Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potravinová a výživová politika AP 4.cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potravinová a výživová politika AP 4.cvičení"— Transkript prezentace:

1 Potravinová a výživová politika AP 4.cvičení http://info.skaloud.net/index.php3?act=stanoviska&display=1165

2 Osnova Cíle výživové politiky Cíle výživové politiky l Spotřeba potravin a výdaje na potraviny l Faktory ovlivňující spotřebu l Bioprodukty a ekologické zemědělství lNástroje výživové politiky

3 Potravinová a výživová politika: cíle a nástroje  Cíle výživové politiky: jak je stanovit a zda je vůbec stanovovat jak je stanovit a zda je vůbec stanovovat  Co by lidé měli jíst  Co lidé opravdu jedí  Nástroje výživové politiky  Nabídka potravin  Ceny: princip “Panem et circenses“  Lze spotřebu potravin ovlivnit nějakou státní politikou?

4  Cíle výživové politiky: jak je  stanovit a zda je vůbec stanovovat Měl by demokratický stát vůbec ovlivňovat výživu občanů? Ano, alespoň do určité míry, a to vzhledem k: kvantitě  podvýživa a úroveň hladu  podvýživa a úroveň hladu  optimální úroveň  optimální úroveň kvalitě  pozitivní ► energetický obsah ► vitaminy a minerály ► vitaminy a minerály  negativní ► obsah reziduí  negativní ► obsah reziduí ► labelling ► labelling

5 Podvýživa a úroveň hladu Podvýživa a úroveň hladu DefiniceFAO : Nedostatečná výživa je označována podle definice vypracovné FAO, jako příjem do 55 procent nad fyzickým minimem BMR (Basal metabolic rate), tj. do 1,55 BMR. Statistiky FAO používají tuto definici od r. 1970.

6 Výživový deficit ve světě (% obyvatel s daným objemem deficitu výživy) Dlouhodobé trendy podílu a absolutních počtů podvyživených obyvatel podle regionů

7 Doporučené dávky Doporučené dávky Každá země stanoví své vlastní doporučené dávky - denní spotřeby  energie  energie  základních živin  základních živin  základních skupin potravin  základních skupin potravin Tyto doporučené dávky jsou diferencovány podle ä pohlaví ä věku ä sociální skupiny

8 Standardní složky výživy -sacharidy (voda a cukr), obilniny, celozrnný chléb, rýže, brambory, ovoce, zelenina, mléko, med, cukr - balastní látky - tuky (lipidy) - margarín, maso, máslo, sádlo, mléko - bílkoviny (proteiny) - luštěniny a obilniny (hrách, fazole, ořechy, obilí, obilné kaše, pečivo), jogurt, ořechy, maso - voda (tekutiny) - vitamíny (B1, B2, B3, B6, B12, C, A, D, E, K, kyselina listová, nikotinová, pantotenová, Biotin) - mastné kyseliny (linolová, &-linolenová) - olivový olej, slunečnicový, řepkový, sojový olej - aminokyseliny = součást bílkovin (Valin, Leucin, Izoleucin, Treonin, Metionin, Fenyloalanin, Tryptofan, Lyzin, Hystidin, Arginin) - podporují hojení ran - minerály a stopové prvky (sodík, chlor, draslík, vápník, fosfor, hořčík) - stopové prvky (železo, jód, fluor, zinek, měď, mangan, selen, chrom, molybden) -„Éčka“ http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek

9 Podívejme se na příklad ČR Podívejme se na příklad ČR Dokument “Koncepce české agrární politiky pro předvstupní období“ zahrnoval také následující kapitoly : Dokument “Koncepce české agrární politiky pro předvstupní období“ zahrnoval také následující kapitoly : uzajištění potravinové bezpečnosti upodpora zdravé výživy populace uzajištění produkce a distribuce zdravotně nezávadných potravin Součástí tohoto dokumentu jsou také doporučené dávky potravin, zpracované Centrem pro hygienu potravinového řetězce v Brně.

