Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETwinningový projekt „Nové príbehy o psíčkovi a mačičke / Nové příběhy o pejskovi a kočičce“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETwinningový projekt „Nové príbehy o psíčkovi a mačičke / Nové příběhy o pejskovi a kočičce“"— Transkript prezentace:

1 eTwinningový projekt „Nové príbehy o psíčkovi a mačičke / Nové příběhy o pejskovi a kočičce“

2 Stručný popis projektu Celoškolský a celoročný Česko – Slovenský projekt dvoch škôl vzdelávajúcich žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Projekt je inšpirovaný detskou knihou Josefa Čapka „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvořivé spolupráce s využitím ICT nástrojů. Dalším cílem je rozvoj jazykových dovedností, navazování přátelství a aktivní seberealizace žáků. Hlavným výstupom celého projektu je vytvorenie „Nového príbehu o psíčkovi a mačičke“ na pokračovanie a písanie denníčkov plyšového psíčka alebo mačičky.

3 Odkazy s výsledkami práce http://novepribehy.webnode.cz/ http://twinblog.etwinning.net/novepribehy/ http://www.facebook.com/novepribehy

4 Pedagogická inovácia a tvorivosť Projekt je inovativní a kreativní v tom smyslu, že se žáci učí jednotlivým dovednostem prostřednictvím příběhů o pejskovi a kočičce. Neoddeliteľnou súčasťou edukačnej práce so žiakmi v špeciálnych školách je využívanie špeciálno-terapeutických metód na eliminovanie problémov vyplývajúcich z daného typu postihnutia. Náš eTwinningový projekt je založený práve na využití terapií s obohatením o motív priateľstva a zážitku z hry so psíčkom a mačičkou. Individuální a především společné výstupy souvisely s daným příběhem a s vybranou speciálně pedagogickou metodou (viz Harmonogram projektu).

5 Začlenenie do učebného plánu Projekt bol na začiatku školského roku 2011/2012 integrovaný do školských vzdelávacích programov špeciálnej základnej školy, praktickej školy a do mimoškolskej záujmovej činnosti. Do projektu sa počas školského roka zapájali aj deti zo špeciálnej materskej školy. eTwinningový projekt prebieha v rámci celej školy a je súčasťou väčšiny predmetov. V rámci možností všetkých zapojených tried pedagógovia integrovali do svojich predmetov individuálne aktivity, ktoré sú obsahom nášho projektu. Tak sa nám podarilo docieliť to, že do projektu sú začlenení aj žiaci s ťažkým/kombinovaným postihnutím. Niektoré aktivity prebiehali spoločne v rámci školského klubu detí.

6 Spolupráca partnerských škôl Po zaregistrovaní projektu na eTwinningovom portáli koordinátor z partnerskej školy vytvoril webovú prezentáciu projektu prostredníctvom služby Webnode, ďalej projektový email a stránku projektu na Facebooku. I když projekt realizujeme během vyučování, jako autoři projektu o jeho přípravě navzájem komunikujeme zejména v čase mimo vyučování – vzhledem k trvání projektu, širokou cílovou skupinu, pro kterou připravujeme aktivity, projekt dynamicky aktualizujeme a vzájemně sa inspirujeme. Plánované aktivity na jednotlivé měsíce jsme po vzájemné domluvě průběžně přizpůsobili aktuálním možnostem obou škol. Žiaci si navzájom prostredníctvom pošty posielajú listy, pozdravy, odkazy, balíčky. Niekoľko žiakov oboch škôl navzájom komunikuje cez email, čet či videohovory na Facebooku (slovensky a česky).

7 Tvorivé využitie IKT V rámci projektu považujeme za tvůrčí využití celosvětové sítě Facebook, kterou jsme využili pro prezentování projektu široké veřejnosti, žákům, rodičům, zapojeným pedagogům, studentům vysokých škol a všem lidem, které zajímá práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žiaci píšu texty vo Worde, komunikujú cez emaily, cez čet, vyskúšali si možnosť videohovorov, internetu, s pomocou učiteľov a asistentov sa naučili tvoriť powerpointové prezentácie, vyhľadávať a vkladať obrázky, naučili sa pracovať s digitálnym fotoaparátom a interaktívnou tabuľou.

8 Dlhodobé trvanie a prenosnosť Počas práce na projekte sme zosúladili individuálne aktivity na jednotlivých školách, tvorivo sme ich využili, vzájomne sme sa inšpirovali a tak vytvorili aktivity nové, spoločné, vzájomné a integrovali sme ich do vyučovacieho procesu a celkového života školy – oboch škôl. Důležitou součástí projektu byla prezentace žáků s postižením široké veřejnosti a dodání tak odvahy ostatním lidem přijmout tyto žáky jako normální součást naší společnosti, kterou není třeba odsuzovat, ale naučit se s těmito jedinci komunikovat, respektovat je a pomáhat jim. Tento projekt je možné dále rozšířit a pokračovat v něm. Naším projektem se mohou další učitelé nechat inspirovat a snadno ho uskutečnit na jejich škole.

