Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potravinová a výživová politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potravinová a výživová politika"— Transkript prezentace:

1 Potravinová a výživová politika
AP 4.cvičení Potravinová a výživová politika

2 Osnova Cíle výživové politiky Spotřeba potravin a výdaje na potraviny
Faktory ovlivňující spotřebu Bioprodukty a ekologické zemědělství Nástroje výživové politiky

3 Potravinová a výživová politika: cíle a nástroje
Cíle výživové politiky: jak je stanovit a zda je vůbec stanovovat Co by lidé měli jíst Co lidé opravdu jedí Nástroje výživové politiky Nabídka potravin Ceny: princip “Panem et circenses“ Lze spotřebu potravin ovlivnit nějakou státní politikou?

4 Cíle výživové politiky: jak je
stanovit a zda je vůbec stanovovat Měl by demokratický stát vůbec ovlivňovat výživu občanů? Ano, alespoň do určité míry, a to vzhledem k: kvantitě  podvýživa a úroveň hladu  optimální úroveň kvalitě  pozitivní ► energetický obsah ► vitaminy a minerály  negativní ► obsah reziduí ► labelling

5 Podvýživa a úroveň hladu
DefiniceFAO : Nedostatečná výživa je označována podle definice vypracovné FAO, jako příjem do 55 procent nad fyzickým minimem BMR (Basal metabolic rate), tj. do 1,55 BMR. Statistiky FAO používají tuto definici od r

6 Výživový deficit ve světě
(% obyvatel s daným objemem deficitu výživy) Dlouhodobé trendy podílu a absolutních počtů podvyživených obyvatel podle regionů

7 Doporučené dávky Každá země stanoví své vlastní doporučené dávky -
denní spotřeby  energie  základních živin  základních skupin potravin Tyto doporučené dávky jsou diferencovány podle pohlaví věku sociální skupiny

8 Standardní složky výživy
sacharidy (voda a cukr), obilniny, celozrnný chléb, rýže, brambory, ovoce, zelenina, mléko, med, cukr - balastní látky - tuky (lipidy) - margarín, maso, máslo, sádlo, mléko - bílkoviny (proteiny) - luštěniny a obilniny (hrách, fazole, ořechy, obilí, obilné kaše, pečivo), jogurt, ořechy, maso - voda (tekutiny) - vitamíny (B1, B2, B3, B6, B12, C, A, D, E, K, kyselina listová, nikotinová, pantotenová, Biotin) - mastné kyseliny (linolová, &-linolenová) - olivový olej, slunečnicový, řepkový, sojový olej - aminokyseliny = součást bílkovin (Valin, Leucin, Izoleucin, Treonin, Metionin, Fenyloalanin, Tryptofan, Lyzin, Hystidin, Arginin) - podporují hojení ran - minerály a stopové prvky (sodík, chlor, draslík, vápník, fosfor, hořčík) - stopové prvky (železo, jód, fluor, zinek, měď, mangan, selen, chrom, molybden) „Éčka“

9 Podívejme se na příklad ČR
Dokument “Koncepce české agrární politiky pro předvstupní období“ zahrnoval také následující kapitoly : zajištění potravinové bezpečnosti podpora zdravé výživy populace zajištění produkce a distribuce zdravotně nezávadných potravin Součástí tohoto dokumentu jsou také doporučené dávky potravin, zpracované Centrem pro hygienu potravinového řetězce v Brně.

10 Ty byly modelovány variantně v souladu s mezinárodními “pyramidálními“ principy konstrukce:
Model B se považuje za nejvhodnější , poněvadž nejvíce odpovídá současné průměrné denní energetické spotřebě cca 9500 kJ , ale tato spotřeba je podle odborníků relativně vysoká  roste podíl obézní populace ve všech věkových skupinách model A kJ (1560 kcal) na osobu/den model B kJ (2200 kcal) na osobu/den model C kJ (3000 kcal) na osobu/den

11 Současné výživové problémy české populace jsou ve dvou extrémech
podíl obézní populace roste ve všech věkových kategoriích ( Češi jsou vedle Řeků nejobéznějším národem v Evropě ) roste ale také podíl mladých lidí trpících anorexií a bulimií, zejména mezi dívkami

12 Pyramidový princip sestavování výživových dávek
Tuky a cukry Mléko a mléčné výrobky Maso Zelenina Ovoce Chléb, obiloviny

13 Pyramidový princip sestavování výživových dávek - nové pojetí

14 Model Francie Model Bangladéš

15 Energetická spotřeba ve světě (kcal/den)
1. United States of America 3760 2. Portugal 3750 3. Austria 3740 4. Italy 3730 5. Greece 3720 6. Ireland 3670 7. Canada 3630 8. France 9. Romania 3620 10. Belgium 3610 11. Israel 12. Hungary 3590 24. Czech Republic 3330

16 Těmto dávkám odpovídají doporučené denní dávky základních živin a skupin potravin.
Například (v g) : Varianta Obiloviny Zelenina Ovoce Mléko Zdroje bílkovin A B C Toto jsou průměrné denní dávky, v kombinaci podle pohlaví, věku a sociálních skupin pak dostaneme celkem 32 x 3, tj variant.

