Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolková republika N ě mecko leží v západní Evrop ě. Pob ř eží Severního mo ř e je ploché pís č ité, pob ř eží Baltu je více výškov ě č lenité. Území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolková republika N ě mecko leží v západní Evrop ě. Pob ř eží Severního mo ř e je ploché pís č ité, pob ř eží Baltu je více výškov ě č lenité. Území."— Transkript prezentace:

1

2 Spolková republika N ě mecko leží v západní Evrop ě. Pob ř eží Severního mo ř e je ploché pís č ité, pob ř eží Baltu je více výškov ě č lenité. Území klesá od jihu (Alpy) k severu, je mírn ě zvln ě né. Podnebí je mírné st ř edoevropské, rostlinný kryv tvo ř í lesy a louky, v Severon ě mecké nížin ě v ř esovišt ě. Jedná se o velmi vysp ě lý pr ů myslový stát, východní č ást území (bývalá N ě mecká demokratická republika) prošla p ř echodem na tržní hospodá ř ství. Z turistického hlediska je zajímavé nejen severní pob ř eží, ale také hlavní m ě sto Berlín, které na p ř elomu tisíciletí prošlo obdobím bou ř livé stavební aktivity, bavorský Mnichov a další.

3

4

5 K nejd ů le ž it ě jším n ě meckým filozof ů m pat ř í Mikuláš Kusánský, Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Karel Marx, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche a Martin Heidegger. D ů le ž ité filozofické sm ě ry vzešly od n ě meckým filozof ů : n ě mecký idealismus, jako ž i zakladatelé marxismu Karel Marx a Bed ř icha Engels. Ve 20. století vzešla v N ě mecka p ř edevším Kritická teorieFrankfurtské školy od Theodora W. Adorna a Maxe Horkheimera. V jejím následovníkem je Jürgen Habermas, který pat ř í k nejvýznamn ě jším ž ijícím filozof ů m.Mikuláš KusánskýGottfried Wilhelm LeibnizImmanuel KantGeorg Wilhelm Friedrich HegelKarel MarxArthur SchopenhauerFriedrich NietzscheMartin Heideggern ě mecký idealismusmarxismuKritická teorieTheodora W. AdornaMaxe HorkheimeraJürgen Habermas

6 Německá kultura je definována především společným jazykem, německý stát vznikl teprve v průběhu 19. století. V průběhu dějin mnoho představitelů německé kultury odešlo z Německa, jako např. Karel Marx, Bedřich Engels, Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Thomas a Heinrich Mann, Albert Einstein, Hannah Arendtová a mnoho dalších. Před rokem 1871 byla na základě nedostatečné společné identifikace, neexistence společného německého státu - byla německá kultura, ale i věda důležitý prvek německého národního uvědomění. Z této doby pochází pojem „Země básníků a myslitelů“, které dodnes slouží k německému vlastenectví. Na počátku 20. století bylo Německo předním vědecký a kulturním národem, německý film patřil počátkem 20. století ke světové špičce. Nástup nacismu a následná emigrace německých vědců a spisovatelů znamenal úpadek německé vědy a kultury. K šíření němčiny a německé kultury ve světě slouží Goethe-Institut se 128 pracovišti v celém světě. Podle ankety pro BBC má Německo ve vědě a kultuře celosvětově nejvyšší respekt mezi 22 hodnocenými zeměmi.Karel MarxBedřich EngelsHeinrich HeineKurt TucholskyThomasHeinrich MannAlbert EinsteinHannah Arendtováněmecká kulturafilmGoethe-InstitutBBC

7

8 Německá literaturaNěmecká literatura sahá zpět až hluboko do středověku, např. Walther von der Vogelweide je jedním z nejvýznamnějších středověkých básníků. Mezi nejvýznamnější německé autory patří básník Johann Wolfgang von Goethe a Friedrich Schiller, dále jakož i bratři Grimmové; v 20. století nositeli Nobelovy ceny za literaturu Theodor Mommsen v roce 1902, Paul Heyse v roce 1910, Gerhart Hauptmann v roce 1912, Thomas Mann roku 1929, Hermann Hesse v roce 1946, Heinrich Böll roku 1972 a Günter Grass v roce 1999. Hudba Dějiny evropské hudby ovlivnilo mnoho německých hudebních skladatelů, často byli jejími čelními tvůrci. Německo mělo mnoho čelných hudebních skladatelů, počínaje barokem, klasikou, romantikou až po modernu.středověkuWalther von der VogelweidebásníkůJohann Wolfgang von GoetheFriedrich Schillerbratři GrimmovéTheodor MommsenPaul HeyseGerhart HauptmannThomas MannHermann HesseHeinrich BöllGünter Grassbarokemklasikouromantikoumodernu [editovat]Hudbaeditovat Německo má silnou tradici sborového zpěvu, jehož rozvoj byl přerušen 2. světovou válkou. V současnosti je Německo čtvrtým největším hudebním trhem na světě. V popové a rockové hudbě přesahují hranice Německa umělci jakoUdo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Nena, Dieter Bohlen, Sandra a Xavier Naidoo. Z hudebních skupin jsou nejznámější Accept, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Alphaville, Scooter a Tokio Hotel. Z oblasti jazzové hudby je nejznámější Albert Mangelsdorff, Peter Brötzmann, Theo Jörgensmann a Eberhard Weber. U elektronické hudby odvedli pionýrskou práci skupiny Kraftwerk a Klaus Schulze. Další skupiny, které se prosadily na mezinárodním poli jsou Blind Guardian, Modern Talking, Scorpions aRammstein. Skupina Rammstein se prosadila s německými texty v zahraničních hitparádách.Udo LindenbergHerbert GrönemeyerNenaDieter BohlenSandraXavier NaidooAcceptDie Toten HosenDie ÄrzteAlphavilleScooterTokio HoteljazzovéAlbert MangelsdorffPeter BrötzmannTheo JörgensmannEberhard Weberelektronické hudbyKraftwerkKlaus SchulzeBlind GuardianModern TalkingScorpionsRammstein

9

10

11


Stáhnout ppt "Spolková republika N ě mecko leží v západní Evrop ě. Pob ř eží Severního mo ř e je ploché pís č ité, pob ř eží Baltu je více výškov ě č lenité. Území."

Podobné prezentace


Reklamy Google