Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Be elected or Be neglected Podpora rovného podílu žen na národním politickém životě 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Be elected or Be neglected Podpora rovného podílu žen na národním politickém životě 1."— Transkript prezentace:

1 Be elected or Be neglected Podpora rovného podílu žen na národním politickém životě 1

2 Kdo jsme? ženy žijící nebo pracující v Praze, různého politického, společenského a kulturního zázemí profesního zaměření a věku a životních zkušeností ale stejné představy o genderové rovnosti a od roku 1995 stejného úsilí dosáhnout ji 2

3 Kdo nejsme: propagovatelky systému kvót nebo jiných prostředků pozitivní diskriminace, protože víme, že by naší sněmovnou ani senátem dnes neprošly nepřátelé mužské populace naproti tomu: milujeme naše dědečky, tatínky, bratry, manžely, syny a jiné muže blízké našemu srdci 3

4 Co se nám nelíbí: Současná politika (neochota politiků se dohodnout, špatná volba priorit, politická krátkozrakost, pohrdání voličem) Současná ekonomika (vzrůstající nezaměstnanost, inflace, zadlužování, korupce, honba za ziskem) Společenské vztahy (rozhádanost, odklon od zásad slušného chování, nevymahatelnost práva, neuznávání morálních hodnot) 4

5 Co si přejeme: ZMĚNU! 5

6 Váš názor Vaše připomínky Vaši podporu Vaši pomoc Vaši spoluúčast Předem děkujeme Co bychom potřebovaly? 6

7 Co znamená nebo navozuje název „ Be elected or be neglected?“ Buďte zvoleny nebo budete pominuty! Nechte se zvolit nebo vypadnete ze hry! Vstupte do hry a změňte svůj život! Chcete změnu – volte ženy! Muži zklamali? Pusťte k tomu ženy! Chceme přirozený podíl na vládě, nikoliv ženskou nadvládu! 7

8 Oč nám jde? získat Vás pro náš projekt statistickými daty názorem odborníků (psychologů, sociologů) dohodnout se na společném postupu aktivní vstup do politiky volba žen ženami s cílem 3 ženská S: SEBEUVĚDOMĚNÍ+SEBEDŮVĚRA+SOLIDARITA 8

9 Vysvětlivky ke grafům: Female representatives = ženské představitelky (zvolené) Male representatives = mužští představitelé (zvolení) Female candidates = ženské kandidátky (na kandidátních listinách) Male candidates = mužští kandidáti (na kandidátních listinách) Poslední řádek = Zdroj: Český statistický úřad 9

10 Fakta: Volby místních zastupitelstev Source: Election Statistics in % by the ČSÚ – Office of the Government 10

11 Source: Election Statistics in % by the ČSÚ – Office of the Government Fakta: Regionální volby 11

12 Fakta: Všeobecné volby Source: Election Statistics in % by the ČSÚ – Office of the Government 12

13 Hlavní příčiny volebních výsledků : Prapůvodní příčiny skrytých ženských návyků: Z důvodu historicky dlouho trvající nadvlády mužů jsou ženy kritičtější k jiným ženám než k mužům (snaha o zalíbení se mužům jako způsob, jak zejména v minulosti přežít) ženy necítí solidaritu k jiným ženám (snaha soutěžit v každém případě, i když jde o jev zřetelně kontraproduktivní) ženy preferují mužské vedoucí a nadřízené (apriopri mají jejich větší důvěru než ženy) 13

14 Skleněný strop Hlavní české politické strany, reprezentované většinou muži, přijaly v průběhu své letité hegemonie interní politické pravidlo sestavovat kandidátní listiny především z mužských kandidátů na volitelných místech Zhoršená volitelnost žen v rámci strany 14

15 …a také jsou zde tyto předsudky: že většina žen dává přednost domovu, domácnosti a dětem že ženy reagují často příliš emocionálně že ženy nemají rády jakékoliv hádky a souboje Ženy už ze své podstaty nejsou vhodné pro vyšší politické funkce 15

