Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 CHRUPAVKA, LAMELOVÁ A VLÁKNITÁ KOST Mikroskopování preparátů hyalinní, elastické a vazivové chrupavky, lamelové a vláknité kosti Ústav histologie a embryologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 CHRUPAVKA, LAMELOVÁ A VLÁKNITÁ KOST Mikroskopování preparátů hyalinní, elastické a vazivové chrupavky, lamelové a vláknité kosti Ústav histologie a embryologie."— Transkript prezentace:

1 1 CHRUPAVKA, LAMELOVÁ A VLÁKNITÁ KOST Mikroskopování preparátů hyalinní, elastické a vazivové chrupavky, lamelové a vláknité kosti Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241

2 2 Mikroskopování preparátů: A 8: hyalinní chrupavka (HE) A 9: elastická chrupavka (HE) A10: elastická chrupavka (orcein, kamencový hematoxylin) A11: vazivová chrupavka (přehledná barvící metoda) A15: kost kompaktní A16: kost spongiosní

3 3 CHRUPAVKA = pojivová tkáň: buňky + mezibuněčná hmota  buněčná složka: - CHONDROBLASTY - CHONDROCYTY (x - CHONDROKLASTY - resorpce zvápenatělé chrupavky při chondrogenní osifikaci) Chondrocyt: 10-30 µm - na povrchu - výběžky, mikroklky - buňka secernující proteiny (produkce složek mezibuněčné hmoty amorfní i vláknité): světlé jádro (jemná struktura chromatinu), jadérko, GK, GER → bazofilní cytoplasma, lipidové kapénky, glykogen (zdroj energie) - tvorba mezibuněčné hmoty Perichon- driální fibroblast Perichondrium Chondroblast Chrupavka Interteritoriální matrix Chondrocyt Teritoriální matrix

4 4 CHRUPAVKA  mezibuněčná hmota (extracelulární matrix): - amorfní složka - glykosaminoglykany (kyselina hyaluronová, chondroitinsulfát, keratansulfát) - proteoglykany - strukturální glykoproteiny (chondronektin) - vláknitá složka - kolagenní fibrily (kolagen II) - hyalinní chrupavka - kolagenní vlákna (kolagen I) - vazivová chrupavka - elastická vlákna (elastin) - elastická chrupavka a kolagenní fibrily (kolagen II)

5 5 CHRUPAVKA - pevná, pružná - bezcévná tkáň (výživa: difúzí z perichondria), bez inervace - perichondrium - obal z hustého kolagenního vaziva - bohaté cévní zásobení (výživa chrupavky) - nervová vlákna - není na kloubních plochách hyalinní chrupavky (výživa ze synoviální tekutiny) a u vazivové chrupavky - dorůstání chrupavky: z perichondria - APOZICE - vnitřní vrstva obsahuje chondroprogenitorové bb.   diferenciace na chondroblasty mitózami uvnitř chrupavky - INTERSTICIÁLNÍ PROLIFERACE = INTUSUSCEPCE - typy chrupavky: 1) Hyalinní 2) Elastická 3) Vazivová

6 6 1) HYALINNÍ CHRUPAVKA (sklovitá) - výskyt:- v lidském těle nejčastější typ chrupavky - chrupavky nosu, trachey, bronchů, přední konce žeber, povrch kloubů, u dětí - epifýzodiafyzární chrupavky, při vývoji skeletu - chrupavčitý model kosti - na povrchu: perichondrium (cévy, nervová vlákna) - regenerace chrupavky: - u dětí - proliferací chondroblastů z perichondria - u dospělých - vazivovou jizvou, omezeně - z perichondria - buňky: - chondroblasty - pod perichondriem - dorůstání chrupavky apozicí - chondrocyty - pod perichondriem - protáhlé, vřetenovité buňky - uprostřed - kulaté, sférické buňky - tvoří izogenetické skupiny (2-8 bb.) (vznikají mitotickým dělením 1 chondrocytu) = intususcepce (dorůstání chrupavky zevnitř) (bílá, průsvitná)

