Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce."— Transkript prezentace:

1 Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce http://edu2work.upol.cz http://www.facebook.com/edu2work Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

2 Ekofarma a restaurace ALGO Farma ekologiczna i restauracja ALGO Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

3 Popis činnosti/Opis działalności  Ekofarma s restaurací a s možností ubytování  Farma ekologiczna z restauracją i możliwością noclegu  Farma zaměřená na chov dobytka a produkci z TTP (trvalá travnatá plocha) s licencí bio.  Farma zorientowana na hodowlę bydła oraz produkcję z TPT (trwała przestrzeń trawiasta) z licencją BIO.  Chov ovcí (Suffolk) a skotu (Galloway, Holštýnský skot).  Hodowla owiec (Suffolk) i bydła rogatego (Galloway, Holsztyno-gryzyjska rasa).  Pěstování plodin podle kritérií ekologického zemědělství s licencí BIO.  Uprawa roślin zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego z licencją BIO.  Brambory, červená řepa, cukrová řepa, pšenice, oves, žito, rajčata, mák,….  Ziemniaki, buraki, burak cukrowy, pszenica, owies, żyto, pomidory, mak...  Restaurace zaměřená na místní kuchyni / Restauracja oferująca dania miejscowej kuchni  Maximální využívání vlastních a regionálních surovin. Vše zpracováno do stylového jídelníčku.  Maksymalne wykorzystanie własnych i regionalnych surowców. Wszystko zawarte w stylowym menu. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

4 Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014 Suffolk Galloway Foto: Radek Ambrož

5 Doprovodné činnosti/Czynności towarzyszące  Výroba a prodej produktů související s farmou (sýry, klobásy, maso)  Produkcja i sprzedaż wyrobów związanych z farmą (sery, kiełbasy, mięso)  Ubytování v areálu farmy  Zakwaterowanie na terenie farmy  Lov divoké zvěře  Łowy na dzikie zwierzęta  Agroturistika, ustájení koní  Agroturystyka, umieszczenie koni w stajniach Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

6 Lokalizace/Lokalizacja  Česko – Polské pohraničí (Mikulovice) / Pogranicze czesko-polskie (Mikulovice)  Využití potenciálu obou států / Wykorzystanie potencjału obu państw  Umístění u hlavního tahu ČR – PL / Lokalizacja przy głównej trasie Czechy - Polska Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

7 Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „bussines plánu“, 07/04/2014

8 Zázemí a finanční rozvaha / Zaplecze i bilans finansowy Celkový rozpočet projektu / Całkowity budżet projektu: 14 135 000 Kč/2 149 156 PLN  Pozemky včetně nemovitosti / Grunty wraz z nieruchomością7 000 000 Kč/ 1 064 315 PLN  Technika/ Technika4 000 000 Kč/ 608 180 PLN  Zvěř/ Zwierzęta 500 000 Kč/ 76 022 PLN  Vybavení/ Wyposażenie1 200 000 Kč/ 182 454 PLN  Platy/Wynagrodzenia 150 000 Kč/ 22 806 PLN  Peněžní rezerva/Rezerwa finansowa1 285 000 Kč/ 191 272 PLN  Vlastní kapitál společnosti/ Kapitał własny Spółki:4 500 000 Kč/ 684 202 PLN  Bankovní úvěr/ Kredyt bankowy: 9 635 000 Kč/ 1 464 953 PLN Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

9 Propagace projektu / Promocja projektu  Internet – zřízení webových stránek farmy s informacemi o farmě, službách a produktech Internet - założenie strony internetowej zawierającej informacje o farmie, usługach i produktach  Logo – na všech propagačních materiálech a na výrobcích Logo - na wszystkich materiałach promocyjnych i na produktach  Venkovní poutače v okolí farmy / Tablice reklamowe w okolicy farmy  Místní trhy a regionální trhy / Lokalne i regionalne targi  Vzdělávací a informační akce přímo na farmě – semináře, prohlídky, dny otevřených dveří, dodržování lidových svátků spojené s akcemi pro děti Imprezy edukacyjne i informacyjne bezpośrednio na farmie - seminaria, zwiedzanie, dni otwartych drwi, dotrzymywanie tradycji świąt ludowych wraz z imprezami dla dzieci  Spolupráce s místními sdruženími / Współpraca z miejscowymi stowarzyszeniami Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