9 Výsledky a prínosy Projekt je časovo náročný na plánovanie aktivít aj na spracovávanie priebežných výsledkov a výstupov ako dôkazov, že sa intenzívne a efektívne realizuje. Projekt bude prebiehať až do konca júna 2012, no už teraz máme na vlastnej stránke projektu zverejnených viac než 180 aktualít o živote našich škôl i spoločných činností, viac ako 1200 fotografií, viac ako 10 prezentovaných špeciálno-pedagogických terapií, viac ako 80 čiastkových výstupov. Dominantním výstupem je Nový příběh o pejskovi a kočičce „Ako spolu…“. Dalším výstupem jsou deníčky pejska a kočičky, které jsou pravidelně zveřejňovány na webstránke projektu. Nezanedbateľným prínosom je efektívne zapojenie žiakov s rôznym postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia do radostného procesu učenia, ich motivovaná sebarealizácia.

10 Ďalšie ocenenia Slovenská partnerka získala v lednu 2012 ocenění „Učiteľ mesiaca“ od slovenského Národního podpůrného střediska. Projekt získal ocenenie Najlepší eTwinning projekt 2012 v hodnotení Národných cien 2012 v ČR. Slovenská škola nadviazala spoluprácu s predajňou zvierat Vivarium Levex, ktorú žiaci navštevujú počas celého školského roka s cieľom zooterapie (jedna z kľúčových terapií v projekte). Projektom rozvíjame nielen čitateľskú gramotnosť našich žiakov, ale vhodne zvolenými činnosťami počas celej jeho realizácie dávame široký priestor na rozvoj týchto zručností - na rozvoj fantázie, tvorivosti, vytváranie rôznych hmotných produktov práce, výrobkov, a tým žiaci dokazujú sebe aj ostatným, že aj oni sú šikovní, tvoriví, zruční a vedia sa tešiť zo svojich výsledkov. To je najvyššia cena, pre ktorú sa eTwinning oplatí robiť.

11 PRŮVODCE WEBOVOU PREZENTACÍ http://novepribehy.webnode.cz/

12 ÚVODNÁ STRÁNKA Úvodní stránka obsahuje: Aktuality - pravidelně zveřejňované aktuality o životě partnerských škol, dílčí výstupy a úkoly Menu Vyhledávání Kontakt Diskusní fórum Ankety Video vybraného příběhu (měsíčně se mění podle aktuálního příběhu), mapa a informace o sponzorech

13 Vzhľad úvodnej stránky

14 PARTNERSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA, Hradec Králové, Česká republika (autor: Josef Suchánek) Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, Slovenská republika (autor: Tatiana Michalovičová)

15 INFORMÁCIE O PROJEKTE  Ciele projektu  Očakávané výsledky  Harmonogram projektu ------------------------------------ Složka obsahuje základní informace o projektu: Cíle projektu: začlenění evropské aktivity eTwinning do školních vzdělávacích programů, rozvoj jazykových dovedností a podpora žáků a učitelů k využívání informačních technologií apod. Očekávané výsledky: v rámci projektu vznikne mnoho výstupů, zejména výtvarné práce a textové materiály Harmonogram projektu: individuální a především společné výstupy souvisí s daným příběhem a s vybranou speciálně pedagogickou metodou

16 VÝSTUPY Z PROJEKTU  Výstupy z projektu  Denníček psíčka/mačičky  Nové príbehy – Nový príbeh o psíčkovi a mačičke „Ako spolu…“ ------------------------------- Složka obsahuje hlavní a vedlejší výstupy z projektu: Výstupy z projektu: společné výstupy souvisí s daným příběhem a s vybranou speciálně pedagogickou metodou, každý měsíc proběhla minimálně jedna aktivita s jedním společným výstupem Deníček: žák zde zaznamená, co po dobu jednoho týdne s psíčkem či kočičkou zažil Nové příběhy: jedním z hlavních společných výsledků je „Nový příběh o pejskovi a kočičce“, který průběžně píší na pokračování žáci obou partnerských škol - žáci si navzájem napsané příspěvky ilustrují

17 Ukážka výstupu → október: logo projektu Jednou z prvních společných aktivit bylo vytvoření loga projektu. Žáci z partnerské školy malovali psíčka a žáci naší školy kočičku. O vítězném obrázku, který byl polovinou našeho loga, rozhodli sami žáci prostřednictvím výstavy a hlasováním. Tato aktivita byla doplněna hlasováním na webstránce projektu o tom, jak se slovenský psíček a česká kočička budou jmenovat. Nakonec v internetovém hlasování vyhrál Edo a Ája. Logo vytvořila z vítězných obrázků slovenská partnerka.

18 Ukážka výstupu → november: Česko-slovensko-anglický slovník zvierat V rámci projektu vznikají společné powerpointové prezentace. Např. ilustrovaný Česko-slovensko-anglický slovník zvířat. Obrázky zvířat malovali žáci během výtvarné výchovy či arteterapie. Prezentaci připravili žáci v hodinách ICT nebo na kroužku Práce na PC.

