Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LČ používaná k léčbě diatebes mellitus Mgr. Eva Brčáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LČ používaná k léčbě diatebes mellitus Mgr. Eva Brčáková."— Transkript prezentace:

1 LČ používaná k léčbě diatebes mellitus Mgr. Eva Brčáková

2 Diabetes mellitus multifaktoriální onemocnění s výraznou genetickou komponentou, charakterizované hyperglykémií a poruchou intermediárního metabolismu multifaktoriální onemocnění s výraznou genetickou komponentou, charakterizované hyperglykémií a poruchou intermediárního metabolismu vyvolán absolutním nebo relativním nedostatkem insulinu → vzestup koncentrace glukózy v plazmě vyvolán absolutním nebo relativním nedostatkem insulinu → vzestup koncentrace glukózy v plazmě hraniční hodnoty diabetu: koncentrace plasmatické glukózy 7,0 mmol/l nalačno a 11,1 mmol/l 2 hod po jídle hraniční hodnoty diabetu: koncentrace plasmatické glukózy 7,0 mmol/l nalačno a 11,1 mmol/l 2 hod po jídle

3 Typ l (IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus) dříve juvenilní diabetes dříve juvenilní diabetes absolutní nedostatek insulinu absolutní nedostatek insulinu léze B-buněk Langerhansových ostrůvků (obvykle vyvolána autoimunitním onemocněním) → infiltrace ostrůvků T-lymfocyty léze B-buněk Langerhansových ostrůvků (obvykle vyvolána autoimunitním onemocněním) → infiltrace ostrůvků T-lymfocyty prokazatelné protilátky proti tkání ostrůvků a insulinu prokazatelné protilátky proti tkání ostrůvků a insulinu

4 Typ ll (NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus) dříve stařecký diabetes (nástup v dospělosti) dříve stařecký diabetes (nástup v dospělosti) relativní nedostatek insulinu relativní nedostatek insulinu hladiny insulinu můžou být normální, pod- nebo nadnormální, cílové orgány vykazují vůči insulinu sníženou citlivost nebo je stav způsoben nižším počtem insulinových receptorů hladiny insulinu můžou být normální, pod- nebo nadnormální, cílové orgány vykazují vůči insulinu sníženou citlivost nebo je stav způsoben nižším počtem insulinových receptorů pacienti s NIDDM mají často nadváhu (následek genetické dispozice) pacienti s NIDDM mají často nadváhu (následek genetické dispozice)

5  Genetické defekty (mutace glukokinasy, mutace mitochondriálního přenašeče, aj.) NIDDM bez genetické dispozice NIDDM bez genetické dispozice při pankreatitidě při pankreatitidě zvýšená sekrece hormonů: zvýšená sekrece hormonů:somatotropingestageny hormony štítné žlázy glukagon glukokortikoidy (při Cushingově chorobě, stresu – steroidní diabetes) Faktory vzniku NIDDM

6 Porovnání diabetu Typu 1 a Typu 2 Věk v čase vzniku Výživový stav v čase vzniku Prevalence Genetická predispozice Defekt nebo deficit Typ 1 (Insulin-dependentnídiabetes) Typ 2 (Non-insulin- dependentní diabetes) Obvykle během dětství nebo puberty Často podvyživený 10 až 20 procent diagnostikovaných diabetiků Mírná Léze B buněk, eliminující produkci insulinu Mnohdy ve věku nad 35 let Obvykle přítomná obezita 80 až 90 procent diagnostikovaných diabetiků Velmi výrazná Neschopnost B buněk produkovat přiměřené množství insulinu; insulinová rezistence; jiné poruchy

7 Dvoufázová odpověď na zvýšenou koncentraci glukózy počáteční fáze - uvolnění zásobního hormonu ze sekrečních granulí počáteční fáze - uvolnění zásobního hormonu ze sekrečních granulí pomalejší fáze - zčásti pokračující uvolnění z granulí, především syntéza de novo (1 hod) pomalejší fáze - zčásti pokračující uvolnění z granulí, především syntéza de novo (1 hod) první fáze chybí u DM2 a obě u DM1 první fáze chybí u DM2 a obě u DM1 vylučování insulinu je řízeno především koncentrací glukózy v krvi ale i hormony, autonomními mediátory aj. vylučování insulinu je řízeno především koncentrací glukózy v krvi ale i hormony, autonomními mediátory aj. faktory snižující uvolnění insulinu z pankreatu: somatostatin (působení na α- a ß-buňky) faktory snižující uvolnění insulinu z pankreatu: somatostatin (působení na α- a ß-buňky) stimulace sympatiku (adrenalin přes α2- receptory)

