Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam "— Transkript prezentace:

1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam  Jak byly zaznamenány  Jaké jsou druhy vyprávění u Lakotů  Jak se příběhy vyprávěly a jakou měli podobu  Šibalské mýty – význam šibala v mýtu  Ostatní mýty – postavy – charakteristika

2 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 2 Pojmy „z euroamerické kultury“  Tyto pojmy se vysvětlují různě a mohou nabývat různě odlišné diference dle různých proudů (humanitní věda není exaktní)  o zařazení toho, co je konkrétní příběh, lze vést „nekonečné“ spory  Legenda – veršovaná nebo prozaická středověká skladba vyprávějící o životě a skutcích světců (1) – přeneseno  legenda vychází z reálného základu, jen „trochu přibarvuje“ – např.: Legenda o koni Sedícího býka, O sv. Václavovi …  Pohádka – je žánrem lidové slovesnosti, který v určitých symbolech podává nadpřirozené skutečnosti. Zpravidla v ní vystupují nadpřirozené bytosti, i když ne vždy. (2) – mívá dobrý konec – např.: Jeníček a Mařenka, O Červené Karkulce

3 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 3 Pojmy „z euroamerické kultury“  Bajka –Bajka je krátká veršovaná nebo prozaická literární forma, v níž zvířata a věci vystupují jako lidé a zastupují určité lidské charaktery. (3) –Na jinotajném příkladu znázorňuje všeobecně závazné zkušenosti nebo pravdy a morálku, míří tedy k mravnímu nebo praktickému poučení, které z příběhu může buď vyplývat, nebo může být vysloveno na jeho začátku či v závěru. Známé jsou bajky Ezopovy a La Fontainovy. (4)

4 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 4 Pojmy „z euroamerické kultury“  Mýtus – Jde o tradiční náboženské vyprávění, které poskytuje celkový obraz a orientaci ve světě. Případně poskytuje i vzor pro lidské jednání. V tradičních společnostech mýtus doprovází a vykládá rituály (bohoslužbu), zdůvodňuje instituce, předpisy a zákazy. (5) – Mýtem je tak možné rozumět posvátný nebo částečně posvátný příběh z imaginární vzdálené minulosti, který může být předáván ústně nebo písemně. (6)

5 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 5 Pojmy „z euroamerické kultury“  Mýtus – Mýty různí badatelé chápali různě (např.:) Funkcionalisticky – Má funkci kodifikace víry, tabu atp. – Malinowski Strukturalisticky – důležitá je struktura mýtu (např. pro schopnost opakovat se, protiklady) – Lévi-Strauss Psychologicky – mýtus napomáhá jedinci vystoupit z psychologie davu – psychologie tabu (jakožto strachu z incestu, neomezené vlády) – Sigmund Freud

6 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 6 Jak mýtus funguje  O čem je svátek Díkuvzdání?  V 17., 18. a 19. století: Indiáni pomohli poutníkům přežít - tečka… Co nám to říká? Jsme vítáni, žijeme v simbióze, patříme sem…  Realita: Poutníci přijeli v r V r.1625 začali zatlačovat pův. obyvatele a v r začíná boj o přežití  kmeny téměř vyhubeny

7 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 7 Jak mýtus funguje  Za komunismu jsme se měli všichni dobře… Nemuseli jsme se o sebe starat… atp.  Realita: cenzura, dražší výrobky v přepočtu na kupní sílu, nedostatek…  Pepek námořník měl po špenátu svaly Být „snadno“ silný znamená i zdravější…  Realita: obsah železa byl špatně vytištěn; ve skutečnosti je ho mnohem méně a výhodnější je jíst jiné potraviny (časopis Vesmír 81, 597, 2002/10)

8 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 8 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Lakotové byli aliterární  první pokusy u misionářů  Problém s transkripcí jazyka  Studovaní Lakotové „neuměli psát“ –psali lakotštinu špatnou transkripcí –překladatelské oříšky –špatná čitelnost textu –autoři zjednodušovali gramatiku –„mysleli rychleji než psali“ –atp.

