Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boj proti kriminalitě Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. stínový ministr vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boj proti kriminalitě Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. stínový ministr vnitra."— Transkript prezentace:

1

2 Boj proti kriminalitě Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. stínový ministr vnitra

3 OSNOVA VYSTOUPENÍ 1.ÚVOD - DŮVODY VZNIKU MATERIÁLU 2.ODBORNÁ ČÁST A/ ANALÝZA KRIMINALITY V ČR B/ HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA C/ NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ SOUČASNÉHO BOJE S KRIMINALITOU V ČR 3. ZÁVĚR 3

4 DŮVODY VZNIKU TOHOTO MATERIÁLU (1) 1.BEZPEČNOST JE JEDNOU ZE ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ FUNGOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO STÁTU - PRAVICOVÝMI VLÁDAMI JE VŠAK SILNĚ PODCEŇOVÁNA 2.OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ MUSÍ BÝT PRIORITOU - CHCEME-LI, ABY OBČANÉ MOHLI V KLIDU ŽÍT, PRACOVAT A PODÍLET SE NA SPRÁVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH 3.V POREVOLUČNÍ DOBĚ BYLO MINISTERSTVO VNITRA, AŽ NA VÝJIMKY, ŘÍZENO POLITIKY BEZ JAKÝCHKOLIV ODBORNÝCH I MORÁLNÍCH PŘEDPOKLADŮ – KDE TAKŘKA VŠICHNI, POD RŮZNÝMI ZÁMINKAMI NIČILI LÉTY VYBUDOVANÝ FUNKČNÍ SYSTÉM, KTERÝ PLNIL VEŠKERÉ ÚKOLY NA VYSOKÉ ÚROVNI 4.POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY BYLA VYSTAVENA ŘADĚ ZCELA NESMYSLNÝCH REORGANIZACÍ – JEJICHŽ VÝSLEDKEM JE OCHROMENÍ FUNKČNOSTI ŘADY POLICEJNÍCH ÚTVARŮ A ODCHOD NEJZKUŠENĚJŠÍCH POLICISTŮ MIMO POLICII ČESKÉ REPUBLIKY

5 DŮVODY VZNIKU TOHOTO MATERIÁLU (2) AMATÉRISMUS SOUČASNÉ PRAVICOVÉ VLÁDY JE TAK NESKUTEČNÝ, ŽE PROVÁDÍ ŠKRTY I TAM, KDE JIŽ ŠETŘIT NELZE (POLICIE ČR, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR) NESPOKOJENOST OBYVATEL ŘADY KRAJŮ SE STAVEM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, NEBOŤ DOCHÁZÍ K RUŠENÍ ŘADY ZÁKLAD. POLICEJNÍCH ÚTVARŮ, ČÍMŽ SE POLICIE VZDALUJE OBČANŮM A NEÚMĚRNĚ SE PRODLUŽUJE DOBA DOJEZDU POLICISTŮ NA KONKRÉTNÍ NAHLÁŠENÝ PŘÍPAD

6 A. ANALÝZA KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE (1)

7 A. ANALÝZA KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE (2) rok 198919901991199219931994199519961997199819992000 nápad 120768216852282998345205398505372427375630394267403654425930426626391469 objasněnost 935428323794115108380126442129540151842162929169177185093193354172245 % 77,46%38,38%33,26%31,40%31,73%34,78%40,42%41,32%41,91%43,46%45,32%44,00% rok 200120022003200420052006200720082009201020112012 nápad 358577372001357740351090343609336446357391343799332829313386317177304528 objasněnost 166827151171135581133926134846133695138852127906127604117685122238120168 % 46,52%40,64%37,90%38,15%39,24%39,74%38,85%37,20%38,34%37,55%38,54%39,46%

