Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 oficiální a nezaměnitelné označení státu  slouží k vnější reprezentaci státu  jsou vyjádřením samostatnosti a svrchovanosti (suverenity) ČR  vychází.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " oficiální a nezaměnitelné označení státu  slouží k vnější reprezentaci státu  jsou vyjádřením samostatnosti a svrchovanosti (suverenity) ČR  vychází."— Transkript prezentace:

1

2  oficiální a nezaměnitelné označení státu  slouží k vnější reprezentaci státu  jsou vyjádřením samostatnosti a svrchovanosti (suverenity) ČR  vychází z historie a tradic  lze je podle § 1 zákona 352/2001 Sb. užívat jen vhodným a důstojným způsobem  zakotveny v čl. 14 Ústavy ČR (1/1993 Sb.) v zákoně o státních symbolech ČR (3/1993 Sb.) v zákoně o užívání státních symbolů ČR (352/2001 Sb.)

3 * velký státní znak * malý státní znak * státní barvy * státní vlajka * vlajka prezidenta republiky (standarta) * státní pečeť * státní hymna

4  je tvořen čtvrceným štítem  1 a 4 červené pole stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí (symbol Čech, byl jím již v 2 polovině 12 stol.)  2 modré pole stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou zbrojí a korunou (symbol Moravy, doložen od 13 stol.)  3 zlaté pole černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí (symbol Slezska, doložen od 13 stol.)

5  slouží k vnější reprezentaci státu a k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy, státní úřady apod.  autorem návrhu i výtvarného provedení Velkého i Malého státního znaku je heraldik Jiří Louda

6  tvoří jej červený štít stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí  označení sídel orgánů, které byly pověřeny výkonem státní moci – soudy, hygienické stanice apod.  také na razítkách a pečetidlech úřadů stát. správy a samosprávy, kde dochází k rozhodnutím ze státní moci  používán od roku 1990 (nejprve jako znak České republiky v rámci ČSFR)

7  tvoří bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí (tzv. trikolóra) - bílý pruh je vždy nahoře/vlevo z pohledu pozorovatele  neoficiální symbolika: bílá barva – čistota, mír červená - krev prolitá vlastenci za svobodu vlasti modrá - bezmračná obloha, přátelství  užívají se v podobě trikolóry k obecnému označení státního majetku či k dekoračním účelům při slavnostních příležitostech (např. stuhy k medailím, smutečním věncům apod.) v roce 1960 státní barvy jako symbol státu zmizely, ale vletech 1968 - 1969 a za Sametové revoluce v roce 1989 používali občané k vyjádření nesouhlasu se stávajícími poměry právě českou trikolóru po vzniku samostatné České republiky se staly státním symbolem

8  se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do 1/2 délky vlajky  poměr šířky vlajky k její délce je 2:3  původně byla československou vlajkou (1920 – 1992), po zániku federativního Československa ji převzala Česká republika  vznik v roce 1920 Historická vlajka Čech bíločervená - bikolóra, kde horní polovina byla bílá (symbolizující stříbrného českého lva) a dolní polovina červená (symbolizující červené pole štítu), byla doplněna o modrý klín reprezentující Slovensko, Moravu a Podkarpatskou Rus.

9  tvoří ji bílé čtvercové pole (stejný poměr stran)  okraje jsou lemovány střídavě bílými, červenými a modrými plaménky,  uprostřed pole je VSZ, pod ním je na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi, bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ  autorem návrhu je heraldik Jiří Louda

10  standarta prezidenta vznikla kolem roku 1918 - jako symbol prezidenta a jako jeden ze symbolů celého státu (dnes má samozřejmě jinou podobu)  právo využívat standartu má výhradně prezident republiky  označuje sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v ČR, dopravní prostředky používané prezidentem republiky apod. heslo „Pravda vítězí“ používali již husité a později také král Jiří z Poděbrad

11  pečeť má kruhový tvar  tvoří ji velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, po obvodu je umístěn nápis "ČESKÁ REPUBLIKA„  pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky používá se k pečetění mezinárodních smluv, na pověřovací listiny diplomatických zástupců a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis

12  první sloka písně Kde domov můj součást divadelní hry J.K.Tyla „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“  text – Josef Kajetán Tyl  hudba - František Škroup Kde domov můj, kde domov můj. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! Státní hymnu lze hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé

13 Zdroje: 1. Bartoníčková, K., Buček, L., Michalčáková, G., Mochfták, J., Panovská,K., Rabinská, I., Svoboda, J., Zapletal, L.: Občanský a společenskovědní základ – přehled středoškolského učiva. Computer Press, a. s., Brno, 2011, ISBN 978-80-251-2631-8 2. http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-symboly.shtml http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-symboly.shtml 3. http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/ 4. Janošková, D., Ondráčková, M., Čečilová A.: Občanská výchova – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Fraus, Plzeň, 2003, ISBN 80-7238-207-1

14 Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_2B20 Jméno autora: Mgr. Lucie Šimečková Název práce: Státní symboly ČR Předmět: Společenské vědy Ročník: 2.ročník – pilotováno ve třídě 2.A Časová dotace: cca 25 min Vzdělávací cíl: zopakovat se žáky státní symboly ČR a seznámit je s pravidly jejich užívání; materiál se využije ve výkladové části hodiny. Pomůcky: počítač, projektor Inovace:s využitím ICT žáci pochopí smysl a pravidla používání státních symbolů Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Datum vzniku:27. 4. 2013


Stáhnout ppt " oficiální a nezaměnitelné označení státu  slouží k vnější reprezentaci státu  jsou vyjádřením samostatnosti a svrchovanosti (suverenity) ČR  vychází."

Podobné prezentace


Reklamy Google