Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová"— Transkript prezentace:

1 Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová freibergova@nvf.cz www.nvf.cz/spps

2 Středisko podpory poradenských služeb Činnost:  výzkumná a projektová činnost zaměřená na zkvalitňování poradenské práce ve veřejných službách zaměstnanosti, v oblasti dalšího profesního vzdělávání, na vysokých školách.  rozvoj spolupráce mezi poskytovateli poradenských služeb na národní a mezinárodní úrovni,  šíření příkladů dobré praxe v poradenství.

3 Projekty v roce 2008  Informačně poradenský systém pro DPV projekt ESF, NVF-SPPS subdodavatel  Institut trhu práce projekt ESF, NVF-SPPS partner, KA č. 6  Bariéry ve vzdělávání dospělých a poradenské nástroje k jejich překonávání - BADED projekt Grundtvig 2, NVF-SPPS koordinátor  Internetový poradenský nástroj profesní orientace projekt LdV, NVF-SPPS partner

4 Zdroje  Projekt BADED NVF-SPPS Kvalitativní šetření (28 osob) ČR, Finsko, Rakousko, 2007-08  Ročenka konkurenceschopnosti ČR – Kvalita lidských zdrojů 2006-2007 NVF-NOZV (2 987 osob)  Projekt Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje, 2005 Ústav pedagogických věd MU FF Brno (1 418 osob)

5 Čtyři typy bariér dalšího vzdělávání [ 2] [ 2] vnitřní problémy jedinců vzdělávací systém trh práce - zaměstnavatelé sociální a kulturní normy [2] [2] THOMAS, L. (2001) Widening Participation in Post-compulsory Education, London and New York: Continuum. BROWN, J. (2002) Guidance for Access, Learning and Life: Challenges for the Next Decade. Open University. EGSA. I. II. III. IV.

6 I. Bariéry dané vnitřními problémy jedinců(1)  chybějící motivace – pozitivní i negativní,  nízká aspirace, sebevědomí,  lenost, jiné priority než vzdělávání,  věk a složitost životních situací, existujících odpovědností a rozdělení rolí v rodině,  zdravotní stav,  nízká úroveň kvalifikace,  akceptace zažitého tradičního modelu vzdělávání – kontinuálního a umístěného do mladého věku,

7 I. Bariéry dané vnitřními problémy jedinců(2)  přesvědčení o svém dostatečném vzdělání pro výkon profese,  málo zájmu o osobní rozvoj,  demotivující zkušenosti z formálního vzdělávání,  obava ze selhání,  nedostatek času,  nedostatek finančních prostředků - finanční odpovědnost za rodinu - závislost na partnerovi,  neidentifikované vrozené poruchy učení.

8 II. Bariéry dané sociálními a kulturními normami  postoj rodiny a blízkého okolí ke vzdělávání.  učení není pro „lidi v mém (dospělém) věku“,  učení má malý nebo žádný význam a hodnotu,  nedůvěra v možný přínos vzdělávacích kurzů = není nutné studovat: pro získání a udržení zaměstnání, ke zlepšení pozice v zaměstnání,

9 III. Bariéry dané vzdělávacím systémem  nesystematičnost zveřejňování informací o vzdělávacích příležitostech,  nezohledňování specifických problémů dospělých,  nízká časová flexibilita vzdělávacích příležitostí,  obtížnost přijímacího řízení pro získání vyššího stupně vzdělání,  nedostatek kurzů pro inovaci dovedností a znalostí,  náklady na vzdělání – školné, kurzovné, (1)

10 III. Bariéry dané vzdělávacím systémem  geografická vzdálenost vzdělávacích příležitostí,  nedostupnost formálního uznávání odborné kvalifikace získané praxí,  neexistence poradenských služeb studijní a profesní orientace pro dospělé. (2)

11 IV. Bariéry dané trhem práce - zaměstnavateli  postoj zaměstnavatelů: ke zvyšování kvalifikace, k vynakládání finančních prostředků na další vzdělávání k uvolňování zaměstnanců na kurzy v pracovní době, k funkčnímu postupu, ke zvýšení platu,  nedostatek pracovních příležitostí na zkrácený úvazek.

12 ... kumulace bariér? vnitřní problémy jedinců vzdělávací systém trh práce sociální a kulturní normy [3][3] CZESANÁ, V. (2007) Proč se u nás dospělí málo vzdělávají: bariéry nebo výmluvy? NVF. Praha. ProFuturo 2007/2... bariéry nebo výmluvy? [3][3]

13 1. Jak na bariéry dané vnitřními problémy jedinců a sociálními a kulturními normami?  podpora motivace: pozitivní – výhody dalšího vzdělávání, negativní – nevýhody plynoucí z nízké kvalifikace,  zlepšení přípravy studujících před začátkem studia,  poskytování poradenských služeb: studijní a profesní orientace,  identifikace vrozených poruch učení,  zřídit funkci studijní poradce nebo proškolit pracovníka, který je „prvním kontaktním bodem“ s klienty, v technice studijního poradenství,

14 2. Jak na bariéry dané vzdělávacím systémem  monitorování přístupu a úspěšnosti studujících,  zjišťování zpětné vazby od studujících.  monitorovat důvody nespokojenosti a předčasného neukončování kurzů,  průběžně hodnotit kvalitu a metody výuky, lektorů, studijních materiálů,  zjišťovat potřeby dalšího vzdělávání mezi potenciálními klienty (fyzickými osobami i zaměstnavateli),  sledovat novinky o uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení na http://www.univ.nuov.cz/, http://www.univ.nuov.cz/

15 3. Jak na bariéry dané vzdělávacím systémem  přizpůsobit nabídku a kurikulum možnostem dospělých, včetně vstupních požadavků,  rozšiřovat nabídku kurzů pro udržování a inovaci dovedností a znalostí,  hledat možnost, jak pořádat a dotovat „náborové“ kurzy,  převádět prezenční kurzy na netradiční způsoby výuky – distanční a kombinovaná forma studia, e-learning, korespondenční kurzy...,

16 4. Jak na bariéry dané vzdělávacím systémem  Zveřejňovat nabídku vzdělávacích kurzů: na vlastním webu, www.istp.cz → www.eu-dat.czwww.istp.czwww.eu-dat.cz www.educity.cz www.trainingnet.cz www.kurzy-skoleni-seminare.cz  Projekt Informačně poradenský systém pro další profesní vzdělávání www.vaseprofese.cz portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys /pilot/scenar uživatelské jméno: HOST heslo: ipsys2007 www.vaseprofese.cz portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys /pilot/scenar

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Středisko podpory poradenských služeb Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25 110 00 Praha 1 Ing. Zuzana Freibergová"

Podobné prezentace


Reklamy Google