Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍCH V ČR - Reforma systému VaVaI po roce RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum a vývoj ředitel odboru výzkumu, vývoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍCH V ČR - Reforma systému VaVaI po roce RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum a vývoj ředitel odboru výzkumu, vývoje."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍCH V ČR - Reforma systému VaVaI po roce RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum a vývoj ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR Seminář „Bílý dům“ Praha 8 Praha 2. dubna 2009

2 Struktura vystoupení Struktura vystoupení (14) co hlavního se změnilo Navazuje na seminář (před 4 měsíci, co hlavního se změnilo a vzájemné vazby): 1.Reforma systému VaVaI po roce (2) 2.Novela zákona č. 130/2002 Sb. - Senát (2) 3.Evropské předpisy o VaVaI (1) 4.Výzkumné organizace 4.Výzkumné organizace (2) 5.Změny ve financování VaVaI (4) 6.Hodnocení výsledků VaV v r Hodnocení výsledků VaV v r (3) 7.Národní politika VaVaI ČR 2009–2015 (2)

3 Reforma systému VaVaI po roce  Reforma = zastřešující dokument pro 15 materiálů, kterými je Reforma realizována, stav po roce:  Vláda dne 26. března 2008 č. 287 uložila: OP VaVpI první výzva vyhlášena v prosinci 2008 (2. PO), další v červnu 2009 (1 a 2. PO) OP VaVpI: vládou schválen , s EK podepsán , prováděcí dokumenty - listopad 2008, první výzva vyhlášena v prosinci 2008 (2. PO), další v červnu 2009 (1 a 2. PO) Rozpočet VaV rozpočet na r viz dále Rozpočet VaV: na r schválen v červnu 2008, rozpočet na r viz dále Novela zákona č. 130/2002 Sb projednán Senátemviz dále Novela zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů a předpisů souvisejících: projednán Senátem viz dále -Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 (vzhledem k zákonu až v květnu 2009, nyní v diskuzi) –viz dále -Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 (vzhledem k zákonu až v květnu 2009, nyní v diskuzi) – viz dále Změny ve státní správě VaVaI Změny ve státní správě VaVaI: schváleny 20.října 2008 usnesením vlády č. 1305) Koncepce IS VaVaI (nyní např. export dat) Koncepce IS VaVaI schválena 3. listopadu 2008 usnesením vlády č (nyní např. export dat)

4 Reforma po roce koncepcí VaV na které navazují programy aplik. VaV Bezpečnostní VaV2010 = jeden prg. nyní notifikován, druhý /veřejné zakázky/ připraven k vyhlášení 7 koncepcí VaV na které navazují programy aplik. VaV Bezpečnostní VaV – MV: 2010 = jeden prg. nyní notifikován, druhý /veřejné zakázky/ připraven k vyhlášení (cca 570 mil. Kč – cíl.rok) Národní a kulturní identitaMK: 2011 = program NAKI připraven do k předložení vládě Národní a kulturní identita – MK: 2011 = program NAKI připraven do k předložení vládě (cca 425 mil. Kč) Mezinárodní spolupráce ve VaVMŠMT: průběžně 5 účelových 10 instit. podporovaných aktivit Mezinárodní spolupráce ve VaV – MŠMT: průběžně 5 účelových (670 mil. Kč) a 10 instit. podporovaných aktivit (cca mil. Kč) Velké infrastruktury VaV Velké infrastruktury VaV – MŠMT: OP VaVpI a program od r Obranný VaVMO: 2 programy od r Obranný VaV - MO: 2 programy od r (cca 390 mil. Kč) Zemědělský VaVMZe: 2009 program VAK a další od r Zemědělský VaV – MZe: 2009 program VAK a další od r (cca 465 mil. Kč) Lékařský VaV Lékařský VaV – předložení koncepce bylo prodlouženo do A dále (navazující úkoly) Technologickou agenturu ČR nyní přípravné práce, „naostro“ od Založit Technologickou agenturu ČR (návazně na novelu zákona č. 130/2002 Sb.) – nyní přípravné práce, „naostro“ od Prodloužit výzkumné záměry byly nebo budou prodlouženy Prodloužit výzkumné záměry na sedm let – byly nebo budou prodlouženy Výzkumná centra Prodloužit do r program Výzkumná centra většiny resortních programů Nevyhlašovat nová kola veř. soutěží většiny resortních programů Metodiku hodnocení 2008 – viz dále Vydat Metodiku hodnocení 2008 (vydána 26. června 2008) – viz dále priority VaVaI Připravit nové priority VaVaI (aktualizace DZSV – NP VaVaI)

