Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela STP Hlavní novinky Ústí nad Orlicí 8.6.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela STP Hlavní novinky Ústí nad Orlicí 8.6.2007."— Transkript prezentace:

1 Novela STP Hlavní novinky Ústí nad Orlicí 8.6.2007

2 Novela STP Nová struktura a systém číslování Hlavní – články a ty se člení na odstavce Pro přehlednost části, které tématicky spojují navazující články Způsob je obdobný jako u právních předpisů, je přehlednější a zjednodušuje odkazy: (předpis), čl. x, odst. y.

3 Pravidla Pravidla nelze měnit Některé kapitoly přesunuty ze SŘ do Pravidel, jako např. definice soutěží, titulů a cen, ale také všech disciplín Definována terminologie, která v minulých předpisech chyběla Vymezen např. obsah rozpisu soutěží

4 Pravidla Lékařské prohlídky Na základě požadavku obecných předpisů Akceptovány formou prohlášení hráče o jeho zdravotní způsobilosti ke hraní kuželek (u nezletilých zákonný zástupce) Evidence prohlášení - zodpovědné oddíly Kontrola - řídící orgány soutěží

5 Pravidla Ruší se dělení kategorie seniorů, senioři jsou tedy všichni nad 50 let Je definována žákovská koule o průměru 15 cm Na soupiskách se uvádí platnost průkazu - oddílům pomůže objevit končící platnost

6 Pravidla Hráč, který není zapsán na žádné soupisce, může být při svém prvním startu zapsán na soupisku družstva, za které tento uskutečnil (čl.12, odst.9). Až dva hráči mohou být přeřazeni ze soupisky družstva hrajícího vyšší soutěž na soupisku družstva hrajícího nižší soutěž (čl.12, odst.10).

7 Pravidla Střídavý start dorostenců je již možný pouze v mateřském oddílu (start za dva oddíly není možný) Junioři nemají možnost střídavého startu Žáci mohou startovat v soutěžích družstev dorostu od věku 13 let (starší žactvo) Žáci nesmí vůbec startovat v soutěži družstev dospělých

8 Pravidla Hostování (čl.15) Umožňuje hráči hrát v soutěži družstev za jiný než mateřský oddíl Hráč nesmí startovat po dobu hostování za mateřský oddíl v soutěži družstev Hostovat lze po celý soutěžní ročník Formulář je v příloze STP.

9 Pravidla U startů náhradníka se ruší výjimka pro juniory (možnost startu za „nižší“ družstvo) Ustanovení je víceméně stejné Platí oddělené počítání startů v kategorii dorostu a dospělých Základní pravidla hry – doplněna možnost hrát disciplínu hranou přes 4 dráhy na dvoudráze (1.KLD(D), PČKA)

10 Pravidla Regulérně poražené kuželky „U ASK je pro regulérně poražené kuželky rozhodující světelný ukazatel poražených kuželek. Zřejmé závady v zařízení ukazatele se musí neprodleně prověřit rozhodčím. V případě zjištění závady jsou za regulérně poražené kuželky považovány jen ty, které jsou skutečně poražené.“

11 Pravidla Hodně bude záležet na úsudku a zodpovědnosti rozhodčích. K tomuto článku bude pravděpodobně vydán výklad VV ČKA Povinnosti - místo pořádajícího oddílu  pořádající družstvo (vystihuje skutečnost)

12 Pravidla V povinnostech se mimo jiné objevuje zásadní novinka: „Zajistit, aby v průběhu utkání hráči nebyli vystaveni účinkům kouření“.

13 Soutěžní řád Trvá důležitá možnost vypisovatele měnit ustanovení SŘ rozpisem soutěže. Počet členů družstev – např. u dorostu je v souladu s mezin. předpisy počet 4 Počet členů stanoví vypisovatel - platí obecně Nenastoupí-li hráč k zahájení rozcvičení na dráze, ztrácí právo ke startu

14 Soutěžní řád Termíny utkání – přednost termínů dle úrovně soutěží platí pouze před zahájením soutěžního ročníku, v jeho průběhu již nikoliv  nutné přizpůsobit termíny volnu na kuželnách či vyjednávat Střídání – čas se nezastavuje a není možnost rozcvičení na dráze

15 Soutěžní řád Nástupy družstev – na konci utkání se do počtu nestoupených hráčů počítají i hráči, kteří nastoupili k utkání, tedy střídající Není-li splněna podmínka předepsaného počtu hráčů pro zahajovací nástup, tak se utkání vůbec nezahájí

16 Soutěžní řád Nastoupí-li družstvo po čekací době, utkání se vždy odehraje a o jeho osudu rozhodne řídící orgán soutěže. Náhrady výdajů – dle Směrnice o poskytování cestovních náhrad ČKA Náhrady se obvykle poskytují v prokazatelné výši (zásadní změna)

17 Soutěžní řád Bodování – systémy nazvány –Mezinárodní (osmibodový) –Národní (šestnáctibodový) Do SŘ byly začleněny všechny okolnosti „nových“ disciplín Sprint a Tandem

18 Soutěžní řád Ze SŘ vypuštěny instituce námitek a stížnosti, provinění i registrace. Popisuje je zcela nové instituce – Správní a Disciplinární řád (blíže J.Němec)

19 Řád rozhodčích Nový dokument - nelze rozpisem měnit Motivován snahou vyčlenit a zpřehlednit všechna ustanovení, která se týkají rozhodčích, delegátů a řízení utkání Umožněna barevná košile, polokošile atd. VV ČKA preferuje červenou barvu Černé kalhoty platí nadále

20 Řád rozhodčích Odděleny povinnosti a práva rozhodčích - jednoznačnosti předpisu Popis běžných činnosti, které se dělaly, ale de facto odporovaly předpisům (umožnění domácím vyplnit zápis dle průkazů, umožnění vedoucím družstev nahlédnout de sestav apod.)

21 Řád rozhodčích Rozhodčí může v odůvodněném případu na základě žádosti vrátit hráči průkaz před skončením utkání, ale vždy až po jeho startu

22 Dotazy !!! Neváhejte se zeptat ! Pokud vím, rád odpovím !


Stáhnout ppt "Novela STP Hlavní novinky Ústí nad Orlicí 8.6.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google