8 Fig. 1. Schematic diagram of two-phase release of insulin in response to a constant glucose infusion glucose prediabetes/diabetes Type 2 normal Basal level early phase late phase Type 1 permitted Arb. units Type 1

9 LČ používaná u diabetu LČ při diabetu l. typu LČ při diabetu l. typu Insulin Insulin LČ při diabetu ll. typu LČ při diabetu ll. typu Deriváty sulfonylmočoviny: 1. generace Deriváty sulfonylmočoviny: 1. generace 2. generace 2. generace Biguanidy Biguanidy Inhibitory α-glukosidázy Inhibitory α-glukosidázy Nesulfonamidová perorální antidiabetika Nesulfonamidová perorální antidiabetika Thiazolidindiony Thiazolidindiony

10 Insulin lidský insulin – nízkomolekulární protein lidský insulin – nízkomolekulární protein silně elektronegativní (vazba na positivně nabité proteiny v cirkulaci a insulinové receptory na membráně buňky) silně elektronegativní (vazba na positivně nabité proteiny v cirkulaci a insulinové receptory na membráně buňky) 2 peptidové řetězce A (21 AMK) a B (30 AMK), spojené 2 disulfidickými můstky 2 peptidové řetězce A (21 AMK) a B (30 AMK), spojené 2 disulfidickými můstky Figure 1. Structure of human insulin Figure 1. Structure of human insulin.

11 Syntéza insulinu preproinsulin → proinsulin → insulin a C-peptid (ukazatel endogenní sekrece insulinu) preproinsulin → proinsulin → insulin a C-peptid (ukazatel endogenní sekrece insulinu) uvolnění insulinu z B-buněk pankreatu každých 15 -30 min uvolnění insulinu z B-buněk pankreatu každých 15 -30 min

12 Uvolnění insulinu z B-buněk pankreatu  řízeno především koncentrací glukózy  a) vstup glukózy do B-buněk transportérem Glut-2  b) metabolizace glukózy glukokinázou (rate limiting enzym)  c) zvýšení koncentrace ATP v buňce  d) uzavření ATP-senzitivních draslíkových kanálů  e) depolarizace a otevření napěťově řízených Ca 2+ kanálů  f) degranulace B-buněk a uvolnění insulinu do extracelulárního prostoru

13

14 Insulinové receptory glykoproteinové komplexy (svaly, tuková tkáň) glykoproteinové komplexy (svaly, tuková tkáň) 2 heterodimery spojené S-S můstky, z nichž každý sestáva z α- a β- podjednotky 2 heterodimery spojené S-S můstky, z nichž každý sestáva z α- a β- podjednotky α-podjednotka – extracelulární, vazebné místo pro inzulin α-podjednotka – extracelulární, vazebné místo pro inzulin β-podjednotka – transmembránový protein s tyrosinkinázovou aktivitou β-podjednotka – transmembránový protein s tyrosinkinázovou aktivitou navázaní INZ na α-podjednotku rcp → konformační změna rcp → aktivace β-podjednotky a její autofosforylace → aktivovaná tyrosinkináza spouští kaskádu fosforylací proteinů (IRS – insulin receptor substrate proteins), které jsou druhými posly translokace glukózových transportérů z nitra k povrchu buňky → rychlý transport glukózy do buňky facilitovanou difúzí navázaní INZ na α-podjednotku rcp → konformační změna rcp → aktivace β-podjednotky a její autofosforylace → aktivovaná tyrosinkináza spouští kaskádu fosforylací proteinů (IRS – insulin receptor substrate proteins), které jsou druhými posly translokace glukózových transportérů z nitra k povrchu buňky → rychlý transport glukózy do buňky facilitovanou difúzí

15 Figure 3: Insulin-receptor complexes on the cell surface cause chemical responses to occur within the cell. This figure was reproduced pending permission from the authors of Life, 6th Ed (Purves et al, 2001).