5 Novela zákona č. 130/2002 Sb. - 1 Dne schválena Poslaneckou sněmovnou, dne Senátem Parlamentu ČR. 1.Změny vyvolané změnou evropských pravidel Změna v PS – výsledky užívané odbornou veřejností (postupy aj.) Rámec Společenství, NEK 800/2008 (definice, předmět, způsoby a podmínky podpory, výzkumné organizace aj.) Změna v PS – výsledky užívané odbornou veřejností (postupy aj.) 2.Rozšíření předmětu zákona o inovace VaV → VaVaI, podpora některých typů inovací 3.Mezinárodní spolupráce a evropské fondy kofinancování RP EU aj., strukturální fondy (navazuje na zákon č. 571/2007 Sb.) 4.Zjednodušení způsobu podpory a snížení administrativy změna institucionální podpory výzkumných organizací 5.Založení Technologické agentury ČR meziresortní podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

6 Novela zákona č. 130/2002 Sb Podpora infrastruktury pro výzkum a vývoj – nejen program, ale i samostatné IF schválené vládou způsob financování zejm. velkých infrastruktur (dosud chybělo) – nejen program, ale i samostatné IF schválené vládou 7.Nakládání s výsledky Smlouva o využití výsledků (příjemce-uživatel), změna ve vlastnictví výsledků u podílově financovaných projektů aj. 8.Zjednodušení prováděcích předpisů ruší 2 ze 3 nařízení vlády (č. 461 a č. 462/2002 Sb.) 9.Změny souvisejících zákonů zákon o vysokých školách zákon o vysokých školách, zákon o veřejných výzkumných institucích, zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon 10.Přechodné období 2010 až 2011 viz dále zejm. u výzkumných záměrů končících v r viz dále

7 Evropské předpisy o VaVaI  Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Platnost Jde o „stanovisko EK k čl. 87 Smlouvy o EU“ (jak bude postupovat) Jde o „stanovisko EK k čl. 87 Smlouvy o EU“ (jak bude postupovat) Působnost – veškerá veřejná podpora VaVaI (režimy podpory), včetně daňových opatření Stávající i nové režimy podpory je nutné minim. konzultovat vč. základního výzkumu a inst. podpory Stávající i nové režimy podpory je nutné minim. konzultovat vč. základního výzkumu a inst. podpory  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 – „superbloková výjimka“ Mj. uvádí definice VaV (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj), které ruší definice v zákoně č. 130/2002 Sb., novela zákona č. 130/2002 Sb. podle nich  K dispozici na a dále na v části Legislativa/veřejná podporahttp://europa.eu.int/eur-lexwww.vyzkum.cz

8 Výzkumné organizace  Výzkumná organizace – podmínky: hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií zisk zpětně investuje do činností podle bodu 1, k jejím výzkumným kapacitám nebo výsledkům nemají přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost, které by na ni mohly uplatňovat vliv  Jednání s ÚOHS zejm. výklad první podmínky  Jednání s ÚOHS zejm. výklad první podmínky = „nemusí být 50 % výkonů, ale musí skutečně VaV provádět“ („mít výsledky“)  Z hlediska SR VaVaI – dle novely zákona č. 130/2002 Sb. Rada navrhuje vládě institucionálně podporované VO: „stávající“ příjemce podpory na výzkumné záměry „stávající“ příjemce podpory na výzkumné záměry „nové“ příjemce (zatím vysoké školy a OSS = 12) „nové“ příjemce (zatím vysoké školy a OSS = 12) příp. další po jednání poskytovatelů s ÚOHS příp. další po jednání poskytovatelů s ÚOHS

9 Výzkumné organizace - 2  Změny poskytovatelů: 2010 (bez výzkumného záměru)  ČBÚ → MV: 1x VO  SÚJB → MV 1x VO  MS → MV: 1 VO  MŠMT: 5 VO  MV: 4 VO 2011 (výzkumné záměry končící v r vč. prodloužených)  MŠMT → MZe: 8x VO  MŠMT → MPO: 10 x VO 2012 (výzkumné záměry končící v r vč. prodloužených)  ČÚZK → MŠMT 1x VO,  MD → MŠMT: 1x VO,  MŠMT → MZe: 1x VO,  MŽP → MŠMT: 3 VO,  MZV → MŠMT: 1x VO,  SÚJB → MV: 1x VO