7 7 HYALINNÍ CHRUPAVKA - mezibuněčná hmota: - vláknitá složka: - kolagenní fibrily (kolagen II) - tenké + maskovány homogenní (obarvenou) amorfní hmotou → na preparátu nejsou vidět - teritoriální matrix - bazofilní pouzdro kolem buněk, nakupení GAG, méně fibrilární složky, (PAS+, metachromasie) - interteritoriální matrix - méně bazofilní, mezi skupinami buněk, více kolagenních fibril Perichondriální fibroblast Perichondrium Chondroblast Chrupavka Interteritoriální matrix Chondrocyt Teritoriální matrix

8 8 HYALINNÍ CHRUPAVKA Trachea perichondrium hyalinní chrupavka Trachea interteritoriální matrix izogenetická skupina teritoriální matrix záhyb víceřadý cylindrický epitel s řasinkami a pohárkovými buňkami perichondrium řídké kolagenní vazivo

9 9 HYALINNÍ CHRUPAVKA N = jádra chondrocytů L = tukové kapénky - mezibuněčná hmota perichondrium izogenetické skupiny teritoriální matrix interteritoriální matrix izogenetická skupina -

10 10 - primární bronchus perichondrium chondrocyty bazofilní mezibuněčná hmota HYALINNÍ CHRUPAVKA víceřadý cylindrický epitel s řasinkami a pohárkovými buňkami seromucinosní žlázy izogenetické skupiny chondrocytů A8 ZJ Mikrofotografie: 1) prof. Martínek, 2) Sbírka ÚHIEM 1 2 HYALINNÍ CHRUPAVKA

11 11 2) ELASTICKÁ CHRUPAVKA - výskyt: - ušní boltec, zevní zvukovod, Eustachova trubice, epiglottis, malé chrupavky hrtanové - na povrchu: perichondrium - husté kolag. vazivo uspořádané - výživa - buňky: - chondrocyty - velké množství, všechny kulatý tvar, většinou jednotlivě, nebo malé izogenetické skupiny (max.2-3 b.) - mezibuň. hmota: vláknitá složka - není maskována - tvoří sítě kolem chondrocytů - elastická vlákna (elastin + fibrilin) → nažloutlá barva chrupavky → odolnější vůči mechanickým nárokům - kolagenní fibrily (kolagen II) - barvení elastických vláken: orcein (červenodnědě) aldehydfuchsin (fialově) resorcinfuchsin (černě) (přibarvují se eosinem)

12 12 ELASTICKÁ CHRUPAVKA perichondrium chondrocyty elastická vlákna orcein

13 13 ELASTICKÁ CHRUPAVKA (epiglottis) A9 - HE A10 - orcein Sliznice krytá: 1) epitelem víceřadým cylindrickým s řasinkami a pohárkovými buňkami (na straně obrácené do dýchacích cest) 2) epitelem vrstevnatým dlaždicovým (na straně obrácené do dutiny ústní) Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM orcein, kamencový hematoxylin (jádra) perichondriumchondrocyty HE elastická chrupavka elastická vlákna 1) 2) seromucinosní žlázky

14 14 3) VAZIVOVÁ CHRUPAVKA - výskyt: - meziobratlové ploténky, symphysis ossis pubis, menisky - buňky: - chondrocyty - oválné, málo buněk !!! - vyskytují se samostatně, nebo za sebou v řetězcích (2-3 bb.) - mezibuněčná hmota: - vláknitá složka: - převládá a není maskována složkou amorfní - převažují silná kolagenní vlákna (kolagen I) !!! → eosinofilní - tvoří svazky nepravidelně uspořádané + kolagenní fibrily (kolagen II) - amorfní složka: - málo - nemá typické perichondrium. Přechází do hustého a pak do řídkého kolagenního vaziva.

15 15 HE VAZIVOVÁ CHRUPAVKA kolagenní vlákna Chondrocyty ( )

16 16 VAZIVOVÁ CHRUPAVKA ZTMT chondrocyty ( ) Mikrofotografie (ZT, MT): Ross, Pawlina, Histology, 2006

17 17 VAZIVOVÁ CHRUPAVKA A11 Chondrocyty ( ) AZAN HE kolagenní vlákna

18 18 HISTOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ KOSTI: Kost - patří k nejtvrdším tkáním v těle - obtížné zpracování 1) Výbrus kosti (brusné pasty)  tenká ploténka  zamontuje se do kanadského balzámu - dutiny (lakuny, kanálky) se jeví jako černá místa 2) Demineralizace (odvápnění, dekalcifikace) v roztoku ředěných kyselin (k.dusičná, k.trichloroctová, EDTA) - zaléváme do celoidinu KOST