16 Účinky insulinu hlavní hormon regulující látkový metabolismus v játrech, svalech a tukové tkáni hlavní hormon regulující látkový metabolismus v játrech, svalech a tukové tkáni stimuluje anabolické a inhibuje katabolické procesy stimuluje anabolické a inhibuje katabolické procesy usnadňuje vychytávání glukózy, AMK a lipidů z potravy usnadňuje vychytávání glukózy, AMK a lipidů z potravy akutní účinek insulinu se projeví jako hypoglykémie akutní účinek insulinu se projeví jako hypoglykémie

17

18 Akutní následky nedostatku insulinu výpadek působení insulinu na glukózový metabolismus → hyperglykémie výpadek působení insulinu na glukózový metabolismus → hyperglykémie osmotická diuréza s renálními ztrátami vody → polyurie osmotická diuréza s renálními ztrátami vody → polyurie renální ztráty Na a K kationtů, dehydratace, žízeň renální ztráty Na a K kationtů, dehydratace, žízeň dehydratace vede k hypovolemii dehydratace vede k hypovolemii rozklad sval. proteinů s poruchami elektrolytů → svalová slabost rozklad sval. proteinů s poruchami elektrolytů → svalová slabost MK jsou uvolňovány do krve (hyperacidlipidemie) a v játrech se přetvářejí na kys. acetooctovou a β- hydroxymáselnou MK jsou uvolňovány do krve (hyperacidlipidemie) a v játrech se přetvářejí na kys. acetooctovou a β- hydroxymáselnou

19  diabetická ketoacidóza – intenzivní rozklad tuků na Acetyl-CoA, který je v nepřítomnosti aerobního metabolismu sacharidů rozkládán na acetoacetát a ß-hydroxybutyrát (zapříčiňuje acidózu) a aceton (keton) hromadění kyselin vede k acidóze → hluboké dýchaní pacienta (Kussmaulovo dýchání) hromadění kyselin vede k acidóze → hluboké dýchaní pacienta (Kussmaulovo dýchání) z MK se v játrech tvoří TAG, které se zabudovávají do VLDL z MK se v játrech tvoří TAG, které se zabudovávají do VLDL část TAG zůstává v játrech → ztukovatění jater (steatóza) část TAG zůstává v játrech → ztukovatění jater (steatóza) odbourávání bílkovin, tuků, polyurie - ztráty hmotnosti odbourávání bílkovin, tuků, polyurie - ztráty hmotnosti

20 poruchy metabolismu elektrolytů, změny objemu buněk indukované posunem osmolarity - omezení funkce neuronů → hyperosmolární nebo ketoacidické kóma poruchy metabolismu elektrolytů, změny objemu buněk indukované posunem osmolarity - omezení funkce neuronů → hyperosmolární nebo ketoacidické kóma U NIDDM jsou v popředí hyperglykémie a hyperosmolarita U NIDDM jsou v popředí hyperglykémie a hyperosmolarita U IDDM se k tomu přidávají následky zvýšené proteolýzy a lipolýzy (ketoacidózy) U IDDM se k tomu přidávají následky zvýšené proteolýzy a lipolýzy (ketoacidózy)

21 Pozdní komplikace dlouhotrvající hyperglykémie ústřední roli hraje hyperglykémie ústřední roli hraje hyperglykémie zvýšený sklon k infekcím (kůže – furunkl, ledvin – pyelonephritis) zvýšený sklon k infekcím (kůže – furunkl, ledvin – pyelonephritis) hyperglykémie podporuje tvorbu plazmatických bílkovin (fibrinogenu, haptaglobinu, koagulač. faktorů V a Vlll) → tromboembolické riziko hyperglykémie podporuje tvorbu plazmatických bílkovin (fibrinogenu, haptaglobinu, koagulač. faktorů V a Vlll) → tromboembolické riziko

22 Mikroangiopatie - ztluštění bazálních membrán se sníženou propustností a zúžením lumina → retinopatie - změny na sítnici oka, které mohou vést k oslepnutí Mikroangiopatie - ztluštění bazálních membrán se sníženou propustností a zúžením lumina → retinopatie - změny na sítnici oka, které mohou vést k oslepnutí → glomeruloskleróza v ledvinách - proteinurie, hypertenze a insuficience ledvin → diabetická neuropatie – nahromadění aktivních metabolitů Glu ve Schwanových buňkách a neuronech (narušení vedení axonem) Makroangiopatie - hypertenze podporuje spolu se vstupem VLDL v krvi a zvýšenou koagulační pohotovostí → poškození ledvin, tvorba aterosklerotických plátů (tukové deposita v intimě artérií), ateroskleróza, srdeční a mozkový infarkt Makroangiopatie - hypertenze podporuje spolu se vstupem VLDL v krvi a zvýšenou koagulační pohotovostí → poškození ledvin, tvorba aterosklerotických plátů (tukové deposita v intimě artérií), ateroskleróza, srdeční a mozkový infarkt

