Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mýty, legendy a pohádky Lakotů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mýty, legendy a pohádky Lakotů"— Transkript prezentace:

1 Mýty, legendy a pohádky Lakotů
Co to je mýtus, legenda, pohádka Jaký má mýtus význam Jak byly zaznamenány Jaké jsou druhy vyprávění u Lakotů Jak se příběhy vyprávěly a jakou měli podobu Šibalské mýty význam šibala v mýtu Ostatní mýty postavy charakteristika Mýty, legendy a pohádky Lakotů

2 Pojmy „z euroamerické kultury“
Tyto pojmy se vysvětlují různě a mohou nabývat různě odlišné diference dle různých proudů (humanitní věda není exaktní) o zařazení toho, co je konkrétní příběh, lze vést „nekonečné“ spory Legenda veršovaná nebo prozaická středověká skladba vyprávějící o životě a skutcích světců(1) přeneseno  legenda vychází z reálného základu, jen „trochu přibarvuje“ např.: Legenda o koni Sedícího býka, O sv. Václavovi … Pohádka je žánrem lidové slovesnosti, který v určitých symbolech podává nadpřirozené skutečnosti. Zpravidla v ní vystupují nadpřirozené bytosti, i když ne vždy.(2) mívá dobrý konec např.: Jeníček a Mařenka, O Červené Karkulce Mýty, legendy a pohádky Lakotů

3 Pojmy „z euroamerické kultury“
Bajka Bajka je krátká veršovaná nebo prozaická literární forma, v níž zvířata a věci vystupují jako lidé a zastupují určité lidské charaktery. (3) Na jinotajném příkladu znázorňuje všeobecně závazné zkušenosti nebo pravdy a morálku, míří tedy k mravnímu nebo praktickému poučení, které z příběhu může buď vyplývat, nebo může být vysloveno na jeho začátku či v závěru. Známé jsou bajky Ezopovy a La Fontainovy. (4) Mýty, legendy a pohádky Lakotů

4 Pojmy „z euroamerické kultury“
Mýtus Jde o tradiční náboženské vyprávění, které poskytuje celkový obraz a orientaci ve světě. Případně poskytuje i vzor pro lidské jednání. V tradičních společnostech mýtus doprovází a vykládá rituály (bohoslužbu), zdůvodňuje instituce, předpisy a zákazy. (5) Mýtem je tak možné rozumět posvátný nebo částečně posvátný příběh z imaginární vzdálené minulosti, který může být předáván ústně nebo písemně. (6) Mýty, legendy a pohádky Lakotů

5 Pojmy „z euroamerické kultury“
Mýtus Mýty různí badatelé chápali různě (např.:) Funkcionalisticky Má funkci kodifikace víry, tabu atp. Malinowski Strukturalisticky důležitá je struktura mýtu (např. pro schopnost opakovat se, protiklady) Lévi-Strauss Psychologicky mýtus napomáhá jedinci vystoupit z psychologie davu psychologie tabu (jakožto strachu z incestu, neomezené vlády) Sigmund Freud Mýty, legendy a pohádky Lakotů

6 Jak mýtus funguje O čem je svátek Díkuvzdání?
V 17., 18. a 19. století: Indiáni pomohli poutníkům přežít - tečka… Co nám to říká? Jsme vítáni, žijeme v simbióze, patříme sem… Realita: Poutníci přijeli v r V r.1625 začali zatlačovat pův. obyvatele a v r začíná boj o přežití kmeny téměř vyhubeny Mýty, legendy a pohádky Lakotů

7 Jak mýtus funguje Za komunismu jsme se měli všichni dobře…
Nemuseli jsme se o sebe starat… atp. Realita: cenzura, dražší výrobky v přepočtu na kupní sílu, nedostatek… Pepek námořník měl po špenátu svaly Být „snadno“ silný znamená i zdravější… Realita: obsah železa byl špatně vytištěn; ve skutečnosti je ho mnohem méně a výhodnější je jíst jiné potraviny (časopis Vesmír 81, 597, 2002/10) Mýty, legendy a pohádky Lakotů

8 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
Lakotové byli aliterární  první pokusy u misionářů Problém s transkripcí jazyka Studovaní Lakotové „neuměli psát“ psali lakotštinu špatnou transkripcí překladatelské oříšky špatná čitelnost textu autoři zjednodušovali gramatiku „mysleli rychleji než psali“ atp. Mýty, legendy a pohádky Lakotů