10 Ty byly modelovány variantně v souladu s mezinárodními “pyramidálními“ principy konstrukce: Model B se považuje za nejvhodnější, poněvadž nejvíce odpovídá současné průměrné denní energetické spotřebě cca 9500 kJ, ale tato spotřeba je podle odborníků relativně vysoká  roste podíl obézní populace ve všech věkových skupinách cca 9500 kJ, ale tato spotřeba je podle odborníků relativně vysoká  roste podíl obézní populace ve všech věkových skupinách lmodel A 6 500 kJ (1560 kcal) na osobu/den lmodel B 9 200 kJ (2200 kcal) na osobu/den model C 12 500 kJ (3000 kcal) na osobu/den model C 12 500 kJ (3000 kcal) na osobu/den

11 Současné výživové problémy české populace jsou ve dvou extrémech  podíl obézní populace roste ve všech věkových kategoriích ( Češi jsou vedle Řeků nejobéznějším národem v Evropě ) ( Češi jsou vedle Řeků nejobéznějším národem v Evropě ) roste ale také podíl mladých lidí trpících anorexií a bulimií, zejména mezi dívkami è roste ale také podíl mladých lidí trpících anorexií a bulimií, zejména mezi dívkami

12 Chléb, obiloviny Ovoce Zelenina Maso Mléko a mléčné výrobky Tuky a cukry Pyramidový princip sestavování výživových dávek

13 Pyramidový princip sestavování výživových dávek - nové pojetí

14 Model Francie Model Bangladéš

15 Energetická spotřeba ve světě (kcal/den) 1.United States of America3760 2.Portugal3750 3.Austria3740 4.Italy3730 5.Greece3720 6.Ireland3670 7.Canada3630 8.France3630 9.Romania3620 10.Belgium3610 11.Israel3610 12.Hungary3590 24.Czech Republic3330

16 Těmto dávkám odpovídají doporučené denní dávky základních živin a skupin potravin. Například (v g) : Varianta Obiloviny Zelenina OvoceMléko Zdroje bílkovin bílkovin A 300 300 200 512 80 A 300 300 200 512 80 B 450 400 300 640 160 B 450 400 300 640 160 C 600 500 400 768 240 C 600 500 400 768 240 Toto jsou průměrné denní dávky, v kombinaci podle pohlaví, věku a sociálních skupin pak dostaneme celkem 32 x 3, tj. 96 variant. 32 x 3, tj. 96 variant.

17 Takto jsou tedy stanoveny základní cíle. Takto jsou tedy stanoveny základní cíle. Pro volbu nástrojů a jejich uplatnění je však nutné znát také reálnou situaci, tedy aktuální spotřebu potravin. Jakým způsobem se zjišťuje? Jakým způsobem se zjišťuje? Existují 3 hlavní metody, které se zpravidla užívají ve vzájemné kombinaci : Existují 3 hlavní metody, které se zpravidla užívají ve vzájemné kombinaci : l bilance zdrojů a užití l statistika rodinných účtů l výběrová šetření

18 Rostlinná produkce Rybářství Živočišná produkce Produkce potravin Nabídka potravin Dovoz Vývoz Ztráty Spotřeba potravin Nepotravinář. užití Počáteční zásoby Konečné zásoby

19 Víte, co je to statistika rodinných účtů? Víte, co je to statistika rodinných účtů? V ČR existuje již od předválečného období a srovnatelná časová řada je k dispozici od r.1956 V ČR existuje již od předválečného období a srovnatelná časová řada je k dispozici od r.1956 Současný základní statistický soubor zahrnuje 2893 domácností (soubor je representativní pro ČR), dále je zde doplňkový soubor rodin s dětmi a s minimálními příjmy. Domácnosti jsou dále členěny: è podle sociálních skupin è podle výše čistého příjmu (quintily)

20 Struktura souboru v r. 2006 Tab. 1a Složení domácností, přehled příjmů a vydání domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů podle typů domácností (měsíční průměry na osobu v Kč) 4. čtvrtletí 2006 Domácn osti celkem z toho domácnosti Rodiny s dětmi s minimálními příjmy zaměstnanců samostat ně činných nezaměs t-naných důchodc ů bez EA členů celke m bez dětí s dětmi Počet domácností - přepočtený28951464741723366117805355 ve výběru28951700861839425135468355 Průměrný počet na domácnost: členů2,302,601,693,532,972,071,493,22 ekonomicky aktivních (bez nezaměstnaných)1,041,541,461,631,670,260,000,61 nezaopatřených dětí0,580,810,001,641,010,650,011,79 nepracujících důchodců0,510,090,170,020,090,081,470,07 ostatních osob0,170,160,060,240,201,080,010,75 spotřebních jednotek1,842,021,482,572,261,671,342,31

