Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát odborné publikace Pavel Janoš. O čem psát? - Zaměření vědecké práce – získávání nových, objektivních, obecně platných, … poznatků vs. - Téma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát odborné publikace Pavel Janoš. O čem psát? - Zaměření vědecké práce – získávání nových, objektivních, obecně platných, … poznatků vs. - Téma."— Transkript prezentace:

1 Jak psát odborné publikace Pavel Janoš

2 O čem psát? - Zaměření vědecké práce – získávání nových, objektivních, obecně platných, … poznatků vs. - Téma článku (článek není výzkumná zpráva, téma článku se nemusí krýt s tématem projektu, …). Článek musí mít nějakou ideu.

3 Etické aspekty  Z etického kodexu výzkumných pracovníků AV ČR: Výzkumný pracovník: zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání, zaměřuje svůj výzkum na rozšíření hranic vědeckého poznání, předává výsledky svého výzkumu odborné veřejnosti, předává výsledky svého výzkumu odborné veřejnosti, při zveřejňování svých poznatků odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost, při zveřejňování svých poznatků odpovídá za jejich úplnost a ověřitelnost, uchovává primární data a dokumentaci, uchovává primární data a dokumentaci, neduplikuje výzkum provedený jinde, neduplikuje výzkum provedený jinde, může být uveden jako (spolu) autor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku, může být uveden jako (spolu) autor publikace, pokud tvůrčím způsobem přispěje k jejímu vzniku, nedělí zbytečně výsledky a poznatky do více publikací nedělí zbytečně výsledky a poznatky do více publikací

4 Etické aspekty  Z etického kodexu výzkumných pracovníků AV ČR – obecnější požadavky: Výzkumný pracovník: vede-li výzkumný tým, dbá na korektnost a otevřenost ve vzájemné komunikaci a vystříhá se neodůvodněně autokratických metod, vede-li výzkumný tým, dbá na korektnost a otevřenost ve vzájemné komunikaci a vystříhá se neodůvodněně autokratických metod, neobhajuje a nekryje chování, které je v rozporu se zásadami uvedenými v tomto kodexu, a to ani poukazováním na nutnou poslušnost a loajalitu, neobhajuje a nekryje chování, které je v rozporu se zásadami uvedenými v tomto kodexu, a to ani poukazováním na nutnou poslušnost a loajalitu, vyvozuje důsledky z případného neetického chování svých spolupracovníků. vyvozuje důsledky z případného neetického chování svých spolupracovníků.

5 Etické aspekty ve vztahu k publikování Největší prohřešky: plagiátorství, plagiátorství, self-plagiarism, duplicitní publikování, self-plagiarism, duplicitní publikování, fragmentace publikací, fragmentace publikací, publikování falešných výsledků, nepodložených hypotéz, … publikování falešných výsledků, nepodložených hypotéz, … otázka autorství/spoluautorství otázka autorství/spoluautorství

6 Struktura vědecké práce co je známo ==  co nového jsme zjistili jaké metody jsme k tomu použili Tyto tři části tvoří hlavní kostru každé odborné publikace

7 Podrobnější struktura odborného článku  Title  Abstract  Key words  Introduction  Materials and Methods/Experimental  Results and Discussion (též odděleně)  Conclusions  Acknowledgements  References  Supplements

8 Jak začít? Work – finish – publish 1) O čem to bude? – Central message (? Conclusions) 2) P ředběžný název článku 3) S hromáždit podklady: data (ukončit experimenty) připravit předběžné verze tabulek, obrázků literaturu 4) V ybrat časopis, prostudovat instrukce 5) O utline, osnova – rozdělení do sekcí, promyslet logické návaznosti, rozdělit do sub-sekcí, přibližné umístění obrázků, tabulek, využití citací, …

9 Central message  Zapiš klíčové body článku  Vyjádři obsah článku jednou větou (Novelty statement, Justification)  Popiš svou práci kolegům během jedné minuty  (Pomocné cvičení: Vysvětli svou práci osmiletému dítěti)

