Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Poláček. Pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Poláček. Pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí."— Transkript prezentace:

1 Jan Poláček

2 Pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí

3 Obsah  Životopis Václava Havla  Aktivity  Pražské jaro  Charta 77  Sametová revoluce  1989-1992  Projevy

4  Narodil se 5. října 1936 v Praze ve známe a bohaté rodině.  Z politických důvodů si nemohl zvolit školu dle svého zájmu, proto chemický laborant.  V 60. letech vystudoval divadelní fakultu. V 60. letech vystudoval divadelní fakultu.  Byl dvakrát ženatý. Byl dvakrát ženatý.  Zemřel 18. prosince 2011 (kolaps oběhového systému). Zemřel 18. prosince 2011 (kolaps oběhového systému).

5 Olga (Šplíchalová) Havlová Dagmar (Veškrnová) Havlová

6  Hrál ve 20 hrách  Je autorem řady her: např. Zahradní slavnost, Vyrozumění, Audience, Žebrácká opera, Vernisáž, Odcházení

7  Mnoho českých i zahraničních významných politiků a umělců vyjádřila své sympatie.  Skoro všechny zahraniční media upozornili na tuto smutnou záležitost.  Jeho smrt byla známa i na sociálních síti.  Lidé oplakávali jeho smrt na řadě veřejných míst, kam přinášeli květiny, obrázky i svíčky.  Nejvíce lidí se poklonilo jeho památce u sochy svatého Václava.

8 Pohřeb Václava Havla (video)

9  V Praze v Ruzyni se po něm jmenuje mezinárodní letiště.  Od roku 2013 je Radou Evropy udělována Cena Václava Havla za lidskost.

10 Václav Havel ve 4 letech Ve 14 letech Václav Havel a jeho bratr Ivan jako vojáci. (1957 – 1959).

11  ABC Divadlo, Divadlo na Zábradlí  Kritik komunismu  Jeden z vydavatelů a mluvčích Charty 77 → za to uvězněn.

12 Pražské jaro  V 1968 oslabení komunistického režimu díky reformám Havla a Alexandra Dubčeka.  Omezuje se cenzura, počíná volnost cestování a začíná se mluvit o socialismu s lidskou tváří.  To podporuje Havel jako zakladatel Charty 77.

13 Charta 77  Společnost, kterou založil Havel roku 1977.  Organizovala různé odpory a demonstrace proti normalizačnímu režimu.  Působila v letech 1977-1992.  Byla ukončena 3. listopadu 1992 z důvodu svržení komunistické totality.

14 Sametová revoluce  17. 11. 1989  Pád 40tiletého komunistického režimu.  Přešlo se na demokracii.  Václav Havel byl zvolen jako kandidát na prvního demokratického prezidenta.

15 Havel prezidentem v 1989 – 2003 Havel prezidentem v 1989 – 2003 29. prosince 1989 byl zvolen federálním shromážděním Československé socialistické republiky. 5 července 1990 demokraticky zvoleným federálním shromážděním České a Slovenské federativní republiky. 3. července 1992 nezvolen prezidentem České a Slovenské federativní republiky, zůstává však podle Ústavy nadále ve funkci. 20. července 1992 vrátí se na funkci prezidenta České a Slovenské federativní republiky. 25. listopadu 1992 federální shromáždění přijímá zákon a rozdělení České a Slovenské federativní republiky k 31. 12. 1992. Havel se stává českým prezidentem až do roku 2003 Video – Václav Havel – U.S. Congress (1990)

16 Historie státního znaku Historie státního znaku Česká republika Slovenská republika

17 Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla Národní obroda 16. listopadu 1993 Národní obroda 16. listopadu 1993 Otázka: Jak rezonuje zánik společného státu v české společnosti a při formování české státnosti ? Václav Havel: Letmo jsem se o tom zmínil ve svém projevu 28. října při našem státním svátku. Myslím si, že Češi ztrátu společného státu cítí jako určité zranění. S Česko-slovenským státem se identifikovali pravděpodobně silněji než Slováci. Brali ho tak trošku jako své dílo a rozdělení státu nutně pociťují jako neúspěch. Tento pocit se sice veřejně neartikuluje, spíše máme tendenci tvářit se, že se nic nestalo a že jedeme dál. Ale kdesi v podvědomí společnosti tento pocit podle mého mínění dřímá a nachází si rozličné způsoby projevu v podobě určité společenské nervozity. V zmíněném projevu jsem současně řekl, že nemá smysl toto zranění popírat, zakrývat nebo předstírat. Ale na druhé straně nemá smysl znovu a znovu nad tím plakat, znovu a znovu spekulovat o tom, zda někdo mohl udělat něco, čím by tomu zabránil.