17 statistika rodinných účtů
Takto jsou tedy stanoveny základní cíle. Pro volbu nástrojů a jejich uplatnění je však nutné znát také reálnou situaci, tedy aktuální spotřebu potravin. Jakým způsobem se zjišťuje? Existují 3 hlavní metody, které se zpravidla užívají ve vzájemné kombinaci : bilance zdrojů a užití statistika rodinných účtů výběrová šetření

18 Spotřeba potravin Nabídka potravin Rostlinná Živočišná produkce
Rybářství Počáteční zásoby Produkce potravin Dovoz Nabídka potravin Vývoz Ztráty Spotřeba potravin Nepotravinář. užití Konečné zásoby

19 Víte, co je to statistika rodinných účtů?
V ČR existuje již od předválečného období a srovnatelná časová řada je k dispozici od r.1956 Současný základní statistický soubor zahrnuje 2893 domácností (soubor je representativní pro ČR), dále je zde doplňkový soubor rodin s dětmi a s minimálními příjmy . Domácnosti jsou dále členěny: podle sociálních skupin podle výše čistého příjmu (quintily)

20 Rodiny s dětmi s minimálními příjmy
Struktura souboru v r. 2006 Tab. 1a Složení domácností, přehled příjmů a vydání domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů podle typů domácností (měsíční průměry na osobu v Kč) 4. čtvrtletí 2006 Domácnosti celkem z toho domácnosti Rodiny s dětmi s minimálními příjmy zaměstnanců samostatně činných nezaměst-naných důchodců bez EA členů celkem bez dětí s dětmi Počet domácností - přepočtený 2895 1464 741 723 366 117 805 355 ve výběru 1700 861 839 425 135 468 Průměrný počet na domácnost: členů 2,30 2,60 1,69 3,53 2,97 2,07 1,49 3,22 ekonomicky aktivních (bez nezaměstnaných) 1,04 1,54 1,46 1,63 1,67 0,26 0,00 0,61 nezaopatřených dětí 0,58 0,81 1,64 1,01 0,65 0,01 1,79 nepracujících důchodců 0,51 0,09 0,17 0,02 0,08 1,47 0,07 ostatních osob 0,16 0,06 0,24 0,20 1,08 0,75 spotřebních jednotek 1,84 2,02 1,48 2,57 2,26 1,34 2,31

21 Formou měsíčního diáře (za celkové období 1 roku) jsou sledovány:
 celkové příjmy peněžní i naturální  celkové výdaje  výdaje na potraviny  spotřeba potravin nakoupených vlastní produkce jídlo zdarma dary obdržené a vydané spotřeba z naturálních příjmů jídlo doma / mimo domov   Z takto získaných údajů se vypočte spotřeba potravin na obyvatele.

22 Změny ve Statistice rodinných účtů od roku 2006
Od roku 2006 došlo ke změnám ve sledování statistiky rodinných účtů. Ve výběru budou zahrnuty všechny skupiny domácností zastoupené v populaci (včetně dosud nesledovaných domácností nezaměstnaných, domácností důchodců s ekonomicky aktivními členy a okrajových skupin domácností, které mají v čele ekonomicky neaktivní osobu). Kvóty pro jednotlivé skupiny domácností se budou každý rok automaticky odvozovat z aktuálních výsledků šetření EU-SILC. Základním výběrovým kritériem bude ekonomická aktivita osoby v čele domácnosti. Domácnosti zaměstnanců budou ve výběru ještě rozděleny na dvě kategorie podle vzdělání osoby v čele (nižší a vyšší). U hlavních typů domácností podle ekonomické aktivity osoby v čele budou kvóty určovány v kombinaci s dalšími výběrovými znaky (příjmová skupina, počet nezaopatřených dětí, příp. počet členů a pohlaví) Jako nový výběrový znak bude zaveden ukazatel velikost obce, ve středních velikostních skupinách doplněný o počty domácností bydlících v rodinných domcích. Zpravodajské období bude nadále celý rok, ale podrobné zápisy o vydáních za potraviny a nealkoholické nápoje povedou domácnosti jen po dobu 2 měsíců.