21 Formou měsíčního diáře (za celkové období 1 roku) jsou sledovány:  celkové příjmy peněžní i naturální  celkové příjmy peněžní i naturální  celkové výdaje  celkové výdaje  výdaje na potraviny  výdaje na potraviny  spotřeba potravin  spotřeba potravin  nakoupených  vlastní produkce  jídlo zdarma  dary obdržené a vydané  spotřeba z naturálních příjmů  jídlo doma / mimo domov   Z takto získaných údajů se vypočte spotřeba potravin na obyvatele.

22 Změny ve Statistice rodinných účtů od roku 2006 Změny ve Statistice rodinných účtů od roku 2006 Od roku 2006 došlo ke změnám ve sledování statistiky rodinných účtů.  Ve výběru budou zahrnuty všechny skupiny domácností zastoupené v populaci (včetně dosud nesledovaných domácností nezaměstnaných, domácností důchodců s ekonomicky aktivními členy a okrajových skupin domácností, které mají v čele ekonomicky neaktivní osobu).  Kvóty pro jednotlivé skupiny domácností se budou každý rok automaticky odvozovat z aktuálních výsledků šetření EU-SILC. Základním výběrovým kritériem bude ekonomická aktivita osoby v čele domácnosti.  Domácnosti zaměstnanců budou ve výběru ještě rozděleny na dvě kategorie podle vzdělání osoby v čele (nižší a vyšší).  U hlavních typů domácností podle ekonomické aktivity osoby v čele budou kvóty určovány v kombinaci s dalšími výběrovými znaky (příjmová skupina, počet nezaopatřených dětí, příp. počet členů a pohlaví)  Jako nový výběrový znak bude zaveden ukazatel velikost obce, ve středních velikostních skupinách doplněný o počty domácností bydlících v rodinných domcích.  Zpravodajské období bude nadále celý rok, ale podrobné zápisy o vydáních za potraviny a nealkoholické nápoje povedou domácnosti jen po dobu 2 měsíců.

23 Statistika rodinných účtů: struktura výdajů

24 Obě uvedené metody se kombinují a Obě uvedené metody se kombinují a doplňují údaji z výběrových šetření, doplňují údaji z výběrových šetření, protože: protože: bilanční metoda poskytuje komplexnější údaje, ale nebere v úvahu: änákupy a spotřebu cizinců (turistů) v ČR änákupy a spotřebu českých občanů v zahraničí äplný rozsah samozásobení l SRÚ sice zahrnuje výše uvedené, ale änereprezentuje celou populaci ävzorek domácností se mění äje zde nebezpečí subjektivních chyb http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=3004-05-01&&kapitola_id=14

25 Spotřeba základních potravin v ČR (kg/obyvatele/rok, údaje ČSÚ)

26

27

28 Spotřeba základních potravin v ČR (kg/obyvatele/rok, údaje ČSÚ)

29

30

31 Spotřeba základních potravin v ČR (l/obyvatele/rok, údaje ČSÚ)

32 Struktura výdajů se vyvíjí v čase

33

34

35 Co ovlivňuje spotřebu potravin? Hlavní faktory : u dostupnost potravin  na trhu  ze samozásobení u ceny u příjmy

36 Každá vláda užívá nástroje k ovlivnění těchto faktorů, protože má zájem na udržení SOCIÁNÍ STABILITY To znali již římští císařové jako princip “Panem et circenses“ “Chléb a hry“

37  sociální postavení  zemědělci  dělníci/”modré límečky”  “bílé límečky“  podnikatelé  důchodci  vzdělání  formální  neformální Které další faktory ovlivňují spotřebu potravin?

