Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručný popis projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručný popis projektu"— Transkript prezentace:

1 eTwinningový projekt „Nové příběhy o pejskovi a kočičce / Nové príbehy o psíčkovi a mačičke“

2 Stručný popis projektu
Celoškolní a celoroční Česko – Slovenský projekt dvou škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je inspirován dětskou knihou Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvořivé spolupráce s využitím ICT nástrojů. Dalším cílem je rozvoj jazykových dovedností, navazování přátelství a aktivní seberealizace žáků. Stěžejním bodem celého projektu je vytvoření „Nového příběhu o pejskovi a kočičce“ na pokračování a psaní deníčků plyšového pejska nebo kočičky.

3 Odkazy s výsledky práce

4 Pedagogická inovace a tvořivost
Projekt je inovativní a kreativní v tom smyslu, že se žáci učili jednotlivým dovednostem prostřednictvím příběhů o pejskovi a kočičce. Neoddeliteľnou súčasťou edukačnej práce so žiakmi v špeciálnych školách je využívanie špeciálno-terapeutických metód na eliminovanie problémov vyplývajúcich z daného typu postihnutia. Náš eTwinningový projekt je založený práve na využití terapií s obohatením o motív priateľstva a zážitku z hry so psíčkom a mačičkou. Individuální a především společné výstupy souvisely s daným příběhem a s vybranou speciálně pedagogickou metodou (viz Harmonogram projektu).

5 Začlenění do učebního plánu
Projekt byl na začátku školního roku 2011/2012 integrován do školních vzdělávacích programů ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické školy. Dále se stal součástí školního vzdělávacího programu školní družiny – projekt „Z pohádky do pohádky“. eTwinningový projekt probíhal v rámci celé školy a byl součástí většiny předmětů. V rámci možností všech zapojených tříd integrovali pedagogové do svých předmětů individuálně aktivity, které byly obsahem našeho projektu. Tak se nám podařilo docílit toho, že do projektu byli začleněni i žáci s těžkým/kombinovaným postižením. Některé aktivity probíhaly společně v rámci školní družiny, nebo prostřednictvím speciálních eTwinningových projektových dnů.

6 Spolupráce partnerských škol
Po zaregistrování projektu na eTwinningovém portálu jsem vytvořil webovou prezentaci projektu prostřednictvím služby Webnode, dále projektový a stránku projektu na Facebooku. Hoci projekt realizujeme počas vyučovania, ako autori projektu o jeho príprave navzájom komunikujeme najmä v čase mimo vyučovania – vzhľadom na trvanie projektu, širokú cieľovú skupinu, pre ktorú pripravujeme aktivity, projekt dynamicky aktualizujeme a vzájomne sa inšpirujeme. Plánované aktivity na jednotlivé měsíce jsme po vzájemné domluvě průběžně přizpůsobili aktuálním možnostem obou škol. Žiaci si navzájom prostredníctvom pošty posielajú listy, pozdravy, odkazy, balíčky. Niekoľko žiakov oboch škôl navzájom komunikuje cez , čet či videohovory na Facebooku (slovensky a česky).

7 Tvůrčí využití ICT V rámci projektu považujeme za tvůrčí využití celosvětové sítě Facebook, kterou jsme využili pro prezentování projektu široké veřejnosti, žákům, rodičům, zapojeným pedagogům, studentům vysokých škol a všem lidem, které zajímá práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žiaci píšu texty vo Worde, komunikujú cez y, cez čet, vyskúšali si možnosť videohovorov, internetu, s pomocou učiteľov a asistentov sa naučili tvoriť powerpointové prezentácie, vyhľadávať a vkladať obrázky, naučia sa pracovať s digitálnym fotoaparátom a interaktívnou tabuľou.

8 Dlouhodobé trvání a přenosnost
Počas práce na projekte sme zosúladili individuálne aktivity na jednotlivých školách, tvorivo sme ich využili, vzájomne sme sa inšpirovali a tak vytvorili aktivity nové, spoločné, vzájomné a integrovali sme ich do vyučovacieho procesu a celkového života školy – oboch škôl. Důležitou součástí projektu byla prezentace žáků s postižením široké veřejnosti a dodání tak odvahy ostatním lidem přijmout tyto žáky jako normální součást naší společnosti, kterou není třeba odsuzovat, ale naučit se s těmito jedinci komunikovat, respektovat je a pomáhat jim. Tento projekt je možný dále rozšířit a pokračovat v něm. Naším projektem se mohou další učitelé nechat inspirovat a snadno ho uskutečnit na jejich škole.