19 19 KOST - z mesenchymu - pevná a tvrdá pojivová tkáň, tvoří skelet, zásobárna Ca, fosfátů...  buněčná složka: - OSTEOBLASTY - produkce kostní hmoty - OSTEOCYTY - zality do kostní hmoty - OSTEOKLASTY - resorpce kostní hmoty  mezibuněčná hmota: - vláknitá složka - kolagenní fibrily !!! (kolagen I) - amorfní složka - glykosaminoglykany, strukturální glykoproteiny (osteokalcin, sialoprotein…) + anorganické látky: ionty Ca + fosfátové (krystalky hydroxy- apatitu), ionty Mg, K, Na, citráty, uhličitany Kolagenní fibrily + hydroxyapatit → pevnost kostní tkáně - nekalcifikovaná kostní hmota = osteoid

20 20 BUŇKY KOSTI - osteoblasty: - kubické buňky, epiteloidní uspořádání - vedle sebe - na volném povrchu kosti (zevně - pod periostem, uvnitř kosti; při osifikaci - na vznikajícím kostním trámečku) - jádro velké, světlé (jemná struktura chromatinu) - jadérko - GER (bazofilní cytoplazma), GK, mitochondrie - fce: syntéza mezibuněčné hmoty (= osteoid u ) osteoblasty osteocyty

21 21 BUŇKY KOSTI - osteocyty: - klidová forma osteoblastu - protáhlé oválné buňky - tělo uloženo v lakuně, dlouhé tenké výběžky probíhají v canaliculi ossium (spojení - nexy) - jádro - hrudkovitý chromatin, jadérko není vidět - méně vyvinuté GER, GK koncentrické lamely nerv vénaarterie canaliculi ossium Haversův kanálek lakuna osteocyt výběžky v canaliculi ossium canaliculi ossiumlakuna

22 22 BUŇKY KOSTI - osteoklasty:- MFS (mononukleofagocytový systém) - vznikají splýváním monocytů (→ syncytium) - uloženy na povrchu kostní tkáně - v prohlubních - - Howshipových lakunách - velké, mnohojaderné buňky (2-50 jader) - eozinofilní cytoplasma - málo GER; hodně lysosomů (kyselá fosfatáza), GK, mitochondrií - povrch obrácený ke kostní tkáni vytváří hluboké záhyby (zvětšení resorpčního povrchu) - ruffled border - fce: odbourávání kostní matrix (→ fagocytosa) kostní tkáň Howshipovy lakuny jádra osteoklast

23 23 PERIOST, ENDOST - periost - vazivový obal na povrchu kosti - husté kolagenní vazivo uspořádané: kolagenní vlákna, fibroblasty, fibrocyty - Sharpeyova vlákna - silná kolagenní vlákna, připevňují periost ke kosti - vnitřní vrstva oploštělých buněk - kambiová = = osteoprogenitorové buňky - během 24-36 hod. jsou schopny se přeměnit na osteoblasty - výrazná mitotická aktivita - endost - vazivový obal vystýlající povrch kostních dutin - zahuštěné retikulární vazivo kostní dřeně - také vrstva oploštělých osteoprogenitorových buněk

24 24 TYPY KOSTNÍ TKÁNĚ A) vláknitá kost B) lamelární kost: 1) kompaktní 2) spongiosní A) VLÁKNITÁ KOST (PRIMÁRNÍ, NEZRALÁ) = novotvořená kost - kolagenní fibrily i buňky - nepravidelně uspořádány   nemá lamely - méně mineralizovaná, více osteocytů - málo pevná - vzniká při osifikaci, postupně je nahrazována kostí lamelární - v místech úponů šlach (tuberositates ossium), u lebečních švů, při hojení zlomenin, zubní cement

