Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. organizační soustava lidské společnosti instituce (organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti náležitosti:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. organizační soustava lidské společnosti instituce (organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti náležitosti:"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 organizační soustava lidské společnosti instituce (organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti náležitosti: státní moc – vláda a státní aparát (byrokracie) obyvatelstvo ohraničené území ozbrojená moc – ozbrojené síly a bezpečnostní sbory právní subjektivita a právní řád suverenita (svrchovanost) - není podřízen žádné jiné (státní) moci

3 1) VNITŘNÍ a) právní – stát vytváří právní normy, dohlíží na jejich dodržování a postihuje jejich porušování b) bezpečnostní – stát udržuje vnitřní bezpečnost, zajišťuje pořádek c) ekonomická – stát vytváří podmínky pro hospodářský život, reguluje hospodářské vztahy a usiluje o stabilní hospodářský rozvoj d) sociální a kulturní – stát pečuje o blaho obyvatel v oblasti veřejných služeb, v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a ochrany životního prostředí 2) VNĚJŠÍ a) obranná – stát zajišťuje suverenitu proti vnějším zásahům, brání svoje území proti vnějšímu nepříteli b) hospodářská – stát reguluje obchod se zahraničím c) zahraničně-politická – stát vytváří diplomatická spojenectví s ostatními státy, prosazuje zájmy státu v zahraničí

4 dějiny zaznamenaly nejrůznější způsoby vzniku států působením vnitřních i vnějších sil existuje několik základních teorií, jak stát vznikl – např. nábožensko-teologická, teorie moci nebo teorie právní rozlišujeme: a) PRVOTNÍ TVOŘENÍ STÁTŮ – usazení kočovných kmenů, ohraničení obsazeného území a jeho ochrana b) DRUHOTNÉ TVOŘENÍ STÁTŮ – rozdělení Československa v r. 1993 nebo rozpad Jugoslávie v 90. letech

5 400 – 600 příchod Slovanů na naše území 623 Sámova říše 833 – 906/907 Velkomoravská říše 995 vyvraždění Slavníkovců - sjednocení Čech 1212 Zlatá bula sicilská – Čechy dědičným královstvím 1526 Čechy součástí habsburské monarchie 1867 Rakousko – uherské vyrovnání 1918 vznik samostatného Československa 1939 – 1945 Protektorát Čechy a Morava 1945 – 1992 Československá republika 1993 vznik samostatné České republiky

6 Česká republika ve víru staletí…

7

8 Velký státní znak - tvoří čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech (stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na červeném poli), ve druhém poli se nachází znak Moravy (orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na modrém poli), ve třetím poli je znak Slezska (černá orlice se stříbrným půlměsícem, uprostřed s křížkem, ukončeným trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém podkladu), autorem návrhu i výtvarného provedení je heraldik Jiří Louda, slouží k vnější reprezentaci státu a k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy a státní úřady Malý státní znak - je tvořen červeným polem, na kterém je umístěn historický znak Čech: stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou, používá se na místech, kde dochází k rozhodnutí ze státní moci, a k označení sídel orgánů, které byly pověřeny výkonem státní moci

9 Státní barvy – trikolóra, bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí, bílá barva symbolizuje čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu Státní vlajka - skládá se z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky, poměr šířky vlajky k její délce je 2:3 Vlajka prezidenta ČR – prezidentská standarta, je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých, uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod ním je bílý (stříbrný) nápis „PRAVDA VÍTĚZÍ“ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi, lze ji užít lze užít k označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice nebo dopravního prostředku používaného prezidentem republiky

10 Státní pečeť - tvoří ji velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“, opatruje ji prezident republiky a používá se zvláště při významných událostech, jako je stvrzení mezinárodních smluv nebo vydání pověřovacích listin diplomatickým zástupcům Státní hymna - první sloka písně Kde domov můj, pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21.12. 1834, hudbu k ní složil František Škroup Kde domov můj, kde domov můj. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!

11 http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika# Historie http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika# Historie http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symboly_ %C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symboly_ %C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3% AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3% AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C 4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C 4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_vlajka http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk% C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk% C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8 De%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8 De%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. organizační soustava lidské společnosti instituce (organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti náležitosti:"

Podobné prezentace


Reklamy Google