10 Změny ve financování VaVaI - 1  Institucionální podpora viz dále Do r bude většina výzkumných organizací podporována výzkumné záměry přes současné poskytovatele (výzkumné záměry; výjimka pro VZ končící jindy) viz dále Od r bude většina výzkumných organizací podporována podle výsledků a mezinárodního hodnocení přes 7 poskytovatelů Přechodné období 2010 – 2011 (kombinace obou způsobů) Hodnocení poskytovatelů per-review (na r AV ČR) Hodnocení poskytovatelů per-review (na r AV ČR)  Účelová podpora Stávající projekty budou dokončeny u současných poskytovatelů V základním výzkumu bude nové projekty od r podporovat jen Grantová agentura ČR Od r začne poskytovat podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Technologická agentura ČR (viz koncepce a programy realizující Reformu) Mimo TA ČR budou podporovány 4 průřezové a 3 odvětvové oblasti (viz koncepce a programy realizující Reformu)

11 Změny ve financování VaVaI – 2 Institucionální podpora  Přechodné období (viz přechodná ustanovení novely zákona) Výzkumné organizace neřešící v roce 2010 a následně výzkumný záměr: Výzkumné organizace neřešící v roce 2010 a následně výzkumný záměr: výše podpory - zcela na základě hodnocení výsledků v r (dtto dále: na r dle Hodnocení 2009 atd.) Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen do a bude ukončen v roce 2010: Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen do a bude ukončen v roce 2010: výše podpory pro rok 2010: 2/3 podle vydaných rozhodnutí r a 1/3 podle hodnocení výsledků v r Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen do a bude ukončen v roce 2011: Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen do a bude ukončen v roce 2011:  výše podpory pro rok 2010: 2/3 podle vydaných rozhodnutí r a 1/3 podle hodnocení výsledků v r. 2008,  výše podpory pro rok 2011: 1/3 podle vydaných rozhodnutí r a 2/3 podle hodnocení výsledků v r Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen k nebo později a bude ukončen v roce 2012 nebo v roce 2013: Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen k nebo později a bude ukončen v roce 2012 nebo v roce 2013:  výše podpory pro roky 2010 a 2011 bude stanovena podle vydaných rozhodnutí v r. 2009,  výše podpory pro rok 2012: 2/3 podle vydaných rozhodnutí v r a 1/3 podle hodnocení výsledků v r. 2010,  výše podpory pro rok 2013: 1/3 podle vydaných rozhodnutí v r a 2/3 podle hodnocení výsledků v r  Meziroční růst inst. výdajů pro všechny tyto výdaje je stejný

12 Změny ve financování VaVaI – 3 programy výzkumu a vývoje  Nový systém programů aplikovaného VaVaI:  Programy TA ČR  Zahájení (r a 2012) programy podle NEK č. 800/2008  Priority VaVaI (viz DZSV)  Veřejné zakázky pro státní správu  Průřezové programy mezinárodní spolupráce (MŠMT), velké infrastruktury (MŠMT), bezpečnostního VaV (MV) a „NAKI“ (MK)  Odvětvové programy VaV: MZe, MO a MZ  Specifické programy VaV (propagace, transfer)  Regionální VaV programy  V základním výzkumu mzdové náklady ( nárůst cca po 0,5 mld. Kč/r)

13 Změny ve financování VaVaI - 4 veřejné výdaje na VaV rok (2010)(2011) mld. Kč 6,211,616,521,523,124,926,828,9 s výhledem do r Výdaje na VaV ze státního rozpočtu ČR (s výhledem do r. 2012) 2. Nepřímá podpora VaV od r v r ,9 mld. Kč (s dalším nárůstem dle zájmu podniků) 3. Prostředky EU na VaVaI (str. fondy) - od r průměrně 10 mld. Kč/r (ale zpoždění OP, reálně od r. 2010)(2012)31,2

