Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt 1. stupně – ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. 30.-31.10. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt 1. stupně – ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. 30.-31.10. 2008."— Transkript prezentace:

1 Projekt 1. stupně – ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. 30.-31.10. 2008

2 Cíl projektu přiblížit dětem život mentálně, tělesně, zrakově a sluchově postižených lidí. prostřednictvím her prožít pocity handicapovaných pomocí věkově různorodých družstev podpořit kooperaci po zhodnocení prožitku přemýšlet o hodnotě vlastního zdraví naučit se správně vnímat potřeby handicapovaných spoluobčanů, být ohleduplní

3 Já a mé kolegyňky Jmenuji se Pavlína Proková a poznáte mě podle žluté mikiny Porada před projektem – Anička, Maruška a Gábina

4 1. Dílna – MALUJ ÚSTY A NOHAMA (pod mým vedením) V úvodní besedě probíhala diskuse o tělesných postiženích a jejich důsledcích v životě, zejména šlo o uvědomění praktického dopadu dysfunkční (chybějící) končetiny. Postupně byly vymezeny konkrétní omezení a činnosti pro jednotlivá postižení. Následně si skupina vytvořila na velký plakát nákres člověka s popisem končetin a jejich funkce. Finální činnost – malba nebo kresba ústy, oběma rukama a nohama – výstavka, reflexe ve skupině.

5 1. Dílna – MALUJ ÚSTY A NOHAMA (pod mým vedením) Označení dílny – žáci procházejí dílny ve smíšených skupinách 8 dětí (1. až 5. ročník) Skupinová práce – kresba a popis postavy (na co potřebujeme ruce a nohy)

6 1. Dílna - Kresba domečku – pusou, pravou rukou, levou rukou, nohou Veliké zaujetí Rukou to jde určitě lépe

7 1. dílna

8 1. Dílna – výstupy skupin Pracuje poslední skupina Ještě, že jsme zdraví

9 2. Dílna – Herna ve tmě Práci vedla Gabriela Kamírová v učebně 2. A. Nejprve se dvojice slepec+navigátor svlékly z bundy, našly přezůvky a po cestě došly do vymezeného prostoru. V další činnosti kreslily děti poslepu podle zadání – strom, dům, obloha. Pomocí hmatu vyhledaly vhodné barvy pastelek, jež byly uloženy v různých krabicích. Informaci o poloze jednotlivých barev získaly prohlídkou a z pokynů učitelky před zavázáním očí. Ve zbylém čase prováděny hromadná hra KUŘÁTKO, PÍPNI! Jde o poznávání spolužáka podle hlasu. Plánovaná hra „SEŘAĎ SE PODLE VELIKOSTI“ – hmatem – nebyla provedena z časových důvodů.

10 2. Dílna – HERNA VE TMĚ Hry a cvičení na zdokonalení kinestetického, hmatového a sluchového analyzátoru. Vstupte prosím… Úkol – kreslení poslepu, najdi správnou barvu podle obalu (červená – talířek, zelená – plastový kelímek, atd.) – nakresli zelený strom, červený dům a modrou oblohu.

11 2. dílna Povedlo se … Oči jsou určitě potřeba!

12 2. dílna – dvojice navigátor a slepý Dva kroky rovně, krok doprava. Kde je ten háček?

13 3. Dílna - JAK SE CÍTÍ ROZUMOVĚ OPOŽDĚNÝ Práci vedla Anna Kraftová v učebně 1. A. V první skupině děti zkoumaly velmi obtížné různé texty s mnoha cizími slovy, jejichž smysl se snažily verbálně vysvětlit poté, co si jej potichu přečetly. Nahlas děti četly jen krátkou ukázku. Dále pracovaly s textem podle vlastního uvážení (opis, přepis, fantazijní doplnění, ilustrace, výpis cizích nebo naopak známých slov). Jakékoli řešení získalo bod (odměna), jen pasivita a nerozhodnost nebyly oceněny. Ve druhé skupině zpracovávaly děti příklady z vysokoškolské matematiky, jež vůbec nechápaly. Pomocí známých slov nebo čísel a znaků sestavovaly a řešily vlastní příklady, případně opisovaly apod. Na závěr všichni kreslili a popisovali sami sebe, jak se cítili, když většinu textu nechápaly a jak je taková práce bavila. Většinu žáků práce znechutila a odradila. Protože tomu nerozuměli, ani jednoduché úkony jako opis, podtržení aj. neudělali. Jen malé procento (3 žáci) byli při práci spokojeni a bavili se. Negativní pocity z činnosti rozptýlila učitelka pomocí požívání LENTILEK.

14 3. Dílna Jak se asi cítí člověk rozumově opožděný? Chápete to?

15 3. Dílna Po přečtení těžkého textu vhodného pro vysokoškoláka měly děti nakreslit, jak se cítily, když ničemu nerozumí To už je na nás vážně moc…

16 4. Dílna - JSME HLUŠÍ A NĚMÍ Práci vedla Marie Horváthová ve školní družině. Většina činnosti byla věnována znakové řeči – podle obrázku s návodem se děti snažily vyjádřit slovo ve znakové řeči. Následně provedena skupinová reflexe formou rozhovoru, vyjádřeny emotivní zážitky.

17 4. Dílna – sluchové postižení ‚,znaková řeč‘‘. Žáci si uvědomují, že řeč je provázena posunky, řečí těla. Předvádění znakové řeči. Jak to ukázat?

18 4. dílna Dětem se znaková řeč velmi líbila!,, Bolí mě to …‘‘

19 Závěr – zpětná vazba, diskuse na téma paraolympiáda, vyplňování dotazníků a vyprávění o postižených lidech, které znám.

20 Závěr Tento projekt probíhal i na 2. stupni. Žáci si zahráli mnoho her (fotbal – dvojice měla svázané vnitřní nohy,račí fotbal, vybíjená – svázané vnitřní nohy). Žáci si vyzkoušeli jízdu na invalidním vozíku a překonávali překážky např.: dveře a úzkou uličku. Žáci měli možnost shlédnout filmy o tělesném a mentálním postižení.

21 2. Stupeň - Jízda na vozíku

22 2. Stupeň - Fotbal se svázanýma nohama


Stáhnout ppt "Projekt 1. stupně – ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov. 30.-31.10. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google