Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojivová tkáň. Pojivo formuje a udržuje tvar těla mezibuněčná hmota - matrix –vlákna –základní hmota –tekutina buňky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojivová tkáň. Pojivo formuje a udržuje tvar těla mezibuněčná hmota - matrix –vlákna –základní hmota –tekutina buňky."— Transkript prezentace:

1 Pojivová tkáň

2 Pojivo formuje a udržuje tvar těla mezibuněčná hmota - matrix –vlákna –základní hmota –tekutina buňky

3 Funkce pojiva strukturální –šlachy, pouzdra, kosti obranná –buňky imunitního systému střádací –Na + a voda, tuková tkáň reparační –vznik jizvy nutriční –prostředník mezi cévou a orgánem

4 Vlákna každý typ má své specifické vlastnosti kolagenní retikulární elastická

5 Kolagenní vlákna mnoho typů kolagenů nejhojnější protein v těle (30%) bezbarvá, při nakupení bělavá (in vivo) barví se eosinofilně pevná, pružná - ne elastická

6 Kolagen atypické AK - hydroxyprolin a hydroxylysin tropokolagen - spirálovité polyproteiny lineární protofibrila  mikrofibrila   fibrila  vlákno tloušťka fibrily cca 75 nm příčné žíhání o periodě 64 nm

7 Typy kolagenu I. typ - v kůži, fasciích, kostech, vaz. chrup. –* fibroblast, odontoblast, chondroblast, osteoblast II. typ - v hyal. a elast. chrupavce –* chondroblast III. typ - součást retikulárních vláken –* hladký sval, retikul. bb., fibroblast IV. typ - součást bazálních lamin –* epitelové bb., svalové bb., Schwannovy bb.

8 Retikulární vlákna kolagen III s glykoproteiny a proteoglykany jsou argyrofilní a PAS pozitivní kolagenní fibrily (40 nm)  příč. pruhování v hladkém svalu, v hemopoetických org. v orgánech, které mění tvar - střevo, arterie, uterus

9 Elastická vlákna schopnost prodloužit se až o 150% barví se např. resorcin-fuchsinem vlákno tvoří elastin obaleny strukt. proteiny * fibroblasty, hl.sv.bb., chondroblasty vylučován jako proelastin - globulární nefibrilární e. - fenestrované membrány

10 Základní hmota amorfní, bezbarvá, homogenní obsahuje velké množství vody –nesnadno se zobrazuje, sráží se hlavní komponenty –glykosaminoglykany –strukturální proteiny

11 Glykosaminoglykany lineární polysacharidy opakující se disacharidové jednotky –kys. uronová (glukuronová, iduronová) –hexosamin (galaktosamin, glukosamin) vazbou na proteinové jádro - proteoglykan vážou velké množství vody a kationtů strukturální fce, viskozita matrix

12 Glykosaminoglykany kys. hyaluronová - není sulfátovaná –chrupavka, pupečník, sklivec dermatan sulfát - kolagen I.typu –kuže, šlacha chondroitin sulfát - kolagen II. typu –chrupavka, kost, kůže heparan sulfát - kolagen III. a IV. typu –bazální laminy

13 Strukturální glykoproteiny převládá proteinová část interakce buněk, adhezivita bb. a okolí fibronektin –váže buňky, kolagen a glykosaminoglykany laminin –adheze epitelových bb. k bazální lamině chondronektin –adheze chondrocytů ke kolagenu II.

14 Vazivové buňky fixní buňky –fibroblast –retikulární buňka –tuková buňka –mesenchymová buňka bloudivé, volné buňky –žírné bb. –makrofágy –plasmatické bb. –leukocyty

15 Mesenchymová buňka nepravidelný hvězdicovitý vzhled výběžky sousedních bb. se spojují velké světlé jádro s více jadérky diferencují se z ní ostatní pojivové bb.

16 Fibroblast hvězdicovitý tvar velké jádro, gER, GA, MIT syntéza matrix a vláken fibrocyt - starší bb. ve zralém vazivu –menší, světlejší, méně organel –může přejít zpět na fibroblast

17 Fibroblasty - tkáňová kultura

18 Makrofágy fagocytární schopnost monocyto-makrofágový systém nepravidelný tvar - 10-30 um velké ledvinovité jádro, gER, GA, lyzosomy epiteloidní uspořádání, mnohojaderné bb. aktivují imunitní odpověď organismu odstraňují staré, poškozené bb.

