Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologie ryb: - nauka o vztazích organismů k okolnímu prostředí a mezi organismy navzájem. - studium populační dynamiky bylo prováděno na rybách. - specifické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologie ryb: - nauka o vztazích organismů k okolnímu prostředí a mezi organismy navzájem. - studium populační dynamiky bylo prováděno na rybách. - specifické."— Transkript prezentace:

1 Ekologie ryb: - nauka o vztazích organismů k okolnímu prostředí a mezi organismy navzájem. - studium populační dynamiky bylo prováděno na rybách. - specifické akvarijní podmínky redukují velmi složité vztahy v přírodě. Ekologické zákony 1. Zákon minima - tento zákon definoval německý chemik LIEBIG v roce 1840 na rostlinách. - růst rostlin je limitován prvkem, jehož koncentrace je vzhledem k jeho potřebám v minimu. - teplota vody je nejvýznamnější faktor prostředí, který ovlivňuje a limituje život ryb.

2 Teplota vody: - ovlivňuje fyziologii ryb - metabolismus, dýchání, pohyb, příjem potravy, vylučování, rozmnožování, vývoj zárodků. - ovlivňuje vhodnost či nevhodnost vnějšího prostředí k životu ryb - obsah O 2, toxicita polutantů a jiných látek - ovlivňuje fyziologii jiných organismů - ovlivňuje mezidruhovou ekologii (potravní nabídku, predaci).

3 2. Zákon tolerance - byl definován SHELFORDEM v roce 1913. - každý druh toleruje určité rozpětí libovolného faktoru a nejlépe v prostředí prospívá, působí-li vnější vlivy v rozsahu jejich optimálních hodnot. Vzdálenost mezi minimem a maximem vyjadřuje ekologickou valenci faktorua jí je vymezena tolerance druhu. - k vyjádření poměrného stupně tolerance se v ekologii používá řada výrazů s předponami: „steno-„ (značí úzce) „eury-„ (značí široce) - dle tolerance k vnějším faktorům rozdělujeme organismy na druhy s nízkým, či širokým rozpětím tolerance (pro úspěšný chov a odchov je nutné tyto nároky znát).

4 Tolerance ryb k teplotě vody: - ryby mají různé nároky na teplotu vody a rozdílnou toleranci k jejímu kolísání - teplota má rozhodující význam pro jejich aktivitu Druhy odolné na výraznější pokles teploty: - kardinálka čínská (Tanichthys albonubes) - parmička nádherná (Barbus conchonius) - rájovec dlouhoploutvý (Marcopodus opercularis) - oba dva zákony se týkají chovu všech akvarijních organismů (rostlin, ryb, bezobratlých živ., měkkýšů, mlžů atd.) - pomocí nich můžeme např. časovat tření ryb (optimální kondice, vhodný věk ryb, kvalitní potrava, chemismus vody, světelné podmínky, vhodný interiér nádrže) až na jeden (např. teplotu), ke tření nedojde.

5 Druhy citlivé na větší kolísání teplot vody: - terčovci rodu Symphysodon - vyšlechtěné druhy jsou více citlivé na teplotu než formy výchozí Stenotermní (organismus vázaný na úzké rozpětí teploty) - ryba Trematomus bernacchi: rozsah teplotní tolerance –2 až +2 0 C - je to antarktická ryba čeledi Nototheniidae - stoupne-li teplota na 0°C zrychluje se její metabolismus - když má voda teplotu 1,9°C metabolismus se zpomaluje (tepelná strnulost) Eurytermní (organismus žijící v prostředí s velkými výkyvy teplot) - halančík pouštní (Cyprinodon macularius) - je to ryba čeledi Cyprinodontidae - snáší teplotní rozmezí 10 – 40 0 C - je také euryhalinní (žije ve vodě sladké až ve vodě slané)

6 Mezidruhové vztahy 1/ neutralismus: - druhy zjevně na sebe nepůsobí - ekologické niky druhů jsou rozdílné - př. druhy žijící u hladiny: halančíci rodu Aplocheilus a motýlkovec africký x druhy žijící u dna: sumečci rodu Corydoras - tento vztah se může projevovat i mezi rybami s denní a noční aktivitou 2/ protokooperace: - soužití druhů, které je prospěšné pro všechny zúčastněné - aliance: příležitostné a dočasné sdružování jedinců (lepší ochrana před nebezpečím) př. tetrovité ryby

