

19 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

20 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

21 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

22 © Zdeněk Bartl, NK ČR Simulace postupu zpracování návrhů autoritních záznamů („vrchní supervize“ v bázi AUT v ALEPHu) „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

23 © Zdeněk Bartl, NK ČR Fázové zpoždění mezi serverem Vega a bázi AUT(ALEPH) je max. 15 min. „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

24 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

25 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

26 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

27 27 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08 Formát záznamů (Počátek –> CZMARC – USMARC - ?)  1995 - UNIMARC  2004 - MARC21

28 28 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08 Je užitečné využívat autority/spolupracovat?

29 29 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

30 30 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

31 31 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

32 32 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

33 33 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

34 34 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

35 35 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

36 36 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

37 37 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

38 38 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08 Zajímavosti v bázi…

39 39 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

40 40 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08 $$aBerger, Jiří,$$d1950- $$aBezděk, Aleš,$$d1970- $$aBláha, Jan,$$d1950- $$aDoležel, Jiří,$$d1965- $$aHavel, Jiří,$$d1957- $$aHavlíček, Karel,$$d1950- $$aHlaváč, Ivo,$$d1976- $$aHorák, Jaroslav,$$d1959- $$aHromádka, Pavel,$$d1969- $$aIlavský, Ján,$$d1922- $$aKolář, Pavel,$$d1943- $$aKolář, Petr,$$d1967- $$aKoníček, František,$$d1937- $$aLexa, Jiří,$$d1941- $$aMotl, Milan,$$d1977- $$aNovotný, Vladimír,$$d1946- Dvojníci v bázi autorit

41 41 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08 $$aNovák, Jiří,$$d1950- $$aNovák, Josef,$$d1978- $$aSlavík, Pavel,$$d1946- $$aSoukupová, Věra,$$d1959- $$aSouček, Miroslav,$$d1952- Dvojníci v bázi autorit $$aSvoboda, Milan,$$d1951- $$aVlk, František,$$d1946- $$aVácha, Vladimír,$$d1968- $$aŠimůnek, Michal,$$d1976- $$aŠtěpánek, Karel,$$d1924-

42 © Zdeněk Bartl, NK ČR Počty záznamů v bázi národních autorit NK ČR Báze národních jmenných autorit NK ČR Záznamů celkem (stav březen 2008) Jmenné autority (personální a korporace) 370.000 zázn. „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

43 © Zdeněk Bartl, NK ČR Statistika prospěšnosti báze autorit pro každodenní katalogizaci knihoven v r. 2006 „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

44 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

45 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

46 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

47 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

48 © Zdeněk Bartl, NK ČR Rody Unifikované názvy Personální jména Konference Edice Akce Rodiny Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names „Národní autority „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“ interoperabilita s NK ČR“ 

49 J.Čapek -“Kulhavý poutník“ E.Bass – „Klabzubova jedenáctka“ (il.J.Čapek) Dílo J.Čapka-katalog výstavy „Harmonikář“ obraz J.Čapka Čapek Josef, 1887-1945

50 50 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

51 © Zdeněk Bartl, NK ČR „Archivy, knihovny a muzea nejsou zřizovány samy pro sebe, ale k tomu, aby sloužily svým uživatelům a celé společnosti. Pokud chceme hodnotit význam našich institucí, hodnocení se musí opírat především o jejich význam pro veřejnost a vliv na společnost. Pro uživatele není podstatné, zda jsou zdroje poznání a zkušeností uloženy v archivech, knihovnách nebo muzeích. Chtějí především získat přístup ke zdrojům, které hledají a využít je bez ohledu na to, do které kategorie institucí spadají.“ Jon Birger Østby „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

52 © Zdeněk Bartl, NK ČR Projekt „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“ (realizován v letech 2007-2011) Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Moravského zemského muzea v Brně Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Moravského zemského muzea v Brně Národní knihovna ČR, oddělení národních jmenných autorit Národní knihovna ČR, oddělení národních jmenných autorit „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

53 Bez (spolu)práce nejsou koláče/autority ! © Zdeněk Bartl, NK ČR „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

54 © Zdeněk Bartl, NK ČR Neslibujeme zázraky, ale reálné usnadnění katalogizačních prací „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08

55 © Zdeněk Bartl, NK ČR Kontakt, informace PhDr. Zdeněk Bartl Národní knihovna ČR Klementinum 190 110 01 Praha 1 tel.: 221 663 322 e-mail: zdenek.bartl@nkp.cz „Jinonické pondělky“ UISK březen ´08


Stáhnout ppt "© Zdeněk Bartl, NK ČR Rody Unifikované názvy Personální jména Konference Edice Akce Rodiny Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names."

Podobné prezentace


Reklamy Google