Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0 160 320 480 640 800 02505007501000 2x 4x Relative fluorescence Number of nuclei Pracovní metody v botanice: karyologie + průtoková cytometrie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0 160 320 480 640 800 02505007501000 2x 4x Relative fluorescence Number of nuclei Pracovní metody v botanice: karyologie + průtoková cytometrie."— Transkript prezentace:

1 0 160 320 480 640 800 02505007501000 2x 4x Relative fluorescence Number of nuclei Pracovní metody v botanice: karyologie + průtoková cytometrie

2 = studium buněčného jádra, zejména chromozómů charakteristiky chromozómů: - počet - morfologie - velikost (absolutní i relativní) - barvitelnost K a r y o l o g i e

3 - počet chromozómů (haploidní buňky: n somatické buňky: 2n) - základní chromozómové číslo (x) - akcesorické (B) chromozómy - polyploidie - aneuploidie - somatické mozaiky - endopolyploidie Počty chromozómů

4 Haplopappus gracilis 2n = 4 Viola modesta 2n = 4 Ophioglossum reticulatum 2n = 96x = 1440 Sedum suaveolens - 2n = 80x = 640 Voaniola gerardii - 2n = 50x = 596 Počty chromozómů - rekordy

5 Stavba chromozómů

6 - centroméra, sekundární konstrikce, satelit - difúzní centroméra Morfologie chromozómů

7 - pericentrické inverze - nerovnoměrné translokace - delece, duplikace - fúze Změny tvaru chromozómů

8 - symetrický x asymetrický (evoluce) - bimodální Charakteristiky karyotypu

9 - polyténní chromozómy - B chromozómy cévnaté > bezcévné heterosporické > homosporické nahosemenné > krytosemenné bylinné typy > dřevnaté Velikost chromozómů

10 C-hodnota velikost genomu Arabidopsis thaliana C = 0.1 pg Fritillaria assyriaca C = 127.4 pg Obsah jaderné DNA

11 - euchromatin x heterochromatin - pohlavní chromozómy Barvitelnost chromozómů

12 - hypo-aneuploidie - hyper-aneuploidie A n e u p l o i d i e

13 - ortopolyploidie x anortopolyploidie - autopolyploidie x allopolyploidie - výhody polyploidů P o l y p l o i d i e

14 Primula verticillata 2n = 2x = 18 Primula floribunda 2n = 2x = 18 Primula kewensis 2n = 2x = 18 2n = 4x = 36 Allopolyploidie - Primula AllopolyploidieAllopolyploidie

15 Galeopsis pubescens 2n = 2x = 16 Galeopsis speciosa 2n = 2x = 16 Galeopsis tetrahit 2n = 4x = 32 AllopolyploidieAllopolyploidie

16 AllopolyploidieAllopolyploidie

17 Dactylis polygama 2n = 2x = 14 Dactylis glomerata 2n = 2x = 28 AutopolyploidieAutopolyploidie

18 Tragopogon dubius 2n = 2x = 12 Tragopogon porrifolius 2n = 2x = 12 Tragopogon pratensis 2n = 2x = 12 Tragopogon miscellus 2n = 4x = 24 Tragopogon mirus 2n = 4x = 24 Polytopní vznik

19 Buněčný cyklus

20 Mitotické dělení

21 Meiotické dělení

22 - výběr materiálu 1) předpůsobení 1-bromnaftalen (nasycený roztok, 0,5 - 4 hod.) p-dichlorbenzen (bnasycený roztok, 3 - 5 hod) 8-hydroxychinolin (0,002 M, 3 - 4 hod) kolchicin (0,01 - 0,5 %, 0,5 - 3 hod) 2) fixace ethanol : ledová kys. octová (3 : 1), 2 - 24 hod. 3) macerace ethanol : HCl (1 : 1), 1 - 3 min. 1N - 2N HCl, 60°C, 5 - 15 min 4) barvení lakto-propion-orcein acetokarmín Metody - roztlakové preparáty