23 Terapeutické užití insulinu léčba IDDM, u některých pacientů s NIDDM léčba IDDM, u některých pacientů s NIDDM cíl terapie: normalizace koncentrace glukózy v plazmě, zabránění pozdním komplikacím (retinopatie, neuropatie, nefropatie) cíl terapie: normalizace koncentrace glukózy v plazmě, zabránění pozdním komplikacím (retinopatie, neuropatie, nefropatie) LP obsahují 40j./ml, častěji se používají LP s koncentrací 100j./ml LP obsahují 40j./ml, častěji se používají LP s koncentrací 100j./ml Insulin - bílkovinná molekula rozkládaná v trávicím ústrojí → aplikace parenterálně Insulin - bílkovinná molekula rozkládaná v trávicím ústrojí → aplikace parenterálně s.c. injekce, v akutních situacích i.v.nebo i.m., nejnověji inhalační aplikace s.c. injekce, v akutních situacích i.v.nebo i.m., nejnověji inhalační aplikace

24 Zdroje insulinu izolace z hovězích a vepřových pankreatů → složité způsoby purifikace izolace z hovězích a vepřových pankreatů → složité způsoby purifikace hovězí se liší od humánního třemi AMK, vepřový jednou AMK hovězí se liší od humánního třemi AMK, vepřový jednou AMK humánní insulin připraven rekombinantní DNA technologií: je polárnější → rychleji se vstřebává z místa podání, má kratší působení humánní insulin připraven rekombinantní DNA technologií: je polárnější → rychleji se vstřebává z místa podání, má kratší působení účinnost humánních insulinů je srovnatelná se zvířecími účinnost humánních insulinů je srovnatelná se zvířecími výhoda humánního insulinu: nižší imunogennost výhoda humánního insulinu: nižší imunogennost

25 Insulinové preparáty 1. vysoce čištěné neutrální vodné roztoky nebo suspenze insulinu 1. vysoce čištěné neutrální vodné roztoky nebo suspenze insulinu 2. suspenze insulinu v nekovalentní vazbě se zinečnatými ionty (zink-insulin) 2. suspenze insulinu v nekovalentní vazbě se zinečnatými ionty (zink-insulin) 3. suspenze komplexu insulinu s protaminem a zinečnatými ionty (protamin- zink-insulin) 3. suspenze komplexu insulinu s protaminem a zinečnatými ionty (protamin- zink-insulin) PUR – chromatograficky přečištěné PUR – chromatograficky přečištěné monokomponentní - vysoce čištěné, bez kontaminující příměsi (proinsulin a jeho štěpné produkty) injekční přípravky obsahují aditiva zajišťující stabilitu, neutrální pH (acetátové, fosfátové pufry), izotonicitu (NaCl, glycerol), konzervační přísady (fenol, p-aminobenzoát) injekční přípravky obsahují aditiva zajišťující stabilitu, neutrální pH (acetátové, fosfátové pufry), izotonicitu (NaCl, glycerol), konzervační přísady (fenol, p-aminobenzoát)

26 Krátkodobě působící insuliny 1. Komplexy krystalického insulinu se zinkem rozpuštěné ve vodě Zink-insulin, Regular, Neutral insulin Zink-insulin, Regular, Neutral insulin s.c., i.v. podání s.c., i.v. podání urgentní situace, rychlé snížení glykémie urgentní situace, rychlé snížení glykémie nástup: 13-30 min, vrchol: 1-3 hod, trvání: < 6 hod nástup: 13-30 min, vrchol: 1-3 hod, trvání: < 6 hod 2. Inzulin lispro – biosynteticky připravený analog insulinu, záměna lysin-prolin na 28. a 29. pozici B-řetězce → změna terciární struktury s.c. podání → rychlejší nástup účinku s.c. podání → rychlejší nástup účinku nástup: 15 min, vrchol: 30-60 min, účinek trvá 2 – 5 hod nástup: 15 min, vrchol: 30-60 min, účinek trvá 2 – 5 hod určen ke kontrole prandiální glykémie určen ke kontrole prandiální glykémie