8 A. ANALÝZA KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE (3) POROVNÁNÍM STATISTICKÝCH ČÍSEL CELKOVÉHO NÁPADU TRESTNÉ ČINNOSTI V ČR BY SE NEZASVĚCENÝM OSOBÁM MOHLO ZDÁT, ŽE VÝVOJ POČTU ZJIŠTĚNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ STAGNUJE, ČI SE DOKONCE MÍRNĚ SNIŽUJE, ALE OPAK JE PRAVDOU, NEBOŤ: NEJVYŠŠÍ PODÍL V CELKOVÉM NÁPADU KRIMINALITY MÁ MAJETKOVÁ KRIMINALITA, KTERÁ TVOŘÍ ZHRUBA 2/3 VŠECH ZJIŠTĚNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ (v roce 2012 to bylo celkem 194 970 trestných činů proti majetku z celkového počtu 304 528 všech tr. činů) PŘIČEMŽ VŠAK JIŽ 2 X (1994 a 2002) ZA DOBU EXISTENCE ČESKÉ REPUBLIKY DOŠLO ÚPRAVOU ZÁKONA KE ZVÝŠENÍ HRANICE MINIMÁLNÍ ŠKODY TRESTNÉHO ČINU, ČÍMŽ SE VE STATISTICE ŘADA NEBEZPEČNÝCH KRIMINÁLNÍCH ÚTOKŮ PROTI MAJETKU DNES VYKAZUJE POUZE V KATEGORII PŘESTUPKŮ K datu 1.1.1994 byla zvýšena hranice z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč K datu 1.1.2002 byla zvýšena hranice z 2.000,- Kč na 5.000,- Kč.

9 A. ANALÝZA KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE (4) STRUČNĚ JE PROVEDENA na str. 6 až 26 v DOKUMENTU: „ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY NA ÚSEKU VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI – Z POHLEDU PROGRAMU POLITICKÉ STRANY NÁRODNÍ SOCIALISTÉ – LEVICE 21. STOLETÍ“ – 60 STRAN TEXTU, autorů Jiřího PAROUBKA a Miroslava NĚMCE Publikováno na webu: www.nslev21.czwww.nslev21.cz

10 B. HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 1.DALŠÍ NÁRŮST ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU INFILTROVANÉHO DO ČR ZE ZAHRANIČÍ 2.DALŠÍ NÁRŮST TRESTNÉ ČINNOSTI SPOJENÉ S MASOVOU NELEGÁLNÍ MIGRACÍ 3.ZVÝŠENÍ NEBEZPEČÍ TERORISMU 4.DALŠÍ ROZVOJ tzv. „JADERNÉHO TERORISMU“ 5.DALŠÍ NÁRŮST EXTRÉMISMU, vč. násilných projevů 6.PODSTATNÝ NÁRŮST tzv. POČÍTAČOVÉ A INFORMAČNÍ KRIMINALITY 7.DALŠÍ NÁRŮST HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINNOSTI, vč. KRIMINALITY FINANČNÍ A DAŇOVÉ 8.DALŠÍ NÁRŮST „RACKETEERINGU“ (vydírání výpalného) 9.DALŠÍ NÁRŮST MAJETKOVÉ KRIMINALITY 10.DALŠÍ NÁRŮST TZV. „NATURÁLNÍ KRIMINALITY“ 11.TRESTNÁ ČINNOST OSOB NELEGÁLNĚ SE ZDRŽUJÍCÍCH NA NAŠEM ÚZEMÍ 12.TRESTNÁ ČINNOST NA ÚSEKU ČERPÁNÍ DOTACÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE, vč. trestné činnosti tzv. „NEKONTROLOVATELNÝCH HRANIC“ v důsledku „Schengenského prostoru“.

11 C. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ SOUČASNÉHO BOJE S KRIMINALITOU V ČR I. ÚKOLY CELOSPOLEČENSKÉ II. ÚKOLY V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI II. 1. ÚKOLY V OBLASTI PERSONÁLNÍ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ II. 2. ÚKOLY V OBLASTI ORGANIZAČNÍ II. 3. ÚKOLY V OBLASTI VLASTNÍHO BOJE S TRESTNOU ČINNOSTÍ