14 Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v r  Změna cíle hodnocení – rozdělování instit. výdajů mezi rozpočtové kapitoly (cca 10 mld. Kč)v r namísto hodnocení efektivnosti výdajů (r. 2007)  Metodiky hodnocení byla schválená se souhlasem všech orgánů v červnu 2008  Hodnoceny byly všechny výsledky jen výzkumných organizací dosažené v letech (změna oproti hodnocení 2007 = výsledky všech příjemců projektů a výzkumných záměrů vč. podniků, ukončené v letech 2002 – 2006, tj. výsledky z let , ale u každého příjemce jinak)  Řada dalších změn (NRRE, SCOPUS+ERICH atd.)  Uzávěrka údajů byla 7. září 2008  Kontrola výsledků z hlediska definic Radou  Výsledky hodnocení zveřejněny v lednu  Metodika, výsledky atd. na

15 Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v r V = počet výsledků (tis), H = bodové hodnocení (tis) AV = ústavy AV, VŠ = vysoké školy, sou VO = nestátní výzk. organizace, res VO = resortní výzk. organiz. Sk. Výsledky základního výzkumu Výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje CELKEM J - článek v odborném periodiku - z toho B - odborná kniha D - článek ve sborníku ISI P - patent Z(T) - poloprov oz, technolo gie,… S - prototyp, metodika, … WoS česká periodik a SCOPUS, ERIH VHVHVHVHVHVHVHVHVH AV 6,52951,17,12,626,53,539,40,54,00,111,20,18,60,311,714,7403,4 VŠ 9,8382,36,635,27,262,38,0108,32,116,80,112,60,333,11,768,435,9719,1 sou VO 0,12,50,31,10,10,50,10,50,00,30,02,60,215,70,414,21,137,5 res VO 1,864,61,99,12,218,41,516,50,10,70,02,00,331,30,831,08,6173,6 celk 18,1744,49,952,5 12,1107,8 13,1164,82,721,80,328,30,988,73,1 125,3 60,31333,7

16 Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v r Výdaje v mil. Kč/r v cílovém stavu (inst. podpora VO pouze podle výsledků) AV = ústavy AV, VŠ = vysoké školy, sou VO = nestátní výzk. organizace, res VO = resortní výzk. organiz. Sk. Výsledky základního výzkumu Výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje CELKEM J - článek v odborném periodiku - z toho B - odborná kniha D - článek ve sborníku ISI P - patent Z(T) - poloprovoz, technologie,… S - prototyp, metodika, … WoS česká periodika SCOPUS, ERIH AV VŠ sou VO res VO Celk

17 Národní politika VaVaI ČR na léta 2009 až  Dosud Národní politika výzkumu a vývoje ČR 2004 – 2008 a Národní inovační politika 2005 – 2010, u první z nich řada aktualizací (novela zákona č. 130/2002 Sb., odpovídá Rada ve spolupráci s MŠMT), posun vzhledem k novele do  Nově stejně jako v jiných evropských zemích jedna politika - Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009 – 2015 – do předložit vládě (novela zákona č. 130/2002 Sb., odpovídá Rada ve spolupráci s MŠMT), posun vzhledem k novele do  Navazuje na Reformu systému VaVaI a na novelu zákona č. 130/2002 Sb. a její realizaci  Vychází ze Zelené, Bílé a Modré knihy VaVaI  Součástí NP VaVaI budou i priority VaVaI (DZSV)  Nyní k vyjádření zainteresovaných orgánů a institucí do , návazně na novelu předložení vládě

18 Národní politika VaVaI ČR 2009 až 2015: věcná struktura – 2 1.Zkvalitnění systému řízení VaVaI na všech úrovních 2.Priority státní podpory VaVaI 3.Posílení závislosti výše podpory na dosahovaných výsledcích 4.Úspěšné inovace jako základního ukazatele úspěšnosti podpory VaVaI 5.Lepší využití možností mezinárodní spolupráce 6.Zajištění kvalitních lidských zdrojů pro VaVaI 7.Vztahy VaVaI a společnost („marketing“) 8.Periodická hodnocení, ukládání event. korekčních opatření

19 Na shledanou a děkuji za pozornost Marek Blažka Marek Blažka


Stáhnout ppt "ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍCH V ČR - Reforma systému VaVaI po roce RNDr. Marek Blažka Sekretář Rady pro výzkum a vývoj ředitel odboru výzkumu, vývoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google