16 …jiným slovy, čeští MUŽI - jsou tak hodní, že přebírají na svá bedra břemeno a nahrazují ženy ve vládě, parlamentu, senátu a důležitých místních zastupitelstvech - přenechávají ženám vedoucí pozice v zastupitelstvích malých měst a obcí (s mnohem nižšími rozpočty, a obvykle velkými místními problémy a pro politika větším dílem práce) 16

17 Celková diagnoza ženských voliček v České republice: ženská solidarita téměř neexistuje většina žen si není vědoma svých skrytých vlastností seznamy kandidátů sestavují většinou muži ženy většinou nechtějí zastávat vedoucí politické funkce ženy se málo vyskytují na kandidátkách politických stran ženy v politice postrádaji podporu ostatních žen průměrný počet žen v politice je asi 15%, zatímco v ostatním světě dosahuje i více než 40% (sever) 17

18 Jak zvýšit počet žen v politice zvýšit SEBEUVĚDOMĚNÍ žen = - zbavit se předsudků a nedůvěry vůči ostatním ženám - nutnost každodenní účasti žen na politickém životě zvýšit SEBEVĚDOMÍ žen = -stejné předpoklady pro politický život jako muži -povahové vlastnosti jiné, ale ne horší než muži - u nás ženy vzdělanější, cílevědomější, pracovitější, realističtější než většina mužů zvýšit SOLIDARITU žen = -vstoupit do politických stran a hnutí -dostat své kandidátky na kandidátní listiny - volit především ženské kandidátky 18

19 Jak to začalo: V roce 1995 přijalo Fórum žen program s těmito hlavními body: podporovat národní i mezinárodní vztahy mezi ženami a ženskými organizacemi realizovat projekty na podporu solidarity a seveuvědomění žen, zejména za účelem zvýšení jejich podílu na vládě, na práci zastupitelských orgánů a místních zastupitelstev, a to zvýšením jejich volitelnosti a počtu hlasů ženských voliček 19

20 Co již bylo uděláno? Po leta jsme studovaly hory materiálů a elektronických informací týkajících se genderové problematiky, které většinou: analyzovaly příčiny popisovaly současnou situaci upozorňovaly na problémy a slabé stránky a navrhovaly jednoduchá řešení, ale… 20

21 Volební fakta od roku 1990: do národních/federálních parlamentů v letech 1990 and 1992 (viz další graf) do místních zastupitelstev v letech 2000, 2004 and 2008 (viz dřívější graf) do místních zastupitelstev v malých městech a obcích v letech 1994, 2000, 2002 and 2006 (viz dřívější graf) do parlamentu v letech 1996, 1998, 2006 and 2008 (viz dřívější graf) 21

22 Národní parlamentní volby (v %) Source: Election Statistics in % by the ČSÚ – Office of the Government 22

23 Federalní parlamentní volby (v %) Source: Election Statistics in % by the ČSÚ – Office of the Government 23

24 Poznámky ke grafům: Za celých 20 let zůstala volitelnost českých žen téměř nezměněna, pohybuje se mezi 10 až 20%. Všechny grafy ukazují tutéž situaci – ve všech volbách (až na nepatrné výjimky) ztrácejí ženské kandidátky hlasy ve prospěch mužů- kandidátů. K doplnění celého obrázku: od roku 1945 se počet žen ve vládě pohybuje z celkového počtu 18 – 20 mezi 1 – 2, občas ani to. 24

25 Symptom č.1 předpokládejme, že je na kandidátních listinách politických stran 30 % žen dále předpokládejme, že není rozdíl mezi chováním ženských a mužských voličů v tom případě by volební výsledek musel být 30% zvolených žen ve skutečnosti je však zvoleno pouze 15% žen čehož nejpravděpodobnější příčinou je, že: VĚTŠINA VOLIČEK NEVOLÍ ŽENSKÉ KANDIDÁTKY A DÁVÁ PŘEDNOST MUŽSKÝM KANDIDÁTŮM 25

26 Symptom Č. 2 Ženy, které dosáhly vyšších pozic v politice (do 15%) se chovají jako muži, aby přežily uprostřed mužské většiny (MUŽSKÉ CHOVÁNÍ) nesouhlasí s výsledky našeho výzkumu a říkají, že to není jejich případ (NEPŘEJÍ SI ŽÁDNOU ZMĚNU) přejí si zůstat mezi muži v menšině (NEPŘEJÍ SI KONKURENCI) 26