12 I. ÚKOLY CELOSPOLEČENSKÉ (1) 1.PRECIZOVAT SOUČASNĚ PLATNOU LEGISLATIVU S CÍLEM DALŠÍHO ZVÝŠENÍ ÚLOHY PRÁVA VE SPOLEČNOSTI TAK, ABY NEBYLO NADÁLE MOŽNÉ BEZTRESTNĚ „OBCHÁZET ZÁKONY“ ČI VYUŽÍVAT „MEZER V ZÁKONECH“ KÝMKOLIV 2.DOSÁHNOUT PLNÉ KOMPATIBILITY NAŠÍ LEGISLATIVY, ZEJMÉNA V OBLASTI TRESTNÍHO ZÁKONODÁRSTVÍ S LEGISLATIVOU EVROPSKÉ UNIE 3.NAVRHNOUT VYPRACOVÁNÍ NOVÉHO ZÁKONA O VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI STÁTU S PŘESNÝM VYMEZENÍM KOMPETENCÍ JEDNOTLIVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SUBJEKTŮ 4.PŘEHODNOTIT DOSAVADNÍ ČINNOST VŠECH ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB ČR A VYJMOUT JE Z PODŘÍZENOSTI JEDNOTLIVÝCH MINISTRŮ 5.VYBUDOVAT JEDINOU CIVILNÍ, VYSOCE PROFESIONÁLNÍ, ČESKOU ZPRAVODAJSKOU SLUŽBU A PODŘÍDIT JI PŘÍMO PREMIÉROVI 6.PROSADIT PŘIJETÍ NOVÉHO TRESTNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ K ZJEDNODUŠENÍ A ZKRÁCENÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

13 I. ÚKOLY CELOSPOLEČENSKÉ (2) 7. ZAJISTIT PŘÍSNÉ UTAJENÍ VŠECH INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH Z HLEDISKA STÁTNÍCH ZÁJMŮ ČR NA VŠECH ÚROVNÍCH 8. VČAS A ADEKVÁTNĚ REAGOVAT NA ZÁVAŽNÉ INFORMACE PŘEDÁVANÉ KOMPETENTNÍM ORGÁNŮM ZPRAVODAJSKÝMI SLUŽBAMI, VEDENÍM MV ČR A VEDENÍM POLICIE ČR 9. ZAJISTIT ÚČINNOU SOUČINNOST A SPOLUPRÁCI VŠECH KONTROLNÍCH PRACOVIŠŤ V RÁMCI STÁTNÍ SPRÁVY TAK, ABY SE SÍLY NETŘÍŠTILY A NEDOCHÁZELO K NEEFEKTIV- NÍMU VYUŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH PROSTŘEDKŮ A VÝSLEDKY KONTROLNÍCH AKCÍ BYLY HMATATELNÉ 10. ZAJISTIT NEKRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ČINNOST MV ČR A POLICIE ČR

14 II. ÚKOLY V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI (1) II. 1. ÚKOLY V OBLASTI PERSONÁLNÍ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ 1.NAVRHNOUT ZÁSADNÍ PŘEPRACOVÁNÍ SOUČASNÉHO SLUŽEBNÍHO ZÁKONA, KTERÝ VYKAZUJE ZÁSADNÍ CHYBY A PRO VĚTŠINU POLICISTŮ JE ZCELA DEMOTIVAČNÍ 2.ZÁSADNĚ ZMĚNIT PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K POLICII ČR TAK, ABY BYLI PŘIJÍMÁNI POUZE VÁŽNÍ UCHAZEČI O SLUŽBU, KTEŘÍ SPLNÍ VEŠKERÁ KRITÉRIA 3.NOVĚ PŘIJATÝM POLICISTŮM VYTVOŘIT PŘITAŽLIVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY A VÝSLUHOVÉ NÁROKY, NEBOŤ JDE O MIMOŘÁDNĚ NEBEZPEČNÉ A ODPOVĚDNÉ POVOLÁNÍ, KTERÉ NEMŮŽE VYKONÁVAT KAŽDÝ 4.STANOVIT JASNOU METODIKU OBSAZOVÁNÍ VŠECH ŘÍDÍCÍCH POZIC TAK, ABY SE NA UVOLNĚNÉ MÍSTO DOSTAL SKUTEČNĚ NEJLEPŠÍ UCHAZEČ, NIKOLI PŘEDEM VYBRANÝ PROTEKČNÍ JEDINEC, A TO OD FUNKCE POLICEJNÍHO PREZIDENTA AŽ PO ZÁKLADNÍ POLICEJNÍ ÚTVARY 5.NOVĚ PŘIJÍMANÉ POLICISTY ZAŘAZOVAT ZÁSADNĚ NA ZÁKLADNÍ POLICEJNÍ ÚTVARY A JEJICH SLUŽEBNÍ POSTUP UMOŽNIT NEJDŘÍVE PO 3 LETECH SLUŽBY A PO SLOŽENÍ NÁROČNÉ SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