18 Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla Národní obroda 16. listopadu 1993 Národní obroda 16. listopadu 1993 Otázka: Jaký je navzdory politické realitě váš vztah k Slovensku, kde máte spoustu přátel, známých, příznivců? Václav Havel: Na mém vztahu k české zemi, k slovenskému národu pokud občanem České republiky, k české kultuře se nezměnilo vůbec nic. Přesto, že už nejsem společným prezidentem a že jsem prezidentem jiného státu. Na Slovensko jsem vždy chodil rád a atmosféra slovenského života mi byla vždy sympatická, blízká, a nevidím důvod, proč bych na těchto pocitech něco měnil jen proto, že jsme nyní dva státy.

19 Rozhovor prezidenta republiky Václava Havla Hospodářské noviny 21. prosince 1993 Otázka: Zanedlouho uplyne rok od vzniku samostatné České republiky. Jak hodnotíte výsledky, kterých na ekonomickém poli ve své krátké existenci dosáhla? Václav Havel: Česká republika v prvním roce své existence dokázala kupříkladu zlepšit své postavení v mezinárodním žebříčku zemí hodnocených z hlediska rizik pro investory a věřitele o několik míst a zaujala v něm solidní příčku. Takové hodnocení je pro nás velmi cenné a u nově vzniklého státu unikátní. Na druhé straně zjišťujeme, že do značné míry právě pod vlivem rozpadu federace - i v roce 1993 mírně poklesne reálný hrubý domácí produkt, mnohé podniky mají odbytové potíže, trpí platební neschopností a pohybují se na hranici bankrotu. Souhrnné hodnocení je však výrazně kladné a leckteří odborníci s takovými výsledky ani nepočítali.

20 Projev prezidenta republiky Václava Havla k občanům Brna Vážení spoluobčané, milí Brňané, byl jsem v Brně mnohokrát v životě, ať už jako přítel svých brněnských přátel, jako člověk, který má rád zvláštní atmosféru tohoto veskrze středoevropského města. Jako město, které leží zeměpisně blíž Vídni a Bratislavě než Praze, je Brno přirozenou křižovatkou různých duchovních a kulturních proudů i obchodních cest, což je v poslední době příznačně vyjadřováno jeho veletržní činností. Brno je klidnější než Praha a zdá se, že tomu je tak mimo jiné i proto, že - jako významné centrum Moravy - v sobě nese i něco z klidné vytrvalosti a smyslu pro rovnováhu, které tak často charakterizují roli moravského živlu v naší pohnuté historii a v pohnuté historii střední Evropy. Brno je navíc městem originální kultury, které dalo naší zemi i světu kromě mnoha

21 jiných i tak známé osobnosti, jakými jsou Gregor Mendel, Leoš Janáček či Milan Kundera. Svou autoritu, váhu a respekt si Brno nevybuduje tím, že bude volat po vlastních vládách a parlamentech, ale tím, že bude příkladem dnešní neklidné střední Evropě svým smyslem pro soužití a spolupráci a svým příspěvkem k evropským integračním snahám, založeným na ideji jednoty v různosti. Jako důležité regionální centrum, jako metropole mezinárodního hospodářského života, jako onen strážce práva a pěstitel občanského soužití a jako specifický kulturní bod na mapě Evropy může Brno dnes oslovit každého a jeho nejlepší cesta ke slávě je v sebevědomé tvořivé práci, navazující na jeho nejlepší tradice. Na ty tradice, které si oživujeme právě letos, 750 let od udělení městských práv městu Brnu. Projev prezidenta republiky Václava Havla k občanům Brna