23

24 Metody - průtoková cytometrie

25 Příprava FCM vzorků

26 - rychlost - jednoduchá příprava vzorků - nedestruktivnost - nevyžaduje mitoticky aktivní buňky - detekce smíšených vzorků Výhody průtokové cytometrie

27 Využití průtokové cytometrie Analýza protoplastů (velikost, obsah DNA, RNA, proteinů, chlorofylu, alkaloidů, buněčný cyklus, syntéza buněčné stěny, třídění) Analýza izolovaných jader (obsah DNA, poměr AT:CG bází, struktura chromatinu, obsah RNA, proteinů, třídění) Analýza izolovaných chromozómů (velikost, centromerický index, obsah DNA, poměr AT:GC bází, třídění)

28 Botanické aplikace Podrobnější analýza jaderného genomu (velikost, složení genomu u allopolyploidů, odhad poměru AT:CG bází) Analýza ploidního stupně (detekce nových ploidií, detekce heteroploidních kříženců, detekce endopolyploidie, detekce aneuploidie, určení pohlaví dioecických rostlin, detekce reprodukčního způsobu) Další aplikace (struktura chromatimu, analýza buněčného cyklu, vliv radiace, třídění chromozómů)

29 Anthoxanthum 2x - A. alpinum 4x - A. odoratum Empetrum 2x - E. nigrum 4x - E. hermaphroditum Veronica hederifolia agg. 2x - V. triloba 4x - V. sublobata 6x - V. hederifolia Determinace druhů a jejich hybridů

30 Polypodium cambricum 2n = 2x = 74 Polypodium interjectum 2n = 6x = 222 Polypodium vulgare 2n = 4x = 148 2x 6x Determinace druhů a jejich hybridů

31 Empetrum - 3x Dryopteris Determinace druhů a jejich kříženců

32 - Ranunculaceae s.l. - vývojové centrum (Hypochaeris) Otázky vyšších taxonomických kategorií

33 - objem jádra a buňky - délka mitózy a meiózy - hmotnost a objem semen - minimální reprodukční doba - fenologie - parametry prostředí - molekulární praxe (AFLP) - fylogenetické analýzy Obsah jaderné DNA - využití

34 Rozdíly v C - hodnotách H. pilosella C = 1.74 pg H. lactucella C = 2.03 pg H. onegense C = 2.11 pg H. caespitosum C = 2.04 pg H. aurantiacum C = 1.93 pg H. bauhinii C = 1.97 pg H. schultesii C = 1.80 pg (H. lactucella x H. pilosella) H. floribundum C = 2.04 pg (H. lactucella x H. caespitosum) H. brachiatum C = 1.78 pg (H. pilosella x H. bauhini) stejný počet chromozómů rozdílná velikost genomu Příbuzenské vztahy

35 Analýza reprodukčního způsobu

36 Reprodukční způsob

37 Experimentální hybridizace 6x x 4x Potomstvo: 6x (apomixie) 3x (haploidní partenogenéze) 5x (redukované gamety) 7x (redukovaná + neredukovaná gameta) 8x (neredukovaná + redukovaná gameta) 0 160 320 480 640 800 02505007501000 2x 4x Relative fluorescence Number of nuclei Původ potomstva

38 2x + 4x + 5x + 6x 2x + 4x + 5x + 6x 2x + 3x + 4x 2x + 4x, 6x + 8x 2x + 4x, 6x + 8x Empetrum: Campanula patula: Oxycoccus:Galeobdolon 2x + 3x + 4x Hieracium (echioides) 2x + 3x + 4x Anthoxanthum < 2x + 2x (2x + 4x) (2x + 4x) Studium smíšených populací

39 4x 2x 3x Krkonoše 2x 2x + 3x 3x 4x * Mumlavská horaJeřábí louka 100 m Empetrum 2x + 3x + 4x Studium smíšených populací

40 - proužkování - FISH, GISH Další techniky

41


Stáhnout ppt "0 160 320 480 640 800 02505007501000 2x 4x Relative fluorescence Number of nuclei Pracovní metody v botanice: karyologie + průtoková cytometrie."

Podobné prezentace


Reklamy Google