Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam "— Transkript prezentace:

1 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam  Jak byly zaznamenány  Jaké jsou druhy vyprávění u Lakotů  Jak se příběhy vyprávěly a jakou měli podobu  Šibalské mýty – význam šibala v mýtu  Ostatní mýty – postavy – charakteristika

2 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 2 Pojmy „z euroamerické kultury“  Tyto pojmy se vysvětlují různě a mohou nabývat různě odlišné diference dle různých proudů (humanitní věda není exaktní)  o zařazení toho, co je konkrétní příběh, lze vést „nekonečné“ spory  Legenda – veršovaná nebo prozaická středověká skladba vyprávějící o životě a skutcích světců (1) – přeneseno  legenda vychází z reálného základu, jen „trochu přibarvuje“ – např.: Legenda o koni Sedícího býka, O sv. Václavovi …  Pohádka – je žánrem lidové slovesnosti, který v určitých symbolech podává nadpřirozené skutečnosti. Zpravidla v ní vystupují nadpřirozené bytosti, i když ne vždy. (2) – mívá dobrý konec – např.: Jeníček a Mařenka, O Červené Karkulce

3 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 3 Pojmy „z euroamerické kultury“  Bajka –Bajka je krátká veršovaná nebo prozaická literární forma, v níž zvířata a věci vystupují jako lidé a zastupují určité lidské charaktery. (3) –Na jinotajném příkladu znázorňuje všeobecně závazné zkušenosti nebo pravdy a morálku, míří tedy k mravnímu nebo praktickému poučení, které z příběhu může buď vyplývat, nebo může být vysloveno na jeho začátku či v závěru. Známé jsou bajky Ezopovy a La Fontainovy. (4)

4 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 4 Pojmy „z euroamerické kultury“  Mýtus – Jde o tradiční náboženské vyprávění, které poskytuje celkový obraz a orientaci ve světě. Případně poskytuje i vzor pro lidské jednání. V tradičních společnostech mýtus doprovází a vykládá rituály (bohoslužbu), zdůvodňuje instituce, předpisy a zákazy. (5) – Mýtem je tak možné rozumět posvátný nebo částečně posvátný příběh z imaginární vzdálené minulosti, který může být předáván ústně nebo písemně. (6)

5 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 5 Pojmy „z euroamerické kultury“  Mýtus – Mýty různí badatelé chápali různě (např.:) Funkcionalisticky – Má funkci kodifikace víry, tabu atp. – Malinowski Strukturalisticky – důležitá je struktura mýtu (např. pro schopnost opakovat se, protiklady) – Lévi-Strauss Psychologicky – mýtus napomáhá jedinci vystoupit z psychologie davu – psychologie tabu (jakožto strachu z incestu, neomezené vlády) – Sigmund Freud

6 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 6 Jak mýtus funguje  O čem je svátek Díkuvzdání?  V 17., 18. a 19. století: Indiáni pomohli poutníkům přežít - tečka… Co nám to říká? Jsme vítáni, žijeme v simbióze, patříme sem…  Realita: Poutníci přijeli v r.1620. V r.1625 začali zatlačovat pův. obyvatele a v r. 1675 začíná boj o přežití  kmeny téměř vyhubeny

7 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 7 Jak mýtus funguje  Za komunismu jsme se měli všichni dobře… Nemuseli jsme se o sebe starat… atp.  Realita: cenzura, dražší výrobky v přepočtu na kupní sílu, nedostatek…  Pepek námořník měl po špenátu svaly Být „snadno“ silný znamená i zdravější…  Realita: obsah železa byl špatně vytištěn; ve skutečnosti je ho mnohem méně a výhodnější je jíst jiné potraviny (časopis Vesmír 81, 597, 2002/10)

8 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 8 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Lakotové byli aliterární  první pokusy u misionářů  Problém s transkripcí jazyka  Studovaní Lakotové „neuměli psát“ –psali lakotštinu špatnou transkripcí –překladatelské oříšky –špatná čitelnost textu –autoři zjednodušovali gramatiku –„mysleli rychleji než psali“ –atp.

