Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní politka CET21 pro rok 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní politka CET21 pro rok 2009"— Transkript prezentace:

1 Obchodní politka CET21 pro rok 2009
Praha,

2 Zásadní změna v obchodní politice
Obchodní politika jednoho kanálu Multikanálová obchodní politika

3 Obchodní politika – Nova a Nova Cinema 2009

4 Stabilita Spolehlivost Předvídatelnost

5 Dosavadní výsledky roku 2008
Výsledky sledovanosti jsou stabilní a v klíčových sezónách posilujeme Zdroj: TV Metry, Mediaresearch

6 Charakteristické body naší obchodní politiky
Základní principy se nemění Nabízíme pobídky jak moderovat růst cen v roce 2009 Nabízíme řadu nových možností, jak investovat do reklamy prostřednictvím CET21

7 Cenová tabulka v roce 2009

8 Cenové pobídky v roce 2009 Sleva za včasný podpis
V případě podpisu závazné objednávky do 10. října 2008, potom získá klient nárok na 7% slevu z referenčního CPP V případě podpisu závazné objednávky mezi 11. říjnem a 31. říjnem 2008, potom získá klient nárok na 5% slevu z referenčního CPP V případě podpisu závazné objednávky mezi 1. a 28. listopadem 2008, potom získá klient nárok na 3% slevu z referenčního CPP

9 Cenové pobídky v roce 2009 Sleva za investice v prvním pololetí
V případě, že se klient rozhodne zavázat k investicím v prvním pololetí minimálně 60% z celoročního objemu potvrzeného na závazné objednávce, potom získá klient nárok na 1,5% slevu z referenčního CPP. V případě, že klient závazek nedodrží, bude mu po prvním pololetí v měsíci červenec účtována faktura ve výši 1,5% z 60% celoročního potvrzeného objemu a od tohoto měsíce účtováno CPP bez výše zmíněné slevy.

10 Cenové pobídky v roce 2009 Zkušební reklamní kampaň
Nabízíme klientům vyzkoušet si inzerci nového produktu, který dosud na TV Nova nebyl prezentován Sleva 15% (CPP v úrovni 85% Referenčního CPP klienta) První reklamní kampaň Délka trvání kampaně může být ve výši maximálně dvou po sobě jdoucích měsíců Celkový objem do výše 3 mio Kč Před objednáním si agentura vyžádá schválení této slevy CET21.

11 Obchodní podmínky Nova Cinema
CPP na Nova Cinema je stanoveno indexem na úrovni 50% referenčního CPP TV Nova. Stejným klíčem je stanovena cena klientů, kteří investují pouze do Nova Cinema V případě, že CET21 nebude schopna uspokojit poptávku po reklamním čase na Nova Cinema a nebude možné dodat odpovídající počet GRPs na TV Nova Cinema umožníme zákazníkovi umístit část poptávaného množství GRPs na stanici TV Nova v daném měsíci za stejných cenových podmínek Umístění reklamních kampaní určených pro Nova Cinema na TV Nova bude umožněno maximálně do výše 5% z finančního objemu celoročního závazku klienta Umístění měsíčních objemů bude maximálně do 8% z celkové měsíční objednávky na TV Nova

12 Výsledky sledovanosti Nova Cinema
Nova Cinema zaujala vedoucí pozici mezi filmovými kanály a má ambice stát se nejsledovanější tematickou televizí na trhu Zdroj: TV Metry, Mediaresearch (metoda: min 3 min. sledovanost pro výpočet zásahu)

13 Cenové pobídky v roce 2009 Dvoufázový systém pobídek pro útraty v ostatních mediálních kanálech Roční cenová pobídka za útraty Měsíční cenová pobídka za útraty V případě uzavření závazku umístit minimálně 4 % 6 % 8 % z potvrzeného dodatku do „ostatních mediálních kanálů“, potom uplatníme 1% slevový discount na referenční CPP Nova/NC 2% slevový discount na referenční CPP Nova/NC 3% slevový discount na referenční CPP Nova/NC V případě,že klient investuje v daném měsíci alespoň 5% 7% z celkově umístěného měsíčního obejmu v CET21 do „ostatních mediálních kanalů“, potom obdrží 2% slevový discount na referenční CPP Nova/NC 3% slevový discount na referenční CPP Nova/NC O měsíční bonus musí klient zažádat před začátkem vysílání měsíčních kampaní