22 Děkuji vám za pozornost Jan Poláček

23  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel  http://www.vaclavhavel.cz/Index.php?sec=1&id=1 http://www.vaclavhavel.cz/Index.php?sec=1&id=1  http://ireferaty.cz/100/527/Vaclav-Havel http://ireferaty.cz/100/527/Vaclav-Havel  http://www.ceskatelevize.cz/havel/zivotopis/ http://www.ceskatelevize.cz/havel/zivotopis/  Obrázky hledané pomocí Google Obrázky hledané pomocí Google

24

25  Na červeném štítě je stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící s ústy rozžhavenými,  S jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy

26  Střední znak Československé republiky má dva štíty, přední a zadní.  Na předním: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžhavených, s jazykem vypláznutým, drápy a čelenkou.  Zadní štít je čtvrcený.  Na zadním: V jeho levém horním poli je znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž.  V pravém horním poli znak Podkarpatské Rusi: ve stříbrném poli stojící červený medvěd vpravo hledící.  V levém spodním poli znak moravský: na modrém štítě vpravo hledící orlice s čelenkou, bíle a červeně šachovaná.  V pravém spodním poli znak slezský: na zlatém štítě vlevo hledící černá orlice

27  Zadní štít byl rozdělen na sedm polí třemi vodorovnými pruhy tak, že vrchní dva pruhy byly rozděleny na dvě pole a třetí spodní pruh na tři pole.  1. - 4.pole jsou ve středním znaku  V 5. dolním pravém poli znak Těšínska: na modrém štítě vpravo hledící zlatá orlice.  V 6. poli uprostřed znak Opavska: červeně a bíle rozpůlený štít.  V 7. levém poli znak Ratibořska a Opole: podélně rozdělený štít, v pravé části modré pole se zlatou orlicí se zbrojí a čelenkou, hledící vpravo; v levé půlené části bílé a červené pole.

28  Znak Protektorátu Čechy a Morava tvořil malý znak. Na červeném štítu český lev ve skoku. Velký znak měl čtvrcený štít. V 1. a 4. poli byl český lev, v 2. a 3. poli moravská šachovaná orlice.

29  Ve znaku český lev, kterému byla odstraněna z hlavy koruna a místo ní mu byla dána nad hlavu komunistická rudá pěticípá hvězda zlatě lemovaná.  Na lvovu hruď mu byl dán štítek s nově vymyšleným znakem Slovenska: na červeném štítku modrý Kriváň, na něm čtyřplamenný zlatý oheň SNP (Slovenské národní povstání 1944). Dvojramenný kříž byl odstraněn.  Při navržení znaku se opakoval omyl z roku 1920, na srdečním štítku má být znak vládnoucí země.

30  Znak společného federativního Československa byl čtvrcený. V 1. a 4. poli byl český lev ve skoku, v 2. a 3. poli byl slovenský dvojramenný stříbrný kříž na modrém trojvrší.

31  Znak Slovenska: na červeném štítě tři modré vrchy, na prostředním vztyčený dvojramenný kříž.  Trojvrší jsou tři slovenská pohoří: Tatra, Fatra, Matra.

32  Státní znak samostatné České republiky tvoří malý a velký znak.  Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.  V 1. a 4. červeném poli je stříbrný dvouocasý český lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.  Ve 2. modrém poli stříbrnočerveně šachovaná moravská orlice se zlatou zbrojí a korunou,  Ve 3. zlatém poli je černá slezská orlice se zlatou korunou, s červenou zbrojí a stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky, uprostřed s křížkem.

33  http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/historie- statniho-znaku/statni-znak-ceske-republiky--jeho-predchudci-a-soucasna- podoba-43755/ http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/historie- statniho-znaku/statni-znak-ceske-republiky--jeho-predchudci-a-soucasna- podoba-43755/  http://www.cestipanovnici.estranky.cz/clanky/statni-symboly-ceske- republiky/statni-znak-a-znaky-pouzivane-na-ceskem-uzemi.html http://www.cestipanovnici.estranky.cz/clanky/statni-symboly-ceske- republiky/statni-znak-a-znaky-pouzivane-na-ceskem-uzemi.html Vypracoval: Jan Mecerod


Stáhnout ppt "Jan Poláček. Pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí."

Podobné prezentace


Reklamy Google