9 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 9 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Stephen Return Riggs –jako první vytvořil psanou podobu Dakotštiny (a zanesl chyby do transkripce)  Eugen Beuchel –žil v rezervaci v letech –sbíral příběhy (některé dosud nepřeloženy) –chybná transkripce (navazuje na Riggse)  George Bushotter (nar. 1874) –Lakota, kterého Dorsey pověřil sepsáním vzpomínek na tradiční život Lakotů  velké množství materiálu –on i Dorsey nestlihli toto dílo dokončit (a zpracovat)  skončilo na téměř sto let v archívu bez povšimnutí

10 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 10 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  James R. Walker –shromáždil nejspíše největší kolekci příběhů ( ) –významní informátoři (např. Rudý oblak) –na základě dlouholetých zkušeností napsal vlastní pojetí lakotské mytologie (tzv. Walkerovi cykly: kosmologie; počátky lidstva; stvoření 4 světových stran) nelze najít srovnávací materiál avšak jeho dílo je výborné pro srovnání děl „před a po“ není jasné, zda dané pojetí bylo zapomenuto či nikoli epizody z cyklů (motivy, postavy) jsou známy, ale tak jak je W. ucelil, nebyly vyprávěny –Dal mýtům řád a časovou posloupnost systematizace typická pro euroamerickou společnost silně biblický liturgický jazyk (na místo posvátná bytost bůh atp) mnohdy až nekriticky přijímán (např. Powers – Oglala Religion)

11 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 11 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány James R. Walker

12 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 12 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Franc Boas –byl si vědom problematičnosti Walkerova díla  chtěl srovnávací materiál –pověřil Ellu C. Delorii získáním materiálu (v r. 1927) –nepotvrdila Walkerovo pojetí  Ella C. Deloria –studentka Boase; Sú –nashromáždila velké množství příběhů (ale i písní) Některé dosud nepublikovány –kvalitní transkripce; záznam v původním jazyce

13 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 13 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány  Richard Erdoes –nashromáždil spíše modernější příběhy (2.½. 20. st.) –příběhy zaznamenány v angličtině

14 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 14 Druhy vyprávění dle lakotské kultury  Ohų´kaką –o událostech z pradávné minulosti –nadpřirozené schopnosti i postavy –nejde o pohádky, ale o mýty (Ullrych, Mýty Lakotů, s. 31) –lakotové ví, že příběhy „nejsou pravdivé“, ale věří jim –vyprávěny v zimě po západu slunce –nejrožšířenější: šibalské mýty (paralelu lze nalézt i v Evropě) hrdinské mýty  Wičhóoyake –lze přeložit jako legenda, pověst (doslova příběhy lidí) –vyskytují se v ní mluvící zvířata –zpravidla neobsahuje mytické postavy, kulturní hrdiny –vyprávěny kdykoliv

15 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 15 Jak se vyprávělo Howard Terpning – dědeček vypráví

16 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 16 Jak se vyprávělo  vyprávění je hodně založeno na tónu a barvě hlasu  velké využití přímé řeči  příběhy jsou poměrně stručné, bez hlubokých popisů  příběhy neobsahují v závěru poučení  příběhy často obsahují rozpory (v čase, popisu atp.)  v příbězích je patrná kvaternita (v evropě převažuje vědomě triternita; archetypálně též kvaternita)  posvátnost často vyjádřena červenou barvou (rudá stezka)  vyprávění začínalo často přemlouváním :-)

17 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 17 Šibalský mýtus  nejrozšířenější typ; nejspíš nejstarší  charakter –vychytralý trouba, co se snaží každého napálit –hrdina vykonávající dobré skutky (učí vyrábět luk) –„mimochodem“ stvořitel (a od té doby mají zajíci dlouhé uši)  Iktó (pavouk), někdy Kojot  Iktom –nevystupuje jako „kulturní hrdina“ –porušuje různá tabu (úloha vychovatelská, normotvorná) –příběhy vyprávěny pro pobavení –libost v amorálnostech, posedlost sexem –začátek často „Iktómi se zase jednou potuloval“ (bylo nebylo) –archetyp stínu?  reflexe na iracionální stránky podvědomí  na šibalské mýty „navazují“ šibalské bajky – zvířata mají vlastnosti šibala

