Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolik podob má asi ráj ? Ten Český, který se tak opravdu jmenuje, ji má zcela konkrétní. Malebnost tohoto koutu země učaruje každému návštěvníkovi. Nevěříte?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolik podob má asi ráj ? Ten Český, který se tak opravdu jmenuje, ji má zcela konkrétní. Malebnost tohoto koutu země učaruje každému návštěvníkovi. Nevěříte?"— Transkript prezentace:

1

2 Kolik podob má asi ráj ? Ten Český, který se tak opravdu jmenuje, ji má zcela konkrétní. Malebnost tohoto koutu země učaruje každému návštěvníkovi. Nevěříte? Pak vězte, že Turnovsko bylo v dobách dávno minulých posvátnou krajinou Keltů, která se rozprostírala kolem jedinečných skalních uskupení. Samotná příroda Českého ráje je zajímavou pokladnicí, v níž lze nalézt vzácné skvosty. Tato oblast je bohatá na floru i faunu a příjemně překvapí i mineralogy. Vstoupíme-li do ní s náležitou úctou a pokorou, má pro každého připraven nejeden zážitek.

3

4 Jaký by to byl pobyt v ráji, kdybychom opominuli poznat nejprve jeho dominantu, známou zříceninu hradu Trosky. Výstižné jméno hrad získal podle skalního masivu na němž byl vybudován. Dějiny hradu se začaly psát na konci 14.století, v období let 1380-1390. Na dvou čedičových, strategicky ojedinělých homolích ho dal vystavět významný velmož Čeněk z Vartenberka. Účelnost a funkčnost je zde v harmonii se vzhledem, daným dispozicí stavby. Homole jsou propojeny skalním bradlem. Celý komplex je situován tak, aby bylo dosaženo nejefektnější pevnosti a nedobytnosti. Na každé homoli byla vybudována věž. Podle tvaru skalního kužele, na kterém se nacházejí, mají své příznačné jméno.Vyšší a štíhlejší se jmenuje Panna, nižší a robustnější pak Baba. Opevnění je dáno jednak přirozenou nepřístupností a strmostí terénu jižní strany a také obou skalisek. Vše bylo umocněno umělými opevněními, která zvětšovala pevnost stavby. Skalisko Baby má výšku 50 m, ale skalisko Panny je ještě o 10 m vyšší. Na Babu se dalo vystoupit jen z přilehlé hradby. Panna však byla přístupná jen z nejvyššího patra hradního paláce přisedlého k patě skalní homole. Rovněž trojitý pás hradeb chránící prostor mezi Pannou a Babou, spolu se systémem bran skýtal hradu mimořádnou bezpečnost a odolnost. Klíčovým obranným bodem byla bezesporu věž na Panně, která zůstávala posledním útočištěm obránců. Její strategické umístění dávalo možnost obrany i proti mnohem silnějšímu nepříteli. Vartenberkové, jako silný a vlivný rod se podíleli na politickém dění. Byli držiteli mnoha rozsáhlých statků na severu Čech. Jejich državy se nacházely na Mimoňsku, Jablonném v Podještědí, Jičínsku a Turnovsku. Čeněk sám vlastnil území na severozápad od Jičína a dále Vysoké Veselí a ještě Bydžovsko.

5

6 Konec 14.století přináší Troskám změnu majitele. Díky Čeňkovým finančním potížím je získává sám král Václav IV. Avšak již r.1399 je novým majitelem Ota z Bergova, horlivý stoupenec panské opozice proti Václavovi IV. Účastník všech protikrálovských akcí a podílník na králově zajetí. Na straně Zikmunda stál i Otův syn, Ota mladší z Bergova. Tento oddaný katolík nezaváhal, aby se zmocnil církevního majetku, kláštera v Opatovicích nad Labem. Doba husitská postavila Otu na stranu Zikmunda a proto se Trosky staly místem, z něhož byli Lužičtí aktuálně zpravováni o pohybech husitských vojsk. Během vleklých válečných let pak nejen z Trosek, ale dalších hradů : Bezdězu, Ralska, Frýdštejna, Kosti a Kumburka, spěchávali poslové zpráv dobrých, zlých i varovných, k městům Budyšín, Zhořelec a Žitava. V té době husitská vojska byla nejobávanějším vojenským uskupením. Hrad Trosky, i když byl husitům hrozbou, nebyl jimi dobyt a zůstával v držení Otově. Stejně však, jako o hradu Kosti, panuje o jejich dobývání samotným Žižkou legenda. Historickou skutečností je ale jiná událost. V červnu roku 1428 Trosky vyhořely. Hrad měl ještě před sebou neodvratný běh dalších událostí. Ty přicházely v podobě nových majitelů a jejich postoji k dějinným událostem. Hned následující neklidná doba, po tragických Lipanech, dopadá i na Trosky. Zradou se jich zmocnil obávaný a pověstný škůdce zemský- Kryštof Šof z Helfenburku spolu se svým kumpánem Švejkarem.