10 Čím začít psaní článku?  Obvyklé pořadí: Introduction-Experimental- Results and Discussion  Lze začít i metodami (nejjednodušší část)  Abstrakt až nakonec  První verzi psát rychle, bez ohledu na pravopis, s důrazem na logické návaznosti

11 Introduction  Vyjít z toho, co je známo, ale nepopisovat obecně známá fakta – píše se pro odborníky, i DP!  Striktně se držet tématu a logických souvislostí, nikoliv historický přehled  Uvádět pouze relevantní literární odkazy, raději novější, přehledné články, zhruba do 20, kritický výběr  Od známých skutečností přejít k nevyjasněným otázkám, naznačit hypotézy, řešení  Konec Introduction: Uvést, čím práce přispívá k řešení naznačených problémů: …“jak bylo uvedeno, příčina jevu …není dosud zcela uspokojivě vysvětlena. Proto jsme v této práci studovali … a zjistili jsme …“  Psát čtivě!

12 Materials and methods/Experimental  Přesně a konkrétně popsat zařízení, materiály (vzorky), chemikálie, postupy, podmínky  Kdokoliv má být schopný experimenty opakovat  Neuvádí se principy metod, zejména obecně známých, publikované a standardizované postupy se uvádějí odkazem  Přesná specifikace přístrojů a chemikálií: Polarograf PA-3 (Laboratorní přístroje, Praha, Česká republika) Polarograf PA-3 (Laboratorní přístroje, Praha, Česká republika) NaCl p.a. (Lachema, Brno, Česká republika) – čistota chemikálií: p.a., HPLC-grade, apod. Též čistota vody, příprava roztoků, uchovávání, apod. NaCl p.a. (Lachema, Brno, Česká republika) – čistota chemikálií: p.a., HPLC-grade, apod. Též čistota vody, příprava roztoků, uchovávání, apod.

13 Results and Discussion  Někdy bývají odděleně  Výsledky – zvl. tabulky, grafy, obrázky obrázky a grafy: srozumitelné samy o sobě (bez odkazu na text), přehledné, příliš jednoduché (lineární) grafy se neuvádějí obrázky a grafy: srozumitelné samy o sobě (bez odkazu na text), přehledné, příliš jednoduché (lineární) grafy se neuvádějí  Diskuse: Diskutují/komentují/interpretují se vlastní výsledky, jen v omezené míře polemika s publikacemi jiných autorů. Příliš mnoho citací v této části svědčí o špatně napsaném úvodu. Je třeba jasně odlišit prokázaná fakta od spekulací, vlastní výsledky od poznatků z literatury.

14 Conclusions  Někdy nebývá (tvrdí se, že dobře napsaný článek nepotřebuje závěr), častěji se ale vyžaduje.  Shrnuje nejdůležitější výsledky a z nich vyplývající závěry, nejlépe formou několika (ne mnoha) „odrážek“.  Může obsahovat doporučení pro další výzkum, ale „s mírou“ (max 2), jinak vznikne otázka, proč to autoři už neudělali.

15 Acknowledgements  Poděkování za konzultace, technickou pomoc, poskytnutí unikátního zařízení, chemikálií, jazykovou korekturu … (nepřehánět)  Poděkování grantové agentuře – bývá povinné.

