Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 2. ročník ZŠ Předmět: Prvouka Autor: Mgr. Martina Marková Základní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 2. ročník ZŠ Předmět: Prvouka Autor: Mgr. Martina Marková Základní."— Transkript prezentace:

1 Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 2. ročník ZŠ Předmět: Prvouka Autor: Mgr. Martina Marková Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Mýty a legendy o vzniku země

2 MÝTY A LEGENDY O VZNIKU ZEMĚ Při povídání o vzniku české země nemůžeme opomenout mýty a legendy. Dříve si lidé události, které se staly, předávali ústní formou. Až v dobách pozdějších někteří učenci tato fakta zapisovali, aby se tak dostala do povědomí širšímu okruhu posluchačů. Jedním z nich byl Kosmas. Žil v 11. století a byl to kronikář. Ten sbíral paměti lidí a sepsal je ve své „Kosmově kronice“. Zde zaznamenal souvislou řadu dějin české země od jejího počátku až do 9. st.. Na něj pak navazovali další – například tak zvaný Dalimil, který žil ve 14. století a Václav Hájek z Libočan – 16. století. Z těchto kronikářů pak čerpal Alois Jirásek, spisovatel, který žil na přelomu 19. a 20. století. Jirásek zpracoval pověsti a legendy z těchto kronik, některé založené na historických faktech a vydal je ve svém díle „Staré pověsti české“. Knihu rozdělil na tři části : Staré pověsti české, Pověsti doby křesťanské a ze Starobylých proroctví. Náplní první části je příchod kmene Slovanů do české země. Praotec Čech přivedl svůj lid do nové země, kterou jeho lid na jeho počest pojmenoval Čechy. Po Čechově smrti vládl jeho bratr Lech, který měl tři dcery – Kazi, Tetu a Libuši. Libuše se stala nejznámější z Lechových dcer a to díky své moudré vládě v české zemi po smrti svého otce. Za svého manžela pojala Přemysla oráče (z něj odvozovali svůj původ Přemyslovci) a dala také základy městu Praha. V dalších pověstech jsou líčeny hrdinské skutky Bivoje, Horymíra a jeho koně Šemíka. Vypráví také o Dívčí válce, ve které se ženy vzepřely mužům, aj.

3 Druhá část je věnována křesťanské době. Dostaneme se do doby Velké Moravy a vlády knížete Svatopluka. Setkáme se s Bruncvíkem a jeho lvem – lva najdeme také na státním znaku. Velká část je věnována Praze, projdeme se po Karlově mostě, navštívíme Staroměstský orloj, Faustův dům. Jirásek neopomněl ani na dobu husitskou. Poslední část Starobylá proroctví je věnována věštbám. Věštby předpovídají budoucnost naší země. Žáci budou také seznámeni ve školní četbě s některými pověstmi z knihy Aloise Jiráska.

4 Praotec Čech no hoře Říp

5 Kněžna Libuše

6 Blaničtí rytíři

7 Alois Jirásek

8 Jirásek A., Staré pověsti české.1.vyd. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1953. Obrazové přílohy převzaty z: http://commons.wikimedia.org


Stáhnout ppt "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Doporučeno pro: 2. ročník ZŠ Předmět: Prvouka Autor: Mgr. Martina Marková Základní."

Podobné prezentace


Reklamy Google