27 Intermediární (středně dlouhodobě působící) inzuliny suspenze insulinu v nekrystalické (amorfní) formě suspenze insulinu v nekrystalické (amorfní) formě tvoří zakalené roztoky → s.c.podání, NE i.v.!!! tvoří zakalené roztoky → s.c.podání, NE i.v.!!! 1. Insuliny s kratší dobou účinku nástup 1-2,5 hod, vrchol 3-6 hod, trvání 8-14 hod nástup 1-2,5 hod, vrchol 3-6 hod, trvání 8-14 hod Insulin suspenze (amorfní insulin) – sterilní neutrální suspenze vepřového nebo směsného insulinu precipitovaného v amorfní formě Insulin suspenze (amorfní insulin) – sterilní neutrální suspenze vepřového nebo směsného insulinu precipitovaného v amorfní formě Zink-insulin suspenze – sterilní neutrální suspenze vepřového, hovězího nebo humánního insulinu (kombinace 30 % amorfního a 70 % krystalického insulinu); tj. suspenze insulinu krystalizovaného za přítomnosti Zn iontů Zink-insulin suspenze – sterilní neutrální suspenze vepřového, hovězího nebo humánního insulinu (kombinace 30 % amorfního a 70 % krystalického insulinu); tj. suspenze insulinu krystalizovaného za přítomnosti Zn iontů 2. Insuliny s prodlouženým účinkem nástup 1-3 hod, vrchol 4-12 hod, trvání 12-24 hod nástup 1-3 hod, vrchol 4-12 hod, trvání 12-24 hod

28 Isophan insulin (protamin-zink-insulin) – sterilní neutrální suspenze humánního insulinu - komplex insulinu s protamin sulfátem za přítomnosti Zn iontů, po s.c. podání je protamin rozkládán proteolytickými enzymy, insulin se postupně uvolňuje 3. Stabilizované směsi s bifázickým účinkem nástup <30 min, vrchol 4-12 hod, trvání 7-24 hod nástup <30 min, vrchol 4-12 hod, trvání 7-24 hod bifázický Isophan – sterilní suspenze humánního protamin-zink-insulinu v roztoku humánního insulinu s bifázickým účinkem bifázický Isophan – sterilní suspenze humánního protamin-zink-insulinu v roztoku humánního insulinu s bifázickým účinkem Dlouhodobě působící insuliny nástup 2-4 hod, vrchol 6-18 hod, trvání 24-36 hod nástup 2-4 hod, vrchol 6-18 hod, trvání 24-36 hod zink-insulinové komplexy ve sterilní neutrální suspenzi obsahující chromatograficky přečištěný nebo monokomponentní zvířecí nebo humánní insulin v krystalech zink-insulinové komplexy ve sterilní neutrální suspenzi obsahující chromatograficky přečištěný nebo monokomponentní zvířecí nebo humánní insulin v krystalech

29

30 Časové profily aktivit jednotlivých typů insulinů

31 Farmakokinetika insulinu rychlost vstřebání závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech, dávce a prokrvení v místě vpichu rychlost vstřebání závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech, dávce a prokrvení v místě vpichu v cévním řečišti se prakticky neváže na bílkoviny v cévním řečišti se prakticky neváže na bílkoviny Degradace insulinu ledviny (35 - 40 %), játra (60 %), opačně u exogenního insulinu ledviny (35 - 40 %), játra (60 %), opačně u exogenního insulinu poločas eliminace 7 - 10 minut poločas eliminace 7 - 10 minut hydrolýza S-S můstků mezi řetězcem A a B insulinázou hydrolýza S-S můstků mezi řetězcem A a B insulinázou další degradace proteolýzou další degradace proteolýzou

32 Nežádoucí účinky hypoglykemické reakce - při předávkování insulinem, vynechaní jídla nebo vyšší fyzické zátěži → sympatické reakce (pocení, tremor, tachykardie, slabost) a parasympatické reakce (pocit hladu, nauzea, zastřené vidění) hypoglykemické reakce - při předávkování insulinem, vynechaní jídla nebo vyšší fyzické zátěži → sympatické reakce (pocení, tremor, tachykardie, slabost) a parasympatické reakce (pocit hladu, nauzea, zastřené vidění) dlouhodobá terapie (hl. u starších osob) – projevy narušení funkcí CNS (zmatenost, nekoordinovaná řeč a bizarní chování) dlouhodobá terapie (hl. u starších osob) – projevy narušení funkcí CNS (zmatenost, nekoordinovaná řeč a bizarní chování) hypoglykemické kóma – intravenózní podání roztoku glukózy (20-50 ml 40 % Glu) nebo injekce glukagonu (i.m., s.c.), dále podání glukózy nebo sladkého nápoje hypoglykemické kóma – intravenózní podání roztoku glukózy (20-50 ml 40 % Glu) nebo injekce glukagonu (i.m., s.c.), dále podání glukózy nebo sladkého nápoje

