Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce."— Transkript prezentace:

1 Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

2 Obecné informace: – textilní závod při česko-polském pohraničí – výroba bioblečení z konopí od vlastní produkce technického konopí včetně všech technologických procesů – podnik by chtěl stavět na pevných zásadách a postojích k zákazníkovi, zaměstnanci i životnímu prostředí – důraz by měl být kladen na kvalitu biooblečení, jeho funkčnost, recyklovatelnost a ekologickou nezávadnost při jeho výrobě Informacje ogólne: – zakład tekstylny na czesko-polskim pograniczu – wyrobnictwo bio-odzieży z konopi pochodzącego z własnej produkcji konopi technicznego włącznie z wszystkimi procedurami technologicznymi – zakład powinien działać w oparciu o stałe zasady i podejście do klientów, pracowników i środowiska – główny nacisk należy kłaść na jakość bio-odzieży, jej funkcyjność, zdolność do recyklingu oraz nieszkodliwość ekologiczną podczas produkcji SleziaWear – hamp clothes Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

3 Jak by to mohlo fungovat? Jak to może działać? Popis projektu: – na polské straně se vyprodukuje technické konopí, které se následně zpracuje v nově vybudovaném závodě v Głuchołazech na konopné vlákno – tímto vláknem se bude zásobovat textilní výroba v nově vybudovaném textilním podniku v Mikulovicích – snahou zaměstnat občany z regionu, různé kvalifikační požadavky (zemědělec, dělník, strojař, návrhář-designer, uklízečka, marketing, management atd.) – Mikulovice a Głuchołazy jsou v těsném sousedství, spojuje je silnice, železnice i řeka Bělá - ideální prostor pro přeshraniční spolupráci Opis działalności: – strona polska wyprodukuje konopie techniczne, które zostanie poddane obróbce w nowo zbudowanym zakładzie w Głuchołazach w celu przetworzenia go na włókno konopne – powstałe włókno konopne dostarczane będzie do nowo zbudowanego zakładu tekstylnego w Mikulovicach – przewidywane zatrudnienie pracowników z regionu - różne wymagania kwalifikacyjne (rolnik, robotnik, maszynista, projektant - designer, sprzątaczka, marketing, zarządzanie) – Miasto Głuchołazy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Mikulovice, oba miasta połączone są drogą i koleją, co stwarza idealną przestrzeń dla współpracy transgranicznej Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

4 Sousedé… Sąsiedzi… Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

5 Naše idea? Nasz pomysł? Poslání projektu: – vytvořit fungující podnik regionálního významu v pohraniční oblasti využitím místních přírodních a sociálních podmínek – podpořit česko-polskou spolupráci vedoucí k dlouhodobému přátelskému vztahu pohraničních oblastí a partnerských měst s možností další oboustranné výpomoci – vytvoření nových pracovních příležitostí různých profesí a přispět ke snížení nezaměstnanosti a rozvoji okrajových oblastí (předpoklad cca do 200 zaměstnanců) Misja projektu: – wytworzenie funkcjonującego zakładu o znaczeniu regionalnym na obszarze pogranicza wykorzystując lokalne warunki przyrodnicze i społeczne – wsparcie współpracy czesko-polskiej prowadzącej do długotrwałych przyjaznych stosunków między obszarami pogranicznymi i miastami partnerskimi z możliwością dalszej wzajemnej pomocy – stworzenie nowych miejsc pracy dla osób różnych zawodów i tym samym przyczynienie się do spadku bezrobocia oraz rozwoju regionów peryferyjnych (przewidywana ilość zatrudnionych osób - 200) Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