9 Výsledky a přínosy Projekt je časovo náročný na plánovanie aktivít aj na spracovávanie priebežných výsledkov a výstupov ako dôkazov, že sa intenzívne a efektívne realizuje. Projekt bude prebiehať až do konca júna 2012, no už teraz máme na vlastnej stránke projektu zverejnených viac než 170 aktualít o živote našich škôl i spoločných činností, viac ako 1100 fotografií, viac ako 10 prezentovaných špeciálno-pedagogických terapií, viac ako 70 čiastkových výstupov. Dominantním výstupem je Nový příběh o pejskovi a kočičce „Ako spolu…“. Dalším výstupem jsou deníčky pejska a kočičky, které jsou pravidelně zveřejňovány. Nezanedbateľným prínosom je efektívne zapojenie žiakov s rôznym postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia do radostného procesu učenia, ich motivovaná sebarealizácia.

10 Další ocenění Slovenská partnerka získala v lednu 2012 ocenění „Učiteľ mesiaca“ od slovenského Národního podpůrného střediska. Projekt byl finančně podpořen částkou Kč z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem a byla navázána úspěšná spolupráce s prodejnou ZooExpo v Hradci Králové. Projektom rozvíjame nielen čitateľskú gramotnosť našich žiakov, ale vhodne zvolenými činnosťami počas celej jeho realizácie dávame široký priestor na rozvoj týchto zručností - na rozvoj fantázie, tvorivosti, vytváranie rôznych hmotných produktov práce, výrobkov, a tým žiaci dokazujú sebe aj všetkým ostatným, že aj oni sú šikovní, tvoriví, zruční a vedia sa tešiť zo svojich výsledkov. To je najvyššia cena, pre ktorú sa eTwinning oplatí robiť.

11 Průvodce webovou prezentací
Průvodce webovou prezentací

12 ÚVODNÍ STRÁNKA Úvodní stránka obsahuje:
Aktuality - pravidelně zveřejňované aktuality o životě partnerských škol, dílčí výstupy a úkoly Menu Vyhledávání Kontakt Diskusní fórum Ankety Video vybraného příběhu (měsíčně se mění podle aktuálního příběhu), mapa a informace o sponzorech

13 PARTNERSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA, Hradec Králové, Česká republika (autor: Josef Suchánek) Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, Slovenská republika (autor: Tatiana Michalovičová)

14 INFORMACE O PROJEKTU Cíle projektu Očekávané výsledky Harmonogram projektu Složka obsahuje základní informace o projektu: Cíle projektu: začlenění evropské aktivity eTwinning do školních vzdělávacích programů, rozvoj jazykových dovedností a podpora žáků a učitelů k využívání informačních technologií apod. Očekávané výsledky: v rámci projektu vznikne mnoho výstupů, zejména výtvarné práce a textové materiály Harmonogram projektu: individuální a především společné výstupy souvisí s daným příběhem a s vybranou speciálně pedagogickou metodou

15 VÝSTUPY Z PROJEKTU Výstupy z projektu Deníček kočičky/psíčka Nové příběhy – Nový príbeh o psíčkovi a mačičke „Ako spolu…“ Složka obsahuje hlavní a vedlejší výstupy z projektu: Výstupy z projektu: společné výstupy souvisí s daným příběhem a s vybranou speciálně pedagogickou metodou, každý měsíc proběhla minimálně jedna aktivita s jedním společným výstupem Deníček: žák zde zaznamená, co po dobu jednoho týdne s psíčkem či kočičkou zažil Nové příběhy: jedním z hlavních společných výsledků je „Nový příběh o pejskovi a kočičce“, který průběžně píší na pokračování žáci obou partnerských škol - žáci si navzájem napsané příspěvky ilustrují

16 ZÁŘÍ: logo projektu Jednou z prvních společných aktivit bylo vytvoření loga projektu. Žáci z partnerské školy malovali psíčka a žáci naší školy kočičku. O vítězném obrázku, který byl polovinou našeho loga, rozhodli sami žáci prostřednictvím výstavy a hlasováním. Tato aktivita byla doplněna hlasováním o tom, jak se slovenský psíček a česká kočička budou jmenovat. Nakonec v internetovém hlasování vyhrál Edo a Ája. Logo vytvořila z vítězných obrázků slovenská partnerka.

17 LISTOPAD: Česko-slovensko-anglický slovník zvířat
V rámci projektu vznikají společné powerpointové prezentace. Např. ilustrovaný Česko-slovensko-anglický slovník zvířat. Obrázky zvířat malovali žáci během výtvarné výchovy či arteterapie. Prezentaci připravili žáci v hodinách ICT nebo na kroužku Práce na PC.