15 II. ÚKOLY V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI (2) 6.ZVÝŠIT POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ POLICEJNÍ ŠKOLSTVÍ TAK, ABY ABSOLVENT ZÍSKAL VEŠKEROU ODBORNOST POTŘEBNOU PRO PRÁCI NA ZÁKLADNÍM POLICEJNÍM ÚTVARU 7.UČITELE VŠECH TYPŮ POLICEJNÍCH ŠKOL, vč. POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE, OBSAZOVAT ZÁSADNĚ NA ZÁKLADĚ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ Z NEJLEPŠÍCH POLICISTŮ, KTEŘÍ MAJÍ MINIMÁLNĚ 10 LETOU PRAXI NA VÝKONNÝCH ÚTVARECH POLICIE ČR, VYNIKAJÍCÍ HODNOCENÍ A JSOU PUBLIKAČNĚ ČINNÍ 8.PŘI ŽÁDOSTI POLICISTY O ZVÝŠENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE PREFEROVAT ZÁSADNĚ POLICEJNÍ AKADEMII ČR V PRAZE, KTERÁ JAKO ŠPIČKOVÉ VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKOVÉ A VĚDECKÉ PRACOVIŠTĚ JE SCHOPNA ZAJISTIT KVALITNÍ VÝUKU I V RÁMCI PRÁVA, KRIMINALISTIKY A BEZPEČNOSTNÍCH OBORŮ 9.VYTVOŘIT VHODNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ABSOLVENTŮ POLICEJNÍ AKADEMIE ČR DO POLICEJNÍ PRAXE 10.ZÁSADNĚ PŘEHODNOTIT FILOZOFII KATALOGU PRACÍ PRO POLICII ČR A ZÁSADNĚ ZMĚNIT „PŘIDĚLOVÁNÍ“ VYSOKÝCH HODNOSTÍ K JEDNOTLIVÝM TARIFNÍM TŘÍDÁM, BEZ POTŘEBNÉ DOBY SLUŽBY

16 II. 2. ÚKOLY V OBLASTI ORGANIZAČNÍ (1) 1.Z PODŘÍZENOSTI MINISTRA VNITRA VYČLENIT ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE A ORGANIZAČNĚ HO ZAČLENIT DO NOVĚ ZŘÍZENÉ CIVILNÍ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY 2.NOVĚ UZPŮSOBIT ORGANIZACI POLICEJNÍHO PREZÍDIA POLICIE ČR TAK, ABY TAM ÚKOLY PLNILO MAX. 300 POLICISTŮ A 100 OBČANSKÝCH PRACOVNÍKŮ A BYLO SCHOPNO ZAJISTIT VRCHOLOVÉ ŘÍZENÍ A VZÁJEMNOU KOORDINACI VŠECH POLICEJNÍCH AKCÍ PŘESAHUJÍCÍCH RÁMEC KRAJE NEPŘETRŽITOU 24 HODINOVOU SLUŽBOU KAŽDÉHO Z ODBORNÝCH VRCHOLOVÝCH PRACOVIŠŤ 3.PODSTATNĚ POSÍLIT GENERÁLNÍ INSPEKCI BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZKUŠENÝMI A NEÚPLATNÝMI POLICISTY, KTEŘÍ MUSÍ DŮSLEDNĚ PROŠETŘIT VEŠKERÉ STÍŽNOSTI A PODÁNÍ OBČANŮ, AŤ JE PROŠETŘOVANÝM KDOKOLIV 4.PŘEHODNOTIT SOUČASNOU STRUKTURU ÚŘADU SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ TAK, ABY ODPOVÍDALA SOUČASNÝM POŽADAVKŮM ÚČINNÉHO BOJE PROTI ZÁVAŽNÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