7

8 Událost se stala v letech 1438 nebo 1439, Ota mladší z Bergova přitom padl do zajetí. Majetek získal zpět až v roce 1444. Před tím však byly hrady Trosky a Valdštejn r.1440 obleženy vojsky boleslavského a východočeského landfrídu. Zatím co Trosky odolaly, Valdštejn byl dobyt. V lipanské bitvě LP 1434 stál Jan z Bergova spolu s Janem Roháčem proti panskému vojsku na straně Prokopa Holého. Oba zde byli zajati. Osudy zmíněných mužů se tím navždy rozcházejí. Zatímco se Jan z Bergova vrací na rodinný majetek, osud Jana Roháče je završen hrdinným bojem na hradě Sionu. Janu z Bergova patřily i další majetky mezi nimi třeba Zbiroh a kromě Trosek i Chlumec. Umírá bez dědiců, avšak ještě před tím rozprodává postupně majetek věřitelům. Hrad Trosky získává r. 1455 Jan Zajíc z Házmburka, pán na Kosti. Díky této transakci Zajícové vytvořili téměř ucelené území značného rozsahu. Ochrana se přitom mohla opřít o hrady Návarov, Hrubou Skálu a dále pak o Trosky a Kost. Navzdory tomu, že r.1458 Jan Zajíc volil Jiřího z Poděbrad králem, byl čelným představitelem odporu panské jednoty proti němu. Je tedy nasnadě, že král nenechal tuto zradu bez trestu, roku 1467 proto oblehl hrad Kost a donutil Zajíce k uzavření příměří, které však netrvalo dlouho. Král Jiří z Poděbrad se proto rozhodl pro rozsáhlou vojenskou operaci.

9

10 V r.1469 královští oblehli hrady „Házmburků“. Mohla tak začít akce proti Návarovu, Hrubé Skále, Troskám a Kosti. Jediná Kost se ubránila díky včas uzavřenému příměří. Královští hrady dobyli ještě dříve, než do boje stačila zasáhnout slezská armáda ze Žitavy, která v té chvíli již stála na Kopanině u Jablonce nad Nisou. Rozsah poškození hradu Trosky touto akcí není znám, zůstával však v držení rodu až do r.1499, kdy je získává Jan ze Šelemberka, ten je vlastnil do r.1508, po něm Jindřich do r.1524 a pak Jan z Biberštejna a na Frýdlantě spolu s bratrem Kryštofem. Těmito šlechtici rod r.1551 vymírá. Nakrátko se majiteli Trosek stávají Lobkovicové. Nový majitel Jindřich ze Smiřic však kupuje panství Kost a Trosky již v roce 1559 a připojuje je k panství hruboskalskému. Začíná se tak naplňovat osud Trosek, které se již nikdy nestaly trvalým sídlem vrchnosti. Tento fakt ve skutečnosti nastal již ve druhé polovině 15.století. Ze Smiřických byli majiteli postupně Jindřich, zemřel r.1569, Zikmund do r.1608 a Albrecht Jan Smiřický, který zemřel r.1618. Vítězové bělohorští poté tento majetek zkonfiskovali a tak jej získal Albrecht z Valdštejna. Hradby Trosek pak ještě vstupují na scénu za třicetileté války. Stávají se několikrát pevností pro vojska. Nejprve se tak stalo r. 1639, tehdy hrad ovládli Švédové.

11

12 co byl hrad vypálen císařským vojskem a Švédové vytlačeni, se pomalu završuje osud ukrytý v jeho jménu. Ani nový majitel Jan Lexa z Aehrenthalu (od r.1821), nedokázal přes některé stavební úpravy majestátní a obdivuhodný hrad navrátit k zašlé slávě. Přesto, že jsou dnes Trosky troskami, žijí svůj jedinečný příběh. Každého návštěvníka odmění svým kouzlem, podnítí jeho fantazii a vtáhnou do dějů, které kráčely nejen jejich zdmi, ale i okolní krajinou a celou zemí. Kdo chce poznat ono nedefinovatelné mravenčení na svém těle při představách lítých řeží i podlých zrad, toho již z dálky osloví nepřehlédnutelná dominanta Českého ráje. V roce 1640 obsadili Trosky císařští, následně 1648,


Stáhnout ppt "Kolik podob má asi ráj ? Ten Český, který se tak opravdu jmenuje, ji má zcela konkrétní. Malebnost tohoto koutu země učaruje každému návštěvníkovi. Nevěříte?"

Podobné prezentace


Reklamy Google