14 Příklad tvorby ceny klienta I.fáze
Klient se rozhodne v roce 2009 utratit v našich mediálních kanálech 25 Milionů Kč Podepíše závaznou objednávku 18. října 2008. Investuje 6% na ostatních mediálních kanálech a investuje 60% z podepsaného objemu závazné objednávky v prvním pololetí. Tvorba ročního CPP pro Z.O. Název klienta klient Objem investice referenční CPP z ceníku slevy sleva za včasný podpis podepsáno 18.října 5% % garance ostatní kanály 6,0% 2% závazek pro 1.pololetí ano 1,5% výsledný slevový koeficient 0,915 ZÁKLADNÍ CPP PO SLEVÁCH

15 Příklad tvorby ceny klienta II. fáze
Prime time/OFF Prime time Velikost investic v ostatních mediálních kanálech Výsledné měsíční CPP Sezonalita a její pobídky zvýhodněných koeficientů

16 Rekalkulace v obchodním modelu
V případě, že je skutečně umístěný finanční objem klienta nižší než celoroční finanční závazek, potom bude uplatněna rekalkulace na základě CPP odpovídajícímu skutečně dosaženému objemu Při rekalkulaci bude ponechána sleva na CPP za včasný podpis závazné objednávky. Rekalkulace se aplikuje i v případě, kdy klient čerpá celoroční cenové pobídky za útraty v ostatních mediálních kanálech a po vyhodnocení investic v kalendářním roce 2009 se ukáže, že nedosahuje minimálních % pro přidělení této slevy (bude tato sleva po skončení roku doúčtována zákazníkovi) Klient 2008 Podepsaný roční objem = podepsané CPP Skutečný objem = odpovídající CPP Rekalkulační vzorec Skutečný objem - (Skutečný objem x podíl CPP) Klient 2009 Podepsaný roční objem = podepsané CPP Spodní level od skutečného objemu = odpovídající CPP Rekalkulační vzorec - změna Spodní level - (Spodní level x podíl CPP)

17 Krátká rekapitulace – TV Sales
Vyplatí se podepsat brzy Silnější investice v prvním pololetí snižují cenu Nova Cinema umožňuje diverzifikovat mix i balancovat cenu Multikanálové investice zlevňují TV reklamu

18 Obchodní politika ostatních médií - Sponzoring 2009

19 Na co zaměřit pozornost v roce 2009
Navázání na úspěch roku 2008 – rozšíření počtu klientů využívajících sponzoring jako efektivní formu mediální komunikace Otevření nových cenově efektivnějších forem sponzoringu především pro malé a střední klienty – brána do televize Užší navázání sponzoringu na ostatní média (primárně internet) Posun z TV sponzoringu do multimediálního sponzoringu Optimalizace ceníkových cen s ohledem na nynější vytížení především PT kapacit a v závislosti na rozšíření možností sponzoringu

20 Možnosti sponzoringu v roce 2009
U pořadů s vlastním webem nabízíme v ceně další přidanou hodnotu na nova.cz: Pre-roll 10“ sponzorský vzkaz u streamingu pořadu Bannerové imprese na stránce pořadu Dva velké eventy + nové pořady vlastní tvorby Rozšíření nabídky pořadů v OPT (pro SME’s) Sponzorované upoutávky a injektáže - budou nabízeny jako součást balíku na vybrané typy pořadů

21 Cenová politika sponzoringu pro rok 2009 Pravidelné formáty TV Nova
Sezónní indexy jsou fixní a nezměněné oproti roku 2008 High Season – duben, květen, říjen, listopad Index 1,15 Medium Season – březen, červen, září, prosinec Index 1 Low Season – leden, únor, červenec, srpen Index 0,8 Při stanovení pevné ceny je přihlíženo ke sledovanosti Slevy ve sponzoringu jsou individuální dle objemu klienta

