Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ
Gfgfd Ing. Viktor Zwiener Ing. Ctibor Hůlka

2 Co je termografie? 2 Bezkontaktní měření intenzity infračerveného záření na povrchu předmětů Výsledkem je termogram - digitální obraz teplotního pole

3 Objev infračerveného záření
3 Existenci infračerveného záření objevil v roce 1800 Sir William Herschel

4 Materiály pro optické prvky
4 Problém – běžné sklo pouze částečně propouští infračervené záření Od roku 1830 se používají optické prvky z krystalů kamenné soli Od roku 1930 se používají syntetické krystaly (v současné době Germanium)

5 Používání termografie v historii
5 Až do poloviny 20 století byla termografie využívána výhradně armádou V 60. letech byly zrušeny bezpečnostní předpisy a termografie se začala používat v civilním sektoru

6 Kamery pro měření IČ záření
6 60. léta 70. léta Současnost

7 Kamera Atelieru stavebních izolací
7 Atelier stavebních izolací vlastní od loňského roku termokameru společnosti FLIR – typ ThermaCAMTM B4 Základní charakteristiky Kompaktní rozměry Pasivně chlazený detektor Rozlišení snímače 320 x 240 obr. bodů

8 Porovnání IČ kamer 8

9 Podstata termografie Elektromagnetické spektrum
9 Elektromagnetické spektrum Každé těleso s t > 0 K vyzařuje elektromagnetické záření Na základě úmluvy je el. spektrum rozděleno na několik vlnových pásem Termografie využívá měření infračerveného pásma (IČ)

10 Podstata termografie IČ kamery neměří přímo povrchovou teplotu
10 IČ kamery neměří přímo povrchovou teplotu Povrchová teplota je dopočítávána na základě změřeného IČ záření a zadaných okrajových podmínek Nejdůležitější okrajové podmínky jsou: emisivita povrchu (0 až 1) odražená energie (od okolních konstrukcí) vzdálenost mezi objektem a kamerou relativní vlhkost a teplota vzduchu s rostoucí emisivitou se snižuje vliv odražené energie propustnost atmosféry Při nevědomosti, jak mohou okrajové podmínky ovlivnit měření se lze dopracovat k chybám dosahujících několik set procent

11 Vliv odražené energie 11 Ve viditelném spektru se odraz energie neprojevuje V IČ spektru se odraz energie okolních předmětů může projevit změnou povrchové teploty

12 Vliv emisivity povrchu
12 e=0,50, O.E.=20 °C t=50,2 C Existující tabulky emisivit povrchů jsou pouze orientační Správně e=0,95, O.E.=20 °C t=36,8 C Chybně e=0,50, O.E.=24 °C t=30,0 C

13 Diagnostika staveb – okrajové podmínky
13 Teplotní rozdíl interiér-exteriér alespoň 8 ºC Počasí – při mlze nebo dešti nelze měřit (voda je pro IČ záření nepropustná) Měření se provádí během topné sezóny – září až květen Měření se provádí obvykle mezi 5 až 8 hodinou ranní – ustálené tepelné toky Na snímaný objekt nesmí svítit slunce – rovnoměrně zatažená obloha

14 Co lze na základě měření stanovit
14 S použitím termogramů lze: Stanovit a posoudit povrchové teploty Ověřit homogenitu tepelně izolační vrstvy Ze správně změřených parametrů objektu, lze dále výpočtem: Vyhodnotit absolutní tepelné toky Zjistit riziko růstu plísní a povrchové kondenzace na vnitřním povrchu ... Stanovit množství zkondenzované vodní páry v konstrukci – podklad pro vyhodnocení rizika koroze Vypočítat tepelné ztráty konstrukcí Stanovit průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí

15 Příklady z praxe 15

16 Horská chata – nezateplený štít
16 Obrazec P definuje charakteristickou povrchovou teplotu, která je daná navrženou skladbou a okrajovými podmínkami Na fasádě se tepelně propisují předměty v interiéru Netěsnosti v okolí hambálku