38 Zvyklosti národní tradice národní tradice  náboženská pravidla è rodinné tradice a návyky è osobní zvyky a chutě

39 Například Například česká tradiční kuchyně byla původně vytvářena pro jiné pro jiné typy lidí ve zcela rozdílných životních životníchpodmín-kách....

40 Mění se naše národní zvyklosti v čase? Všichni jste jistě slyšeli jméno Magdalena Magdalena Dobromila Dobromila Rettigová Rettigová 31.1. 1786 - 5.4. 1845 31.1. 1786 - 5.4. 1845 Je často považována za symbol nezdravého typu tradiční české kuchyně. Je to skutečně pravda? “ Vraž do toho kopu vajec.… “

41 Mění se naše stravovací návyky v čase? Ano a ne. Nedávno prováděný výzkum prokázal, že skutečně jíme více ovoce a zeleniny, že vzrostla spotřeba drůbežího masa, ale…... naše tři nejoblíbenější jídla stále jsou:  svíčková s knedlíkem  vepřové, knedlík, zelí  smažený vepřový řízek

42 Výživové poruchy Představovalo-li problém zdravé výživy ještě ve 20. letech minulého století v první řadě vypořádání se s chorobami z nedostatečné výživy jako křivice a kurděje, tak dnes jsou na denním pořádku následky přejídání jako nadváha, kazy, cukrovka nebo alkoholismus.

43 Spotřeba 160 litrů piva na osobu a rok představuje vrchol světového žebříčku. Znamená ale také cca 1500 Kcal navíc (a zvýšení výdajů na potraviny nejméně o 2700 Kč za rok)…..

44 Které další faktory hrají roli?   reklama ê zejména zaměřená na děti a mládež ê viz případ “fialové krávy“  globalizace  “fast food”  pizza  čínská kuchyně

45 9 let, 3. třída

46 BIO-PRODUKTY Mohou také souviset s určitou filozofií či náboženstvím (např. hnutí Hare Krišna apod.) Ty jsou záležitostí vzdělání, ale také módy a reklamy. Proč je procento prodeje a spotřeby produktů “zdravé výživy” v ČR relativně nízké?Proč je procento prodeje a spotřeby produktů “zdravé výživy” v ČR relativně nízké?

47 Logo produktů ekologickéhozemědělství

48 Ekologické zemědělství v ČR Hlavní právní normou, která definuje ekologické zemědělství v ČR a stanovuje kriteria pro označení produktů jako “produkt ekologického zemědělství“ s logem BIO, je ZÁKON č. 242/2000 Sb. O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ, IFOAM který odpovídá mezinárodnímu standartu IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) a nařízení EU 2092/91. České ekologické zemědělství je akreditováno IFOAM i EU.

49 Kontrola a certifikace Certifikační výbor pro ekologické Certifikační výbor pro ekologické zemědělství MZe ČR zemědělství MZe ČR organizace Kontrola ekologického zemědělství, ABECERT, Biokont CZ, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC organizace Kontrola ekologického zemědělství, ABECERT, Biokont CZ, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC n každoroční celkové kontroly podniku a neohlášené kontroly (kontrola zahrnuje celý podnik tj. pozemky a kultury, stáje a zvířata, stroje, technologická zařízení a technologie, sklady a ostatní provozní prostory, obaly a etiketaci, skladovou a účetní evidenci) zápis o kontrole se předkládá CV, jenž rozhodne o certifikaci podniku, nařízení nového přechodného období, nebo vyřazení podniku z ekologického zemědělství zápis o kontrole se předkládá CV, jenž rozhodne o certifikaci podniku, nařízení nového přechodného období, nebo vyřazení podniku z ekologického zemědělství

50

51 Organizace ekologického zemědělství v ČR Většina zemědělců, zabývajících se ekologickým zemědělstvím, je sdružena do svazů, které jim na jedné straně poskytují informace a odbornou pomoc, na druhé straně, zpravidla spolu s MZe, zajišťují kontrolu dodržování pravidel hospodaření a také certifikaci produktů. V ČR je to zejména svaz Pro-Bio. Certifikované produkty mají označení Bio a zpravidla ještě logo svazu

52 Organizace ekologického zemědělství byla založena v r. 1952 v Paříži, v současné době sdružuje cca 450 členských svazů a řadu jednotlivců ze 70 zemí světa. Pořádá pravidelné odborné konference, členský časopis a další odborné časopisy, má několik stálých odborných pracovních skupin. Sídlo sekretariátu IFOAM je na farmě Sídlo sekretariátu IFOAM je na farmě Imsbach, Tholey-Theley, SRN. Imsbach, Tholey-Theley, SRN.