9 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
Stephen Return Riggs jako první vytvořil psanou podobu Dakotštiny (a zanesl chyby do transkripce) Eugen Beuchel žil v rezervaci v letech sbíral příběhy (některé dosud nepřeloženy) chybná transkripce (navazuje na Riggse) George Bushotter (nar. 1874) Lakota, kterého Dorsey pověřil sepsáním vzpomínek na tradiční život Lakotů  velké množství materiálu on i Dorsey nestlihli toto dílo dokončit (a zpracovat)  skončilo na téměř sto let v archívu bez povšimnutí Mýty, legendy a pohádky Lakotů

10 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
James R. Walker shromáždil nejspíše největší kolekci příběhů ( ) významní informátoři (např. Rudý oblak) na základě dlouholetých zkušeností napsal vlastní pojetí lakotské mytologie (tzv. Walkerovi cykly: kosmologie; počátky lidstva; stvoření 4 světových stran) nelze najít srovnávací materiál avšak jeho dílo je výborné pro srovnání děl „před a po“ není jasné, zda dané pojetí bylo zapomenuto či nikoli epizody z cyklů (motivy, postavy) jsou známy, ale tak jak je W. ucelil, nebyly vyprávěny Dal mýtům řád a časovou posloupnost systematizace typická pro euroamerickou společnost silně biblický liturgický jazyk (na místo posvátná bytost bůh atp) mnohdy až nekriticky přijímán (např. Powers – Oglala Religion) Mýty, legendy a pohádky Lakotů

11 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
James R. Walker Mýty, legendy a pohádky Lakotů

12 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
Franc Boas byl si vědom problematičnosti Walkerova díla  chtěl srovnávací materiál pověřil Ellu C. Delorii získáním materiálu (v r. 1927) nepotvrdila Walkerovo pojetí Ella C. Deloria studentka Boase; Sú nashromáždila velké množství příběhů (ale i písní) Některé dosud nepublikovány kvalitní transkripce; záznam v původním jazyce Mýty, legendy a pohádky Lakotů

13 Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
Richard Erdoes nashromáždil spíše modernější příběhy (2.½. 20. st.) příběhy zaznamenány v angličtině Mýty, legendy a pohádky Lakotů

14 Druhy vyprávění dle lakotské kultury
Ohų´kaką o událostech z pradávné minulosti nadpřirozené schopnosti i postavy nejde o pohádky, ale o mýty (Ullrych, Mýty Lakotů, s. 31) lakotové ví, že příběhy „nejsou pravdivé“, ale věří jim vyprávěny v zimě po západu slunce nejrožšířenější: šibalské mýty (paralelu lze nalézt i v Evropě) hrdinské mýty Wičhóoyake lze přeložit jako legenda, pověst (doslova příběhy lidí) vyskytují se v ní mluvící zvířata zpravidla neobsahuje mytické postavy, kulturní hrdiny vyprávěny kdykoliv Mýty, legendy a pohádky Lakotů

15 Howard Terpning – dědeček vypráví
Jak se vyprávělo Howard Terpning – dědeček vypráví Mýty, legendy a pohádky Lakotů

16 Jak se vyprávělo vyprávění je hodně založeno na tónu a barvě hlasu
velké využití přímé řeči příběhy jsou poměrně stručné, bez hlubokých popisů příběhy neobsahují v závěru poučení příběhy často obsahují rozpory (v čase, popisu atp.) v příbězích je patrná kvaternita (v evropě převažuje vědomě triternita; archetypálně též kvaternita) posvátnost často vyjádřena červenou barvou (rudá stezka) vyprávění začínalo často přemlouváním :-) Mýty, legendy a pohádky Lakotů

17 Šibalský mýtus nejrozšířenější typ; nejspíš nejstarší charakter
vychytralý trouba, co se snaží každého napálit hrdina vykonávající dobré skutky (učí vyrábět luk) „mimochodem“ stvořitel (a od té doby mají zajíci dlouhé uši) Iktó (pavouk), někdy Kojot Iktom nevystupuje jako „kulturní hrdina“ porušuje různá tabu (úloha vychovatelská, normotvorná) příběhy vyprávěny pro pobavení libost v amorálnostech, posedlost sexem začátek často „Iktómi se zase jednou potuloval“ (bylo nebylo) archetyp stínu? reflexe na iracionální stránky podvědomí na šibalské mýty „navazují“ šibalské bajky – zvířata mají vlastnosti šibala Mýty, legendy a pohádky Lakotů