17 Horská chata – dvouplášťová zateplená střecha
17 Tepelná izolace mezi krokvemi – krokve se tepelně propisují Do vzduchové vrstvy proniká ohřátý vzduch z interiéru – velké rozdíly v teplotním profilu (TP) Pravděpodobně porušena parozábrana Větrací otvor vpravo je umístěn příliš blízko krokve

18 Panelový bytový dům - nezateplený
18 Panely ve štítu s oslabenou nebo chybějící tepelnou izolací (červené plochy) Spáry se tepelně propisují Čelní stěna ovlivněna slunečním zářením

19 Panelový bytový dům – nedostatečně zateplená štítová stěna
19 Tl. tepelné izolace pouze 5 cm Spáry se tepelně propisují Nezateplený sokl

20 Zděný bytový dům – nezateplený
20 Nedostatečně zaizolované stropní konstrukce Na parapetu se významněji propisují spáry mezi cihlami Lokální netěsnosti chybným zděním Nedostatečně zateplený sokl

21 Zděný bytový dům - zateplený
21 Rozložení povrchových teplot na fasádě je bez větších anomálií Na fasádě se tepelně propisují vnitřní příčky (jsou chladnější) Balkóny jsou ovlivněny odraženou energií (nepřesné hodnoty)

22 Balkónové nosníky 22 Nezateplený Zateplený

23 Spoj mezi panely Spoj mezi panely řešen pryžovou páskou
23 Spoj mezi panely řešen pryžovou páskou Teplý vzduch proudí z interiéru do exteriéru Pryžové těsnění je pravděpodobně porušeno nebo dokonce chybí

24 Dvouplášťová plochá střecha
24 skladba 1 žb. panel tepelná izolace tl. 10 cm vzduchová mezera 23 cm žb. panel 15 cm hydroizolační vrstva (2x asf. pás) skladba 2 žb. panel tepelná izolace tl. 5 cm vzduchová mezera 18 cm plynosilikát 25 cm hydroizolační vrstva (2x asf. pás)

25 Rodinné domy – zazděné okenní otvory
25

26 RD – tepelná izolace z interiéru
26 Pro rychlé dosažení požadované teploty po zatopení Tloušťka teplené izolace v ploše 14 cm Liniový tepelný most v místě stropního věnce zbytečně snižuje tepelně technické vlastnosti Schéma

27 RD – kotvy zateplovacího systému
27 Kontrola počtu a rozmístění kotev na fasádním zateplovacím systému

28 RD – zateplená šikmá střecha
28 Menší tloušťka tepelné izolace v části střechy pod hřebenem Rozdílné tloušťky prokázané sondami

29 RD – zateplené šikmá střecha
29 Netěsné prostupy středových vaznic přes fasádu Netěsná spára mezi střechou a šítem Dochází k proudění teplého vzduchu z interiéru do exteriéru

30 Výrobní hala – systematické tepelné mosty „C“ kazety
30 Liniové tepelné mosty C-kazety s přerušením tepelného mostu pouze plastovými páskami

31 Výrobní hala – systematické tepelné mosty „C“ kazety
31 Varianta úpravy liniových tepelných mostů C-kazety s přerušením tepelného mostu přídavnými profily a vloženou tepelnou izolací

32 Výrobní hala – systematické tepelné mosty „C“ kazety
32 Varianta s liniovými tepelnými mosty Tl. tepelné izolace [mm] 140 160 Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 0,72 0,69 Tl. tepelné izolace bez tepelných mostů [mm] 60 65 Varianta úpravy liniových tepelných mostů Tl. tepelné izolace [mm] 100+40 120+40 Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 0,49 0,45 Tl. tepelné izolace bez tepelných mostů [mm] 90 100

33 Kontakt 33 Pokud máte zájem o další informace nebo o měření kontaktuje nás: Ing. Viktor Zwiener tel.: Ing. Ctibor Hůlka tel.:


Stáhnout ppt "TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google