Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní politka CET21 pro rok 2009 Praha, 29.9.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní politka CET21 pro rok 2009 Praha, 29.9.2008."— Transkript prezentace:

1 Obchodní politka CET21 pro rok 2009 Praha, 29.9.2008

2 2 Zásadní změna v obchodní politice Obchodní politika jednoho kanálu Multikanálová obchodní politika

3 Obchodní politika – Nova a Nova Cinema 2009

4 4

5 5 Dosavadní výsledky roku 2008  Výsledky sledovanosti jsou stabilní a v klíčových sezónách posilujeme Zdroj: TV Metry, Mediaresearch

6 6 Charakteristické body naší obchodní politiky Základní principy se nemění Nabízíme pobídky jak moderovat růst cen v roce 2009 Nabízíme řadu nových možností, jak investovat do reklamy prostřednictvím CET21

7 7 Cenová tabulka v roce 2009

8 8 Sleva za včasný podpis Cenové pobídky v roce 2009 V případě podpisu závazné objednávky do 10. října 2008, potom získá klient nárok na 7% slevu z referenčního CPP V případě podpisu závazné objednávky mezi 11. říjnem a 31. říjnem 2008, potom získá klient nárok na 5% slevu z referenčního CPP V případě podpisu závazné objednávky mezi 1. a 28. listopadem 2008, potom získá klient nárok na 3% slevu z referenčního CPP

9 9 Cenové pobídky v roce 2009 Sleva za investice v prvním pololetí V případě, že se klient rozhodne zavázat k investicím v prvním pololetí minimálně 60% z celoročního objemu potvrzeného na závazné objednávce, potom získá klient nárok na 1,5% slevu z referenčního CPP. V případě, že klient závazek nedodrží, bude mu po prvním pololetí v měsíci červenec účtována faktura ve výši 1,5% z 60% celoročního potvrzeného objemu a od tohoto měsíce účtováno CPP bez výše zmíněné slevy.

10 10 Zkušební reklamní kampaň Nabízíme klientům vyzkoušet si inzerci nového produktu, který dosud na TV Nova nebyl prezentován Sleva 15% (CPP v úrovni 85% Referenčního CPP klienta) První reklamní kampaň Délka trvání kampaně může být ve výši maximálně dvou po sobě jdoucích měsíců Celkový objem do výše 3 mio Kč Před objednáním si agentura vyžádá schválení této slevy CET21. Cenové pobídky v roce 2009

11 11 Obchodní podmínky Nova Cinema CPP na Nova Cinema je stanoveno indexem na úrovni 50% referenčního CPP TV Nova. Stejným klíčem je stanovena cena klientů, kteří investují pouze do Nova Cinema V případě, že CET21 nebude schopna uspokojit poptávku po reklamním čase na Nova Cinema a nebude možné dodat odpovídající počet GRPs na TV Nova Cinema umožníme zákazníkovi umístit část poptávaného množství GRPs na stanici TV Nova v daném měsíci za stejných cenových podmínek Umístění reklamních kampaní určených pro Nova Cinema na TV Nova bude umožněno maximálně do výše 5% z finančního objemu celoročního závazku klienta Umístění měsíčních objemů bude maximálně do 8% z celkové měsíční objednávky na TV Nova

12 12 Výsledky sledovanosti Nova Cinema  Nova Cinema zaujala vedoucí pozici mezi filmovými kanály a má ambice stát se nejsledovanější tematickou televizí na trhu Zdroj: TV Metry, Mediaresearch (metoda: min 3 min. sledovanost pro výpočet zásahu)

13 13 Cenové pobídky v roce 2009 V případě uzavření závazku umístit minimálně 4 % 6 % 8 % z potvrzeného dodatku do „ostatních mediálních kanálů“, potom uplatníme 1% slevový discount na referenční CPP Nova/NC 2% slevový discount na referenční CPP Nova/NC 3% slevový discount na referenční CPP Nova/NC Dvoufázový systém pobídek pro útraty v ostatních mediálních kanálech Roční cenová pobídka za útraty Měsíční cenová pobídka za útraty V případě,že klient investuje v daném měsíci alespoň 5% 7% z celkově umístěného měsíčního obejmu v CET21 do „ostatních mediálních kanalů“, potom obdrží 2% slevový discount na referenční CPP Nova/NC 3% slevový discount na referenční CPP Nova/NC O měsíční bonus musí klient zažádat před začátkem vysílání měsíčních kampaní