17 II. 2. ÚKOLY V OBLASTI ORGANIZAČNÍ (2) 5.OPTIMALIZOVAT ROZLOŽENÍ EXPERTIZNÍCH PRACOVIŠŤ OKTE A KRIMINALISTICKÉHO ÚSTAVU POLICIE ČR 6.Z ÚROVNĚ MINISTRA VNITRA A ZA ÚČASTI POLICEJNÍHO PREZIDENTA ZAHÁJIT OKAMŽITĚ JEDNÁNÍ S ŘEDITELI VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ (ČT, ČR) S CÍLEM ZÍSKAT PŘÍHODNĚJŠÍ VYSÍLACÍ ČASY PRO POLICEJNÍ RELACE 7.PŘEPRACOVAT KONCEPCI PREVENTIVNÍCH PRACOVIŠŤ POLICIE ČR TAK, ABY BYLY MAXIMÁLNĚ POTLAČENY FUNKCE TISKOVÝCH MLUVČÍCH A ZACHOVÁNY FUNKCE PREVENTISTŮ 8.OD ZÁKLADŮ ZMĚNIT ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 9.NEDOSPUSTIT SNÍŽENÍ POČTU ZÁKL. POLIC. ÚTVARŮ 10.NEPŘIPUSTIT DALŠÍ SNIŽOVÁNÍ PLATŮ VÝKONNÝCH POLICISTŮ V REGIONECH

18 II. 3. ÚKOLY V OBLASTI VLASTNÍHO BOJE S TRESTNOU ČINNOSTÍ (1) 1.VYPRACOVAT A UVÉST DO PRAXE KOMPLEXNÍ SOUBOR BOJE S ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM PŮSOBÍCÍM V ČR 2.PŘIJMOUT ZÁSADNÍ MATERIÁLY TÝKAJÍCÍ SE ZAMEZENÍ MOŽNÝCH TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ 3.DŮSLEDNĚ REALIZOVAT VEŠKERÁ OPATŘENÍ V BOJI PROTI KORUPCI BEZ OHLEDU NA TO, KDO JE PODEZŘELÝM 4.VYPRACOVAT METODIKU BOJE PROTI EXTRÉMISMU V ČR A DŮSLEDNĚ JI UPLATŇOVAT V KAŽDODENNÍ PRAXI 5.POSÍLIT BOJ PROTI DROGÁM, VČ. TZV. „MĚKKÝCH DROG“ 6.ZAJISTIT PODSTATNÉ ZVÝŠENÍ DOHLEDU „PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY“ NAD RECIDIVISTY PÁCHAJÍCÍMI OPAKOVANĚ TRESTNOU ČINNOST 7.SPOLUPODÍLET SE NA POSÍLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH A NA MOTIVACI LIDÍ „NA PODPOŘE“ K JEJICH ZAPOJENÍ DO PRACÍ PRO OBCE

19 II. 3. ÚKOLY V OBLASTI VLASTNÍHO BOJE S TRESTNOU ČINNOSTÍ (2) 8.ZVÝŠIT KONTROLNÍ ČINNOST VŮČI NELEGÁLNÍ ČINNOSTI CIZINCŮ A VŮČI CIZINCŮM - MIGRANTŮM 9.DENNĚ ANALYZOVAT OPERATIVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V KAŽDÉM KONKRÉTNÍM POLICEJNÍM OBVODU A DENNĚ PLÁNOVAT, ORGANIZOVAT A VHODNĚ MĚNIT SLUŽBY V TERÉNU TAK, JAK SI TO VYŽADUJE BEZPEČNOSTNÍ SITUACE S CÍLEM OKAMŽITĚ REAGOVAT I NA DROBNOU KRIMINALITU 10.ZAJISTIT POSÍLENÍ VÝKONU HLÍDKOVÉ SLUŽBY PĚŠÍCH I MOTORIZOVANÝCH HLÍDEK V DOBĚ NEJVYŠŠÍHO NÁPADU TRESTNÉ ČINNOSTI DO NEJVÍCE POSTIŽENÝCH OBLASTÍ 11.DŮSLEDNĚ PROVÁDĚT OPERATIVNÍ VÝKON SLUŽBY A KONTROLY V MÍSTECH NELEGÁLNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍHO Z TRESTNÉ ČINNOSTI, zejm. na burzách 12.PRAVIDELNĚ PROVÁDĚT KONTROLY ZASTAVÁREN A OBDOBNÝCH PODNIKŮ S CÍLEM, ZDA TAM NEJSOU PRODÁVÁNY VĚCI POCHÁZEJÍCÍ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

