Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO:"— Transkript prezentace:

1 Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Národní hospodářství Sada: 2 Číslo DUM: 13 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 29. 10. 2012Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 Název listu: Národní hospodářství Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona jmenuje jednotlivé subjekty, které ovlivňují národní hospodářství v ČR, a stručně charakterizuje jejich roli. Vysvětluje pojem HDP včetně jeho výpočtu, podrobněji se zabývá jevem inflace. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova: Všeobecné podmínky, zvláštní podmínky, provozovna, zákon o živnostenském podnikání Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, publikace RUSMICHOVÁ, Lada a Jindřich SOUKUP. Makroekonomie: základní kurs. 5. vyd. Praha: Melandrium, 2002, 166 s. ISBN 80-861-7524-3 a internetových stránek jednotlivých organizací (uvedených v prezentaci). Byly použity grafy z internetu (zdroje v prezentaci). Velikost 196 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4  Parlament ČR  zákony ovlivňující podnikání – např. obchodní zákoník,zákoník práce...  schvaluje státní rozpočet  Vláda ČR  tvoří konkrétní hospodářskou politiku  tvoří státní rozpočet  nejpodstatnější úlohu v každodenním řízení ekonomiky mají: ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo dopravy...

5  Český statistický úřad  účelový orgán státní správy  jeho údaji se řídí vláda ve své činnosti a vydává opatření, podnikatelé z jeho údajů usuzují na vývoj ekonomiky  http://www.czso.cz/

6  Krajské úřady  jejich úloha je v místní správě (řízení výstavby v regionu, ovlivňování podnikání na daném území, sociální otázky, zdravotnictví, školství, kultura...)  Centrální (emisní) banka  nezávislá na vládě  V ČR: Česká národní banka

7  Hospodářská komora ČR  sdružuje podnikatele za účelem lepšího prosazování jejich zájmů při tvorbě hospodářské politiky a zákonů  podílí se na tvorbě legislativy, poskytuje poradenství, organizuje obchodní setkání  členství je dobrovolné  www.hkcr.cz www.hkcr.cz

8  Svaz průmyslu a dopravy ČR  nestátní nepolitická organizace s dobrovolným členstvím  sdružuje zaměstnavatele a podnikatele  ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku za účelem vytváření podmínek pro dynamický rozvoj podnikání, hájí zájmy členů v ČR i mezinárodních a evropských organizacích  http://www.spcr.cz/

9  Evropská unie  - viz. samostatná prezentace

10  Hrubý domácí produkt (HDP, GDP – Gross Domestic Product)  udává, kolik statků a služeb ekonomika daného státu vyprodukovala za 1 rok  započítává se veškerá produkce na území daného státu (tedy i zahraničních firem)  nominální HDP : v běžných cenách (aktuálních)  reálný HDP: ve stálých cenách (po dobu několika let se používají ceny stále stejného roku)

11  HDP = C + I + G + (X – M)  C... spotřeba domácností  I... soukromé hrubé domácí investice (nákupy podniků – budovy, stroje, materiál)  G... vládní nákupy  X…vývoz (export), M…dovoz (import)… (X-M) = NX… čistý export

12 199 5 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 153 3,7 226 9,7 244 8,6 256 7,5 268 8,1 292 9,2 311 6,1 335 2,6 366 2,6 384 8,4 373 9,2 375 2,2 Zdroj: www.czso.cz

13  Dle HDP/obyvatele:  Vyspělé země s tržní ekonomikou: více než 20 000 USD (nejbohatší země nad 25 000 USD – ČR 2011: 25 900 USD/obyv.)  Transformující se země: 8 000 – 20 000 USD  Rozvojové země: méně než 8 000 USD (Evropa: např. Srbsko, Černá Hora, Albánie, Moldavsko)  nejchudší země méně než 1 000 USD (18 států Afriky, Jemen, Myanmar, Afghánistán, Tádžikistán…)

14  inflace je projev ekonomické nerovnováhy, jehož vnějším znakem je růst cenové hladiny  pokud dochází k poklesu cenové hladiny, označujeme tento jev jako deflace (nastává výjimečně, nejčastěji jako krátkodobý stav, kdy centrální banka či stát svými opatřeními silně zabrzdily inflaci)

15  v oběhu je více peněz, než by odpovídalo nabídce zboží (např. pokud HDP vzroste o 3 % ročně, mělo by množství peněz v oběhu vzrůst také o 3 %. Pokud se množství peněz zvýší o 8 %, stoupne poptávka, které nebude odpovídat nabídka. Výsledkem bude růst cen, tedy inflace.)

16  nejdůležitější příčinou způsobující nadměrné množství peněz v oběhu je nadměrné úvěrování (domácnosti a podniky získávají další peníze, které předtím neměli, to vede k růstu poptávky. Pokud má ekonomika takové možnosti, že pokryje tuto poptávku nabídkou, nedojde k inflaci, pokud ale takové možnosti nemá, nebudou tyto peníze kryty vyrobenými statky a službami a to povede k růstu cen).

17  Poptávková inflace (nadbytečná poptávka – např. nadměrné státní výdaje, nadměrné úvěrování, rychlejší růst mezd než produktivity práce)  Nabídková (nákladová) inflace (příčiny na straně nabídky – zvyšování cen kvůli rostoucím cenám vstupů, nebo zvyšování cen u dominantního výrobce na trhu)

18  mírná (plíživá) – přijatelná, nepřesahuje tempo růstu výroby (v ČR 1,9 %)  pádivá – 2-3 ciferná, výrazně negativní vliv  hyperinflace – 4 ciferná – rozpad ekonomiky, nedůvěra ve vládu, sociální nepokoje

19 969798990001020303 0405060708091011 8, 8 8, 5 10,7 2, 1 3, 9 4, 7 1, 8 0, 1 2,81, 9 2, 5 2, 8 6, 3 1, 0 1, 5 1, 9 Zdroj: www.czso.cz

20  negativní vliv na rovnováhu ekonomiky a sociální situaci  znehodnocuje vklady a úvěry  ztěžuje rozhodování o budoucnosti (zejména při kolísavé míře inflace)  postihuje skupiny se stálými příjmy (důchodci, státní zaměstnanci)

21  obyvatelé usilují o to, aby hodnota jejích příjmů neklesla  proto vyvíjejí tlak na zvyšování mezd  při vyšších mírách inflace usilují o to, aby neklesla hodnota jejich úspor  nakupují cenné předměty (hmotný majetek)  valorizace příjmů - týká se skupin obyvatel se stálými příjmy – pokud inflace dosáhne určité míry, navýší se příjmy (např. důchodci, příjemci sociálních dávek)

22  podniky: zdražování výrobků a služeb (když rostou ceny materiálů a energií)  banky: zvyšují úroky z úvěrů (aby poskytování úvěrů nebylo ztrátové), zvyšují i úroky z vkladů (aby se hodnota úspor nesnižovala a lidé je nevybírali)

23  Vypracujte referáty na téma: ◦ Česká národní banka ◦ Český statistický úřad ◦ Hospodářská komora ČR


Stáhnout ppt "Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google