14 14 Příklad tvorby ceny klienta I.fáze Klient se rozhodne v roce 2009 utratit v našich mediálních kanálech 25 Milionů Kč Podepíše závaznou objednávku 18. října 2008. Investuje 6% na ostatních mediálních kanálech a investuje 60% z podepsaného objemu závazné objednávky v prvním pololetí. Tvorba ročního CPP pro Z.O. Název klientaklient Objem investice25 000 000 Kč referenční CPP z ceníku27 600 Kč slevy sleva za včasný podpispodepsáno 18.října5%5% % garance ostatní kanály6,0%2% závazek pro 1.pololetíano1,5% výsledný slevový koeficient0,915 ZÁKLADNÍ CPP PO SLEVÁCH 25 254 Kč

15 15 Příklad tvorby ceny klienta II. fáze Výsledné měsíční CPP Velikost investic v ostatních mediálních kanálech Sezonalita a její pobídky zvýhodněných koeficientů Prime time/OFF Prime time

16 16 Rekalkulace v obchodním modelu V případě, že je skutečně umístěný finanční objem klienta nižší než celoroční finanční závazek, potom bude uplatněna rekalkulace na základě CPP odpovídajícímu skutečně dosaženému objemu Při rekalkulaci bude ponechána sleva na CPP za včasný podpis závazné objednávky. Rekalkulace se aplikuje i v případě, kdy klient čerpá celoroční cenové pobídky za útraty v ostatních mediálních kanálech a po vyhodnocení investic v kalendářním roce 2009 se ukáže, že nedosahuje minimálních % pro přidělení této slevy (bude tato sleva po skončení roku doúčtována zákazníkovi) Klient 2008 Podepsaný roční objem = podepsané CPP Skutečný objem = odpovídající CPP Rekalkulační vzorec Skutečný objem - (Skutečný objem x podíl CPP) Klient 2009 Podepsaný roční objem = podepsané CPP Spodní level od skutečného objemu = odpovídající CPP Rekalkulační vzorec - změna Spodní level - (Spodní level x podíl CPP)

17 17 Krátká rekapitulace – TV Sales  Vyplatí se podepsat brzy  Silnější investice v prvním pololetí snižují cenu  Nova Cinema umožňuje diverzifikovat mix i balancovat cenu  Multikanálové investice zlevňují TV reklamu

18 Obchodní politika ostatních médií - Sponzoring 2009

19 19 Na co zaměřit pozornost v roce 2009  Navázání na úspěch roku 2008 – rozšíření počtu klientů využívajících sponzoring jako efektivní formu mediální komunikace  Otevření nových cenově efektivnějších forem sponzoringu především pro malé a střední klienty – brána do televize  Užší navázání sponzoringu na ostatní média (primárně internet)  Posun z TV sponzoringu do multimediálního sponzoringu  Optimalizace ceníkových cen s ohledem na nynější vytížení především PT kapacit a v závislosti na rozšíření možností sponzoringu

20 20 Možnosti sponzoringu v roce 2009 1) U pořadů s vlastním webem nabízíme v ceně další přidanou hodnotu na nova.cz:  Pre-roll 10“ sponzorský vzkaz u streamingu pořadu  Bannerové imprese na stránce pořadu 2) Dva velké eventy + nové pořady vlastní tvorby 3) Rozšíření nabídky pořadů v OPT (pro SME’s) 4) Sponzorované upoutávky a injektáže - budou nabízeny jako součást balíku na vybrané typy pořadů

21 21 Cenová politika sponzoringu pro rok 2009 Pravidelné formáty TV Nova  Sezónní indexy jsou fixní a nezměněné oproti roku 2008 High Season – duben, květen, říjen, listopadIndex 1,15 Medium Season – březen, červen, září, prosinecIndex 1 Low Season – leden, únor, červenec, srpenIndex 0,8  Při stanovení pevné ceny je přihlíženo ke sledovanosti  Slevy ve sponzoringu jsou individuální dle objemu klienta

