Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D Ě T S K É DIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍ POUTĚPOUTĚPOUTĚPOUTĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D Ě T S K É DIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍ POUTĚPOUTĚPOUTĚPOUTĚ."— Transkript prezentace:

1 D Ě T S K É DIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍ POUTĚPOUTĚPOUTĚPOUTĚ

2 Historie dětských diecézních poutí se začala psát v r. 1990. Děti měly „svůj“ program, který byl vždy součástí celého programu poutě. Tak tomu bylo několik dalších let… Milevsko

3 Téma: „Po stopách sv. Václava“ 30. září 1996 DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POUŤ (DDP) Klokoty

4 Postupná stabilizace: Termín: první říjnová sobota Hlavní cíle poutí: setkání diecézního biskupa s dětmi umožnit dětem zakusit svou sounáležitost s církví širšího rozměru než je jejich domovská farnost, příp. vikariát. Témata byla různá……

5 r. 1997 - DDP Pelhřimov Téma: Ježíš je přítel dětí, pojďme za ním

6 šk.r. 1997/98 - 1. ročník „Projektu do škol“ - překonávat určité, dosud existující předsudky a rozpaky ve výuce náboženství na školách - navazování kontaktů mezi učiteli profánních předmětů a učiteli náboženství ve školách - v neposlední řadě též přivést naší nejmladší generaci k uvědomění si, že „náboženství“ nebo, chceme-li – duchovní dimenze není pro člověka něčím NAVÍC, ale je součástí jeho bytí Cíle V dalších letech vždy téma „Projektu do škol“ koresponduje s tématem Dětské diecézní poutě.

7 r. 1998 – DDP Sušice Téma: symboly Ducha svatého voda oheň pečeť prst holubice

8 r. 1999 – DDP Milevsko Téma: Bůh Otec – Stvořitel

9 r. 2000 DDP České Budějovice Téma: „Jubileum r. 2000“ (vnímání času) „Rosárium“

10 r. 2001 – DDP Svatá Hora Téma: „ Můj velikán“ poutník ví, že nežije sám … poutník ví, kde nachází pomoc a útěchu … poutník ví, kdo ho doprovází a kam jde … poutník ví, že celý život je cesta, která má cíl … poutník ví, že to, co prožil musí mít trvalé kořeny ….

11 r. 2002 – DDP Strakonice (hrad) Téma: „Každý strom má své kořeny“ „Po mostě křesťanských dějin“ setkání Karla IV, Judity, Bořivoje a Anežky Přemyslovny „Už vím, co je třeba, by moje země dále kvetla a lid můj v ní žil spokojen. Držet se Boha a svatých předků příkladu, budovat města a zakládat kláštery i kostely, kde před Bohem je možné hlavu sklonit, vysoké učení Praze dát, by všechen lid znal, co znáti má a tak šířit slávu země naší mohl. A stavět mosty, co lidská srdce spojují – by to, co rozděleno lidskou zlobou často bývá, neztrácelo svoji naději.“

12 R. 2003 – DDP Třeboň Téma: sv. Fantišek z Assisi putovní obraz

13 r. 2004 – DDP Zlatá Koruna Téma : „Poslové Boží“. Gabriel - „tlumočník“ Božího slova a posel dobré zprávy Rafael – průvodce na cestě životem a pomocník v nebezpečí Michael – pomocník v boji se zlem

14 r. 2005 - DDP Bohumilice, Lštění, Č. Budějovice - Lomec Téma: životní cesta biskupa Antonína Lišky Deo gratias Biskupské svěcení 11.června 1988 Bohumilice – 17.9.1924 Č.Budějovice – 15.10.2003 Předání biskupského úřadu 25.9.2002

15 r. 2006 : DDP Strakonice – Č. Budějovice Téma: „Jsme na cestě…“

16 Práce s tématem poutě pokračuje – slavíme liturgický rok… „Jsme na cestě…..“

17 r. 2007 – DDP Svatá Hora Téma: „Každý má v církvi své místo, skrze Krista jsme spojeni v čase a ve službě.“

18 Práce s tématem poutě pokračuje – naše diecéze… „Každý má v církvi své místo, skrze Krista jsme spojeni v čase a ve službě.“

19 r. 2008 – DDP Pelhřimov Téma: „Jakou barvu má tvé povolání?“ 100 kněžských štol – délka 250 m - Boží volání k životu v nebeském království - konkrétní povolání, kterým člověk uskutečňuje Boží volání

20 Práce s tématem poutě – dopisy studentům do Říma „V církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele…“

21 R. 2009 návštěva Benedikta XVI. v ČR DDP se nekonala – děti se připravovaly na návštěvu papeže v rámci výuky/farní katecheze

22 r. 2010 – DDP Sušice Téma: anděl strážce

23 Práce s tématem poutě - soutěž „Můj anděl je s vámi…“

24 listopad 2010 Děkujeme za pozornost…


Stáhnout ppt "D Ě T S K É DIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍDIECÉZNÍ POUTĚPOUTĚPOUTĚPOUTĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google