22 Pokračujeme v trendu rozšiřování programové nabídky

23 OZPD jako nová forma komunikace
Organické začlenění produktu do děje OZPD je součástí sponzoringu, proto na něj lze uplatnit 15% agenturní provizi, stejně jako agenturní bonus. Není subkontraktem závazné objednávky V případě, že klient zvolí tuto formu komunikace, ušetří produkční náklady pro výrobu sponzorského vzkazu Obchodování OZPD bude probíhat formou specifického smluvního ošetření – smlouva o sponzorování a výrobě pořadu Cena za OZPD bude stanovována individuálně na základě výběru pořadu, intenzity a objemu celkové spolupráce

24 OZPD jako nová forma komunikace
Pro tyto formy prodeje máme vytvořený proces a personální zabezpečení Obracet se můžete na kolegyně: Barbora Treuová Šárka Kubačková tel.: , tel.: , Ulice Ordinace v růžové zahradě Nový seriál aj. Pojišťovna štěstí aj.

25 Shrnutí Využívejte přesnějšího zacílení značek na vybrané pořady a nabídněte klientům nové možnosti komunikace!

26 Obchodní politika ostatních médií - Internet 2009
20-30 sec. Dobrý den / Ahoj, Konečně máme před sebou tu nejočekávanější část  Mým úkolem je zakončit celý dnešní blok prezentací a hlavně Vás nasměrovat správným směrem na poli internetu  Takže jakým způsobem to příští rok můžete také dělat? 26

27 Investice na internetu se promítnou do televizních výhod
Argumenty pro rok 2009 Investice na internetu se promítnou do televizních výhod Nabízíme nový atraktivní a unikátní obsah stavěný na audiovizuálním zážitku Internetový tým připravený realizovat nové nápady

28 PROVÁZANOST INTERNETU V RÁMCI CET21
Celoročním závazkem do internetu (ostatních kanálů) Novy aplikujete 1%, 2% nebo 3% slevu na referenční CPP v TV Nova a NovaCinema (Konkrétně: viz. TV podmínky) Měsíční investicí do internetu (ostatních kanálů) Novy získáváte výhodu ve formě 2% nebo 3% slevy na referenční CPP v TV Nova v daném měsíci (Konkrétně: viz. TV podmínky) Kombinační sleva při využití nabídky sportu v televizi i internetu 28

29 CENOVÁ POLITIKA Využívejte objemové slevy na internetovou objednávku pro ne-televizní klienty: 100 – 300 tis. Kč = 10% 300 – 600 tis. Kč = 12% 600 – 900 tis. Kč = 18% 900 tis. Kč a více = 22% Pracujte dle ceníku: Maximální zásah – Floating – CPT prům. 44,- Kč Cíleně – Sekce/podsekce/pořady – CPT prům. 113,- Kč; 29

30 NOVA.cz 2 mil. lidí měsíčně

31 NOVA.cz – CATCH-UP TV (ARCHIV)
Pořady zdarma TV kvalita Celé díly Ihned po vysílání

32 NOVA.cz – STRÁNKA POŘADU
Extra obsah Denní aktualizace Komunita lidí Interakce

33 TN.cz Číslo 2-3 v internetovém zpravodajství

34 BLOG.cz Nestandardní formy komunikace Cílová skupina mladých

35 Skupina Nova na internetu
Všechny značky skupiny mají i svou internetovou podobu:

36 Obchodní politika ostatních médií – Nova Sport 2009
TEMATICKÉ KANÁLY Obchodní politika ostatních médií – Nova Sport 2009

37 OBSAH Rebranding (Galaxie Sport v novém dresu) Program Penetrace, sledovanost, typický divák Obchodní model, ceník, stopážové koeficienty, bonusy Sponzoring

38 REBRANDING – GALAXIE SPORT V NOVÉM DRESU
KDYŽ CHCI VIDĚT NEJKVALITNĚJŠÍ SPORTOVNÍ PŘENOSY, TAK JEDINĚ NA NOVA SPORT!

39 REBRANDING - 4. října 2008 Když chci vidět nejkvalitnější sportovní přenosy, tak jedině na Nova Sport! KDY 4. října 2008 JAK při historicky prvním zápasu NHL na českém území PŘÍNOSY zařazení do rodiny Nova zvýšení povědomí o značce nové moderní logo a grafika zkvalitnění a rozšíření programové nabídky zvýšení zájmu o Novu Sport u nových potenciálních diváků využití nových technologií (HD, 16:9, práce s grafikou…)