6 Co to bude stát? Ile to będzie kosztować? Jednoduchá finanční rozvaha: – finančně náročný projekt, nutné vyšší počáteční investiční náklady – rozpočet odhadován v řádu desítek milionů č v závislosti na velikosti podniku Investice: – zemědělské pozemky a stroje – výstavba/rekonstrukce závodu v Głuchołazech a Mikulovicích – průmyslové pozemky, dopravní zařízení (vlečky, nákladní vozy, …) – projekt podnikatelského záměru, propagace, mzdy Prosty bilans finansowy: – projekt wymagający finansowo, na początku konieczne są wyższe koszty inwestycyjne – przewidywany budżet wynosi kilkadziesiąt milionów koron czeskich w zależności od wielkości zakładu Inwestycje: – grunty rolne i maszyny rolnicze – budowa/rekonstrukcja zakładu w Głuchołazach i Mikulovicach – grunty przemysłowe, urządzenia transportowe (tory podjazdowe, pojazdy ciężarowe...) – projekt planu biznesowego, promocja, wynagrodzenia Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

7 Kde na to vzít? Skąd wziąć pieniądze? Možnosti zisku finančních prostředků: – nabídka projektu soukromému investorovi – možnost zisku dotací od státu, EU (hospodářsky slabý region) – úvěr (nutnost kvalitního podnikatelského plánu) Możliwości uzyskania środków finansowych: – zaoferowanie projektu prywatnemu inwestorowi – możliwość uzyskania dofinansowania od państwa, UE (region słaby pod względem gospodarczym) – kredyt (konieczność sporządzenia jakościowego planu biznesowego) Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

8 Jak se zviditelnit? Jak zostać sławnym? Propagace: – inzerce formou tisku, rozhlasu, letáků – propagační akce – reklamní plochy a billboardy – sociální sítě – reklamu zaměřovat nejdříve regionálně a postupně expandovat Promocja: – ogłoszenia w prasie, w radiu, na ulotkach – impreza promocyjna – tablice reklamowe i billboardy – sieci społecznościowe – reklama najpierw o zasięgu regionalnym, postępowe rozszerzanie Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

9 Na co si dát pozor? Czego obawiać? Možná rizika: – vyšší investiční a provozní náklady – závislost na zemědělské produkci (neúroda, nemoci, ceny paliv) – odbyt zboží - cenová dostupnost – kvalita zaměstnanců jak ve výrobní, tak v řídící funkci Możliwe ryzyka: – wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne – zależność od produkcji rolniczej (nieurodzaj, choroby, ceny paliw) – zbyt towaru - dostępność cenowa – jakość pracowników produkcyjnych i zarządzających Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

10 Pro koho? Dla kogo? Cílová skupina: – z počátku jsou cílem čeští a polští zákazníci – postupné budování dobrého jména díky důrazu na kvalitu a ekologickou nezávadnost výrobku (i výrobní) -> renomé – ekologicky zaměření obyvatelé a nejen oni (kvalita a funkčnost výrobků) – postupné rozšiřování vývozu výrobků na zahraniční trhy Grupa docelowa: – na początku grupę docelową stanowią klienci z Czech i Polski – systematyczne budowanie dobrego wizerunku firmy poprzez kładzenie nacisku na jakość oraz właściwości ekologiczne produktów (również w czasie produkcji) -> renoma – mieszkańcy (a nie tylko oni) nastawieni proekologicznie (jakość i funkcyjność wyrobów) – stopniowe rozszerzanie eksportu na rynki zagraniczne Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

11 Kdo co zařídí? Kto organizuje? Přeshraniční dopad: – polská strana zajistí pěstování a produkci technického konopí a jeho zpracování na konopné vlákno – česká strana zajistí zpracování konopného vlákna na textilii a výrobu bioblečení – ideálně společný česko-polský management řídící podnik jako celek, řešící design, reklamu, vývoj i specifika trhů obou zemí Wpływ transgraniczny: – strona polska zapewni uprawę i produkcję konopi technicznego i jego obróbkę na włókno konopne – strona czeska zapewni obróbkę włókna konopnego na tekstylia i produkcję odzieży – idealne byłoby stworzenie wspólnego czesko-polskiego zespołu zarządzającego całym zakładem, który zajmowałby się designem, reklamą, rozwojem oraz osobliwościami rynku obu państw Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

12 Děkujeme za pozornost Dziękuję za uwagę Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014 Autoři projektu / autorzy projektu: Anna Janíková, Alex Zemanová, Monika Kramarz, Michal Dobeš, Oskar Gajewski a Ladislav Motúz


Stáhnout ppt "Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google