Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT PRO PODPORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Teze disertační práce Vladimír Očenášek, ČZU v Praze vedoucí práce: doc. ing. Z. Havlíček, CSc. obor Informační management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT PRO PODPORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Teze disertační práce Vladimír Očenášek, ČZU v Praze vedoucí práce: doc. ing. Z. Havlíček, CSc. obor Informační management."— Transkript prezentace:

1 ICT PRO PODPORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Teze disertační práce Vladimír Očenášek, ČZU v Praze vedoucí práce: doc. ing. Z. Havlíček, CSc. obor Informační management

2 struktura prezentace hlavní a dílčí cíle práce, metodika, charakteristika koncepčních materiálů, stav řešené problematiky v naší i zahraniční literatuře, ukázky webových prezentací, závěr a volba dalšího postupu řešení problematiky. 2

3 hlavní cíl práce: vytvořit a otestovat metodiku tvorby datových podkladů internetových portálů regionálního zaměření 3

4 dílčí cíle – teze charakterizovat koncepční materiály, které se týkají regionálního rozvoje ČR i s ohledem na úlohu informačních a komunikačních technologií v regionální politice ČR, předložit stav řešené problematiky v naší i zahraniční literatuře, předložit ukázky internetových portálů 4

5 struktura prezentace hlavní a dílčí cíle práce, metodika, charakteristika koncepčních materiálů, stav řešené problematiky v naší i zahraniční literatuře, ukázky webových prezentací, závěr a volba dalšího postupu řešení problematiky. 5

6 metodika studium základních zdrojů vědeckých informací – zahraniční a česká odborná literatura, vědecké databáze – EBSCOHost Research Database, SCOPUS, Web of Science, Web of Knowledge, Jednotná informační brána (JIB), analýza literárních zdrojů 6

7 struktura prezentace hlavní a dílčí cíle práce, metodika, charakteristika koncepčních materiálů, stav řešené problematiky v naší i zahraniční literatuře, ukázky webových prezentací, závěr a volba dalšího postupu řešení problematiky. 7

8 charakteristika koncepčních materiálů základní programová opora rozvoje regionů – zákon č.248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje zákon stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje 8

9 nástrojem realizace regionální politiky je Strategie regionálního rozvoje ČR – zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020 – realizace hospodářské, sociální a územní soudržnosti formou finanční podpory rozvojových aktivit 9

10 v programu zmíněna úloha informačních a komunikačních technologií v regionální politice, využívání IKT technologií - předpoklad pro rozvoj podniků produkujících zboží a služby s vysokou přidanou hodnotou úspěch jedince – najít, zpracovat informace, počítačová gramotnost – jeden z předpokladů úspěchu jedince 10

11 typologická analýza regionů – dle metodiky Evropské komise – 32 ukazatelů např. infrastruktura, zdraví, vzdělání, účinnost trhu práce, technologická připravenost... index regionální konkurenceschopnosti kraje inovativní, kraje s problematickým trhem práce, kraje tzv. strukturálně postižené 11

12 12

13 13

14 Asociace krajů – program Digitální strategie krajů - Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií regionů v letech 2013 - 2020 14

15 v programu jsou stanoveny základní priority: Management ICT, Infrastruktura, Služby a data, ICT gramotnost Služby a data – budování informačních systémů zajišťujících zprostředkování informací občanům, vznik vzorových portálů (např. cykloportály, běžecké trasy, cestovní ruch) 15

16 tzv. rozvoj "zdola – nahoru" úloha mikroregionů – dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny (MAS) – v roce 2013 112 MAS 16

17 struktura prezentace hlavní a dílčí cíle práce, metodika, charakteristika koncepčních materiálů, stav řešené problematiky v naší i zahraniční literatuře, ukázky webových prezentací, závěr a volba dalšího postupu řešení problematiky 17

18 citováno 22 literárních zdrojů význam www služby pro rozvoj regionu (Marcussen, 1997) – uvádí příklady www stránek, s hodnocením informací, které přinášejí, rozdělení informací do kategorií (ubytování, události, volný čas, půjčování kol, restaurace apod.) 18