33 NÚ lipodystrofie – opakovaná aplikace do téže oblasti v podkoží lipodystrofie – opakovaná aplikace do téže oblasti v podkoží edémy – na začátku terapie, spontánně mizí (retence Na v ledvinách) edémy – na začátku terapie, spontánně mizí (retence Na v ledvinách) alergické reakce – u méně purifikovaných zvířecích insulinů alergické reakce – u méně purifikovaných zvířecích insulinů poruchy vidění – vyvolané osmotickými změnami nitroočních tekutin při zahájení terapie poruchy vidění – vyvolané osmotickými změnami nitroočních tekutin při zahájení terapie

34 Aplikace insulinu

35 Aplikační formy Insulinové stříkačky Insulinové stříkačky speciální plastové stříkačky o objemu 1 ml se zatavenou jehlou speciální plastové stříkačky o objemu 1 ml se zatavenou jehlou 1 dílek stupnice odpovídá 1 jednotce insulinu 1 dílek stupnice odpovídá 1 jednotce insulinu jednorázové použití jednorázové použití nejběžnější aplikace hlavně u dospělých diabetiků nejběžnější aplikace hlavně u dospělých diabetiků nižší cena nižší cena

36 Insulinová pera (aplikátory) Insulinová pera (aplikátory) injektory velikosti a tvaru plnícího pera injektory velikosti a tvaru plnícího pera zásobníky insulinu s vysunovatelnými jehlami zásobníky insulinu s vysunovatelnými jehlami zvláště vhodné k intenzivní insulinové terapii ve vícedávkových režimech zvláště vhodné k intenzivní insulinové terapii ve vícedávkových režimech odstraňují potřebu stálého nošení injekčních stříkaček a lahviček insulinu odstraňují potřebu stálého nošení injekčních stříkaček a lahviček insulinu

37 Základní součásti insulinového aplikátoru

38 Insulinové pumpy přenosné pumpy pro podkožní infúze kontinuálně dodávající rozpustný insulin přesně definovanou rychlostí přenosné pumpy pro podkožní infúze kontinuálně dodávající rozpustný insulin přesně definovanou rychlostí průběžné monitorování glykémie → přesná kontrola průběžné monitorování glykémie → přesná kontrola vysoce spolehlivé, digitální miniaturizované pumpy velikosti pageru vysoce spolehlivé, digitální miniaturizované pumpy velikosti pageru výhody: výměna infuzního setu každých 48 hodin, zvýšený subjektivní komfort nemocného výhody: výměna infuzního setu každých 48 hodin, zvýšený subjektivní komfort nemocného nevýhody: vysoká cena, nutnost opakovaného měření glykémie během dne, zvýšené nebezpečí kožních infekcí (jehla je permanentně zavedena do kůže břicha) nevýhody: vysoká cena, nutnost opakovaného měření glykémie během dne, zvýšené nebezpečí kožních infekcí (jehla je permanentně zavedena do kůže břicha)

39 Základní funkční části insulinového infuzního systému

40 Monitorování terapie stanovení glukózy v krvi stanovení glukózy v krvi opakovaně (i několikrát denně u nemocných léčených insulinem) opakovaně (i několikrát denně u nemocných léčených insulinem) miniaturizované glukometry na principu fotometrie miniaturizované glukometry na principu fotometrie pro přesné měření stačí kapka krve získané z prstu → nanesení na testovací proužek umístěný v přístroji → výsledek zobrazen do 1 min na display přístroje pro přesné měření stačí kapka krve získané z prstu → nanesení na testovací proužek umístěný v přístroji → výsledek zobrazen do 1 min na display přístroje

41 Místa vhodná k odběru krve na monitorování hladin glukózy

42 Postup práce s glukometrem

43 Perorální antidiabetika Deriváty sulfonylmočoviny Deriváty sulfonylmočoviny 1. generace: tolbutamid 1. generace: tolbutamid chlorpropamid chlorpropamid tolazamid tolazamid acetohexamid acetohexamid 2. generace: glibenklamid 2. generace: glibenklamid glipizid glipizid gliklazid gliklazid glikvidon glikvidon glibornurid glibornurid glyburid glyburid 3. generace: glimepirid (liší se mechanismem účinku) 3. generace: glimepirid (liší se mechanismem účinku)