10 Rizika projektu / Ryzyka projektu  Nízká návštěvnost ekofarmy / Niska frekwencja zwiedzających farmę ekologiczną  Nedostatečné informace o službách ekofarmy pro veřejnost  Niedostateczne informacje o usługach farmy ekologicznej dla publiczności  Nedostatečná podpora ze strany sponzora projektu  Niedostateczne wsparcie ze strony sponsora projektu  Úhyn a útěk zvěře / Śmierć i ucieczki zwierząt  Vnější vlivy - nepříznivé počasí – neúroda  Warunki zewnętrzne - niesprzyjająca pogoda – nieurodzaj  Externí rizika – nedají se ovlivnit, zejména inflace a daňové a politické změny  Ryzyka zewnętrzne (siła wyższa) - nie można im w żaden sposób przeciwdziałać - szczególnie inflacja, zmiany podatkowe i polityczne Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

11 Charakteristika cílové skupiny/Charakterystyka grupy docelowej  Všechny věkové kategorie (mladí lidé, rodiny s dětmi, důchodci)  Wszystkie kategorie wiekowe  Lidé hledající kvalitní ekologické výrobky  Osoby szukające jakościowych, ekologicznych produktów  Lidé hledající přírodu, přirozenost a harmonii  Osoby szukające przyrody, naturalności i harmonii  Lidé hledající odpočinek, relaxaci a turistiku  Osoby szukające odpoczynku, relaksu i możliwości turystycznych Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

12 Přeshraniční dopad/Wpływ transgraniczny  Nová pracovní místa  Nowe miejsca pracy  Využití plochy k něčemu užitečnému  Wykorzystanie powierzchni do użytecznych celów  Vylepšení zahraničních vztahů  Poprawa stosunków transgranicznych  Využití Polského zemědělství a Českého chovu zvířat  Wykorzystanie polskiego rolnictwa i czeskiej hodowli zwierząt  Propojení tradiční České a Polské kuchyně  Połączenie tradycyjnej czeskiej i polskiej kuchni Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014

13 Předkrmy: Smetanovo bramborová paštika Smalec Polévky: Slezská bramboračka Barszcz czerwony Krupnik Hlavní chody: Masové knedlíčky v nudlovém těstě Hovězí maso s křenem Bigos Pierogi Moučníky: Jablečný štrůdl Makowiec Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „bussines plánu“, 07/04/2014 Ekofarma a restaurace ALGO / Ekofarma i restauracja ALGO Jídelní lístek/Menu P ř edkrmy/Zak ą ski: Smetanovo bramborová paštika/Pasztet ś mietankowo-ziemniaczany 45 K č /6,84PLN Slanina s cibulí / Smalec 45 K č /6,84 PLN Polévky/Zupy: Slezská brambora č ka/ Ś l ą ska zupa ziemniaczana 40 K č /6,08 PLN Borš č / Barszcz czerwony 40 K č /6,08 PLN Kroupová / Krupnik 40 K č /6,08 PLN Hlavní chody/Dania główne: Masové knedlí č ky v nudlovém t ě st ě Knedliczki mi ę sne w makaronowym cie ś cie 170 K č /25,85 PLN Hov ě zí maso s k ř enem / Mi ę so wołowe z chrzanem 170 K č /25,85 PLN Bigos 150 K č /22,81 PLN Pierogi 150 K č /22,81 PLN Mou č níky/Ciastka: Jable č ný štr ů dl / Strudel jabłkowy 50 K č /7,6 PLN Makovec / Makowiec50 K č /7,6 PLN

14 Děkujeme za pozornost/Dziękujemy za uwagę Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 - 2013 "Překračujeme hranice„ http://edu2work.upol.czhttp://www.facebook.com/edu2work Prezentace „business plánu“, 07/04/2014 Koordinační vedoucí/Kierownik - koordynator: Jana Hrochová Vytvořili/Wypracowali: Radek Ambrož Marek Blaha Adriana Beňová Ondřej Kocourek Marta Pietryka Jagoda Dospodarczyk


Stáhnout ppt "Projekt CZ.3.22/2.3.00/12.03373 Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google