19 Ukážka výstupu → február: Oprava listu a poslanie listu partnerskej škole Mezi nejoblíbenější činnosti žáků obou partnerských škol patří práce na interaktivní tabuli a posílání dopisů žákům partnerské školy. A proto, když psali dopis pejsek s kočičkou, opravili jsme jejich dopis na interaktivní tabuli a poslali ho společně s naším krátkým pozdravem poštou partnerské škole a oni nám.

20 Ukážka komunikácie žiakov Žáci si navzájem prostřednictvím pošty posílají dopisy, pozdravy a balíčky. Několik žáků z obou škol vzájemně komunikuje přes email, chat či Facebook.

21 Ukážka z denníčkov Deníček kočičky (Hradec Králové)Psíčkov denníček (Levice)

22 „Nový príbeh o psíčkovi a mačičke - Ako spolu…“ Jedním z hlavních výstupů je Nový příběh o pejskovi a kočičce, který v průběhu celého projektu píší žáci obou partnerských škol. Text píší žáci ve Wordu a navzájem si napsané příspěvky ilustrují jako důkaz toho, že projekt i příběh sledují a vzájemně tak spolupracují.

23 FOTOGALERIE Složka obsahuje více jak 1200 zveřejněných fotografií rozdělených podle jednotlivých měsíců. Autory fotografií nejsou jen pedagogové, ale také samotní žáci. Zákonní zástupci žáků podepsali souhlas se zveřejněním všech fotografií pro účely tohoto eTwinningového projektu.

24 TERAPIE, HRY, ETWINNING Terapie: důležitá součást projektu - každý měsíc zde zájemci o speciálně pedagogické metody najdou informace o vybrané terapii, kterou zpracuje vždy jeden partner – pedagogové a studenti vysokých škol často složku využívají pro inspiraci, a nebo při svém studiu Hry: soutěž ve skládání puzzle eTwinning: základní informace o evropské aktivitě eTwinning

25 Ukážka zo zložky TERAPIE hipoterapia snoezelen ergoterapia canisterapia

26 HRY: skladanie puzzle Skládání puzzle za pomocí PC a interaktivní tabule. Každá škola vybrala fotografii, ze kterých jsme za pomocí webové stránky Jigsaw Planet vytvořili dvě puzzle o dvou různých úrovních. Žáci soutěžili proti sobě a nakonec jsme vyhlásili vítěze v jednotlivých úrovních v rámci obou partnerských škol. Do skládání se mohli prostřednictvím naší webové prezentace zapojit i zájemci z řad široké veřejnosti.

27 SPONZORI Projekt je finančně podpořen částkou 15 000 Kč z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem. Mestský úrad Levice poskytol darčekové reklamné predmety so symbolmi mesta Levice pre našu partnerskú školu v Hradci Králové. Vivarium Levex - partner Spojenej školy internátnej v Leviciach (každý utorok v čase od 10:15 do 11:00 žiaci našej školy navštevujú predajňu Vivarium Levex, kde sa učia pod dohľadom odborného zamestnanca predajne postarať o drobné domáce zvieratá). ZooExpo - partner Mateřské školy, základní školy a praktické školy DANETA.

28 Ukážka zo spolupráce s partnerskými zoo-predajňami Jednou z dominantných terapií uplatňovaných v priebehu projektu je zooterapia. Krátko po zaregistrovaní projektu sme nadviazali aktívnu spoluprácu s mimoškolskými podnikateľskými subjektami, ktorí sa stali našimi partnermi. Vivarium Levex, LeviceZooExpo, Hradec Králové

29 ODKAZY, NAPÍŠTE NÁM, KONTAKT Odkazy: zložka obsahuje užitočné odkazy na webové stránky partnerských škôl, ďalej na národné a medzinárodné portály, ale predovšetkým na Facebook a Twinblog, ktoré využívame na zverejňovanie spoločných výstupov, fotografií a najmä na propagáciu nášho projektu Napište nám: novepribehy@email.cz Kontakt: josef.suchanek@daneta.czjosef.suchanek@daneta.cz michalovic.tatiana@gmail.com

30 PROJEKT V ČÍSLACH 1 projekt, 1 nový spoločne napísaný príbeh 2 partnerské školy, 2 denníčky, 2 sponzori, 2 mimoškolské podnikateľské subjekty 10 mesiacov, 10 príbehov o psíčkovi a mačičke, 10 prezentovaných špeciálno-pedagogických metód viac než 30 spoločných výstupov na Twinblogu, viac než 80 výstupov na webovej prezentácii viac ako 150 priateľov na Facebooku, viac ako 180 aktualít, viac ako 240 detí a žiakov zapojených do projektu, viac ako 1200 zverejnených fotografií...


Stáhnout ppt "ETwinningový projekt „Nové príbehy o psíčkovi a mačičke / Nové příběhy o pejskovi a kočičce“"

Podobné prezentace


Reklamy Google