Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ Ing. Viktor Zwiener Ing. Ctibor Hůlka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ Ing. Viktor Zwiener Ing. Ctibor Hůlka."— Transkript prezentace:

1 TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ Ing. Viktor Zwiener Ing. Ctibor Hůlka

2 Co je termografie?  Bezkontaktní měření intenzity infračerveného záření na povrchu předmětů  Výsledkem je termogram - digitální obraz teplotního pole 2

3 Objev infračerveného záření  Existenci infračerveného záření objevil v roce 1800 Sir William Herschel 3

4 Materiály pro optické prvky  Problém – běžné sklo pouze částečně propouští infračervené záření  Od roku 1830 se používají optické prvky z krystalů kamenné soli  Od roku 1930 se používají syntetické krystaly (v současné době Germanium) 4

5 Používání termografie v historii  Až do poloviny 20 století byla termografie využívána výhradně armádou  V 60. letech byly zrušeny bezpečnostní předpisy a termografie se začala používat v civilním sektoru 5

6 Kamery pro měření IČ záření 70. léta60. léta Současnost 6

7 Kamera Atelieru stavebních izolací 7  Atelier stavebních izolací vlastní od loňského roku termokameru společnosti FLIR – typ ThermaCAM TM B4  Kompaktní rozměry  Pasivně chlazený detektor  Rozlišení snímače 320 x 240 obr. bodů Základní charakteristiky

8 Porovnání IČ kamer 8

9 Podstata termografie Elektromagnetické spektrum  Každé těleso s t > 0 K vyzařuje elektromagnetické záření  Na základě úmluvy je el. spektrum rozděleno na několik vlnových pásem  Termografie využívá měření infračerveného pásma (IČ) 9

10 emisivita povrchu (0 až 1) odražená energie (od okolních konstrukcí) vzdálenost mezi objektem a kamerou relativní vlhkost a teplota vzduchu Podstata termografie  IČ kamery neměří přímo povrchovou teplotu  Povrchová teplota je dopočítávána na základě změřeného IČ záření a zadaných okrajových podmínek  Nejdůležitější okrajové podmínky jsou: s rostoucí emisivitou se snižuje vliv odražené energie Při nevědomosti, jak mohou okrajové podmínky ovlivnit měření se lze dopracovat k chybám dosahujících několik set procent propustnost atmosféry 10

11 Vliv odražené energie  V IČ spektru se odraz energie okolních předmětů může projevit změnou povrchové teploty  Ve viditelném spektru se odraz energie neprojevuje 11

12 Vliv emisivity povrchu Existující tabulky emisivit povrchů jsou pouze orientační e=0,95, O.E.=20 °C t=36,8 C e=0,50, O.E.=20 °C t=50,2 C e=0,50, O.E.=24 °C t=30,0 C Správně Chybně 12

13 Diagnostika staveb – okrajové podmínky  Teplotní rozdíl interiér-exteriér alespoň 8 ºC  Počasí – při mlze nebo dešti nelze měřit (voda je pro IČ záření nepropustná)  Měření se provádí během topné sezóny – září až květen  Měření se provádí obvykle mezi 5 až 8 hodinou ranní – ustálené tepelné toky  Na snímaný objekt nesmí svítit slunce – rovnoměrně zatažená obloha 13

14 Co lze na základě měření stanovit  Stanovit a posoudit povrchové teploty  Ověřit homogenitu tepelně izolační vrstvy S použitím termogramů lze: Ze správně změřených parametrů objektu, lze dále výpočtem:  Vyhodnotit absolutní tepelné toky  Zjistit riziko růstu plísní a povrchové kondenzace na vnitřním povrchu ...  Stanovit množství zkondenzované vodní páry v konstrukci – podklad pro vyhodnocení rizika koroze  Vypočítat tepelné ztráty konstrukcí  Stanovit průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí ... 14

15 Příklady z praxe 15

16 Horská chata – nezateplený štít  Obrazec P definuje charakteristickou povrchovou teplotu, která je daná navrženou skladbou a okrajovými podmínkami 16  Na fasádě se tepelně propisují předměty v interiéru  Netěsnosti v okolí hambálku