9 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 9 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Stephen Return Riggs –jako první vytvořil psanou podobu Dakotštiny (a zanesl chyby do transkripce)  Eugen Beuchel –žil v rezervaci v letech 1910-1954 –sbíral příběhy (některé dosud nepřeloženy) –chybná transkripce (navazuje na Riggse)  George Bushotter (nar. 1874) –Lakota, kterého Dorsey pověřil sepsáním vzpomínek na tradiční život Lakotů  velké množství materiálu –on i Dorsey nestlihli toto dílo dokončit (a zpracovat)  skončilo na téměř sto let v archívu bez povšimnutí

10 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 10 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  James R. Walker –shromáždil nejspíše největší kolekci příběhů (1896-1914) –významní informátoři (např. Rudý oblak) –na základě dlouholetých zkušeností napsal vlastní pojetí lakotské mytologie (tzv. Walkerovi cykly: kosmologie; počátky lidstva; stvoření 4 světových stran) nelze najít srovnávací materiál avšak jeho dílo je výborné pro srovnání děl „před a po“ není jasné, zda dané pojetí bylo zapomenuto či nikoli epizody z cyklů (motivy, postavy) jsou známy, ale tak jak je W. ucelil, nebyly vyprávěny –Dal mýtům řád a časovou posloupnost systematizace typická pro euroamerickou společnost silně biblický liturgický jazyk (na místo posvátná bytost bůh atp) mnohdy až nekriticky přijímán (např. Powers – Oglala Religion)

11 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 11 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány James R. Walker

12 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 12 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Franc Boas –byl si vědom problematičnosti Walkerova díla  chtěl srovnávací materiál –pověřil Ellu C. Delorii získáním materiálu (v r. 1927) –nepotvrdila Walkerovo pojetí  Ella C. Deloria –studentka Boase; Sú –nashromáždila velké množství příběhů (ale i písní) Některé dosud nepublikovány –kvalitní transkripce; záznam v původním jazyce

13 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 13 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Richard Erdoes –nashromáždil spíše modernější příběhy (2.½. 20. st.) –příběhy zaznamenány v angličtině

14 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 14 Druhy vyprávění dle lakotské kultury  Ohų´kaką –o událostech z pradávné minulosti –nadpřirozené schopnosti i postavy –nejde o pohádky, ale o mýty (Ullrych, Mýty Lakotů, s. 31) –lakotové ví, že příběhy „nejsou pravdivé“, ale věří jim –vyprávěny v zimě po západu slunce –nejrožšířenější: šibalské mýty (paralelu lze nalézt i v Evropě) hrdinské mýty  Wičhóoyake –lze přeložit jako legenda, pověst (doslova příběhy lidí) –vyskytují se v ní mluvící zvířata –zpravidla neobsahuje mytické postavy, kulturní hrdiny –vyprávěny kdykoliv

15 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 15 Jak se vyprávělo Howard Terpning – dědeček vypráví

16 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 16 Jak se vyprávělo  vyprávění je hodně založeno na tónu a barvě hlasu  velké využití přímé řeči  příběhy jsou poměrně stručné, bez hlubokých popisů  příběhy neobsahují v závěru poučení  příběhy často obsahují rozpory (v čase, popisu atp.)  v příbězích je patrná kvaternita (v evropě převažuje vědomě triternita; archetypálně též kvaternita)  posvátnost často vyjádřena červenou barvou (rudá stezka)  vyprávění začínalo často přemlouváním :-)

17 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 17 Šibalský mýtus  nejrozšířenější typ; nejspíš nejstarší  charakter –vychytralý trouba, co se snaží každého napálit –hrdina vykonávající dobré skutky (učí vyrábět luk) –„mimochodem“ stvořitel (a od té doby mají zajíci dlouhé uši)  Iktó (pavouk), někdy Kojot  Iktom –nevystupuje jako „kulturní hrdina“ –porušuje různá tabu (úloha vychovatelská, normotvorná) –příběhy vyprávěny pro pobavení –libost v amorálnostech, posedlost sexem –začátek často „Iktómi se zase jednou potuloval“ (bylo nebylo) –archetyp stínu?  reflexe na iracionální stránky podvědomí  na šibalské mýty „navazují“ šibalské bajky – zvířata mají vlastnosti šibala