23 Statistika rodinných účtů: struktura výdajů

24 Obě uvedené metody se kombinují a
doplňují údaji z výběrových šetření, protože: bilanční metoda poskytuje komplexnější údaje, ale nebere v úvahu: nákupy a spotřebu cizinců (turistů) v ČR nákupy a spotřebu českých občanů v zahraničí plný rozsah samozásobení SRÚ sice zahrnuje výše uvedené, ale nereprezentuje celou populaci vzorek domácností se mění je zde nebezpečí subjektivních chyb

25 Spotřeba základních potravin v ČR (kg/obyvatele/rok, údaje ČSÚ)

26

27

28 Spotřeba základních potravin v ČR (kg/obyvatele/rok, údaje ČSÚ)

29

30

31 Spotřeba základních potravin v ČR (l/obyvatele/rok, údaje ČSÚ)

32 Struktura výdajů se vyvíjí v čase

33

34

35 Co ovlivňuje spotřebu potravin?
Hlavní faktory : dostupnost potravin na trhu ze samozásobení ceny příjmy

36 Každá vláda užívá nástroje k ovlivnění těchto faktorů, protože má zájem na udržení
SOCIÁNÍ STABILITY To znali již římští císařové jako princip “Panem et circenses“ “Chléb a hry“

37 sociální postavení vzdělání
Které další faktory ovlivňují spotřebu potravin? sociální postavení zemědělci dělníci/”modré límečky” “bílé límečky“ podnikatelé důchodci vzdělání formální neformální

38 Zvyklosti národní tradice náboženská pravidla rodinné tradice a návyky
osobní zvyky a chutě

39 Například česká tradiční kuchyně byla původně vytvářena pro jiné
typy lidí ve zcela rozdílných životních podmín- kách....

40 Mění se naše národní zvyklosti v čase?
Všichni jste jistě slyšeli jméno Magdalena Dobromila Rettigová Je často považována za symbol nezdravého typu tradiční české kuchyně. “ Vraž do toho kopu vajec .… “ Je to skutečně pravda?

41 Mění se naše stravovací návyky v čase?
Ano a ne. Nedávno prováděný výzkum prokázal, že skutečně jíme více ovoce a zeleniny, že vzrostla spotřeba drůbežího masa, ale… ... naše tři nejoblíbenější jídla stále jsou: svíčková s knedlíkem vepřové, knedlík, zelí smažený vepřový řízek

42 Výživové poruchy Představovalo-li problém zdravé výživy ještě ve 20. letech minulého století v první řadě vypořádání se s chorobami z nedostatečné výživy jako křivice a kurděje, tak dnes jsou na denním pořádku následky přejídání jako nadváha, kazy, cukrovka nebo alkoholismus.

43 Spotřeba 160 litrů piva představuje vrchol světového žebříčku.
na osobu a rok představuje vrchol světového žebříčku. Znamená ale také cca 1500 Kcal navíc (a zvýšení výdajů na potraviny nejméně o 2700 Kč za rok)…..

44 Které další faktory hrají roli?
 reklama zejména zaměřená na děti a mládež viz případ “fialové krávy“  globalizace  “fast food”  pizza  čínská kuchyně

45 9 let, 3. třída

46 BIO-PRODUKTY Mohou také souviset s určitou filozofií či náboženstvím (např. hnutí Hare Krišna apod.) Ty jsou záležitostí vzdělání, ale také módy a reklamy. Proč je procento prodeje a spotřeby produktů “zdravé výživy” v ČR relativně nízké?

47 Logo produktů ekologického zemědělství

48 Ekologické zemědělství v ČR
Hlavní právní normou, která definuje ekologické zemědělství v ČR a stanovuje kriteria pro označení produktů jako “produkt ekologického zemědělství“ s logem BIO, je ZÁKON č. 242/2000 Sb. O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ, který odpovídá mezinárodnímu standartu IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) a nařízení EU 2092/91. České ekologické zemědělství je akreditováno IFOAM i EU.