19 Žírné buňky oválná bb. 20-30 um velká, žije 8-18 dní bazofilní granula překrývají jádro, GA granula obsahují eoz. chemot. faktor, histamin, proteáz, proteoglykany –ž.b.pojiv. tkáně - proteoglykan = heparin –ž.b. slizniční - proteoglykan = chondroitinsulfát nejsou to bazofilní granulocyty na povrchu mají receptory pro IgE –účast na alergických reakcích

20 Plasmatická buňka oválné bb. s loukoťovitým jádrem gER, GA * protilátky pochází z B-lymfocytů

21 Leukocyty ve vazivu nejčastěji neutrofily a eozinofily do vaziva prostupují tzv. diapedezou

22 Typy pojivové tkáně vlastní kolagenní vazivo - řídké, tuhé speciální vazivo –rosolovité –elastické –retikulární –tukové podpůrná tkáň –chrupavka (hyalinní, elastická, vaziovová) –kost (vláknitá, lamelózní)

23 Embryonální vazivo mesenchymové –mesenchymové buňky –rosolovité vazivo s primitivními vlákny rosolovité –další vývojové stadium –v pupečníku (Whartonův rosol), v pulpě zubu –fibroblasty, makrofágy, kolagenní vlákna –matrix - rosol. konsistence (kys. hyaluronová)

24 Mesenchym

25 Pupečník HE

26 Kolagenní vazivo řídké –převládá amorfní matrix nad vlákny, hojně bb. –bohatě vaskularizované, mezi orgány tuhé –převládají vlákna, z bb. pouze fibroblasty –neuspořádané - vlákna všemi směry - kůže –uspořádané - vlákna jedním směrem - šlacha fibrocyty na povrchu šlachy, okolo všeho pouzdro

27 Tlusté střevo HE

28 Kůže břicha HE

29 Šlacha HE

30 Elastické vazivo svazky silných vláken, žlutá barva, oploštělé fibroblasty lig. flavum páteře, lig. vocale, lig. susp. penis Retikulární vazivo ret. vlákna vytvářejí síť lymfat. orgánů mezi vlákny retik. buňky - syntéza vláken a matrix

31 Elastická tepna

32 Slezina Ag

33 Tukové vazivo tvoří jej adipocyty jedno z nejrozšířenějších - cca 20% váhy energetická zásobárna, termoizolace, mechan. ochrana, fixace bílá tuková tkáň - unilokuolární hnědá tuková tkáň - multilokuolární

34 Bílá tuková tkáň bílá až žlutá barva u dětí i dospělých, téměř všude v těle buňka - polyedrická 50-150um velká –obsahuje pouze jednu kapénku tuku –organely na periferii (jádro, GA, MIT, sER) –každá b. má svou bazální laminu vazivo rozděleno na lalůčky - cévy, nervy

35 Bílá tuková tkáň triacylglyceroly –z potravy - chylomikrony –z jater - VLDL –* v adipocytech z glukózy (řízeno insulinem) mobilizace - nerovnoměrná mesenchym.bb.  lipoblast  adipocyt akumulace tuku od 30. týdne vývoje

36 Hnědá tuková tkáň barva způsobena množstvím MIT a kapilár pouze u novorozenců buňka menší, více cytoplasmy –více kapének různé velikosti –jádro centrálně, tub. MIT, sER lalůčky oddělené větším množstvím vaziva okolo kapilár epiteliální uspořádání

37 Hnědá tuková tkáň termoregulace - netřesová termogeneze noradrenalin aktivuje hormonsenzit. lipázu TAG  MK + glycerol + teplo ohřev krve na MIT membráně (int) - termogenin –všechna energie toku protonů na teplo (ne ATP)

38


Stáhnout ppt "Pojivová tkáň. Pojivo formuje a udržuje tvar těla mezibuněčná hmota - matrix –vlákna –základní hmota –tekutina buňky."

Podobné prezentace


Reklamy Google