Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Česká sociální politika 1.poloviny 20. století Úvod do sociální politiky, LS 2008/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Česká sociální politika 1.poloviny 20. století Úvod do sociální politiky, LS 2008/2009."— Transkript prezentace:

1 1 Česká sociální politika 1.poloviny 20. století Úvod do sociální politiky, LS 2008/2009

2 2 Co bylo předtím…. Naše území - součást Rakouska – později Rakousko – Uherska. Podobný vývoj jako v ostatní kontinentální Evropě. Naše území - součást Rakouska – později Rakousko – Uherska. Podobný vývoj jako v ostatní kontinentální Evropě. Cechy, podpůrné spolky – solidarita uvnitř povolání se stejnými nebo podobnými riziky. Cechy, podpůrné spolky – solidarita uvnitř povolání se stejnými nebo podobnými riziky. Povinnosti obcí (domovské právo) Povinnosti obcí (domovské právo) Charita Charita Povolení žebrat pro práce neschopné Povolení žebrat pro práce neschopné

3 3 Vláda Marie Terezie (1717 – 1780) 1740 – stává se dědičkou habsburského trůnu na základě tzv. „pragmatické sankce“ dcera poprvé dědí trůn (po Karlu VI.) 1740 – stává se dědičkou habsburského trůnu na základě tzv. „pragmatické sankce“ dcera poprvé dědí trůn (po Karlu VI.) Zavádí povinnou školní docházku Zavádí povinnou školní docházku Sčítání lidu, katastry pozemků Sčítání lidu, katastry pozemků Reformuje veřejnou správu. Povolává laické úřednictvo, nemajetní, ale vzdělaní. Nutnost zajistit jim příjmy i po službě dvoru – zaopatření (naturální. stejně jako vysloužilým vojákům) Reformuje veřejnou správu. Povolává laické úřednictvo, nemajetní, ale vzdělaní. Nutnost zajistit jim příjmy i po službě dvoru – zaopatření (naturální. stejně jako vysloužilým vojákům) Válečné konflikty především s Pruskem (generál Laudon) ztrácí Slezsko Válečné konflikty především s Pruskem (generál Laudon) ztrácí Slezsko

4 4 Josef II. (1741 – 1790) Zrušil nevolnictví (1781) - důsledky Zrušil nevolnictví (1781) - důsledky Vydal toleranční patent o náboženské snášenlivosti Vydal toleranční patent o náboženské snášenlivosti Vláda osvíceného absolutismu (vliv francouzských osvícenců) Vláda osvíceného absolutismu (vliv francouzských osvícenců)

5 5 2. polovina 19. století Rozvoj industrializace - spojení otázky moci a majetku s otázkou nacionální Rozvoj industrializace - spojení otázky moci a majetku s otázkou nacionální Rozvoj dobrovolné sociální politiky, spolková činnost Rozvoj dobrovolné sociální politiky, spolková činnost Obrozenecké hnutí - spojení národních a sociálních zájmů Obrozenecké hnutí - spojení národních a sociálních zájmů 1868 – zákon o domovském právu – povinnosti obce 1868 – zákon o domovském právu – povinnosti obce 1869. vznik soc.dem. v Německu 1869. vznik soc.dem. v Německu 1878 – vznik soc dem. v Rakousku 1878 – vznik soc dem. v Rakousku

6 6 2. polovina 19. století František Josef I. – konstituční monarchie František Josef I. – konstituční monarchie 1830 – 1916 1830 – 1916 1848 - /Ústava, příchod na trůn 1848 - /Ústava, příchod na trůn 1861 – nová ústava 1861 – nová ústava 1867 – Rakousko-uherské vyrovnání 1867 – Rakousko-uherské vyrovnání

7 7 Poslední třetina 19. století Baron Eduard von Taafe – kancléř Rak. – Uh. 1833 – 1895 Baron Eduard von Taafe – kancléř Rak. – Uh. 1833 – 1895 politická kariéra – pražský místodržící, ministr vnitra, politická kariéra – pražský místodržící, ministr vnitra, Přiměl českou politickou reprezentaci k účasti na práci v říšské radě. Přiměl českou politickou reprezentaci k účasti na práci v říšské radě. Z hlediska SP – důležité prosazení Bismarckovy koncepce povinného pojištění. Z hlediska SP – důležité prosazení Bismarckovy koncepce povinného pojištění. zákaz dětské práce, omezení pracovní doby. zákaz dětské práce, omezení pracovní doby.

8 8 Pokračování Rakousko – Uhersko – mnoho národnostní stát s nevyřešenými problémy - 35 národností Rakousko – Uhersko – mnoho národnostní stát s nevyřešenými problémy - 35 národností 1914 –první světová válka 1914 –první světová válka 1918 – rozpad monarchie, vznik národních států – Československo. 1918 – rozpad monarchie, vznik národních států – Československo.