22 22 Pokračujeme v trendu rozšiřování programové nabídky

23 23 OZPD jako nová forma komunikace  Organické začlenění produktu do děje  OZPD je součástí sponzoringu, proto na něj lze uplatnit 15% agenturní provizi, stejně jako agenturní bonus. Není subkontraktem závazné objednávky  V případě, že klient zvolí tuto formu komunikace, ušetří produkční náklady pro výrobu sponzorského vzkazu  Obchodování OZPD bude probíhat formou specifického smluvního ošetření – smlouva o sponzorování a výrobě pořadu  Cena za OZPD bude stanovována individuálně na základě výběru pořadu, intenzity a objemu celkové spolupráce

24 24 OZPD jako nová forma komunikace Pro tyto formy prodeje máme vytvořený proces a personální zabezpečení Obracet se můžete na kolegyně: Barbora TreuováŠárka Kubačková barbora.treuova@nova.czbarbora.treuova@nova.czsarka.kubackova@nova.cz tel.: 242 464 556, 602 169 248tel.: 242 464982, 602 164 229 UliceOrdinace v růžové zahradě Nový seriál aj.Pojišťovna štěstí aj.

25 25 Shrnutí  Využívejte přesnějšího zacílení značek na vybrané pořady a nabídněte klientům nové možnosti komunikace!

26 Obchodní politika ostatních médií - Internet 2009

27 27 Argumenty pro rok 2009  Investice na internetu se promítnou do televizních výhod  Nabízíme nový atraktivní a unikátní obsah stavěný na audiovizuálním zážitku  Internetový tým připravený realizovat nové nápady

28 28 PROVÁZANOST INTERNETU V RÁMCI CET21 1. Celoročním závazkem do internetu (ostatních kanálů) Novy aplikujete 1%, 2% nebo 3% slevu na referenční CPP v TV Nova a NovaCinema (Konkrétně: viz. TV podmínky) 2. Měsíční investicí do internetu (ostatních kanálů) Novy získáváte výhodu ve formě 2% nebo 3% slevy na referenční CPP v TV Nova v daném měsíci (Konkrétně: viz. TV podmínky) 3. Kombinační sleva při využití nabídky sportu v televizi i internetu

29 29 CENOVÁ POLITIKA 3. Využívejte objemové slevy na internetovou objednávku pro ne-televizní klienty: 100 – 300 tis. Kč = 10% 300 – 600 tis. Kč = 12% 600 – 900 tis. Kč = 18% 900 tis. Kč a více = 22% 4. Pracujte dle ceníku: Maximální zásah – Floating – CPT prům. 44,- Kč Cíleně – Sekce/podsekce/pořady – CPT prům. 113,- Kč;

30 30 NOVA.cz 2 mil. lidí měsíčně

31 31 NOVA.cz – CATCH-UP TV (ARCHIV) Pořady zdarma TV kvalita Celé díly Ihned po vysílání

32 32 NOVA.cz – STRÁNKA POŘADU Extra obsah Denní aktualizace Komunita lidí Interakce

33 33 TN.cz Číslo 2-3 v internetovém zpravodajství

34 34 BLOG.cz Nestandardní formy komunikace Cílová skupina mladých

35 35 Skupina Nova na internetu Všechny značky skupiny mají i svou internetovou podobu:

36 36 TEMATICKÉ KANÁLY Obchodní politika ostatních médií – Nova Sport 2009

37 37 OBSAH 1.Rebranding (Galaxie Sport v novém dresu) 2.Program 3.Penetrace, sledovanost, typický divák 4.Obchodní model, ceník, stopážové koeficienty, bonusy 5.Sponzoring

38 38 REBRANDING – GALAXIE SPORT V NOVÉM DRESU KDYŽ CHCI VIDĚT NEJKVALITNĚJŠÍ SPORTOVNÍ PŘENOSY, TAK JEDINĚ NA NOVA SPORT!

