Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká sociální politika 1.poloviny 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká sociální politika 1.poloviny 20. století"— Transkript prezentace:

1 Česká sociální politika 1.poloviny 20. století
Úvod do sociální politiky, LS 2008/2009

2 Co bylo předtím…. Naše území - součást Rakouska – později Rakousko – Uherska. Podobný vývoj jako v ostatní kontinentální Evropě. Cechy, podpůrné spolky – solidarita uvnitř povolání se stejnými nebo podobnými riziky. Povinnosti obcí (domovské právo) Charita Povolení žebrat pro práce neschopné

3 Vláda Marie Terezie (1717 – 1780)
1740 – stává se dědičkou habsburského trůnu na základě tzv. „pragmatické sankce“ dcera poprvé dědí trůn (po Karlu VI.) Zavádí povinnou školní docházku Sčítání lidu, katastry pozemků Reformuje veřejnou správu. Povolává laické úřednictvo , nemajetní, ale vzdělaní. Nutnost zajistit jim příjmy i po službě dvoru – zaopatření (naturální. stejně jako vysloužilým vojákům) Válečné konflikty především s Pruskem (generál Laudon) ztrácí Slezsko

4 Josef II. (1741 – 1790) Zrušil nevolnictví (1781) - důsledky
Vydal toleranční patent o náboženské snášenlivosti Vláda osvíceného absolutismu (vliv francouzských osvícenců)

5 2. polovina 19. století Rozvoj industrializace - spojení otázky moci a majetku s otázkou nacionální Rozvoj dobrovolné sociální politiky, spolková činnost Obrozenecké hnutí - spojení národních a sociálních zájmů 1868 – zákon o domovském právu – povinnosti obce vznik soc.dem. v Německu 1878 – vznik soc dem. v Rakousku

6 2. polovina 19. století František Josef I. – konstituční monarchie
1830 – 1916 /Ústava, příchod na trůn 1861 – nová ústava 1867 – Rakousko-uherské vyrovnání

7 Poslední třetina 19. století
Baron Eduard von Taafe – kancléř Rak. – Uh – 1895 politická kariéra – pražský místodržící, ministr vnitra, Přiměl českou politickou reprezentaci k účasti na práci v říšské radě. Z hlediska SP – důležité prosazení Bismarckovy koncepce povinného pojištění. zákaz dětské práce, omezení pracovní doby.

8 Pokračování Rakousko – Uhersko – mnoho národnostní stát s nevyřešenými problémy národností 1914 –první světová válka 1918 – rozpad monarchie, vznik národních států – Československo.

9 Československá republika
Převzetí rakousko – uherského zákonodárství, řešení poválečné situace. Dobrovolná sociální politika. Odlišný vývoj Čech a Slovenska – V Čechách se stát může opřít o rozvinutou dobrovolnou SP, existují instituce, kterým lze rozdělovat peníze a které pak peníze spravují Na Slovensku (Horní Uhry) – centrální řízení z Budapešti. Spolkový život v podstatě neexistuje. Slovenští národovci studují v Čechách. Stát musí teprve budovat sítě pro SP

10 Instituce sociální politiky
Červený kříž, Masarykova liga proti TBC. Zemská péče o mládež – vedení sirotčinců, právní ochrana dětí, Pomoc potřebným – právní opora pro činnost spolků. Charita, České srdce, Armáda spásy. Ústředí sociální práce církve evangelické.

11 Instituce sociální politiky
Ústavní péče Zemská péče o mládež, vedení sirotčinců, právní ochrana dětí Malé sirotčince, funkce opatrovníka – pěstounská péče domovy důchodců azylové domy. Hlavně na úrovni obcí. Silná sociální kontrola, osobní vztahy.

12 Instituce sociální politiky
Katolická charita – rozmach ministr sociální péče msgn. Šrámek Ministr zdravotnictví Josef Tiso Charita je samokontrolní mechanismus, státní podpora Státní důchodová podpora – pro občany pod hladinou sociálního minima 500 Kč ročně.

13 Česká škola SP - Výchozí situace
Rozvoj sociálně politických myšlenek souvisí s rozvojem právní a ekonomické vědy. Konec 19.století – hospodářská emancipace českých zemí

14 Albín Bráf 1851 - 1912 Právník, národohospodář
První přednášky z politické ekonomie v češtině 1890 – založil Národohospodářský ústav 1896- Dělnická akademie, přednáší s Masarykem Překládá národohospodářskou literaturu, tvoří české ekonomické názvosloví

15 Albín Bráf - dílo Almužna a mzda – zabývá se problémem chudoby
1881 – Studie o poměrech severočeských dělníků 1884 – formuluje zásady sociální politiky na principu pojištění

16 František Ladislav Chleborád 1839 - 1911
Snaha o hospodářské povznesení českého národa Zásady družstevnictví (spotřební družstvo OUL) Založení banky SLAVIE – pojištění dělníků Snaha přičlenit dělnictvo k buržoazii aby se „nezvrhlo v proletariát“

17 Josef Kaizl 1854 - 1901 Poslanec, ministr financí 1898
Posun českého ekonomického myšlení od vlastenectví k vědeckým základům Soustavný, ucelený teoretický pohled na národní hospodářství jako vědu 1898 ministr financí 1882 – Národní hospodářství Spolupráce s dělnickou akademií – O úroku a lichvě

18 T.G.Masaryk Názory na principiální uspořádání společenských poměrů-
Ideály Humanitní (1901) – odmítnutí krajního individualismu Otázka sociální (1898)– kritika marxismu Aktivní sociální reformátor, jeho myšlenky formovaly sociální politiku mezi válkami

19 Karel Engliš Teleologická teorie hospodářská
Poznávání ekonomických jevů a zákonitostí je vědecky uspokojivé tehdy,sledujeme-li v chování všech zúčastněných především účelovost, záměrnou volbu cílů a prostředků, racionálnost rozhodování a postupů Základy hospodářského myšlení (1922) Teorie státního hospodářství (1932) Soustavy národního hospodářství (1938)

20 Josef Macek Představitel sociální demokracie, poslanec, publicista
Obohatil ekonomické myšlení o nové trendy – „české keynesiánské myšlení“ – vliv na praktickou hospodářskou politiku Sociální ekonomika – vysokoškolská učebnice (5 svazků) 1945 – 1948 Sociální politika je hledisko, kterým by se měla nahlížet veškerá politika Reakce na hospodářskou krizi – Jak se dělá nezaměstnanost, drahota a bytová tíseň a proč se u nás prohrávají stávky


Stáhnout ppt "Česká sociální politika 1.poloviny 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google