Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovering.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovering."— Transkript prezentace:

1 Rovering

2 Co se zde naučíte.: Definici roveringu Definici roverského programu
Definici správného jednání rovera Definici povinností rovera Definici roverského společenství ….

3 Rovering je: ….tak snadné to nebude….

4 Kdybychom chtěli utvářet přirozenost jenom tím, že bychom pouze vnějším způsobem vštípili mravní zásady, udělali bychom z člověka otroka nebo revoltující živel. Výchova znamená použít donucení, aby sloužilo svobodě. (Lacroix, J., Smyl člověka, s. 62)

5 Fotka z článku „Jsou čeští RS jen oslové…“, (rovernet, 20.3. 2007).

6 Rovering se nedá přesně definovat, rovering je hledání stezek života, putování. To znamená podle B.P.-ho „kráčení s dobrou vůlí, naplňování životní cesty“, což je něco vyvíjejícího , co se nedá zaškatulkovat do definice. Můžeme tak roveringu poskytnout jen určité hranice a vymezit mu prostor.

7 Hranice jsou důležité, protože….

8 Síto historie „Roveři jsou odvětvím skautingu stejně významným jako vlčata a skauti. Roveři zaujímají nejvyšší místo ve stupni výchovy a výcviku. K roverství nikdo nedoroste věkem, ale vnitřním povznesením a zušlechtěním a povahovou dokonalostí. (Organizace, A.B.S,1921). „Slovem rovering – putování – nemyslím bezcílné toulání, ale hledání cesty, pouť po stezkách k určitému cíli, při níž jste si vědomi toho, jaké překážky a nebezpečí vás mohou potkat. Musíte očekávat mnoho obtíží“ (Vlče, skaut, rover, Baden Powell, Skautské prameny, str.:137). „Rovering je pouť za lepším lidstvím“. Dopisy rovoverům, M. Vostátka, 1993

9 ROWER  ROVER

10 Každá vlna je úplně jiná a snadno může zaplavit váš člun, pokud na ni nenajedete správně. … Vždycky všechno závisí na vaší soustředěnosti, odvaze a pohotovosti. … Vaše mysl se soustřeďuje na boj s jednou vlnou, a jakmile ji máte za sebou, vrhá se na vás další. … Tento souboj vás příliš zaměstnává, než abyste vnímali, jak postupujete dopředu. Dokud nejste od cíle jen pár set metrů, neuvědomujete si, že se k němu zvolna blížíte. Přitom však nesmíte polevit, vlny, s nimiž se utkáte na posledních sto metrech, jsou stejně nebezpečné jako ty, kterým jste uhýbali čtyři míle od pobřeží. Přesně stejné je to i v životě“. (Na pouti za úspěchem, B.P.).

11 Co dělá rovering roveringem
Roverské společenství Služba Sebevýchova IRP Projektový přístup Dodržování skautských zásad ….

12 Roverské společenství
Roverské společenství vzniká z neformální skupiny lidí a dostává formální podobu. Neformální skupina Pravidla chování si stanovuje sama a může je měnit Skupina člověku slouží jako míra hodnocení vlastního chování Významným faktorem je osobnost členů Více se pěstují sociální vztahy Většinou jde o vrstevnickou skupinu Formální skupina - Pravidla jsou předem nastaveny Jedinec se nemusí ztotožnit s hodnotami skupiny Hierarchie bývá určena striktními pravidly Sociální vztahy se pěstují za určitým účelem

13 Kvalita skupiny +   - Více aktivní členové - tahouni
Úroveň rov. skupiny  Spíš pasivní členové nebo nováčci - Míra kvality skupiny

14 Je důležité nebát se nastavovat určitou kvalitní „laťku“ roverskému společenství. Rover je „veslař“, který se snaží čelit nástrahám v životě. Snaží se rozvíjet vlastní osobnost, aby mohl lépe reagovat na nástrahy života, proto je důležité, aby roverské společenství mělo nastaveno určitou úroveň, která pomáhá v tomto osobnostním růstu. činovníci Přirozený úbytek roveři skauti Zlom – potřeba seberealizace

15 Služba Služba by měla pramenit z toho, že je dobrovolná a že rover má potřebu předávat mladším zkušenosti, které načerpal. „Služba podmiňuje, abyste vzdali se vlastních rozkoší a pohodlí a podali pomocné ruce těm, kteří toho potřebují. Nu, a konáte dobré služby jiným, den ze dne, ve věcech nepatrných i důležitých, poznáte, jak vzrůstá jiskra Lásky ve vás do té míry, že přenese vás přes různé obtíže, nesnáze života a vyrůstáte nad ně“ „Štěstí není pasivní, tj. vy ho nedosáhnete sedíce a pohodlně čekajíce. Nám byly dány ruce, nohy a mozek, ctižádost, abychom byli aktivní; a právě toto činné má převážnou cenu nad oním pasivním v získávání štěstí“, (Na pouti za úspěchem, B.P.).

16 Seberealizace & Sebevýchova
Od potřeb roverů se tvoří roverský program, který směřuje k naplnění skautských cílů. Mírný v metodách , ale pevný v principech. Společný program – projekty A) vlastní (RFOR, Kafírna,…) B) ostatní (Obrok, Kapka,…) 2) Individuální roverský program IRP -???

17 Individuální roverský program
„Putování pro mladé lidi, jak to učí B.P., není věc jím vynalezená. Již dávno před ním to užívali řemeslníci. Tam tovaryš po složené zkoušce dostal „Wanderbuch“ neboli vandrovní knížku a vydal se do světa poznat co je tam nového. Navštěvoval různá města, mistry a pracoval u nich. Mistr vždy zapsal do vandrovní knížky, jak se choval, co dělal a stvrdil to svým podpisem. Taková vandrovní knížka dovede svými stránkami vyprávět velmi zajímavé věci. A to mělo svůj účel, rozšířit obzor odborných znalostí, poznat svět, jiné lidi, rozšířit svůj myšlenkový a názorový obzor.“ (M. Vosátka, Dopisy roverům, str.:20).

18 Dodržování skautských zásad
„Roveři se již neučí dodržovat skautský zákon, ten se stal řídící osou jejich života“. Tři základní principy a jejich pojetí jako služby. (Duty = služba (boží, pravidelný výkon)) Služba Bohu Služba druhým Služba sobě

19 Problémy společnosti vs.roveringu
Již B.P. rozeznával určité nástrahy společnosti kterým by se měl rover vyhýbat, ve své knize Na pouti za úspěchem se věnoval několika z nich.: - bezbožnost - kukačky - ženy - víno - koně

20 Problémy jednotlivých kmenů
Nedostatek zodpovědnosti členů Problém s časem – vytíženost u oddílu Vedení vs. roveři Nedostatek literatury Chybí program na setkání roverů Chtějí jen zábavu Chybí motivace -pasivita Frakce v kmeni Partnerské vztahy Alkohol, kouření

21 B.P.-ho odkaz roverům „Roveři, budoucnost skautingu svěřuji do vašich rukou. Chlapci k vám vzhlížejí s očekáváním. Mají poznat, že skauting je velká výchovná hra. Svět zmítaný neklidem čeká na vaši pomoc a vaši obětavost s vyhlídkou na světový mír a přátelství. … Míra každého úspěchu každého národa, státu spočívá na kvalitě výchovy jeho mládeže.“ (M. Vosátka, Sloužím, Fons, str.:66). Mirko Vosátka


Stáhnout ppt "Rovering."

Podobné prezentace


Reklamy Google