44 Mechanismus účinku stimulace sekrece insulinu B-buňkami → snížení sérové koncentrace glukózy (blokáda K + kanálů) stimulace sekrece insulinu B-buňkami → snížení sérové koncentrace glukózy (blokáda K + kanálů) snížení hladiny glukagonu (stimulace somatostatinu) snížení hladiny glukagonu (stimulace somatostatinu) Zvýšení vazby na tkáňové receptory pro insulin Zvýšení vazby na tkáňové receptory pro insulin MÚ glimepiridu: vazba na odlišný protein receptoru pro sulfonylmočovinu v K + kanálu B- buněk → stejný výsledný účinek MÚ glimepiridu: vazba na odlišný protein receptoru pro sulfonylmočovinu v K + kanálu B- buněk → stejný výsledný účinek

45 Farmakokinetika p.o. podání p.o. podání dobré vstřebávání z GIT dobré vstřebávání z GIT vysoký stupeň vazby na plasmatické albuminy → interakce s dalšími LČ (salicyláty, sulfonamidy) → kompetice o vazebná místa → hypoglykémie vysoký stupeň vazby na plasmatické albuminy → interakce s dalšími LČ (salicyláty, sulfonamidy) → kompetice o vazebná místa → hypoglykémie metabolizace v játrech oxidázami na neaktivní (tolbutamid, glipizid) nebo aktivní metabolity (tolazamid, acetohexamid, glibenklamid) metabolizace v játrech oxidázami na neaktivní (tolbutamid, glipizid) nebo aktivní metabolity (tolazamid, acetohexamid, glibenklamid) exkrece močí, žlučí a stolicí exkrece močí, žlučí a stolicí

46 Nežádoucí účinky zvýšená chuť k jídlu jako u insulinu → ztěžuje dodržování dietního režimu u obézních pacientů zvýšená chuť k jídlu jako u insulinu → ztěžuje dodržování dietního režimu u obézních pacientů epizody hypoglykémie → výraznější u LČ s delším eliminačním poločasem a aktivními metabolity epizody hypoglykémie → výraznější u LČ s delším eliminačním poločasem a aktivními metabolity disulfiramový efekt (genetická predispozice + chlorpropramid, glibenklamid) → nausea, tachykardie, zčervenání, pokles TK po alkoholu) disulfiramový efekt (genetická predispozice + chlorpropramid, glibenklamid) → nausea, tachykardie, zčervenání, pokles TK po alkoholu) nevolnost, bolest hlavy, fotosenzitivita nevolnost, bolest hlavy, fotosenzitivita kožní reakce s pruritem (tolbutamid) kožní reakce s pruritem (tolbutamid)

47 Léčiva interagující s deriváty sulfonylmočoviny Der. sulfonylmočoviny Zvýšení hypoglykemického vlivu der. sulfonylmočoviny Redukce jaterního metabolismu der. sulfonylmočoviny der. sulfonylmočoviny DikumarolChloramfenicol Inhibitory monoaminooxidázy Fenylbutazon KlofibrátFenylbutazonSalicylátySulfonamidy AlopurinolProbenecidFenylbutazonSalicylátySulfonamidy Vytlačení der. sulfonylmočoviny z plasmatických proteinů Snížení močové exkrece der. sulfonylmočoviny nebo jejich metabolitů

48 Biguanidy: metformin, buformin příznivě zasahují do metabolismu lipidů - snižují koncentrace cirkulujících LDL a VLDL, neesterifikovaných MK a TAG příznivě zasahují do metabolismu lipidů - snižují koncentrace cirkulujících LDL a VLDL, neesterifikovaných MK a TAG zlepšují reologické vlastnosti krve (zvyšují fibrinolytickou aktivitu) zlepšují reologické vlastnosti krve (zvyšují fibrinolytickou aktivitu) Mechanismus účinku zvýšení citlivosti periferních tkání (jater, svalů) k insulinu při zachování alespoň částečné sekrece insulinu v B-buňkách zvýšení citlivosti periferních tkání (jater, svalů) k insulinu při zachování alespoň částečné sekrece insulinu v B-buňkách zvýšení vazby insulinu na periferní tkáňový receptor zvýšení vazby insulinu na periferní tkáňový receptor

49  exkrece ledvinami v aktivní nezměněné formě Nežádoucí účinky na počátku terapie: GIT potíže (nausea, zvracení, tlak v epigastriu, průjmy) na počátku terapie: GIT potíže (nausea, zvracení, tlak v epigastriu, průjmy) kovová pachuť v ústech kovová pachuť v ústech nechutenství a ubývaní hmotnosti nechutenství a ubývaní hmotnosti laktátová acidóza - pacienti s poruchami ledvin a kardiopulmonální insuficiencí laktátová acidóza - pacienti s poruchami ledvin a kardiopulmonální insuficiencí

