Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH"— Transkript prezentace:

1 Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH
Národní hospodářství Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH

2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Národní hospodářství Sada: Číslo DUM: 13 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 2. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Název listu: Národní hospodářství Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona jmenuje jednotlivé subjekty, které ovlivňují národní hospodářství v ČR, a stručně charakterizuje jejich roli. Vysvětluje pojem HDP včetně jeho výpočtu, podrobněji se zabývá jevem inflace. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova: Všeobecné podmínky, zvláštní podmínky, provozovna, zákon o živnostenském podnikání Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, publikace RUSMICHOVÁ, Lada a Jindřich SOUKUP. Makroekonomie: základní kurs. 5. vyd. Praha: Melandrium, 2002, 166 s. ISBN a internetových stránek jednotlivých organizací (uvedených v prezentaci). Byly použity grafy z internetu (zdroje v prezentaci). Velikost 196 kb

4 Subjekty ovlivňující národní hospodářství
Parlament ČR zákony ovlivňující podnikání – např. obchodní zákoník,zákoník práce... schvaluje státní rozpočet Vláda ČR tvoří konkrétní hospodářskou politiku tvoří státní rozpočet nejpodstatnější úlohu v každodenním řízení ekonomiky mají: ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo dopravy...

5 Subjekty ovlivňující národní hospodářství
Český statistický úřad účelový orgán státní správy jeho údaji se řídí vláda ve své činnosti a vydává opatření, podnikatelé z jeho údajů usuzují na vývoj ekonomiky

6 Subjekty ovlivňující národní hospodářství
Krajské úřady jejich úloha je v místní správě (řízení výstavby v regionu, ovlivňování podnikání na daném území, sociální otázky, zdravotnictví, školství, kultura...) Centrální (emisní) banka nezávislá na vládě V ČR: Česká národní banka

7 Subjekty ovlivňující národní hospodářství
Hospodářská komora ČR sdružuje podnikatele za účelem lepšího prosazování jejich zájmů při tvorbě hospodářské politiky a zákonů podílí se na tvorbě legislativy, poskytuje poradenství, organizuje obchodní setkání členství je dobrovolné

8 Subjekty ovlivňující národní hospodářství
Svaz průmyslu a dopravy ČR nestátní nepolitická organizace s dobrovolným členstvím sdružuje zaměstnavatele a podnikatele ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku za účelem vytváření podmínek pro dynamický rozvoj podnikání, hájí zájmy členů v ČR i mezinárodních a evropských organizacích

9 Subjekty ovlivňující národní hospodářství
Evropská unie - viz. samostatná prezentace

10 Ukazatele úrovně národního hospodářství
Hrubý domácí produkt (HDP, GDP – Gross Domestic Product) udává, kolik statků a služeb ekonomika daného státu vyprodukovala za 1 rok započítává se veškerá produkce na území daného státu (tedy i zahraničních firem) nominální HDP : v běžných cenách (aktuálních) reálný HDP: ve stálých cenách (po dobu několika let se používají ceny stále stejného roku)

11 HDP - výpočet HDP = C + I + G + (X – M) C... spotřeba domácností
I... soukromé hrubé domácí investice (nákupy podniků – budovy, stroje, materiál) G... vládní nákupy X…vývoz (export), M…dovoz (import)… (X-M) = NX… čistý export

12 HDP v ČR v mld. CZK 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1533,7 2269,7 2448,6 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 3848,4 3739,2 3752,2 Zdroj:

13 HDP jako ukazatel životní úrovně
Dle HDP/obyvatele: Vyspělé země s tržní ekonomikou: více než USD (nejbohatší země nad USD – ČR 2011: USD/obyv.) Transformující se země: – USD Rozvojové země: méně než USD (Evropa: např. Srbsko, Černá Hora, Albánie, Moldavsko) nejchudší země méně než USD (18 států Afriky, Jemen, Myanmar, Afghánistán, Tádžikistán…)

14 Inflace inflace je projev ekonomické nerovnováhy, jehož vnějším znakem je růst cenové hladiny pokud dochází k poklesu cenové hladiny, označujeme tento jev jako deflace (nastává výjimečně, nejčastěji jako krátkodobý stav, kdy centrální banka či stát svými opatřeními silně zabrzdily inflaci)

15 Příčiny vzniku a existence inflace
v oběhu je více peněz, než by odpovídalo nabídce zboží (např. pokud HDP vzroste o 3 % ročně, mělo by množství peněz v oběhu vzrůst také o 3 %. Pokud se množství peněz zvýší o 8 %, stoupne poptávka, které nebude odpovídat nabídka. Výsledkem bude růst cen, tedy inflace.)

16 Příčiny vzniku a existence inflace
nejdůležitější příčinou způsobující nadměrné množství peněz v oběhu je nadměrné úvěrování (domácnosti a podniky získávají další peníze, které předtím neměli, to vede k růstu poptávky. Pokud má ekonomika takové možnosti, že pokryje tuto poptávku nabídkou, nedojde k inflaci, pokud ale takové možnosti nemá, nebudou tyto peníze kryty vyrobenými statky a službami a to povede k růstu cen).

17 Členění forem inflace dle příčin vzniku
Poptávková inflace (nadbytečná poptávka – např. nadměrné státní výdaje, nadměrné úvěrování, rychlejší růst mezd než produktivity práce) Nabídková (nákladová) inflace (příčiny na straně nabídky – zvyšování cen kvůli rostoucím cenám vstupů, nebo zvyšování cen u dominantního výrobce na trhu)

18 Členění forem inflace dle závažnosti
mírná (plíživá) – přijatelná, nepřesahuje tempo růstu výroby (v ČR 1,9 %) pádivá – 2-3 ciferná, výrazně negativní vliv hyperinflace – 4 ciferná – rozpad ekonomiky, nedůvěra ve vládu, sociální nepokoje

19 Vývoj inflace v ČR 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 6,3 1,0 1,5 Zdroj:

20 Důsledky inflace negativní vliv na rovnováhu ekonomiky a sociální situaci znehodnocuje vklady a úvěry ztěžuje rozhodování o budoucnosti (zejména při kolísavé míře inflace) postihuje skupiny se stálými příjmy (důchodci, státní zaměstnanci)

21 Jak jednotlivé subjekty čelí inflaci
obyvatelé usilují o to, aby hodnota jejích příjmů neklesla proto vyvíjejí tlak na zvyšování mezd při vyšších mírách inflace usilují o to, aby neklesla hodnota jejich úspor  nakupují cenné předměty (hmotný majetek) valorizace příjmů - týká se skupin obyvatel se stálými příjmy – pokud inflace dosáhne určité míry, navýší se příjmy (např. důchodci, příjemci sociálních dávek)

22 Jak jednotlivé subjekty čelí inflaci
podniky: zdražování výrobků a služeb (když rostou ceny materiálů a energií) banky: zvyšují úroky z úvěrů (aby poskytování úvěrů nebylo ztrátové), zvyšují i úroky z vkladů (aby se hodnota úspor nesnižovala a lidé je nevybírali)

23 ÚKOL Vypracujte referáty na téma: Česká národní banka
Český statistický úřad Hospodářská komora ČR


Stáhnout ppt "Subjekty v NH Ukazatele výkonnosti NH"

Podobné prezentace


Reklamy Google