16 Citace literatury Dva hlavní způsoby:  Číslem v textu, průběžně [1], seznam literatury na konci je řazen průběžně  Příjmením autora (autorů – max. 2) + rokem vydání, seznam na konci je řazen podle abecedy

17 Title, Abstract  Nejdůležitější části  Abstrakt se píše obvykle nakonec  Ve zhuštěné formě obsahuje celý článek (bez metodické části, pokud není výsledkem práce), neobsahuje citace, zkratky  Má obsahovat konkrétní, kvantitativní výsledky  Vyhýbat se neurčitým výrazům, zbytečným slovům, vážit každé slovo  Maximální důraz na srozumitelnost  Může být požadován i grafický abstrakt, headlines, …

18 Některé obecné poznámky:  jeden článek = jedna idea  stručnost, srozumitelnost, čtivost, přehlednost  neosobní styl  střízlivé vyjadřování (ne: „vynikající výsledky“, „skvělá shoda“)  vynechat prázdné fráze, zbytečná slova  be concise, konzistence, vnitřní logika, logické návaznosti  nemusím napsat všechno, co vím (to neznamená zamlčování důležitých faktů), platí i o citování literatury  dodržovat „žánr“, formát, zvyklosti oboru, instrukce pro autory

19 Literatura:  M. Alley: The craft of scientific writing. Springer, New York, 1996.  M. Davis: Scientific papers and presentations. Academic Press, San Diego, 1997.  K. Bláha, J. Dvořák, M. Kraus: Jak psát o chemii. Akademia, Praha, 1983.  P. T. Kissinger, J.-M. Kauffmann: Quality manuscripts in analytical chemistry. Talanta 57, 601 (2002).  J. Fetzer: Writing an eye-catching, high-impact paper. Anal. Bioanal. Chem. 378, 9 (2004).  Editorial: Advice for first-time authors. Waste Management 25, 667 (2005).

20 San Francisco Edit http://www.sfedit.net/newsletters.htm  Focusing on Your Central Message Focusing on Your Central Message Focusing on Your Central Message  Eight Steps to Developing an Effective Outline Eight Steps to Developing an Effective Outline Eight Steps to Developing an Effective Outline  Twelve Steps to Developing an Effective First Draft Twelve Steps to Developing an Effective First Draft Twelve Steps to Developing an Effective First Draft  Ten Steps to Writing an Effective Abstract Ten Steps to Writing an Effective Abstract Ten Steps to Writing an Effective Abstract  Ten Steps to Writing an Effective Introduction Ten Steps to Writing an Effective Introduction Ten Steps to Writing an Effective Introduction  Twelve Steps to Writing an Effective Results Section Twelve Steps to Writing an Effective Results Section Twelve Steps to Writing an Effective Results Section  Fourteen Steps to Writing an Effective Discussion Section Fourteen Steps to Writing an Effective Discussion Section Fourteen Steps to Writing an Effective Discussion Section  Twelve Steps to Writing an Effective Materials and Methods Twelve Steps to Writing an Effective Materials and Methods Twelve Steps to Writing an Effective Materials and Methods  Twelve Steps to Developing Effective Tables and FIgures Twelve Steps to Developing Effective Tables and FIgures Twelve Steps to Developing Effective Tables and FIgures  Developing an Effective Title Developing an Effective Title Developing an Effective Title  Selecting a Journal Selecting a Journal Selecting a Journal  Responding to Reviewers Responding to Reviewers Responding to Reviewers  Eleven Reasons why Manuscripts are Rejected Eleven Reasons why Manuscripts are Rejected Eleven Reasons why Manuscripts are Rejected  Journal Submission Checklist Journal Submission Checklist Journal Submission Checklist  Promoting Your Publication Promoting Your Publication Promoting Your Publication  Effective Use of Numbers and Statistics Effective Use of Numbers and Statistics Effective Use of Numbers and Statistics  Fourteen Steps to Writing Clearly Fourteen Steps to Writing Clearly Fourteen Steps to Writing Clearly  Effective Word Usage in Scientific Writing Effective Word Usage in Scientific Writing Effective Word Usage in Scientific Writing  Grammar and Style Grammar and Style Grammar and Style


Stáhnout ppt "Jak psát odborné publikace Pavel Janoš. O čem psát? - Zaměření vědecké práce – získávání nových, objektivních, obecně platných, … poznatků vs. - Téma."

Podobné prezentace


Reklamy Google