Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evoluční psychologie a feminismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evoluční psychologie a feminismus"— Transkript prezentace:

1 Evoluční psychologie a feminismus
Autorka: Marie Ocisková Obor: Psychologie

2 Zdroje Eibl-Eibesfeldt, I. (2005). Člověk - bytost v sázce. Praha: Academia. Buss, M. D. & Schmitt, D. P. (2011). Evolutionary Psychology and Feminism. Sex Roles, 64,

3 Jak se evoluční psychologie staví k rozdílům mezi muži a ženami?
Na rozdíl široce rozšířené myšlenky, že se evoluční psychologie (EP) zabývá pouze rozdíly mezi muži a ženami, většina vědců v tomto oboru bere v potaz také to, co mají obě pohlaví společné. Důvodem, proč existují rozdíly mezi muži a ženami, je existence oblastí života, v nichž byly na obě pohlaví kladeny rozdílné nároky na adaptaci. Ženy se více než muži zajímají o společensko-ekonomickou úspěšnost potenciálního otce svých dětí, muži se více soustředí na to, aby skutečně vychovávali své dítě.

4 Kde je problém? Ačkoliv se EP i feminismus často zabývají stejnými oblastmi (sex, moc, sociální konflikty), dlouhou dobu jejich komunikace spočívala pouze ve vzájemném kritizování. Evolučním psychologům se zdálo, že feministky neumí argumentovat a nechápou, oč se vlastně EP snaží, feministky se domnívaly, že závěry EP podněcují k zachovávání negativních společenských jevů, jako jsou znásilnění nebo dvojí metr v islámském právu šaría.

5 V posledních letech se však začali vynořovat badatelé, kteří se považují jak za feministicky orientované, tak za evoluční psychology. V současnosti se razí názor, že spolupráce mezi těmito vědními disciplínami může obě jen obohatit. Jaké jsou hlavní oblasti, v nichž může vzkvétat vzájemná spolupráce?

6 Teorie sexuálních strategií
TSS předpokládá, že byly v průběhu evoluce kladeny rozdílné adaptační nároky na muže a na ženy. V rámci teorie se zkoumají jak charakteristické vzory jednání obou pohlaví v krátkodobých vztazích, tak v dlouhodobých. Zjistilo se např., že ochota riskovat u potenciálního partnera je pro obě pohlaví atraktivní z hlediska krátkodobých vztahů. Z hlediska dlouhodobých je pro muže důležitá plodnost partnerky, pro ženy pak uspokojivá socio-ekonomická situace muže.

7 Evoluční standardy krásy
Dříve se předpokládalo, že požadavky na krásu ženy vyplývají z kultury a společnosti. Dnes se již neopomíjí evoluční složka, podle níž je krásná ta žena, která disponuje prvky prozrazujícími mládí, zdraví a plodnost. Občas se jako kritérium přidává i poměr pasu a boků, to však dosud není plně potvrzeno. Nejen feministicky orientovaní vědci řeší problematiku vlivu požadavků společnosti na krásu žen, poruchy příjmu potravy a sebemrzačení. Evoluční psychologové se domnívají, že by se celá problematika krásy měla zkoumat i z evolučního hlediska proto, aby nám umožnila lépe se s problémem vypořádat.

8 Ovulace Evoluční psychologové jsou toho názoru, že i když ženy nedávají nepokrytě najevo, že zrovna ovulují a je tedy nejlepší šance počít dítě, muži tento stav dokážou odhalit a ženy v něm mění své chování. Dosud plně nepotvrzené hypotézy zní, že muži ovulující žena připadá atraktivnější a je-li jejím partnerem, více dává pozor, aby si nezačala s jiným mužem. Ženy by naopak měly mít tendenci vyhledávat co nejvíce sexuálních partnerů a preferovat přitom ty s maskulinnějšími rysy.

9 Příčiny znásilnění a dalších forem sexuální viktimizace
V současnosti se objevují tři částečně evoluční hypotézy, které mohou přispět k pochopení této trestné činnosti. Nenávist – Přibližně pětina z mužů, kteří znásilní ženu, tak činí z nenávisti k ní. Tu údajně ženy samy vyvolaly, když měly muži naznačit svůj zájem, a poté, co zareagoval, svůj zájem negovat a muže odmítnout. Špatné zkušenosti – Muži, kteří se dopouští sex. násilí, mohou být zahořklí kvůli nakumulovaným neúspěchům se ženami. Osoby s poruchou osobnosti – Zejména osoby s disociální a hraniční poruchou osobnosti mají sníženou frustrační toleranci. Po jejím překročení nezřídka následuje násilné jednání.

10 Lesbické vztahy V současnosti nejsou na poli vědy známky, že by navazování lesbických vztahů nějak souviselo s evolucí. Situace se však přirozeně může změnit.

11 Shrnutí Evoluční psychologie a feministická věda spolu mohou spolupracovat a tato činnost může oběma vědeckým odvětvím i společnosti přinést prospěch. Důležitými společnými oblastmi zájmu jsou partnerské a sexuální vztahy a pole patologie v nich.

12 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Evoluční psychologie a feminismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google