39 39 REBRANDING - 4. října 2008 Když chci vidět nejkvalitnější sportovní přenosy, tak jedině na Nova Sport!  KDY  4. října 2008  JAK  při historicky prvním zápasu NHL na českém území  PŘÍNOSY  zařazení do rodiny Nova  zvýšení povědomí o značce  nové moderní logo a grafika  zkvalitnění a rozšíření programové nabídky  zvýšení zájmu o Novu Sport u nových potenciálních diváků  využití nových technologií (HD, 16:9, práce s grafikou…)

40 40 PROGRAMOVÁ STRUKTURA  Nova Sport  exkluzivní sportovní programy z celého světa  dlouhodobá garance kvality programu  nové projekty (Golfová akademie, French League 1, Barca TV, Champions League, FA Cup, moderované zpravodajství)  Tématické dny  Pondělívečer s anglickou Premiere League  Úterývečer bojových sportů  Středavečer s NHL  Čtvrtekvečer světového fotbalu  Pátekvečer sportovních dokumentů a magazínů  Sobotablok přenosů z Premiere League a French Ligue  Nedělepřenosy z Premiere League, večer amerických sportů

41 41 PENETRACE A SLEDOVANOST  1.537.127 domácností v ČR a SR  Více než 4 mil. jedinců  Možnost příjmu 25,6 % obyvatel ČR  Sledovanost (pouze ČR)  Průměrný týdenní reach 400 tisíc diváků 12-79 let  Průměrný denní reach 100 tisíc diváků 12-79 let

42 42 TYPICKÝ DIVÁK  Typický divák  Sportovní fanoušek ve věku 20-49 let  VŠ vzdělání  Vyšší příjmová skupina  Žije ve městě  Základní charakteristiky diváka Galaxie Sport  88 % muži  43 % maturita a VŠ vzdělání  77 % věk 12-49 let  61 % střední a vyšší sociální skupina

43 43 OBCHODNÍ MODEL  Pevné ceny za spot formou floatingu a garance programových formátů  FLOATING CELODENNÍ  umísťování spotů v rámci celého časového spektra vysílání  FLOATING VEČERNÍ  umísťování spotů v časovém pásmu 17 – 24 hod.  FLOATING VÍKENDOVÝ  umísťování spotů v časovém pásmu 12 – 23 hod.  GARANCE PROGRAMOVÝCH FORMÁTŮ  Garantované umístění spotů u klientem definovaných pořadů

44 44 CENÍK Časové pásmoCena za 30 sec. spot Floating celodenní (8:00-02:00)4 000 Kč Floating víkendový / 12:00-23:005 000 Kč Floating večerní / 17:00-24:005 000 Kč Garance programových formátů7 000 Kč

45 45 SPONZORING  Základní pravidla a možnosti  Maximálně dva klienti na jeden pořad  Garance produktové exkluzivity  INJEKTÁŽE počet dle typu pořadu, automaticky zobrazované v každé repríze – již zahrnuto v základní ceně, možnost více klientů  Nové grafické možnosti – klíčování netradičních grafických prvků ve sportovních studiích a při rozboru herních situací  ORGANICKÉ ZAČLENĚNÍ DO DĚJE – možnost uplatnění ve vlastních projektech Nova Sport (např. Golfová akademie)

46 46 SPONZORING CENÍK Sponzorský vzkaz-10 sec./injektáž-5 sec.PočetCena celkem FOTBAL (Premiere Legaue,FA Cup) Sponzorské vzkazy u fotbal.utkání4x106 000 Injektáž v průběhu fotbal.utkání *cca 24x57 200 BASKET ( NBA) Sponzorské vzkazy u basket.utkání4x106 000 Injektáž v průběhu basket. Utkání *cca 24x57 200 HOKEJ (NHL) Sponzorské vzkazy u hokejového utkání6x109 000 Injektáž v průběhu hokejového utkání *cca 36x59 600 * Cena zahrnuje injektáže v premiéře i reprízách Průměrná cena za vzkaz 10´1.500 Kč; magazíny 500 Kč Průměrná cena za injektáž 5´300 až 500 Kč Pořady neuvedené v ceníku na dotaz

47 47 SPONZORING CENÍK Sponzorský vzkaz-10 sec./Injektáž-5 sec.PočetCena celkem TENIS (ATP Masters, ATP Tour) Sponzorské vzkazy u tenisového utkání8x1012 000 Injektáž v průběhu tenisového utkání16x58 000 MOTORSPORT (Formule 1, IRL, Le Mans) Sponzorské vzkazy u závodu8x1012 000 Injektáž v průběhu závodu16x58 000 SPORTOVNÍ MAGAZÍNY Sponzorský vzkaz před a po pořadu2x101 000


Stáhnout ppt "Obchodní politka CET21 pro rok 2009 Praha, 29.9.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google