53 Hlavní cíle IFOAM: Její základní aktivity jsou vykonávány Světovým výborem ředitelů, různými specializovanými výbory a skupinami. Hlavní cíle IFOAM: “Základní funkcí sdružení je koordinace sítě hnutí ekologického zemědělství na světové úrovni. IFOAM je demokratické sdružení orientované na primární úroveň prvovýroby. Její základní aktivity jsou vykonávány Světovým výborem ředitelů, různými specializovanými výbory a skupinami.” www.ifoam.org Tholey-Theley, Imsbach

54 RokPočet podniků celkemVýměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu 19903480- 199113217 5070,41 199213515 3710,36 199314115 6670,37 199418715 8180,37 199518114 9820,35 199618217 0220,40 199721120 2390,47 199834871 6211,67 1999473110 7562,58 2000563165 6993,86 2001654217 8695,09 2002721235 1365,50 2003810254 9955,97 2004836263 2996,16 2005829254 9825,98 2006963281 5356,61 20071318312 8907,35 20081 946341 6328,04 20092 689398 4079,38 20103 517448 20210,55 20113 920482 92711,40 20123 934488 65811,46

55 Podíl jednotlivých kultur na celkové výměře ekologického zemědělství (%) Plochy rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Orná půda 8,788,317,707,508,18,34 9,4310,3011,3812,2712,2911,76 TTP 89,6990,1390,8689,4082,482,5 82,42 82,6382,3882,4283,13 Trvalé kultury 0,450,380,360,400,300,42 0,600,911,081,331,541,57 Ostatní plochy 1,081,181,082,709,28,74 7,556,374,914,023,753,54 Celkem 100

56 Struktura ploch v EZ ČR, 2012

57 Ekologické zemědělství v Evropě

58 Přímé platby v EZ

59 Způsoby prodeje bioproduktů v ČR 1) Přímý prodej - stánky, vlastní prodejny, “prodej ze dvora” 2) Specializované obchody (Country Life) 3) “Koutky zdravé výživy“ v supermarketech apod. 4) Kombinace produkce a zpracování

60 Farma Hare Kršna Městečko u Benešova - catering

61 Značka pro kvalitní české potravinářské a zemědělské výrobky Uděluje MZe od 28. 8. 2003 Oceněné výrobky budou mít přednost při podpoře Marketingovou agenturou Podobným způsobem oceňuje i Polsko a Maďarsko

62 Podmínky pro získání Pro mléčné, masné, drůbeží, rybí výrobky a těstoviny, chléb, a běžné pečivo - 90 % tuzemských surovin Pokud nelze použít kompetitivní výrobky – 40 % tuzemských surovin Ostatní výrobky – 70 % U nápojů při výpočtu není kalkulováno s vodou

63 Podmínky pro získání Podíl národní práce představuje 100 % Žadatel musí mít certifikát ISO nebo HACCP Udělováno na 3 roky /mimo vína/ Produkt musí splňovat podmínky zákona 110/97 Podporu umožňuje i WTO

64 Nástroje ovlivnění spotřeby potravin l nepřímé  informace, vzdělání è reklama ( zpravidla provádějí výrobci, ne stát) è sociální dávky na podporu nízkých příjmů

65 Nástroje ovlivnění spotřeby potravin přímé  normy výživy ve státem řízených či dotovaných institucích (armáda, zdravotní zařízení, školy, věznice...) è potravinové poukázky è školní mléko è....

66 Samozřejmě důležitá je celková agrární politika, protože pouze zdravá zvířata a rostliny zaručují produkci kvalitních a nezávadných potravin


Stáhnout ppt "Potravinová a výživová politika AP 4.cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google