7 3/ komensalismus: - interakce druhů, z nichž komensál má ze soužití potravní prospěch, aniž by svého hostitele kladně či záporně ovlivňoval (mechovky na povrchu ryb). 4/ mutualismus (symbióza): - trvalá a nezbytná vazba mezi druhy. - mořští čističi (pyskoun rozpůlený) čistí povrch jiných druhů a zbavují je od parazitů. - čističi získávají potravu x čistěné ryby se zbavují parazitů. 5/ kompetice: - konkurence. - interakce druhů, které se ovlivňují čerpáním stejných životních potřeb z téhož prostoru 6/ parasitismus: - parazit škodí svému hostiteli určitým způsobem - v akvaristice nejvýznamnější parasitismus - péřovec kukaččí x tlamovci v jezeře Tanganika

8 7/ predace: - vztah, kdy dravec (predátor) zabíjí svoji kořist za účelem získání potravy - př. typický dravec: živorodka štikovitá (chov odděleně podle velikosti a pohlaví, páření stejně velkých jedinců) jihoamerické pirani rodu Pygocentrus V rámci predace existují různé adaptace predátorů: a/ mimeze: - tvarové a pohybové napodobení ryb s neživou součástí prostředí - ostnáč jednovousý (připomíná do vody spadlý suchý list, který se na hladině či ve vodě pohybuje)

9

10 Ropušnice - napodobuje kámen ležící na dně porostlý řasami - málo pohyblivé ryby - r. malá a obecná - výskyt ve Středozemním a Černém moři - dravé a na kořist číhající ryby - pro pohyb využívají mohutné ostnité prsní ploutve - ryby mají jedové žlázy u kořene paprsků ploutví - ryby 40 cm velké, příbuzné perutýnům).

11

12 Odranec pravý - podobně jako ropušnice napodobuje ležící kámen - výskyt celý tropický Indopacifik - hloubka 50 metrů - nejjedovatější ryba na světě - proteinový jed, běhen 1-2 hodin způsobuje smrt člověka - jed se rozkládá teplem (poškozená rána se vypaluje, vymývá horkou vodou nebo vzduchem, v akvaristice se nechovají).

13

14 B/ kryptické zbarvení: - ryba splývá s okolím barevně (štika, arapaima velká, perutýn tykadlový a ohnivý, ropušnice, ostnáč, odranec) Perutýn tykadlový a ohnivý - výskyt Indopacifik (od Afriky po Francouzkou Polynésii a od Japonska po ostrov Lord Howe), častým chovancem v mořských akvárií, korály nepoškozují, živí se korýši a rybami, odolné ryby, snášejí vyšší obsah dus. látek než jiné korálové ryby, jedové žlázy na bázi paprsků hřbetní ploutve – pozor na nebezpečí ohrožení života - ochrana teplo, sérum proti kobrám).

15

16 C/ mimikry: - napodobení jiného rybího druhu - slizoun dravý (Aspidontus taeniatus) napodobuje tvarem těla a zbarvením neškodný druh (rybu čističe) pyskouna rozpůleného. - přibližuje se k k jiným větším rybám jako čistič kůže a vytrhává jim kůži, kterou se živí.

17 a/ kolektivní maskování: - hejnový efekt využívají pestře zbarvené ryby, které žijí v přítomnosti predátorů. b) ryby se ukrývají do různých skulin či trnů ježovek - ukrývání přes den nebo v noci c) menší pyskounovití a ploskozubcovití - si vytvářejí na noc ochranný slizový obal proti predátorům (pyskoun rozpůlený) V rámci predace existují různé adaptace ryb, které slouží v ekosystému jako kořist:

18 a/ vybírat druhy, které se vzájemně snášejí a nedochází k predaci či k vzájemnému napadání s následky poranění (např. při chovu cichlid afrických volíme dostatečně velkou nádrž s mnoha úkryty. b/ při výběru druhů volit takovou skladbu, aby druhy svou aktivitou vyplnily celý prostor nádrže. c/ počet ryb v nádrži musí odpovídat její velikosti d/ ryby žijící v hejnech se musejí chovat ve větším počtu kusů Díky těmto vztahům je zřejmé, že při volbě druhů do společenských nádrží je nutno se řídit pravidly:


Stáhnout ppt "Ekologie ryb: - nauka o vztazích organismů k okolnímu prostředí a mezi organismy navzájem. - studium populační dynamiky bylo prováděno na rybách. - specifické."

Podobné prezentace


Reklamy Google