9 9 Československá republika Převzetí rakousko – uherského zákonodárství, řešení poválečné situace. Dobrovolná sociální politika. Převzetí rakousko – uherského zákonodárství, řešení poválečné situace. Dobrovolná sociální politika. Odlišný vývoj Čech a Slovenska – Odlišný vývoj Čech a Slovenska – V Čechách se stát může opřít o rozvinutou dobrovolnou SP, existují instituce, kterým lze rozdělovat peníze a které pak peníze spravují V Čechách se stát může opřít o rozvinutou dobrovolnou SP, existují instituce, kterým lze rozdělovat peníze a které pak peníze spravují Na Slovensku (Horní Uhry) – centrální řízení z Budapešti. Spolkový život v podstatě neexistuje. Slovenští národovci studují v Čechách. Na Slovensku (Horní Uhry) – centrální řízení z Budapešti. Spolkový život v podstatě neexistuje. Slovenští národovci studují v Čechách. Stát musí teprve budovat sítě pro SP Stát musí teprve budovat sítě pro SP

10 10 Instituce sociální politiky Červený kříž, Masarykova liga proti TBC. Červený kříž, Masarykova liga proti TBC. Zemská péče o mládež – vedení sirotčinců, právní ochrana dětí, Zemská péče o mládež – vedení sirotčinců, právní ochrana dětí, Pomoc potřebným – právní opora pro činnost spolků. Pomoc potřebným – právní opora pro činnost spolků. Charita, České srdce, Armáda spásy. Charita, České srdce, Armáda spásy. Ústředí sociální práce církve evangelické. Ústředí sociální práce církve evangelické.

11 11 Instituce sociální politiky Ústavní péče Ústavní péče Zemská péče o mládež, vedení sirotčinců, právní ochrana dětí Zemská péče o mládež, vedení sirotčinců, právní ochrana dětí Malé sirotčince, funkce opatrovníka – pěstounská péče Malé sirotčince, funkce opatrovníka – pěstounská péče domovy důchodců domovy důchodců azylové domy. Hlavně na úrovni obcí. Silná sociální kontrola, osobní vztahy. azylové domy. Hlavně na úrovni obcí. Silná sociální kontrola, osobní vztahy.

12 12 Instituce sociální politiky Katolická charita – rozmach- 1927 ministr sociální péče msgn. Šrámek Katolická charita – rozmach- 1927 ministr sociální péče msgn. Šrámek Ministr zdravotnictví Josef Tiso Ministr zdravotnictví Josef Tiso Charita je samokontrolní mechanismus, státní podpora Charita je samokontrolní mechanismus, státní podpora Státní důchodová podpora – pro občany pod hladinou sociálního minima 500 Kč ročně. Státní důchodová podpora – pro občany pod hladinou sociálního minima 500 Kč ročně.

13 13 Česká škola SP - Výchozí situace Rozvoj sociálně politických myšlenek souvisí s rozvojem právní a ekonomické vědy. Konec 19.století – hospodářská emancipace českých zemí

14 14 Albín Bráf 1851 - 1912 Právník, národohospodář První přednášky z politické ekonomie v češtině 1890 – založil Národohospodářský ústav 1896- Dělnická akademie, přednáší s Masarykem 1896- Dělnická akademie, přednáší s Masarykem Překládá národohospodářskou literaturu, tvoří české ekonomické názvosloví

15 15 Albín Bráf - dílo Almužna a mzda – zabývá se problémem chudoby Almužna a mzda – zabývá se problémem chudoby 1881 – Studie o poměrech severočeských dělníků 1881 – Studie o poměrech severočeských dělníků 1884 – formuluje zásady sociální politiky na principu pojištění 1884 – formuluje zásady sociální politiky na principu pojištění

16 16 František Ladislav Chleborád 1839 - 1911 Snaha o hospodářské povznesení českého národa Snaha o hospodářské povznesení českého národa Zásady družstevnictví (spotřební družstvo OUL) Zásady družstevnictví (spotřební družstvo OUL) Založení banky SLAVIE – pojištění dělníků Založení banky SLAVIE – pojištění dělníků Snaha přičlenit dělnictvo k buržoazii aby se „nezvrhlo v proletariát“

17 17 Josef Kaizl 1854 - 1901 Poslanec, ministr financí 1898 Posun českého ekonomického myšlení od vlastenectví k vědeckým základům Posun českého ekonomického myšlení od vlastenectví k vědeckým základům Soustavný, ucelený teoretický pohled na národní hospodářství jako vědu Soustavný, ucelený teoretický pohled na národní hospodářství jako vědu 1898 ministr financí 1898 ministr financí 1882 – Národní hospodářství Spolupráce s dělnickou akademií – O úroku a lichvě

18 18 T.G.Masaryk Názory na principiální uspořádání společenských poměrů- Názory na principiální uspořádání společenských poměrů- Ideály Humanitní (1901) – odmítnutí krajního individualismu Otázka sociální (1898)– kritika marxismu Aktivní sociální reformátor, jeho myšlenky formovaly sociální politiku mezi válkami

19 19 Karel Engliš Teleologická teorie hospodářská Teleologická teorie hospodářská Poznávání ekonomických jevů a zákonitostí je vědecky uspokojivé tehdy,sledujeme-li v chování všech zúčastněných především účelovost, záměrnou volbu cílů a prostředků, racionálnost rozhodování a postupů Základy hospodářského myšlení (1922) Teorie státního hospodářství (1932) Soustavy národního hospodářství (1938)

20 20 Josef Macek Představitel sociální demokracie, poslanec, publicista Obohatil ekonomické myšlení o nové trendy – „české keynesiánské myšlení“ – vliv na praktickou hospodářskou politiku Sociální ekonomika – vysokoškolská učebnice (5 svazků) 1945 – 1948 Sociální politika je hledisko, kterým by se měla nahlížet veškerá politika Reakce na hospodářskou krizi – Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se u nás prohrávají stávky


Stáhnout ppt "1 Česká sociální politika 1.poloviny 20. století Úvod do sociální politiky, LS 2008/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google