Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chrupavka a kost poslední praktická cvičení v 1. semestru z histologie !!!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chrupavka a kost poslední praktická cvičení v 1. semestru z histologie !!!"— Transkript prezentace:

1 Chrupavka a kost poslední praktická cvičení v 1. semestru z histologie !!!

2 Chrupavka vs. kost bezcévná tkáň pevná, „drží tvar“ chondroblasty, -cyty kolagen II. typu ECM nemineralizovaná velmi prokrvená tkáň pevná, „ohebná“ osteoblasty, -cyty osteoklasty kolagen I. typu ECM mineralizovaná

3 Histogeneza chrupavky vývoj z mesenchymu mesenchymové buňky se zakulacují vznik vysoce buněčné tkáně chondroblastů tvorbou matrix - zvětšení mezibb. prostorů dělením bb. vznik izogenetických skupin

4 Chrupavka - cartilago odolná vůči působení tlaku -> nemění tvar buňky: chondroblasty (cyty) mezibuněčná hmota - vlákna + matrix pevnost dána vazbou molekul vody bezcévná tkáň - živiny difúzí (perichondrium, syn. tekutina)

5 Chondrocyty zakulacené bb. ve skupinách –izogenetické skupiny –v lakunách povrch zoubkovaný - zvětšení povrchu proteosyntetický aparát inkluze glykogenu, tukové kapky funkce řízeny hormonálně (např. STH)

6 Chondrocyt

7 Mezibuněčná hmota vlákna - kolagenní (k. II)- 40% agregáty proteoglykanů –chondroitin sulfát, keratan sulfát chondronektin –teritoriální vs. interteritoriální matrix perichondrium –2 vrstvy – fibrózní a chondrogenní

8 Růst hyalinní chrupavky intersticiální růst –dělení již exist. chondrocytů apoziční růst - významnější –diferenciace perichondiálních chondroblastů produkce matrix a vláken

9 Regenerace a degenerace chrupavky s výjimkou malých dětí chrupavka téměř neregeneruje rozsáhlé poškození se hojí kolagenní jizvou degenerace kalcifikací - zástava výživy

10 Typy chrupavky

11 Hyalinní chrupavka modrobílá, sklovitá nejrozšířenější typ chrupavky –u embrya téměř celá kostra –epifyzární štěrbina –pokrývá kloubní plochy –součást dýchacích cest –spojuje žebra a sternum

12 Hyalinní chrupavka

13 Trachea – D3

14 Kloubní chrupavka

15 Elastická chrupavka v boltci, zevním zvukovodu, epiglottis v matrix kolagen II a elastická vlákna chrupavka žlutá menší izogenetické skupiny plynulý přechod z hyalinní chrupavky

16 Epiglottis – D1

17 Epiglottis – V2

18 Vazivová chrupavka přechod mezi kolag.vaz. a hyalinní chrup. intervertebr. disky, symfýza nemá perichondrium chondrocyty často v dlouhých sloupcích v matrix kolagen I - hrubé svazky

19 Vazivová chrupavka

20 Kost - os jedna z nejtvrdších tkání těla kalcifikovaná matrix buňky: osteoblasty, osteoklasty příprava preparátů: –výbrusem tenkých plátků - matrix a kanálky –dekalcifikací - buňky

21 Osteoblasty syntéza matrix, uklád. anorg. komponent uloženy na povrchu kosti epiteloidně proteosyntet. aparát, polarizované jsou spojeny výběžky - zajištění výživy nekalcifikovaná matrix = osteoid

22 Osteoblasty a osteoid

23 Osteocyty osteoblasty zalité do matrix, v lakunách spojují s ostatními - canaliculi ossei –výživa méně organel než u osteoblastů udržují matrix

24 Osteoklasty obrovské, mnohojaderné (2-50), rozvětvené původem hemopoetické buňky množství lyzosomů, a mitochondrií polarizované – těsnící linie (žíhaný lem) resorbují kost - Howshipovy lakuny –H+-ATP áza (dekalcifikace) –lysosomální proteázy (osteoid)

25 Osteoklasty

26 Regulace funkce osteoklastů parathormon -  aktivitu (nepřímo) kalcitonin -  aktivitu (přímo) osteoblasty -  aktivitu (přímo) porucha fce - osteopetróza