18 Hrdinské mýty typy zázračné zrození (Kamenný hoch, Chlapec z Kapky krve) symbolem často „nejlepší šaty“ z chudého prostředí (obvykle sirotek žijící s babičkou na kraji vesnice) hrdina je často bezejmenný z chudáka se stane uznávaný (díky činům) a dost často krásný obvykle je v zápletce dcera náčelníka (dost často pyšná) lze nalézt paralelu v evropských pohádkách výchovné pro dívky (aby např. nepřebraly atp.) nejmladší bratr Hakéla bratři hrdiny (3 až 4) neuspějí, teprve Hakéla ano Mýty, legendy a pohádky Lakotů

19 Typičtí „hrdinové“ hrdinů je celá řada „příšery“
Kamenný hoch (přinesl lidem potní lázeň) Chlapec z kapky krve (bojoval s Iktómem) Spadlá hvězda (někdy Hvězdný manžel) např. zabil vodní příšeru i Wazíyu Bílé chmýří; Samorozený; Orlí hoch; … atd. „příšery“ Íya – obr lidožrout Amúg Ité - Dvojí tvář (překrásná žena, která byla potrestána) jak mužská, tak ženská podoba způsobuje bolet při porodu i menstruaci unáší děti (nikdo nevěděl, jak vypadá, ale báli jsme se jí) Ųktéhˇi – vodní příšery (Unčegila – „nejstrašnějí“) nepřítelem Wakíya (Hromový pták) Wazíya – kouzelník severu, mráz Mato – medvěd „obr“ Mýty, legendy a pohádky Lakotů

20 Iktóm se také vždy pozná
Zvláštnosti lakotský posluchač ihned pozná, zda je žena hodná nebo zlá – ta hodná dodržuje morálku Iktóm se také vždy pozná mluví jako dítě je hrubý a neurvalý vše, co se dá porušit, poruší pro evropského posluchače je mnohdy problém poznat konec Mýty, legendy a pohádky Lakotů

21 jeden z typických příběhů…
Mýty, legendy a pohádky Lakotů

22 Použitá literatura BAUER, Alois. Čeština na dlani : přehled světové a české literatury / český jazyk. 2. vyd. Olomouc : Rubico, s. ISBN 80– –4 BROWN, Dee. Mé srdce pohřběte u Wounded Knee. Překl. D. Zbavitel. vyd. Praha : Hynek, s. ISBN BROWN, J. E. Posvátná dýmka. Přek. Petr Majer. vyd. samizdatem FREUD, Sigmung. Mimo princip slasti a jiné práce z let Překl. M. Kopal, J.Pechar. vyd. Praha : Psychologické nakladatelství, ISBN X FREUD, Sigmung. Totem a tabu, Vtip. Překl. L. Hošek. vyd. Praha : PRÁH, ISBN X JUNG, C. G. Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha. Překl. J. Kuře; K. Plocek vyd. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, s. ISBN MURPHY, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Překl. H. Červinková. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), ISBN 80– –3 PANUŠKOVÁ, Jana. Mýtus u severoamerického kmene Lakota. Praha : UK Husitská teologická fakulta, s. Diplomová práce. SOKOL, Jan. Slovník filosofických pojmů. Dostupný z ULLRYCH, Jan F. MÝTY LAKOTŮ aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi. vyd. Praha : Argo, s. ISBN ERDOES, Richard; ORTIZ, Alfonzo. American Indian myths and legends. vyd. New York (USA) : Pantheon, s. Mýty, legendy a pohádky Lakotů

23 Použité obrázky Fotografie James R. Walkera:
James R. Walker, Lakota Society, s. 16a. Fotografie Richarda Erdoesa <http://www.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=496> Fotografie France Boase: <http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas> Fotografie Elly Cary Delorie <http://www.uky.edu/~lbarr2/eng234spring06_files/Page342.htm> Mýty, legendy a pohádky Lakotů

24 Použitá literatura Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s. 413
Podle J. Táborské, Slovník literární teorie, s. 39 Podle J. Sokola, Slovník filozofických pojmů, heslo Mýtus Podle R. Murphyho, Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 178 Mýty, legendy a pohádky Lakotů


Stáhnout ppt "Mýty, legendy a pohádky Lakotů"

Podobné prezentace


Reklamy Google