40 PROGRAMOVÁ STRUKTURA Nova Sport
exkluzivní sportovní programy z celého světa dlouhodobá garance kvality programu nové projekty (Golfová akademie, French League 1, Barca TV, Champions League, FA Cup, moderované zpravodajství) Tématické dny Pondělí večer s anglickou Premiere League Úterý večer bojových sportů Středa večer s NHL Čtvrtek večer světového fotbalu Pátek večer sportovních dokumentů a magazínů Sobota blok přenosů z Premiere League a French Ligue Neděle přenosy z Premiere League, večer amerických sportů

41 PENETRACE A SLEDOVANOST
Sledovanost (pouze ČR) Průměrný týdenní reach 400 tisíc diváků let Průměrný denní reach 100 tisíc diváků let domácností v ČR a SR Více než 4 mil. jedinců Možnost příjmu 25,6 % obyvatel ČR

42 MUŽ aktivní a inteligentní úspěšně žijící ve městě
TYPICKÝ DIVÁK Typický divák Sportovní fanoušek ve věku let VŠ vzdělání Vyšší příjmová skupina Žije ve městě MUŽ aktivní a inteligentní úspěšně žijící ve městě Základní charakteristiky diváka Galaxie Sport 88 % muži 43 % maturita a VŠ vzdělání 77 % věk let 61 % střední a vyšší sociální skupina

43 OBCHODNÍ MODEL Pevné ceny za spot formou floatingu a
garance programových formátů FLOATING CELODENNÍ umísťování spotů v rámci celého časového spektra vysílání FLOATING VEČERNÍ umísťování spotů v časovém pásmu 17 – 24 hod. FLOATING VÍKENDOVÝ umísťování spotů v časovém pásmu 12 – 23 hod. GARANCE PROGRAMOVÝCH FORMÁTŮ Garantované umístění spotů u klientem definovaných pořadů

44 CENÍK Časové pásmo Cena za 30 sec. spot
Floating celodenní (8:00-02:00) 4 000 Kč Floating víkendový / 12:00-23:00 5 000 Kč Floating večerní / 17:00-24:00 Garance programových formátů 7 000 Kč

45 SPONZORING Základní pravidla a možnosti
Maximálně dva klienti na jeden pořad Garance produktové exkluzivity INJEKTÁŽE počet dle typu pořadu, automaticky zobrazované v každé repríze – již zahrnuto v základní ceně, možnost více klientů Nové grafické možnosti – klíčování netradičních grafických prvků ve sportovních studiích a při rozboru herních situací ORGANICKÉ ZAČLENĚNÍ DO DĚJE – možnost uplatnění ve vlastních projektech Nova Sport (např. Golfová akademie)

46 SPONZORING CENÍK Průměrná cena za vzkaz 10´ 1.500 Kč; magazíny 500 Kč
Průměrná cena za injektáž 5´ 300 až 500 Kč Pořady neuvedené v ceníku na dotaz Sponzorský vzkaz-10 sec./injektáž-5 sec. Počet Cena celkem FOTBAL (Premiere Legaue,FA Cup) Sponzorské vzkazy u fotbal.utkání 4x10 6 000 Injektáž v průběhu fotbal.utkání * cca 24x5 7 200 BASKET ( NBA) Sponzorské vzkazy u basket.utkání Injektáž v průběhu basket. Utkání * HOKEJ (NHL) Sponzorské vzkazy u hokejového utkání 6x10 9 000 Injektáž v průběhu hokejového utkání * cca 36x5 9 600 * Cena zahrnuje injektáže v premiéře i reprízách

47 SPONZORING CENÍK Sponzorský vzkaz-10 sec./Injektáž-5 sec. Počet
Cena celkem TENIS (ATP Masters, ATP Tour) Sponzorské vzkazy u tenisového utkání 8x10 12 000 Injektáž v průběhu tenisového utkání 16x5 8 000 MOTORSPORT (Formule 1, IRL, Le Mans) Sponzorské vzkazy u závodu Injektáž v průběhu závodu SPORTOVNÍ MAGAZÍNY Sponzorský vzkaz před a po pořadu 2x10 1 000


Stáhnout ppt "Obchodní politka CET21 pro rok 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google