27 Kostní matrix 50% anorganická hmota - hydroxyapatit –krystalky podél kolagenu I, kolem vodní film organická část –kolagen I. typu –GAG - chondroitinsulfát, keratansulfát –glykoproteiny - sialoprotein, osteokalcin odvápněná kost zachovává tvar, je ohebná

28 Periost a endost zevní a vnitřní obal kosti periost –kolagenní vlákna + fibroblasty –Sharpeyova vlákna - kontakt s kostí –buňky osteoprogenitorové -> osteoblasty endost –jedna vrstva osteoprogenitorových buněk –tenká vrstva vaziva výživa a „zásobárna“ buněk

29 Typy kostní tkáně kompaktní vs. houbovitá kost,(kostní dřeň) primární vláknitá kost –dočasná –neuspořádaná kolagenní vlákna –méně kalcifikovaná, více osteocytů –pouze u lebečních švů, v kostních alveolech, tuberositas ossium sekundární lamelózní kost

30 Lamelózní kost lamely (3-7 um) – matrix mezi osteocyty –lamely vnitřní a zevní plášťové zóny –lamely intersticiální –osteony kolagenní vlákna - paralelně v lamelách –spirálovitě, lamely mají vlákna na sebe kolmá

31 Osteon Haversův systém koncentrické uspořádání lamel (4-20) kolem centrálního (Haversova) kanálku s cévami a nervy příčné kanálky - Volkmanovy - přívod cév osteon roste „dovnitř“ neustálá přestavba kosti

32 Stavba kosti

33 Lamelózní kost

34 Lamelózní kost – V5

35 Histogeneza kosti osifikace –desmogenní (intramembranózní) –enchondrální vznik primární kosti náhrada sekundární kostí

36 Intramembranózní osifikace ploché a krátké kosti, dlouhé kosti do šířky nahromadění mesench.bb. - prim. osifik. c. diferenciace v osteoblasty - tvorba kostní matrix uzavírání částí vaziva - cévy, buňky dřeně radiální růst center, splynutí

37 Intramembranózní osifikace – V3

38 Enchondrální osifikace dlouhé a krátké kosti - chrupavčitý model první fáze - destrukce chondocytů druhá fáze - do lakun osteoprogen. bb. –vrůstají z periostu –začnou produkovat kostní matrix kost nevzniká přeměnou, ale náhradou chrupavky

39 Osifikace dlouhé kosti kostní límec - desmogenní osifikací degenerace chondrocytů kalcifikace matrix chrupavky vrůstání cév a průnik buněk osteoblasty epiteloidně kolem chrupavky chodroklasty resorbují zbytky chrupavky primární a sekundární osifikační centrum

40 Epifyzární chrupavka zóna klidu - normální hyal. chrupavka zóna proliferace - sloupcovité izogenet. sk. zóna hypertrof. chrupavky zóna kalcifikované chrupavky zóna osifikační

41 Enchondrální osifikace – V4

42 Hojení kosti (zlomeniny) likvidace krevní sraženiny (makrofágy) proliferace periostu a endostu vznik chrupavčitých ostrůvků jejich enchondrální osifikace + intramembr. osifikace = callus přestavba primární kosti

43 Vápník v kosti 99% vápníku je v kostech ukládání vápníku - osteoblasty uvolňování vápníku –přímým uvolněním z hydroxyapatitu –pomocí osteoklastů osteoporóza vs. osteomalacie

44 Spojení kostí diatrózy - pohyblivé synartrózy- omezený nebo žádný pohyb –synostosis –synchondrosis –syndesmosis

45 Diartrosis volné spojení kostí kloubní plochy –hyalinní chrupavka kloubní dutina –synoviální tekutina – ultrafiltrát plasmy bohatá na kys. hyaluronovou, proteoglykany, Leu kloubní pouzdro

46 Kloubní pouzdro zevní fibrózní vrstva –husté vazivo vnitřní synoviální vrstva –ploché až kubické buňky A - buňky – magrofágovité - fagocytují B - buňky – fibroblastovité - syntetizují tekutinu –tuhé vazivo a tuková tkáň –není tu bazální lamina


Stáhnout ppt "Chrupavka a kost poslední praktická cvičení v 1. semestru z histologie !!!"

Podobné prezentace


Reklamy Google