Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace realitních kanceláří České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace realitních kanceláří České republiky"— Transkript prezentace:

1 Asociace realitních kanceláří České republiky
Realitní kanceláří v ČR… Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

2 Asociace realitních kanceláří České republiky
Trocha historie nikoho nezabije Zákon ze dne 19. srpna 1925, č.203 Sb. z. a n., kterým se některé obory zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu podle kterého se stala také činnost realitních kanceláří činností koncesovanou. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

3 Asociace realitních kanceláří České republiky
Současný stav vyhovuje zlatokopům Všechny ankety, které Asociace realitních kanceláří České republiky dělala mezi odbornou, i laickou veřejností vyzněly PRO změny platné legislativy. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

4 Asociace realitních kanceláří České republiky
Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá Asociace realitních kanceláří České republiky? Připomínkování a spolupráce ARK ČR na připravovaných zákonech (např., zákon č. 253/2008 Sb -Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Zákon o veřejných dražbách, Zákon o hospodaření s energií – Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetické štítky…) Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

5 Asociace realitních kanceláří České republiky
Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá Asociace realitních kanceláří České republiky? 1993 předložen návrh zákona o provozování realitní kanceláře (M.Uhde) 1995 podán návrh zákona (I.Kočárník) 1997 Projednáván návrh na změnu volné živnosti na koncesovanou (J.Kalvoda) 2002 návrh novely ŽZ do PSPČR 2004 zpracována nová novela pro PSPČR 2007 podán návrh novely na MPO 2010 Projednáván návrh na změnu podmínek provozování živnosti (J.Plachý) Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

6 Asociace realitních kanceláří České republiky
Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá Asociace realitních kanceláří České republiky? – usnesení č.72 HV PSPČR (MMR + MF, MPO) mají vypracovat analýzu a návrh řešení – ARK ČR podpořila na jednání podvýboru pro podnikání vypracovanou analýzu a návrh schválený všemi zpracovateli ARK ČR zajistila podporu návrhu od většiny trhu vyjma KRČR (ARK ČR + RSČS, RE/MAX, Century 21, Coldwell Banker , Evropa, RealSpektrum, EKRK…) Návrh řešení jednohlasně přijat a přijato usnesení č.194 Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

7 Asociace realitních kanceláří České republiky
Hospodářský výbor Poslanecké sněm. Parlamentu ČR, po obecné a podrobné rozpravě b e r e n a v ě d o m í „Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“ předloženou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR; ž á d á Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dalšími ministerstvy analyzovalo aktuální legislativní postavení realitních makléřů; ž á d á Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby v návaznosti na bod usnesení II. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími ministerstvy zahájilo kroky na přípravě speciálního zákona o „realitním podnikání“, podle varianty č. 2 „Analýzy současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“; ž á d á Ministerstvo financí ČR, aby předložilo Hospodářskému výboru PS PČR stanovisko k problematice „Evidence realitních transakcí“ uvedené v bodě 5 „Analýzy současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

8 Asociace realitních kanceláří České republiky
Co je předmětem schválené varianty? a) Vytvoření registru podnikatelů působících v realitním oboru a nastavení parametrů pro zápis subjektů do registru, b) vymezení základního rozsahu zprostředkování, c) úprava způsobu nakládání s finančními prostředky klientů, d) zákonné pojištění profesní odpovědnosti za škodu, e) dohled nad dodržováním stanovených podmínek – sankce. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

9 Asociace realitních kanceláří České republiky
a) Vytvoření registru a zápis Základním účelem registru je ověřování podmínek nutných pro výkon profese, tedy zejména doložení odborné způsobilosti (vysokoškolské vzdělání právnického, ekonomického nebo stavebního směru nebo úplné střední vzdělání a jeden rok praxe v realitní činnosti). Registr realitních zprostředkovatelů bude veřejně přístupný na internetu. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

10 Asociace realitních kanceláří České republiky
b) Vymezení základního rozsahu zprostředkování Zde se vychází z existence smluvní volnosti mezi klientem a realitní kanceláří s tím, že konkrétní rozsah služeb bude sjednáván s ohledem na konkrétní nemovitost a situaci. Z tohoto důvodu se zde preferuje doporučený výčet činností před taxativním vymezením definice zprostředkovatelské činnosti. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

11 Asociace realitních kanceláří České republiky
c) Úprava způsobu nakládání s finančními prostředky klientů V případě, že realitní kancelář bere do úschovy peněžní prostředky svých klientů v souvislosti s daným obchodním případem (nejde tedy o notářskou, advokátní či bankovní úschovu), bude mít realitní kancelář za povinnost vést tyto peněžní prostředky klientů na odděleném firemním účtu. K tomu, aby tyto prostředky nemohly být v případě insolvenčního řízení vůči dané realitní kanceláři zahrnuty do majetkové podstaty bude navrhováno doplnění § 208 insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) v tom smyslu, že do majetkové podstaty nepatří též peněžní prostředky, které jsou účelově vázány do doby ukončení činností dle zprostředkovatelské či jiné obdobné smlouvy. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

12 Asociace realitních kanceláří České republiky
d) Zákonné pojištění profesní odpovědnosti za škodu Toto pojištění je obdobné jako u řady jiných profesí (advokáti, daňoví poradci, pojišťovací agenti a makléři aj.). Řada solidních realitních kanceláří má takovou pojistnou smlouvu uzavřenu, pro členy ARK ČR je toto pojištění povinností vyplývající se stanov. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

13 Asociace realitních kanceláří České republiky
e) Dohled nad dodržováním stanovených podmínek – sankce Kontrolou dodržování podmínek, které stanoví nový právní předpis bude vykonávat příslušný orgán státní správy, pro oblast nakládání s finančními prostředky na oddělených účtech pak dohled provádí příslušný finanční úřad. V případě závažného porušení tohoto zákona může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění nebo provozování živnosti pozastavit. Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

14 Asociace realitních kanceláří České republiky
Úloha profesního sdružení na trhu Poskytovat informace Realitní magazín (12stran měsíčně) Právní, daňové poradenství Cenové mapy – stránky pouze pro členy Odborné publikace (Daně a nemovitosti, Právní úprava nemovitostí…) Zajišťovat optimální podmínky pro podnikání Jednání se státní správou (zákony, spolupráce…) Profesní vzdělávání - certifikace Sdílení zakázek „MLSARK“ Množstevní slevy Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

15 Asociace realitních kanceláří České republiky
Úloha profesního sdružení na trhu Styk ze zahraničím Přenos informací ze světa na domácí půdu ARK ČR je jako jediné sdružení v ČR řádným členem: FIABCI (Federace) ICREA (Federace) CEPI (EU) NAR (USA) Příklad využití: Řešení profesních karet s orgány EU Kvalifikační předpoklady pro poskytovatele realitních služeb Evropský standard pro poskytovatele realitních služeb CEN Kompetenční profil poskytovatele realitních služeb v EU Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz

16 Asociace realitních kanceláří České republiky
Realitní kanceláří v ČR Děkuji za pozornost a těším se na dotazy. Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS Asociace realitních kanceláří České republiky Jsme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz


Stáhnout ppt "Asociace realitních kanceláří České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google