Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojové vady orofaciální oblasti Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojové vady orofaciální oblasti Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Vývojové vady orofaciální oblasti Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Vývojové vady 1. Zuby 2. Čelisti 3. Rozštěpové vady 4. Dutina ústní

3 1.Vývojové vady - zuby 1a. Změny velikosti a tvaru 1b. Změny počtu 1c. Poruchy struktury 1d. Poruchy prořezávání

4 1a. Změny velikosti a tvaru mikrodoncie …zuby < norma –stálé zuby –absolutní x relativní –generalizovaná x izolovaná (horní I2, M3) nanismus makrodoncie …zuby > norma –absolutní x relativní –generalizovaná x izolovaná gigantismus

5 1a. Změny velikosti a tvaru zdvojený zub (geminace, schizodontia) –nekompletní rozdělení zárodku zubu –2 oddělené korunky na jednom kořeni, horní I1 srostlice (synodontia) konkrescence –spojení po ukončení vývoje kořenů (trauma) –zuby spojeny cementem

6 1a. Změny velikosti a tvaru dilacerace –ohnutí v místě spojení korunky a/nebo kořene –trauma –obtížná extrakce drápovitý hrbolek –dens evaginatus –linguální nebo palatinální plocha stálých zubů –horní I2 + I1

7 1a. Změny velikosti a tvaru dens invaginatus (dens in dente) –invaginace sklovinného orgánu do mezodermu pulpy před kalcifikací –horní I2, bilaterální, kaz

8 1a. Změny velikosti a tvaru taurodontismus (bull tooth) –porucha Hertwigovy kořenové pochvy –široká dřeňová dutina –moláry sklovinná perla –perzistence Hertwigovy kořenové pochvy  ameloblasty pod amelocementální junkcí –mm uzlíky, horní moláry, vícekořenové zuby

9 1.Vývojové vady - zuby 1a. Změny velikosti a tvaru 1b. Změny počtu 1c. Poruchy struktury 1d. Poruchy prořezávání

10 1b. Změny počtu Izolovaná hypodoncie – častá –vrozená –M3 + P2 + I2 –M3 + P2: bez klinického významu –I2: porucha erupce C směrem k I1 Anodoncie – velmi vzácná

11 1b. Změny počtu Anhidrotická ektodermální dysplázie –X-vázaná dědičnost –mutace genu EDA –hypodoncie + hypotrichóza + anhidróza –porucha vývoje alveolárního výběžku Downův syndrom –absence M3 (90 % pacientů)

12 1b. Změny počtu Hyperdoncie (přespočetné zuby) – častá –konické: I + M + střední čára (mesiodens) –normální tvar : výrazný růst l. dentalis, M4 Kleidokraniální dysplázie (dysostóza) Gardnerův syndrom

13 1.Vývojové vady - zuby 1a. Změny velikosti a tvaru 1b. Změny počtu 1c. Poruchy struktury 1d. Poruchy prořezávání

14 1c. Poruchy struktury mléčné zuby –novorozenecká žloutenka  žlutá –kongenitální porfyrie  červené –tetracyklin stálé zuby –periapikální infekce / trauma mléčného zubu  porucha skloviny nástupce = Turnerův zub –systémové choroby

15 1c. Poruchy struktury genetické –amelogenesis imperfecta –dentinogenesis imperfecta –Ehlers-Danlosův syndrom, Gardnerův syndrom infekční – kongenitální syfilis metabolické – dětské infekce, křivice léky – tetracyklin, chemoterapeutika fluoróza

16 1c. Poruchy struktury Amelogenesis imperfecta –všechny zuby + veškerá sklovina x dentin normální –mutace genů AMELX, ENAM, MMP20, KLK-4 –Hereditární hypoplázie skloviny AD dědičnost porucha sklovinné matrix – prohlubně, zářezy, tvrdá –Hereditární hypokalcifikace skloviny AD + AR dědičnost normální matrix x porucha kalcifikace – měkká

17 1c. Poruchy struktury Dentinogenesis imperfecta –porucha kolagenu, AD dědičnost –normální tvar zubů –žlutohnědá průsvitná sklovina  odštěpení –obliterace pulpy –dentin – málo tubulů + abnormální matrix + neúplná kalcifikace –“ shell teeth “ – tenký proužek dentinu kryje abnormální dentin + rozšířená dutina

18 1c. Poruchy struktury Dentinální dysplázie –velmi krátké a konické kořeny, časná ztráta zubů Regionální odontodysplázie („ghost teeth“) –křehké, průsvitné na RTG –hypoplastická / málo mineralizovaná sklovina + tenký dentin

19 1c. Poruchy struktury Ehlers-Danlosův syndrom –porucha syntézy kolagenu –zvýšená pohyblivost kloubů a kůže –mikrodoncie + krátké kořeny + kalcifikace pulpy Gardnerův syndrom –mnohočetné osteomy (čelisti) + kožní tumory a cysty + adenomy tlustého střeva  adenokarcinom –neprořezané přespočetné zuby

20 1c. Poruchy struktury Kongenitální syfilis – Hutchinson (1858) –fetální infekce –infekce zárodku zubu T. pallidum –chronický zánět  fibróza  deformace –stálé zuby horní I1 (Hutchinsonův řezák) – soudkovitý, zářez na incisální hraně M1 (Moonův molár) – kopulovitý, prohlubně na okluzální ploše („morušovitý molár“)

