Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina,"— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina, 10. května

2 Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní partnerství institucí čtyř států. Doba realizace: březen 2009 - duben 2011 Celková hodnota projektu 563 000 €

3 Partneři 13 partnerských institucí – univerzit, vědeckotechnologických parků, technologických center, rozvojových agentur a klastrů ze čtyř regionů Střední Evropy. Česká Republika - Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj Polsko - Slezské vojvodství Slovensko - Žilinský samosprávný kraj Velká Británie - vzdělávací a konzultační společnost PERA je přidruženým partnerem projektu.

4 Partneři - Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava - koordinátor projektu VŠB - Technická univerzita Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr

5 Partneři – Zlínský kraj Univerzita Tomáše Bati Plastikářský klastr Technologické a inovační centrum Zlín

6 Partneři – Slezské vojvodství Akademia ekonomiczna Karola Adamieckého Katowice Rozvojová agentura Horního Slezska Katowice Hornoslezská podnikatelská agentura Katowice

7 Partneři – Žilinský samosprávný kraj Žilinská univerzita v Žilině Vědeckotechnologický park Žilina Středoevropský technologický institut v Žilině

8 Partneři – Velká Británie PERA - vzdělávací a konzultační společnost je přidruženým odborným partnerem projektu.

9 Proč tento středoevropský region ? Více než 7 000 000 obyvatel v Žilině, Zlíně, Horním Slezsku a Moravskoslezském kraji 10 univerzit V prostoru CERADA hovoříme o VaV potenciálu, který má přes 250 výzkumně-vývojových zařízení Skutečný potenciál pro podnikatele je ukryt v čísle 500 000 – počet podniků a samostatně podnikajících osob v této oblasti Výsledky našeho mapování budou na: www.cerada.org/database www.cerada.org/database

10 Cíle projektu Vytvoření mezinárodního partnerství institucí působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Usnadnění spolupráce firem a vysokých škol při realizaci konkrétních výzkumných a vývojových aktivit v silném přeshraničním regionu na pomezí České republiky, Polska a Slovenska.

11 Cíle projektu Mapování regionálních výzkumných kapacit pro potřeby firem především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Vzdělávání odborníků z výzkumně-vývojových institucí a podniků, zaměřené na rozvoj kompetencí, které jsou potřebné pro realizaci a řízení výzkumně-vývojových a inovačních aktivit.

12 Způsob realizace Projekt se realizuje v rámci 5 tzv. pracovních balíčků (Work Packages), z nichž každý má svého řídícího partnera, který je zodpovědný za jeho realizaci. WP1 Project Management - Řízení projektu (ARR Ostrava WP2 Charting the regional space – Mapování regionálních výzkumně-vývojových kapacit (VTP Žilina)

13 Způsob realizace WP3 Team building, mentoring and training - Identifikace a vzdělávání odborníků z výzkumně- vývojových institucí a podniků (TIC Zlín) WP4 Creating CERADA join space – Vytvoření platformy pro meziregionální spolupráci (AE Katowice) WP5 Dissemination and promotion – Diseminace a propagace výstupů projektu (TIC Zlín)

14 Výstupy projektu Analýza inovačního prostředí jednotlivých regionů (infrastruktura a její kapacity, existující strategické dokumenty). Katalog profilů výzkumných pracovišť vysokých škol a dalších výzkumně-vývojových institucí pro potřeby firem – už v současné době jsou k dispozici na www.cerada.orgwww.cerada.org

15 Výstupy projektu Tréninkové kurzy pro odborníky z institucí a podniků, zaměřené na rozvoj kompetencí, které jsou potřebné pro realizaci a řízení vědeckovýzkumných a inovačních aktivit. Kurzy jsou připravovány na základě konkrétních potřeb zapojených osob. Vytvoření platformy pro meziregionální spolupráci a partnerství institucí, působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

16 Vize do budoucnosti Projekt CERADA jako nástroj a platforma spolupráce aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v silném přeshraničním regionu na pomezí České republiky, Polska a Slovenska, která přesahuje horizont realizace tohoto projektu. Udržitelnost projektu začleněním do regionálních a nadregionálních projektů: ESÚS, AGENT, … Identifikace nejvhodnější formy budoucího fungování (CERADA Joint Action Plan, CERADA Board, cerada.org)