27 Další postupové kroky: navštívit vybrané obce a získat širokou ženskou veřejnost pro podporu projektu navázat spolupráci s jinými ženskými organizacemi v ČR – projednána již s APM, STAMP, MAPM, JAPM, BPW, rozjednána s Fórem50 a Gender Studies připravit a před volbami rozběhnout celonárodní kampaň „Ženy volí ženy“ 27

28 Naše cíle: vytvořit v parlamentu, senátu i vládě „ženské prostředí“, tzn. ve volbách dosáhnout nejméně 30% stát se první zemí na světě, která bez kvót během jednoho volebního období zdvojnásobí zastoupení žen v politice zvoleným ženám pomoci dosáhnout pro svou funkci potřebného vzdělání 28

29 Tři základní části projektu: BEE I je zaměřena na vzdělávání a trénink potenciálních ženských političek BEE II je zaměřena na zorganizování celostátní kampaně BEE III je zaměřena na přípravu zřízení vysokoškolské instituce s genderovým zaměřením (spolupráce s bostonskou Simmon´s School of Management) 29

30 Současný stav projektu: Koupily jsme databázi starostek a místostarostek v českých městech a obcích, které hodláme oslovit se žádostí o spolupráci na projektu Začaly práce na přípravě celostátní kampaně: jsou připravovány nejrůznější materiály (viz ukázky na dalších slidech) uskutečňují se brainstormingy hledající vhodnou strategii a taktiku při realizaci projektu získáváme zpětnou vazbu v diskuzích se ženami působícími v místních zastupitelstvech 30

31 Příklady materiálů pro přípravu celostátní kampaně: Hlavní aspekty vysvětlující nezbytnost synergie žen a mužů Hlavní výchozí body potřebné k nastartování kampaně za změnu ženského myšlení a vrozených ženských postojů (viz další dva slidy) 31

32 Synergie odlišných genderových stránek obou pohlaví v projektu : MUŽI: (+/-) přímost velkorysost solidarita ješitnost nekompromisnost assertivita agresivita ŽENY: (+/-) emotivnost pečlivost praktičnost kompromisnost smiřlivost nedostatek solidarity sklon k přetvářce 32

33 Ženské desatero 1. DŮVĚŘUJ SI A NEPODCEŇUJ SE 2. PAMATUJ, ŽE JSI JEDNOU Z NÁS, KTERÉ TVOŘÍ POLOVINU LIDSTVA 3. UVĚDOM SI, ŽE MUŽI JSOU JINÍ, ALE NE LEPŠÍ NEŽ ŽENY 4. BUĎ KRITICKÁ VŮČI ŽENÁM, ALE NE VÍC NEŽ VŮČI MUŽŮM 5. SPOLUPRACUJ S MUŽI, ALE NENECH JE O SOBĚ ROZHODOVAT 6. PAMATUJ, ŽE JSI ODPOVĚDNA ZA SEBE A BUDOUCNOST SVÝCH DĚTÍ 7. VEZMI SVŮJ DÍL PRÁVA ROZHODOVAT Z RUKOU MUŽŮ DO SVÝCH 8. CHCEŠ-LI, ABY SE POLITIKA ZLEPŠILA, VSTUP DO NÍ SAMA, NEBO DEJ VE VOLBÁCH HLAS PŘEDEVŠÍM ŽENÁM 9. SPOLUPRACUJ SE ŽENAMI A VĚŘ JIM, ŽE ROZUMÍ TVÝM PROBLÉMŮM LÉPE NEŽ MUŽI. 10.BUĎ SOLIDÁRNÍ S OSTATNÍMI ŽENAMI A PAMATUJ, ŽE POUZE V JEDNOTĚ ŽEN JE SÍLA 33

34 šiřte tento názor dál jděte aktivně do politiky staňte se kandidátkami nebo navrhujte za kandidátky jiné ženy staňte se našimi spolupracovnicemi – dobrovolnicemi ve volbách kroužkujte žen y Předem děkujeme Souhlasíte-li s námi 34


Stáhnout ppt "Be elected or Be neglected Podpora rovného podílu žen na národním politickém životě 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google