19 zásady úspěšné propagace regionu (Cox, Wray, 2011) spolupráce a společná řešení, podpora jedinečných vlastností (podpora značky), zacílení na vhodnou skupinu uživatelů (příjemců služeb, turistů), volba způsobů informačních toků, sběr a zpracování dat pro zpětnou vazbu (výzkumná šetření). 19

20 Du, Xin, Xu (2011) – úloha ICT v destinačním managementu, propagace regionů prostřednictvím krajských nebo regionálních internetových stránek či portálů 20

21 struktura prezentace hlavní a dílčí cíle práce, metodika, charakteristika koncepčních materiálů, stav řešené problematiky v naší i zahraniční literatuře, ukázky webových prezentací, závěr a volba dalšího postupu řešení problematiky 21

22 ukázky webových prezentací (s očekáváním některých funkcionalit) – celkem 18 ukázek (11 domácích, 7 zahraničních) vyhledávání, jazykové mutace, volba aktivit (LÉTO/ZIMA), nabídka produktů, služeb, e-shop, ubytování, doprava, počasí, diskuse, blog, sociální sítě, mapový portál 22

23 Najdi si svého farmáře najdisisvehofarmare.cz Vyhledávání NE. Diskuse ANO. Jazykové mutace NE. E-shop NE. Mapový portál ANO 23

24 Náš grunt nasgrunt.cz Vyhledávání ANO. Blog ANO. Sociální sítě ANO. Mapový portál ANO. 24

25 Sklizeno – Farmářské prodejny a foodie markety sklizeno.cz Vyhledávání ANO. Blog NE. Sociální sítě ANO. Mapový portál ANO. Volba produktu ANO. 25

26 bedýnky.cz – komunita pro bedýnky z Čech a Moravy Vyhledávání ANO. Registrace – volitelně. Blog ANO. Fórum ANO. Sociální sítě ANO. Mapový portál ANO 26

27 Moravské vinařské stezky stezky.cz Vyhledávání ANO. Ubytování NE. Jazykové mutace ANO. Počasí ANO. E-shop ANO. Mapový portál ANO 27

28 BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura ČR (http://beskydy-valassko.cz)http://beskydy-valassko.cz 6 jazykových mutací (navíc francouzština a polština), Vyhledávání ANO. Ubytování ANO. Rezervace ubytování NE. Mapa s prokliky ANO. 28

29 Urlaub am Bauerhof – Dovolená na selském statku (http://www.agroturistika-v-rakousku.cz) katalogy zdarma, dětský průvodce kocoure Bertl. Vyhledávání ANO. Ubytování ANO. Rezervace ubytování ANO. Jazykové mutace ANO (navíc holandština, maďarština a polština). Program Léto/Zima ANO. Dětská stránka ANO. Mapa NE. 29

30 struktura prezentace hlavní a dílčí cíle práce, metodika, charakteristika koncepčních materiálů, stav řešené problematiky v naší i zahraniční literatuře, ukázky webových prezentací, závěr a volba dalšího postupu řešení problematiky 30

31 volba dalšího postupu řešení problematiky detailní porovnání datových podkladů vybraných webových prezentací (internetových portálů regionálního zaměření), podrobné hodnocení tematických datových sad např. data základních služeb (nabídka produktů, doprava, ubytování), sportovně - turistická data, přírodní sada dat, data organizovaných akcí, zapojení návštěvníků (zájemců o produkt) do tvorby obsahu webové prezentace (vkládání článků, fotografií, hodnocení, diskusní fóra, ankety), propojení na sociální sítě, apod.). 31

32 hodnocení webových prezentací podle pravidel přístupnosti konsorcia W3C (a také zákona 81/2006 Sb., kterým se mění zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 32

33 děkuji za pozornost 33


Stáhnout ppt "ICT PRO PODPORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Teze disertační práce Vladimír Očenášek, ČZU v Praze vedoucí práce: doc. ing. Z. Havlíček, CSc. obor Informační management."

Podobné prezentace


Reklamy Google