50 Inhibitory α-glukosidázy zpomalují a omezují vstřebávání sacharidů v tenkém střevě zpomalují a omezují vstřebávání sacharidů v tenkém střevě AKARBÓZA AKARBÓZA oligosacharid rostlinného původu oligosacharid rostlinného původu kompetitivně inhibuje aktivitu α-glukosidáz v kartáčovém lemu epitelu tenkého střeva → brzdí štěpení oligo- a disacharidů na monosacharidy kompetitivně inhibuje aktivitu α-glukosidáz v kartáčovém lemu epitelu tenkého střeva → brzdí štěpení oligo- a disacharidů na monosacharidy působí pouze lokálně, nevstřebává se, vylučuje se stolicí v nezměněné formě působí pouze lokálně, nevstřebává se, vylučuje se stolicí v nezměněné formě snížení postprandiálního zvýšení glykémie snížení postprandiálního zvýšení glykémie

51 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky projevy v GIT, závislé na přísunu sacharidů v potravě projevy v GIT, závislé na přísunu sacharidů v potravě nerozštěpené sacharidy vedou v tlustém střevě ke vzniku methanu → meteorizmus, flatulence, bolesti břicha, průjmy nerozštěpené sacharidy vedou v tlustém střevě ke vzniku methanu → meteorizmus, flatulence, bolesti břicha, průjmy hypoglykémii zvládnout podáním glukózy !!! (ne kostky cukru - štěpení na glukózu je akarbózou zablokováno) hypoglykémii zvládnout podáním glukózy !!! (ne kostky cukru - štěpení na glukózu je akarbózou zablokováno) MIGLITOL MIGLITOL obdobný mechanismus účinku s akarbózou obdobný mechanismus účinku s akarbózou vstřebává se z trávicího ústrojí vstřebává se z trávicího ústrojí menší výskyt NÚ v GIT menší výskyt NÚ v GIT

52 Nesulfonamidová sekretagoga (meglitinidy) REPAGLINID, NATEGLINID blokáda ATP-senzitivního K kanálu přes odlišný receptor než sulfonylmočovina blokáda ATP-senzitivního K kanálu přes odlišný receptor než sulfonylmočovina dobře se vstřebávají z trávicího traktu dobře se vstřebávají z trávicího traktu rychlá metabolizace na neúčinné metabolity rychlá metabolizace na neúčinné metabolity exkrece žlučí → možnost podávání při poškození ledvin exkrece žlučí → možnost podávání při poškození ledvin

53 Thiazolidindiony - roziglitazon, pioglitazon, troglitazon snížení rezistence tkání vůči insulinu → senzitizátory insulinových receptorů snížení rezistence tkání vůči insulinu → senzitizátory insulinových receptorů bez vlivu na syntézu a vylučování insulinu v pankreatu bez vlivu na syntézu a vylučování insulinu v pankreatu ↑ utilizace Glu ve tkáních, ↓ glukoneogenese v játrech ↑ utilizace Glu ve tkáních, ↓ glukoneogenese v játrech MÚ: aktivace jaderního receptoru PPAR γ (peroxisome proliferator-activated receptor γ) → zesílení působení insulinu MÚ: aktivace jaderního receptoru PPAR γ (peroxisome proliferator-activated receptor γ) → zesílení působení insulinu FK: rychle vstřebávání z trávicího traktu, kompletní vazba na plasmat. bílkoviny, metabolizace v játrech, exkrece konjugovaných metabolitů močí FK: rychle vstřebávání z trávicího traktu, kompletní vazba na plasmat. bílkoviny, metabolizace v játrech, exkrece konjugovaných metabolitů močí NÚ: mírná anémie, zvýšení tělesné hmotnosti a zhoršení jaterních funkcí, hepatotoxicita (Troglitazon) NÚ: mírná anémie, zvýšení tělesné hmotnosti a zhoršení jaterních funkcí, hepatotoxicita (Troglitazon)

54 Figure 2. Sites of action of the current pharmacological therapies for the treatment of type 2 diabetes (Joseph L., 2002) Figure 2. Sites of action of the current pharmacological therapies for the treatment of type 2 diabetes (Joseph L., 2002)


Stáhnout ppt "LČ používaná k léčbě diatebes mellitus Mgr. Eva Brčáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google