21 1c. Poruchy struktury Tetracyklin (TTC) –vychytáván mineralizovanými tkáněmi –žlutá fluorescence (UV světlo) –během vývoje zubu – plod x dětství –dentin –žlutá  hnědavá  šedá –stálý chrup –nepodávat TTC dětem mladším 12 let

22 1c. Poruchy struktury Fluoróza (mottled enamel) –  fluoridy v pitné vodě, Indie –během vývoje zubu, období 1.-4. rok –skvrny bělavé  hnědavé –stálý chrup –hydroxyapatit  calcium fluoroapatit –neplná kalcifikace + vysoký obsah organických látek a vody –sklovinná matrix většinou normální

23 1.Vývojové vady - zuby 1a. Změny velikosti a tvaru 1b. Změny počtu 1c. Poruchy struktury 1d. Poruchy prořezávání

24 mléčné zuby: 6.-30. měsíc –při narození: dentes natales –během 1. měsíce: dentes neonatales (dolní I1) –nemají vyvinuté kořeny –+ pachyonychia congenita, Ellis-van Creveldův sy –traumatizace bradavky matky –traumatizace jazyka dítěte (Riga-Fedes disease) –aspirace –dentitio praecox – erupce před 4. měsícem

25 1d. Poruchy prořezávání stálé zuby: 6.-13. rok; (M3: 18.-30. rok) –ztráta prostoru, retence předchůdce, cysta –hypofunkce hypofýzy nebo ŠŽ, Down, křivice X –předčasná ztráta mléčného zubu –hyperfunkce hypofýzy nebo ŠŽ

26 Vývojové vady 1. Zuby 2. Čelisti 3. Rozštěpové vady 4. Dutina ústní

27 2. Vývojové vady - čelisti mikrognacie x makrognacie hereditární prognacie a progenie kraniofaciální anomálie cherubismus Gardnerův syndrom osteogenesis imperfecta

28 Vývojové vady 1. Zuby 2. Čelisti 3. Rozštěpové vady 4. Dutina ústní

29 3. Rozštěpové vady NE rozštěp  nespojení !!! ? etiologie – genetická složka (40%) rozštěp rtu -  chlapci, inc. 1/1000 rozštěp patra -  dívky, inc. 1/2000 ret : ret + patro : patro …22% : 58% : 20% + Downův syndrom

30 3. Rozštěpové vady rozštěp rtu – cheiloschisis –neúplná forma (coloboma labii) –laterální: unilaterální (vlevo) x bilaterální –mediální rozštěp alveolární výběžku – gnathoschisis rozštěp tvrdého patra – palatoschisis rozštěp měkkého patra – uranoschisis rozštěp uvuly – staphyloschisis

31 3. Rozštěpové vady komplikace –malformace nebo absence zubu –+ další vrozené defekty –poruchy kojení –poruchy dýchání –poruchy řeči –kosmetický defekt

32 Vývojové vady 1. Zuby 2. Čelisti 3. Rozštěpové vady 4. Dutina ústní

33 4a. sliznice dutiny ústní 4b. gingiva a periodoncium 4c. jazyk

34 4a. Sliznice dutiny ústní bílý houbovitý névus – AD dědičnost (CK4, CK13) –Cannonova choroba –bělavá měkká ztluštělá plocha –Mi: akantóza + hyperkeratóza + intracelulární edém Fordyceovy skvrny (m. Fordyce) –heterotopické mazové žlázy –80 % dospělí –měkké (žluto)bělavé skvrnky nebo uzlíky –symetrické, tvářová sliznice, rty

35 4a. Sliznice dutiny ústní Atypický (vysoký) úpon retní uzdičky –frenulum breve –úpon přes mukogingivální hranici do gingivy Linea alba –bělavé linie v rovině okluze –podtlak + mírná traumatizace sliznice

36 4b. Gingiva a periodoncium hereditární gingivální fibromatóza –AD dědičnost, RASopatie –výrazně zbytnělé dásně – překážka erupce –Mi: kolagenní vlákna –gingivektomie po pubertě Ehlers-Danlosův syndrom

37 4c. Jazyk makroglosie –svalová hypertrofie –kongenitální hemangiom nebo lymfangiom –Downův syndrom –linguální štítná žláza incidence 10% uzlík, foramen caecum rozštěp jazyka ankyloglosie (až lingua accreta)

38 4c. Jazyk Lingua plicata cerebelli-, cerebriformis, fissurata, gyrata, scrotalis rozbrázděná sliznice hřbetu jazyka (arborizace) dětství x dospělost asymptomatické x bolest při jídle, hygieně + mapovitý jazyk + Cowdenův syndrom + Melkersson-Rosenthalův syndrom

39 4c. Jazyk Lingua geographica mapovitý jazyk, glossitis migrans + lingua plicata asymptomatický x bolest při jídle rychle mizící bělavá ploška  různě rozsáhlá šířící se červená ploška s bílým lemem keratinizace vlásků  úplná ztráta vlásků nitkovitých papil + zánět (infekce ?) vymizení během hodin až dní


Stáhnout ppt "Vývojové vady orofaciální oblasti Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google