20 II. 3. ÚKOLY V OBLASTI VLASTNÍHO BOJE S TRESTNOU ČINNOSTÍ (3) 13.POD VHODNOU LEGENDOU PROVÁDĚT PRAVIDELNÉ KONTROLY V OBJEKTECH ZABÝVAJÍCÍCH SE DOVOZEM OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ, MOTOCYKLŮ A DALŠÍHO OBDOBNÉHO ZBOŽÍ, vč. RŮZNÝCH „OPRAVEN“, ZDA TAM NEDOCHÁZÍ K TRESTNÉ ČINNOSTI RŮZNÉHO DRUHU 14.ZAJISTIT ZVÝŠENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI NAD SBĚRNAMI KOVOVÝCH ODPADŮ S CÍLEM ODHALIT VĚCI POCHÁZEJÍCÍ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 15.VĚNOVAT ZVLÁŠTNÍ POZORNOST VŠEM PŘÍPADŮM HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ S VYSOKOU ŠKODOU S CÍLEM PROVĚŘIT, ZDA NEJDE O POJIŠŤOVACÍ PODVOD 16.BLÍŽE SE ZAJÍMAT O OBČANY, KTEŘÍ VZHLEDEM KE SVÉMU ZAMĚSTNÁNÍ (běžně placená práce, apod.), VÝSLEDKŮM PODNIKÁNÍ (opakovaně vykazují ztrátu, aj.) NABYLI V POSLEDNÍ DOBĚ ZNAČNÉHO MAJETKU, UTRÁCEJÍ ENORMNĚ VYSOKÉ ČÁSTKY, PŘIČEMŽ NEJDE O RESTITUENTY, OPRÁVNĚNÉ DĚDICE ČI O ÚSPĚŠNÉ PODNIKATELE, KTEŘÍ NABYLI MAJETKU POCTIVOU PRACÍ.

21 II. 3. ÚKOLY V OBLASTI VLASTNÍHO BOJE S TRESTNOU ČINNOSTÍ (4) 17.VEŠKERÉ POZNATKY SVĚDČÍCÍ O ZÁVAŽNÉ TRESTNÉ ČINNOSTI ORGANIZOVANÉHO CHARAKTERU NEPRODLENĚ PŘEDÁVAT SPECIALIZOVANÝM PRACOVIŠTÍM ÚOOZ 18.ZAJISTIT ÚZKOU SPOLUPRÁCI OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH POLICIÍ PŘI OCHRANĚ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU SE ZÁKLADNÍMI ÚTVARY POLICIE ČR TAK, ABY SE SÍLY NETŘÍŠTILY A DOBY DOJEZDU NA ZÁSAH SE ZKRÁTILY 19.VÝRAZNĚ ZKVALITNIT VEŠKEROU ŘÍDÍCÍ PRÁCI NA VŠECH STUPNÍCH ŘÍZENÍ POLICIE ČR, PODSTATNĚ ZVÝŠIT OSOBNÍ ODPOVĚDNOST VŠECH FUNKCIONÁŘŮ ZA SPLNĚNÍ ULOŽENÝCH ÚKOLŮ 20.KONTROLNÍ ČINNOST PROVÁDĚT PŘÍSNĚ ÚČELOVĚ A OPERATIVNĚ (NEPLÁNOVANĚ) A S VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI NADÁLE PRACOVAT.

22 3. ZÁVĚR POKUD TENTO PROGRAM - EFEKTIVNÍHO BOJE SE ZLOČINEM - NAŠÍ POLITICKÉ STRANY LEV 21 OBČANÉ VE VOLBÁCH PODPOŘÍ, BUDEME VEŠKERÉ TYTO VYTÝČENÉ ÚKOLY BEDLIVĚ PROSAZOVAT TAK, ABY SE NAŠI OBČANÉ NEBÁLI VYCHÁZET NEJENOM ZA PRACÍ, ALE I ZA ZÁBAVOU A NEMUSELI SE PŘITOM OBÁVAT, ŽE BUDOU PŘEPADENI, OKRADENI, ČI ŽE JE BUDOU OHROŽOVAT JAKÉKOLIV ÚTOKY NA JEJICH MAJETEK, ČEST A DŮSTOJNOST.

23 Děkuji Vám za pozornost!

24


Stáhnout ppt "Boj proti kriminalitě Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. stínový ministr vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google