Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika: Státosprávní uspořádání Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika: Státosprávní uspořádání Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,"— Transkript prezentace:

1 Česká republika: Státosprávní uspořádání Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Vladimír Horák II.B

3  Hymna  Velký a malý Státní znak  Vlajka  Vlajka prezidenta republiky  Státní pečeť  Státní barvy (trikolora)

4  Používá se od rozpadu Československa (1992)  převzata z první sloky písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“  Pochází ze hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21.12.1834  prvním interpretem se stal Karel Strakatý  Hymna a její text jsou chráněny zákonem a je možné je používat pouze slušný a důstojným přístupem (podle § 1 zákona 352/2001 Sb)

5

6 První sloka Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! Druhá sloka Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar? To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj!

7

8  tvoří ho čtvercový štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí  ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí  ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí

9

10  tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí  Vychází stejně jako předešlý symbol z historie Čech  Dnes se používá na místech, kde dochází k rozhodnutí ze státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech úřadů státní správy a samosprávy nebo na cedulích označujících památné stromy

11

12  skládá se z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky  poměr šířky vlajky k její délce je 2 : 3  Dříve mývalo stejnou vlajku i Českolslovensko  Původní vlajku České republiky (dvoubarevnou) zavedla Česká národní rada s účinností ode dne vyhlášení (13. března 1990). Byla složena ze dvou stejně širokých pruhů, spodního červeného a vrchního bílého, při poměru šířky vlajky k délce 2:3 (podobná polská vlajka má poměr stran 5:8)

13  Červenobílá bikolóra je tradičním symbolem Čech, modrý klín býval někdy vykládán jako symbol Slovenska, po přisvojení vlajky Českou republikou jako symbol Moravy.  Podle jedné z neoficiálních interpretací vyjadřuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou za svobodu vlasti a modrá klidnou, bezmračnou oblohu.

14

15

16  bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých  uprostřed bílého pole je velký státní znak; pod ním je bílý (stříbrný) nápis „PRAVDA VÍTĚZÍ“ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi  Legálně je jako jediný smí používat současný prezident ČR  Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení:  sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice,  dopravního prostředku používaného prezidentem republiky.

17

18

19

20  tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“  pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky

21

22

23

24  Vznik státu: 1. 1. 1993 (po rozdělení Československa)  Podle čl. 1 Ústavy České republiky je země svrchovaným, jednotným a demokratickým právním státem, založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana.  Lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.  Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

25  náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma komorami - Poslaneckou sněmovnou (200 poslanců volených na 4 roky) a Senátem (81 senátorů volených na 6 let).  Právo volit mají občané od 18 let věku, zvolen do Poslanecké sněmovny může být občan od 21 let, do Senátu od 40 let věku.

26  náleží vládě, kterou jmenuje prezident republiky a která je odpovědna Poslanecké sněmovně.


Stáhnout ppt "Česká republika: Státosprávní uspořádání Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google