17 Děkuji za pozornost

18 CERADA región Poľsko, Slovensko a Česká republika Viac ako 7 miliónov obyvateľov Stovky vedecko-výskumných inštitúcií Desiatky univerzít Tisíce firiem

19 Cieľ CERADA katalógu Podpora konkurencieschopnosti CERADA regiónu v Európe Prehľad a podpora vedecko-výskumných inštitúcií Tvorba partnerstiev v Európe

20 Čo poskytuje CERADA katalóg Významný nástroj na vyhľadávanie profilov vedecko-výskumných inštitúcií Nástroj na vyhľadávanie partnerov a projektov...CERADA katalóg je viac ako len „zlaté stránky“...

21 Ako funguje katalóg Kombinovanie filtrov Interaktívna mapa Európy „Fulltext“ vyhľadávanie Kľúčové slová

22 Interaktívna mapa Európy CERADA: - Profily - Referencie Ostatné krajiny: - Len referencie

23 „Fulltext“ vyhľadávanie Zadávate vami hľadaný výraz Pre efektívnejšie a relevantnejšie hľadanie môžete obmedziť polia profilu kde sa bude vyhľadávať

24 Vyhľadávanie podľa kľúčových slov Kľúčové slová zobrazené menším písmom reprezentujú menej záznamov Kľúčové slová zobrazené väčšie reprezentujú vi ac záznamov

25 Kombinovanie filtrov Základné zobrazenie ukazuje iba odvetvia automobilový, materiálový, letecký. Pre zmenu medzi profilmi a referenciám treba prepnúť rádiovým tlačidlom V pravom hornom rohu môžete spravovať vaše aktívne filtre

26 Čo sa dá nájsť v profile

27

28

29

30 Prostredníctvom prepojení je možné nájsť partnera z celej Európy Partner A PROFIL Partner B PROFIL Partner 3 REFERENCIA Partner 4 REFERENCIA Ako využiť referencie

31 CERADA katalóg - Pomocník HELP – na základe často kladených otázok Nenašli ste v HELP-e pomoc? Opýtajte sa cez formulár!

32 Prezentovanie vedecko-výskumných inštitúcií Užitočný nástroj na vyhľadávanie partnerov Podpora medzinárodnej spolupráce medzi inštitúciami Jednoduchý nástroj na vyhľadávanie kontaktov a partnerstiev Podpora spolupráce inštitúcií, univerzít a podnikov v oblasti inovácií Podpora rastu spoločností cez inovácie Outsourcing vedy a výskumu Výhody pre Vás... viac na www.cerada.org/database...www.cerada.org/database

33 WP3 – Team Building & Mentoring

34 Analýza potřeb MSP – experti a znalosti v oblasti transferu technologií (TT), ochrany duševního vlastnictví Výběr expertů pro školení v oblasti TT, ochrany duševního vlastnictví Sestavení programu+obsahu školení, realizace

35 Analýza potřeb MSP Dotazníkové šetření: Malé a střední podnik(MSP) 45 Velké podniky(VP) 13 Výzkumné instituce(VI) 16 Oblasti šetření: Nové technologie – Zkušenosti s výzkumem a vývojem (VaV) – Mezinárodní spolupráce v oblasti VaV – Projektové řízení VaV projektů Ochrana duševního vlastnictví Strategie VaV a jeho komerčního využití Spolupráce s malými a středními podniky – VP, VI

36 Analýza potřeb MSP Malé a střední podniky VP, VaV instituce ANO NE N/A Realizace TT ve spolupráci s MSP – VP Realizace TT ve spolupráci s MSP – VaV instituce

37 Výběr expertů pro školení Zlínský kraj 4 Moravskoslezský kraj3 Žilinský samosprávný kraj 5 Slezské vojvodství 3 Experti = zástupci klastrů, podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, univerzitního sektoru, výzkumných institucí Podmínka: Multiplikační efekt – šíření získaných znalostí

38 Školení expertů v oblasti TT WorkshopyPřípadové studieExkurze Velká Británie Velká Británie CERADA region Value innovation Business Intelligence Open innovation Project management & Multinational teams and distance management The future of manufacturing in Europe Access to Finance & Market Innovative models for cluster at regional level UK programmes for supply chain support Local best practices for tech transferDebrief and plan for “multiplication“

39 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina,"

Podobné prezentace


Reklamy Google