18 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 18 Hrdinské mýty  typy –zázračné zrození (Kamenný hoch, Chlapec z Kapky krve) symbolem často „nejlepší šaty“ –z chudého prostředí (obvykle sirotek žijící s babičkou na kraji vesnice) hrdina je často bezejmenný z chudáka se stane uznávaný (díky činům) a dost často krásný obvykle je v zápletce dcera náčelníka (dost často pyšná) lze nalézt paralelu v evropských pohádkách výchovné pro dívky (aby např. nepřebraly atp.) –nejmladší bratr Hakéla bratři hrdiny (3 až 4) neuspějí, teprve Hakéla ano

19 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 19 Typičtí „hrdinové“  hrdinů je celá řada –Kamenný hoch (přinesl lidem potní lázeň) –Chlapec z kapky krve (bojoval s Iktómem) –Spadlá hvězda (někdy Hvězdný manžel) např. zabil vodní příšeru i Wazíyu –Bílé chmýří; Samorozený; Orlí hoch; … atd.  „příšery“ –Íya – obr lidožrout –Amúg Ité - Dvojí tvář (překrásná žena, která byla potrestána) jak mužská, tak ženská podoba způsobuje bolet při porodu i menstruaci unáší děti (nikdo nevěděl, jak vypadá, ale báli jsme se jí) –Ųktéhˇi – vodní příšery (Unčegila – „nejstrašnějí“) nepřítelem Wakíya (Hromový pták) –Wazíya – kouzelník severu, mráz –Mato – medvěd „obr“

20 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 20 Zvláštnosti  lakotský posluchač ihned pozná, zda je žena hodná nebo zlá – ta hodná dodržuje morálku  Iktóm se také vždy pozná –mluví jako dítě –je hrubý a neurvalý –vše, co se dá porušit, poruší  pro evropského posluchače je mnohdy problém poznat konec

21 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 21 Příběh jeden z typických příběhů…

22 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 22 Použitá literatura  BAUER, Alois. Čeština na dlani : přehled světové a české literatury / český jazyk. 2. vyd. Olomouc : Rubico, 2005. 416 s. ISBN 80–7346-042–4  BROWN, Dee. Mé srdce pohřběte u Wounded Knee. Překl. D. Zbavitel. vyd. Praha : Hynek, 1998. 505 s. ISBN 80-859006-62-7  BROWN, J. E. Posvátná dýmka. Přek. Petr Majer. vyd. samizdatem  FREUD, Sigmung. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Překl. M. Kopal, J.Pechar. vyd. Praha : Psychologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-86123-09-X  FREUD, Sigmung. Totem a tabu, Vtip. Překl. L. Hošek. vyd. Praha : PRÁH, 1991. ISBN 80-900835-1-X  JUNG, C. G. Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha. Překl. J. Kuře; K. Plocek vyd. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001. 506 s. ISBN 80-85880-23-7  MURPHY, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Překl. H. Červinková. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), 2006. ISBN 80–86429-25–3  PANUŠKOVÁ, Jana. Mýtus u severoamerického kmene Lakota. Praha : UK Husitská teologická fakulta, 2006. 98 s. Diplomová práce.  SOKOL, Jan. Slovník filosofických pojmů. Dostupný z http://literatura.kvalitne.cz/slovnik.htm  ULLRYCH, Jan F. MÝTY LAKOTŮ aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi. vyd. Praha : Argo, 2002. 383 s. ISBN 80-7203-378-6  ERDOES, Richard; ORTIZ, Alfonzo. American Indian myths and legends. vyd. New York (USA) : Pantheon, 1984. 527 s.

23 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 23 Použité obrázky  Fotografie James R. Walkera: –James R. Walker, Lakota Society, s. 16a.  Fotografie Richarda Erdoesa –  Fotografie France Boase: –  Fotografie Elly Cary Delorie –

24 http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů 24 Použitá literatura 1.Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s. 413 2.Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s. 414 3.Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s. 410 4.Podle J. Táborské, Slovník literární teorie, s. 39 5.Podle J. Sokola, Slovník filozofických pojmů, heslo Mýtus 6.Podle R. Murphyho, Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 178


Stáhnout ppt "Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam "

Podobné prezentace


Reklamy Google