18 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 18 Hrdinské mýty  typy –zázračné zrození (Kamenný hoch, Chlapec z Kapky krve) symbolem často „nejlepší šaty“ –z chudého prostředí (obvykle sirotek žijící s babičkou na kraji vesnice) hrdina je často bezejmenný z chudáka se stane uznávaný (díky činům) a dost často krásný obvykle je v zápletce dcera náčelníka (dost často pyšná) lze nalézt paralelu v evropských pohádkách výchovné pro dívky (aby např. nepřebraly atp.) –nejmladší bratr Hakéla bratři hrdiny (3 až 4) neuspějí, teprve Hakéla ano

19 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 19 Typičtí „hrdinové“  hrdinů je celá řada –Kamenný hoch (přinesl lidem potní lázeň) –Chlapec z kapky krve (bojoval s Iktómem) –Spadlá hvězda (někdy Hvězdný manžel) např. zabil vodní příšeru i Wazíyu –Bílé chmýří; Samorozený; Orlí hoch; … atd.  „příšery“ –Íya – obr lidožrout –Amúg Ité - Dvojí tvář (překrásná žena, která byla potrestána) jak mužská, tak ženská podoba způsobuje bolet při porodu i menstruaci unáší děti (nikdo nevěděl, jak vypadá, ale báli jsme se jí) –Ųktéhˇi – vodní příšery (Unčegila – „nejstrašnějí“) nepřítelem Wakíya (Hromový pták) –Wazíya – kouzelník severu, mráz –Mato – medvěd „obr“

20 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 20 Zvláštnosti  lakotský posluchač ihned pozná, zda je žena hodná nebo zlá – ta hodná dodržuje morálku  Iktóm se také vždy pozná –mluví jako dítě –je hrubý a neurvalý –vše, co se dá porušit, poruší  pro evropského posluchače je mnohdy problém poznat konec

21 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 21 Příběh jeden z typických příběhů…

22 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 22 Použitá literatura  BAUER, Alois. Čeština na dlani : přehled světové a české literatury / český jazyk. 2. vyd. Olomouc : Rubico, s. ISBN 80– –4  BROWN, Dee. Mé srdce pohřběte u Wounded Knee. Překl. D. Zbavitel. vyd. Praha : Hynek, s. ISBN  BROWN, J. E. Posvátná dýmka. Přek. Petr Majer. vyd. samizdatem  FREUD, Sigmung. Mimo princip slasti a jiné práce z let Překl. M. Kopal, J.Pechar. vyd. Praha : Psychologické nakladatelství, ISBN X  FREUD, Sigmung. Totem a tabu, Vtip. Překl. L. Hošek. vyd. Praha : PRÁH, ISBN X  JUNG, C. G. Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha. Překl. J. Kuře; K. Plocek vyd. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, s. ISBN  MURPHY, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Překl. H. Červinková. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), ISBN 80– –3  PANUŠKOVÁ, Jana. Mýtus u severoamerického kmene Lakota. Praha : UK Husitská teologická fakulta, s. Diplomová práce.  SOKOL, Jan. Slovník filosofických pojmů. Dostupný z  ULLRYCH, Jan F. MÝTY LAKOTŮ aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi. vyd. Praha : Argo, s. ISBN  ERDOES, Richard; ORTIZ, Alfonzo. American Indian myths and legends. vyd. New York (USA) : Pantheon, s.

23 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 23 Použité obrázky  Fotografie James R. Walkera: –James R. Walker, Lakota Society, s. 16a.  Fotografie Richarda Erdoesa –  Fotografie France Boase: –  Fotografie Elly Cary Delorie –

24 Mýty, legendy a pohádky Lakotů 24 Použitá literatura 1.Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s Podle J. Táborské, Slovník literární teorie, s Podle J. Sokola, Slovník filozofických pojmů, heslo Mýtus 6.Podle R. Murphyho, Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 178


Stáhnout ppt "Mýty, legendy a pohádky Lakotů 1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů  Co to je mýtus, legenda, pohádka  Jaký má mýtus význam "

Podobné prezentace


Reklamy Google