49 Kontrola a certifikace
 Certifikační výbor pro ekologické zemědělství MZe ČR  organizace Kontrola ekologického zemědělství, ABECERT, Biokont CZ, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC každoroční celkové kontroly podniku a neohlášené kontroly (kontrola zahrnuje celý podnik tj. pozemky a kultury, stáje a zvířata, stroje, technologická zařízení a technologie, sklady a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci, skladovou a účetní evidenci) zápis o kontrole se předkládá CV, jenž rozhodne o certifikaci podniku, nařízení nového přechodného období, nebo vyřazení podniku z ekologického zemědělství

50

51 Organizace ekologického zemědělství v ČR
Většina zemědělců, zabývajících se ekologickým zemědělstvím, je sdružena do svazů, které jim na jedné straně poskytují informace a odbornou pomoc, na druhé straně , zpravidla spolu s MZe , zajišťují kontrolu dodržování pravidel hospodaření a také certifikaci produktů. V ČR je to zejména svaz Pro-Bio. Certifikované produkty mají označení Bio a zpravidla ještě logo svazu

52 Organizace ekologického zemědělství
byla založena v r v Paříži, v současné době sdružuje cca 450 členských svazů a řadu jednotlivců ze 70 zemí světa. Pořádá pravidelné odborné konference, členský časopis a další odborné časopisy, má několik stálých odborných pracovních skupin. Sídlo sekretariátu IFOAM je na farmě Imsbach, Tholey-Theley, SRN.

53 Hlavní cíle IFOAM: “Základní funkcí sdružení je koordinace sítě hnutí ekologického zemědělství na světové úrovni. IFOAM je demokratické sdružení orientované na primární úroveň prvovýroby. Její základní aktivity jsou vykonávány Světovým výborem ředitelů, různými specializovanými výbory a skupinami.” Tholey-Theley, Imsbach

54 Výměra zemědělské půdy v EZ v ha
Rok Počet podniků celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu 1990 3 480 - 1991 132 17 507 0,41 1992 135 15 371 0,36 1993 141 15 667 0,37 1994 187 15 818 1995 181 14 982 0,35 1996 182 17 022 0,40 1997 211 20 239 0,47 1998 348 71 621 1,67 1999 473 2,58 2000 563 3,86 2001 654 5,09 2002 721 5,50 2003 810 5,97 2004 836 6,16 2005 829 5,98 2006 963 6,61 2007 1318 7,35 2008 1 946 8,04 2009 2 689 9,38 2010 3 517 10,55 2011 3 920 11,40 2012 3 934 11,46

55 Podíl jednotlivých kultur na celkové výměře ekologického zemědělství (%)
Plochy rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 2008 rok 2009 rok 2010 2011 rok 2012 Orná půda 8,78 8,31 7,70 7,50 8,1 8,34 9,43 10,30 11,38 12,27 12,29 11,76 TTP 89,69 90,13 90,86 89,40 82,4 82,5 82,42 82,63 82,38 83,13 Trvalé kultury 0,45 0,38 0,36 0,40 0,30 0,42 0,60 0,91 1,08 1,33 1,54 1,57 Ostatní plochy 1,18 2,70 9,2 8,74 7,55 6,37 4,91 4,02 3,75 3,54 Celkem 100

56 Struktura ploch v EZ ČR, 2012

57 Ekologické zemědělství v Evropě

58 Přímé platby v EZ

59 Způsoby prodeje bioproduktů v ČR
1) Přímý prodej - stánky, vlastní prodejny, “prodej ze dvora” 2) Specializované obchody (Country Life) 3) “Koutky zdravé výživy“ v supermarketech apod. 4) Kombinace produkce a zpracování

60 Farma Hare Kršna Městečko u Benešova - catering

61 Značka pro kvalitní české potravinářské a zemědělské výrobky
Uděluje MZe od Oceněné výrobky budou mít přednost při podpoře Marketingovou agenturou Podobným způsobem oceňuje i Polsko a Maďarsko

62 Podmínky pro získání Pro mléčné, masné, drůbeží, rybí výrobky a těstoviny, chléb, a běžné pečivo - 90 % tuzemských surovin Pokud nelze použít kompetitivní výrobky – 40 % tuzemských surovin Ostatní výrobky – 70 % U nápojů při výpočtu není kalkulováno s vodou

63 Podmínky pro získání Podíl národní práce představuje 100 %
Žadatel musí mít certifikát ISO nebo HACCP Udělováno na 3 roky /mimo vína/ Produkt musí splňovat podmínky zákona 110/97 Podporu umožňuje i WTO

64 Nástroje ovlivnění spotřeby potravin
nepřímé informace, vzdělání reklama ( zpravidla provádějí výrobci, ne stát) sociální dávky na podporu nízkých příjmů

65 Nástroje ovlivnění spotřeby potravin
přímé normy výživy ve státem řízených či dotovaných institucích (armáda, zdravotní zařízení, školy, věznice...) potravinové poukázky školní mléko ....

66 Samozřejmě důležitá je celková agrární politika, protože pouze zdravá zvířata a rostliny zaručují produkci kvalitních a nezávadných potravin


Stáhnout ppt "Potravinová a výživová politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google