25 25 VLÁKNITÁ KOST osteocytyosteoblasty

26 26 B) LAMELÁRNÍ KOST (SEKUNDÁRNÍ, ZRALÁ) = definitivní kost, mezibuněčná hmota je uspořádaná do lamel - kostní lamela (ploténka silná 3-7µm) = základní stavební jednotka - kolagenní fibrily - zde uspořádány paralelně  velká pevnost - orientace kolagenních fibril v sousedních lamelách je různá - lamely spojeny tmelovou substancí (mineralizovaná kostní hmota, málo kolagenních fibril) - osteocyty - uloženy mezi lamelami - v lacunae ossium (zde uložena těla osteocytů) - v canaliculi ossium (zde výběžky osteocytů) - jednotlivé buňky propojeny výběžky (komunikace: nexy) 1) Kompaktní 2) Spongiosní orientace kolagenních fibril koncentrické lamely véna nerv arterie canaliculi ossium Haversův kanálek lakuna osteocyt výběžky v canaliculi ossium osteon

27 27 B1) Lamelární kost KOMPAKTNÍ - diafýzy dlouhých kostí, povrchové ploténky plochých a krátkých kostí - na povrchu - periost, na vnitřní straně - endost - skládá se ze tří druhů lamel: 1) lamely tvořící OSTEON (= Haversův systém) - lamely uspořádány koncentricky - v centru - Haversův kanálek s cévami a nervy, vystlaný endostem 2) vnější plášťové lamely - pod periostem lamely uspořádány paralelně vnitřní plášťové lamely - pod endostem lamely uspořádány paralelně 3) intersticiální lamely - mezi osteony - zbytky lamel po přestavbě kosti Periost Volkmannův kanál Vnější plášťové lamely

28 28 KOMPAKTNÍ KOST koncentrické lamely véna nerv arterie canaliculi ossium Haversův kanálek průběh kolagenních fibril lakuna osteocyt výběžky v canaliculi ossium intersticiální lamely trámce SPONGIOSNÍ KOSTI Haversův kanálek osteon = Haversův systém zevní plášťové lamely Sharpeyova vlákna periost: vnitřní část zevní č. osteon Volkmannův kanálek

29 29 KOMPAKTNÍ KOST - osteony (O), plášťové lamely (P), intersticiální lamely (I) A15 Haversovy kanálky (HK), osteocyty v lakunách (L) O P I O HE HK I L L L L L L O

30 30 Ca = canaliculi ossium HC = Haversův kanálek L = lakuny HC L LL Celoidinový řez, HE KOMPAKTNÍ KOST A15 HC L L L L

31 31 canaliculi ossium ( ) KOMPAKTNÍ KOST osteon (Haversův systém) výbrus kosti Haversův kanálek lakuny

32 32 B2) Lamelární kost SPONGIOSNÍ (houbovitá) - v epifýzách dlouhých kostí, krátké a ploché kosti - kostní trámce - větví se, anastomosují - tvořeny paralelně uspořádanými lamelami (osteony pouze v silnějších trámcích) - uspořádání trámců - dle zatížení kosti - osteocyty - v lakunách mezi lamelami - mezi trámci - dutiny vyplněné kostní dření: - hematogenní kostní dřeň (u dospělých: sternum, žebra, klíční kosti, lopatky, pánevní a lebeční kosti) - základem je retikulární vazivo, ve kterém se nachází: - vyvíjející se krevní elementy (hemopoetické ostrůvky) - sinusoidní kapiláry - tukové buňky - přibývají s věkem - žlutá, tuková kostní dřeň

33 33 spongiosní kost kompaktní kost dřeňová dutina periost lamina externa diploe lamina interna EPIFYSA DIAFYSA METAFYSA SPONGIOSNÍ KOST Šipkami označená kompaktní kost na povrchu dlouhých kostí trámce spongiosní kosti

34 34 SPONGIOSNÍ KOST: - kostní trámce - kostní dřeň Epifýza dlouhé kosti dospělého člověka (Ross, Pawlina, Histology, 2006) ZJ Kompaktní kost ( )

35 35 SPONGIOSNÍ KOST žlutá kostní dřeň (přibývá adipocytů) hemopoetické ostrůvky kostní dřeně kostní trámce adipocyty lamely v kostním trámci osteocyty (Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM) A18


Stáhnout ppt "1 CHRUPAVKA, LAMELOVÁ A VLÁKNITÁ KOST Mikroskopování preparátů hyalinní, elastické a vazivové chrupavky, lamelové a vláknité kosti Ústav histologie a embryologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google