17 Horská chata – dvouplášťová zateplená střecha  Tepelná izolace mezi krokvemi – krokve se tepelně propisují  Do vzduchové vrstvy proniká ohřátý vzduch z interiéru – velké rozdíly v teplotním profilu (TP)  Pravděpodobně porušena parozábrana  Větrací otvor vpravo je umístěn příliš blízko krokve 17

18 Panelový bytový dům - nezateplený  Panely ve štítu s oslabenou nebo chybějící tepelnou izolací (červené plochy)  Spáry se tepelně propisují  Čelní stěna ovlivněna slunečním zářením 18

19 Panelový bytový dům – nedostatečně zateplená štítová stěna  Tl. tepelné izolace pouze 5 cm  Spáry se tepelně propisují  Nezateplený sokl 19

20 Zděný bytový dům – nezateplený  Nedostatečně zaizolované stropní konstrukce  Na parapetu se významněji propisují spáry mezi cihlami  Lokální netěsnosti chybným zděním  Nedostatečně zateplený sokl 20

21 Zděný bytový dům - zateplený  Rozložení povrchových teplot na fasádě je bez větších anomálií  Na fasádě se tepelně propisují vnitřní příčky (jsou chladnější)  Balkóny jsou ovlivněny odraženou energií (nepřesné hodnoty) 21

22 Balkónové nosníky NezateplenýZateplený 22

23 Spoj mezi panely 23  Spoj mezi panely řešen pryžovou páskou  Teplý vzduch proudí z interiéru do exteriéru  Pryžové těsnění je pravděpodobně porušeno nebo dokonce chybí

24 Dvouplášťová plochá střecha 24  skladba 1 žb. panel tepelná izolace tl. 10 cm vzduchová mezera 23 cm žb. panel 15 cm hydroizolační vrstva (2x asf. pás) žb. panel tepelná izolace tl. 5 cm vzduchová mezera 18 cm plynosilikát 25 cm hydroizolační vrstva (2x asf. pás)  skladba 2

25 Rodinné domy – zazděné okenní otvory 25

26 RD – tepelná izolace z interiéru 26 Schéma  Pro rychlé dosažení požadované teploty po zatopení  Tloušťka teplené izolace v ploše 14 cm  Liniový tepelný most v místě stropního věnce zbytečně snižuje tepelně technické vlastnosti

27 RD – kotvy zateplovacího systému 27  Kontrola počtu a rozmístění kotev na fasádním zateplovacím systému

28 RD – zateplená šikmá střecha 28  Menší tloušťka tepelné izolace v části střechy pod hřebenem  Rozdílné tloušťky prokázané sondami

29 RD – zateplené šikmá střecha 29  Netěsné prostupy středových vaznic přes fasádu  Netěsná spára mezi střechou a šítem  Dochází k proudění teplého vzduchu z interiéru do exteriéru

30 Výrobní hala – systematické tepelné mosty „C“ kazety C-kazety s přerušením tepelného mostu pouze plastovými páskami Liniové tepelné mosty 30

31 Výrobní hala – systematické tepelné mosty „C“ kazety C-kazety s přerušením tepelného mostu přídavnými profily a vloženou tepelnou izolací Varianta úpravy liniových tepelných mostů 31

32 Tl. tepelné izolace [mm] 100+40120+40 Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] 0,490,45 Tl. tepelné izolace bez tepelných mostů [mm] 90100 Tl. tepelné izolace [mm] 140160 Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] 0,720,69 Tl. tepelné izolace bez tepelných mostů [mm] 6065 Výrobní hala – systematické tepelné mosty „C“ kazety Varianta úpravy liniových tepelných mostů Varianta s liniovými tepelnými mosty 32

33 Kontakt 33 Pokud máte zájem o další informace nebo o měření kontaktuje nás: Ing. Viktor Zwiener tel.: +420 731 544 905 email: viktor.zwiener@dektrade.cz Ing. Ctibor Hůlka tel.: +420 605 205 324 email: ctibor.hulka@dektrade.cz


Stáhnout ppt "TERMOGRAFIE VE STAVEBNICTVÍ Ing. Viktor Zwiener Ing. Ctibor Hůlka."

Podobné prezentace


Reklamy Google