18 ÚNOR: Oprava dopisu a zaslání dopisu partnerské škole
Mezi nejoblíbenější činnosti žáků obou partnerských škol patří práce na interaktivní tabuli a posílání dopisů žákům partnerské školy. A proto, když psali dopis pejsek s kočičkou, opravili jsme jejich dopis na interaktivní tabuli a poslali ho společně s naším krátkým pozdravem poštou partnerské škole.

19 UKÁZKA KOMUNIKACE ŽÁKŮ
Žáci si navzájem prostřednictvím pošty posílají dopisy, pozdravy a balíčky. Několik žáků z obou škol vzájemně komunikuje přes , chat či Facebook.

20 Ukázka z deníčků Deníček kočičky Psíčkov denníček

21 Nový příběh o pejskovi a kočičce „Ako spolu…“
Jedním z hlavních výstupů je Nový příběh o pejskovi a kočičce, který v průběhu celého projektu píší žáci obou partnerských škol. Text píší žáci ve Wordu a navzájem si napsané příspěvky ilustrují jako důkaz toho, že projekt i příběh sledují a vzájemně tak spolupracují.

22 FOTOGALERIE Složka obsahuje více jak 1100 zveřejněných fotografií rozdělených podle jednotlivých měsíců. Autory fotografií nejsou jen pedagogové, ale také samotní žáci. Zákonní zástupci žáků podepsali souhlas se zveřejněním všech fotografií pro účely tohoto eTwinningového projektu.

23 TERAPIE, HRY, ETWINNING Terapie: důležitá součást projektu - každý měsíc zde zájemci o speciálně pedagogické metody najdou informace o vybrané terapii, kterou zpracuje vždy jeden partner – pedagogové a studenti vysokých škol často složku využívají pro inspiraci, a nebo při svém studiu Hry: soutěž ve skládání puzzle eTwinning: základní informace o evropské aktivitě eTwinning

24 Ukázka ze složky TERAPIE
hipoterapie ergoterapie snoezelen canisterapie

25 HRY: skládání puzzle Skládání puzzle za pomocí PC a interaktivní tabule. Každá škola vybrala fotografii, ze kterých jsme za pomocí webové stránky Jigsaw Planet vytvořili dvě puzzle o dvou různých úrovních. Žáci soutěžili proti sobě a nakonec jsme vyhlásili vítěze v jednotlivých úrovních v rámci obou partnerských škol. Do skládání se mohli prostřednictvím naší webové prezentace zapojit i zájemci z řad široké veřejnosti.

26 SPONZOŘI Projekt je finančně podpořen částkou Kč z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem. Mestský úrad Levice poskytol darčekové reklamné predmety so symbolmi mesta Levice pre našu partnerskú školu v Hradci Králové. Vivarium Levex - partner Spojenej školy internátnej v Leviciach (každý utorok v čase od 10:15 do 11:00 žiaci našej školy navštevujú predajňu Vivarium Levex, kde sa učia pod dohľadom odborného zamestnanca predajne postarať o drobné domáce zvieratá) ZooExpo - partner Mateřské školy, základní školy a praktické školy DANETA

27 Ukázka ze spolupráce s partnerskými zoo prodejnami
Jednou z dominantních terapiích uplatňovaných v průběhu projektu je zooterapie. Krátce po zaregistrování projektu jsme navázali aktivní spolupráci s mimoškolními podnikatelskými subjekty, kteří se staly našimi partnery.

28 ODKAZY, NAPIŠTE NÁM, KONTAKT
Odkazy: složka obsahuje užitečné odkazy na webové stránky partnerských škol, dále na národní a mezinárodní portály, ale především na Facebook a Twinblog, které jsme využívali pro zveřejňování společných výstupů, fotografií a především pro propagaci našeho projektu Napište nám: Kontakt:

29 PROJEKT V ČÍSLECH 1 projekt, 1 nový společně napsaný příběh 2 partnerské školy, 2 deníčky, 2 sponzoři, 2 mimoškolní podnikatelské subjekty 10 měsíců, 10 příběhů o pejskovi a kočičce, 10 prezentovaných speciálně pedagogických metod více než 30 společných výstupů na Twinblogu, více než 70 výstupů na webové prezentaci 130 přátel na Facebooku, více než 170 aktualit, více než 1100 zveřejněných fotografií...


Stáhnout ppt "Stručný popis projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google