Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Název materiálu Vzdělávací materiál č.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Autor PhDr. Alena Švepešová Tematická oblast Úvod v oboru kadeřník Anotace Vzdělávací materiál je určen pro výklad učiva v rámci odborného výcviku pro obory Kadeřník – kadeřnice. Vzdělávací materiál charakterizuje zásady BOZP Ročník . Ročník 1 – 3. Datum tvorby Září 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BOZP
Zpracovala: PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura: Metodický pokyn MŠMT, Zákon č. č. 258/2000 Sb.O ochraně veřejného zdraví

3 ZÁKON 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
§ 19 Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb (§ 23), výroba potravin, 18) uvádění potravin do oběhu, 18) výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod a vodovodů 6a) , provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory).

4 FYZICKÉ OSOBY fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými prostředky, jejich ingrediencemi (§ 28 odst. 1) nebo tělem spotřebitele (dále jen "fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné") musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje,

5 Vydání zdravotního průkazu
Ošetřující lékař první vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje, 11) nebo zdravotnické zařízení státu vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení vykonávající závodní preventivní péči 3) (dále jen "zařízení vykonávající závodní preventivní péči"). Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

6 Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle odstavce 2 upraví prováděcí právní předpis.
Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví je oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa činnosti. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti

7 Znalosti ¨ požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost, základní hygienické zásady při práci, základy dezinfekce a sterilizace, rané a kožní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci), zacházení s prádlem a jeho ukládání, pohlavní nákazy (základní znalosti o jejich epidemiologii a prevenci), speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti

8 Osoba provozující holičství, kadeřnictví
při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo je povinna zajistit, aby při této činnosti nedošlo k ohrožení a poškození zdraví fyzických osob infekčním onemocněním nebo k jinému poškození jejich zdraví.

9 Infekčním onemocněním
onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické osoby, zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu.

10 Zákaz provádění výkonu s přístrojem
Osoba provozující kosmetické, masérské a regenerační služby, kadeřnictví, holičství, pedikúru, manikúru a službu, při které se používají speciální přístroje k péči o tělo, nesmí provádět výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.

11 Nutné zabezpečit Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád

12 Doporučený obsah lékárničky pro první pomoc v provozovnách kadeřnictví
lékarnička lékarnička Pinzeta 1 Nůžky 1 Teploměr 1 Peroxid vodíku 1 Borová voda 1 Jodisol 1 Acylpiryn, Paralen 1 Endiaron, živočišné uhlí 1 Náplast polštářková 1 Náplast bez polštářku 1 Obinadlo elastické 1 Obinadlo hydrofilní 1 Čtverečky gázy 1 Škrtidlo 1 Ichtoxyl mast 1 Borová mast 1 Zinková mast 1 Calcium panthotenal mast

13 DALŠÍ POŽADAVKY Při kosmetických úkonech a používání prostředků a aplikaci přípravků a látek (např. barvení vlasů, řas a obočí, trvalá atd.) musí být dodržovány technologických postupy a dodržovány aplikační doby. Používané kosmetické prostředky musí být bezpečné (viz § 26 zákona č. 258/2000 Sb.). Nutno používat profesionální kosmetické a kadeřnické přístroje, nikoliv přístroje určené pro domácnost a občasné použití.

14 Identifikaci výrobce nebo dovozce
Nominální obsah výrobku v době balení , udaný hmotností (g) nebo objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků s obsahem menším než 5 g nebo 5 ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití. Datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu

15 Odborná způsobilost k výkonu činnosti
Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v § 22 zákona č. 258/2000 Sb. a § 51 a § 52 vyhlášky. MZ č. 137/2004

16 Sterilizace a dezinfekce
Sterilizace a dezinfekce je každodenní součástí práce v uvedených oborech. Nejde jen o ochranu zákazníků, ale i provozovatelů kosmetických zařízení

17 Dekontaminace proces usmrcení nebo
odstraňování mikroorganizmů z prostředí nebo z předmětů, bez ohledu na snížení jejich počtu. mechanická očista (sanitace), dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce a sterilizace.

18 Dezinfekce, dezinsekce a deratizace
činnost směřující k ochraně zdraví osob i životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

19 Rozděluje se na: běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz, zvýšeného výskytu přenašečů Osoby, které provádějí ochrannou DDD mohou používat pouze přípravky schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a musí dodržovat návod

20 Dezinfekce se provádí Dezinfekce se provádí: omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem. Dezinfekční roztoky se nechají působit po stanovenou dobu, nejčastěji po dobu 30 minut nebo do zaschnutí. Alkoholové přípravky doporučené k dezinfekci pokožky se nanášejí na suchou pokožku a nechají se působit minimálně 30 vteřin nebo do zaschnutí. Při hygienické nebo chirurgické dezinfekci rukou,

21 UMÍSTNĚNÍ Dezinfekční prostředky a úklidové pomůcky musí umístěny v místnosti k tomu určené a nesmí přijít do styku s potravinami. Skladují se po dobu doporučenou výrobcem přípravků. Úklidové pomůcky se udržují v použitelném stavu a čistotě.

22 Dezinfekční přípravky
Je třeba střídat dezinfekční přípravky s různými účinnými látkami (možnost vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému a vzniku alergizace osob)

23 Dezinsekce a deratizace
Vyskytne-li se v zařízeních obtížný hmyz nebo hlodavci, je nutné provádět též opatření dezinsekční a deratizační, které na objednávku vykonávají specializované firmy

24 Dezinfekční prostředky se vybírají podle následujících požadavků
dezinfekční účinnost přípravku (baktericidní, fungicidní, sporicidní, virucidní, tuberculocidní, mykobaktericidní, prioncidní), doba působení, vliv na dezinfikovaný materiál a prostředí, způsob použití, zápach, toxicita a dráždivost pro lidi a zvířata, zanechání toxických látek

25 Požadavky vhodné balení, dávkování, skladování,
stabilita pracovních roztoků, biologická odbouratelnost, finanční nároky.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google