Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti 2009-2012
Ing. Karel Vopička Richard Morávek

2 Úspěchy 2005-2009 2009-? Smlouva s TK Plus letos skončila
Výpadek financování od ČSTV kvůli problémům Sazka a.s. Je potřeba pokračovat v nárůstu zvlášť u žen a mládežnických kategorií Potřeba dotáhnout a vychytat některé chyby Zvýšit počet hráčů a týmů a nepřevzít nešvary soutěží dospělých! Zajištění generálního sponzora TK Plus ( ročně) Zvýšení výtěžku od ČSTV (nárůst o cca 500% od roku 2004) Nárůst členské základny (na téměř hráčů) Ustálené ligové modely, schéma MČR a Prestige Spuštění Juniorské ligy a juniorského MČR

3 Úspěchy ? Nastartována kvalitní příprava juniorské reprezentace Pravidelná účast reprezentačních výběrů na mezinárodních akcích a dílčí úspěchy Zlepšené podmínky pro sportovní bowling (příprava drah, modely soutěží) Medializace bowlingu a webová prezentace asociace Je potřeba určit další směrování a nekoncentrovat se pouze na úzkou skupinu juniorů Dosáhnout zásadního úspěchu – medaile Dále zlepšovat podmínky pro sportovní bowling Nekoncentrovat se ale pouze na vrcholový ale podchytit i rekreační bowling Potřeba pokračovat a pokusit se zintenzivnit činnost

4 Klíčové problémy Prestiž ČBA není na úrovni, která ji náleží
Práce ČBA nedosahuje kvality, která je vyžadována Nedostatečný počet trenérů a základna mládeže Hlavní důvody stavu: Celkové klima v asociaci / převažují osobní zájmy jednotlivců Nezájem hráčů? Nedostatek funkcionářů / spoléhání na dobrovolnost Nevhodná organizační struktura a rozdělení pravomocí a odpovědnosti Nedostatečný marketing Přes čtyřletou snahu stále nedotažené dokumenty a řády

5 Klíčové problémy Navrhovaná řešení:
Profesionalizace práce (alespoň částečná) Zapojení více členů asociace do struktur (odborných komisí, regionálních VV) a práce ČBA Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti do odborných komisí (Komise pro mládež, Trenérská komise atd.) VV se bude koncentrovat na směrování asociace (nebude suplovat práci komisí) Regiony získají větší samostatnost (vlastní rozpočty, právní subjektivita) Finální dopracování všech řádů a pravidel Realizace Koncepce prezidenta ČBA – Tréninková centra mládeže, Systém přípravy trenérů atd.

6 Záměry Realizovat Koncepci rozvoje bowlingu 2009-2012
Nové organizační schéma ČBA Autonomní regiony (s právní subjektivitou) Dále zlepšovat marketingovou a propagační činnost Dále rozvíjet podmínky bowlingového sportu v ČR Podporovat roli klubů

7 Organizační schéma VH ČBA VV RBA Prezídium ČBA VV ČBA STK
sekretář regionální manažeři STK manažer asociace Technická komise Disciplinární komise Komise pro mládež Trenérská komise Komise pro seniorský bowling

8 Organizační schéma STK (nebo Organizační komise) - zajišťuje celostátní soutěže, vydává propozice, termínový kalendář, řídí rozhodčí Technická komise - všechny technické aspekty (příprava drah, mazací modely, vážení koulí) Komise pro mládež – vytváří systém výchovy, koordinuje TCM, řídí juniorské soutěže Komise pro seniorský bowling – řídí Seniorskou ligu, seniorské MČR Trenérská komise – vytváří vzdělávací systém, pořádá školení a zkoušky trenérů, vydává licence ….. ostatní zůstává přímo v pravomoci VV

9 Otázky na VH Kam směřovat? Příprava reprezentace?
Koncentrovat se pouze na sportovní bowling nebo podchytit i ryze rekreační? Do jaké míry? Systém soutěží, příprava drah atp., vyhovuje? Kategorie Amatér? Kde jsou slabá místa? Příprava reprezentace? Zajišťovat přípravu juniorů v současné podobě? Je model výběru repre správný? Jaká má být míra finanční podpory reprezentace? Jak rozdělovat finanční prostředky? Do jaké míry preferovat juniory?

10 Reprezentace dospělých
Nominace Mistr/Mistryně republiky První 4 muži/ženy ze série Prestige (pořadí dle průměrů - počítat nejlepších 5 výsledků ze 7 turnajů popř. 6 z 8) 1x „divoká karta“ VV Příprava reprezentace 1-2 kempy s vybraným koučem Financování ME popř. MS v Evropě nebo ME/MS(?) Startovné Náklady na kouče (?)

11 Juniorská reprezentace
Nominace Zveřejnit v červnu Minimální výkonnost? Část (50%, 75?) dle výkonnosti (Prestige ( asi počítat 3 ze 4), MČR, nově zavedené Kontrolní turnaje) Část (50%?) určí Hlavní kouč nebo Komise pro mládež nebo VV Příprava reprezentace 2 -3 kempy s vybraným koučem Financování ME (popř. MS v Evropě) Startovné Náklady na kouče + doprovod (?) Ubytování (?)

12 Soutěže Nové soutěže Úpravy stávajících Seniorská liga
Kontrolní turnaje (reprezentace) Úpravy stávajících Ligové soutěže všechny na 8 kol (4+4) Povinnost mít tým v juniorské lize pro extraligové týmy

13 Finanční plán Sáhnout k úsporným opatřením Najít další zdroje příjmů
Vzhledem k neplnění povinností Sazka a.s. od roku 2006 dochází k výpadků, financování ze strany ČSTV. Výpadky do roku 2007 neměly zásadní vliv, sezónu jsme financovali z „úspor“ předchozích let, ale rok 2009 lze čekat výpadek cca Kč z příjmové stránky rozpočtu Dále skončila smlouva s TK Plus (k ) a máme tedy další výpadek Kč ročně. K zachování práce asociace je nutné: Sáhnout k úsporným opatřením Najít další zdroje příjmů

14 Finanční plán Asociace využívá následující zdroje příjmů:
1. Příjmy od členské základny a) Poplatky za licence b) Členský poplatek (v současné době 1 Kč) 2. Příjmy z celostátních soutěží a) Přihlašovací poplatky do celostátních soutěží (po odečtení výdajů za finanční odměny) b) Startovné v celostátních soutěžích (po odečtení výdajů za dráhy, rozhodčí a ocenění) 3. Příjmy z regionálních soutěží a) Přihlašovací poplatky do regionálních soutěží (po odečtení výdajů za finanční odměny) b) Startovné v regionálních soutěžích (po odečtení výdajů za dráhy, rozhodčí a ocenění) 4. Příjmy od ČSTV a dalších veřejných zdrojů 5. Platby od pořadatelů turnajů za zpracování dat 6. Příjem z inzerce na webu 7. Příjmy od sponzorů

15 Finanční plán Jelikož se asociace snaží rok co rok o vyrovnaný rozpočet, navrhujeme používat tyto prostředky obecně/převážně následujícím způsobem: Příjmy z bodu 1a) na zabezpečení chodu asociace (sekretář, účetní agenda, poplatky WTBA, ETBF) Příjmy z bodu 2a) a 2b) na zabezpečení chodu asociace (manažer), financování práce odborných komisí (cestovné, technické vybavení) a dotace Juniorské ligy a MČR juniorů Příjmy z bodu 3a) a 3b) 70% na regionální Tréninková centra, 30% dle rozhodnutí RBA (doporučuji propagaci bowlingu na regionu) Příjmy z bodu 4) 20% na program trenérského vzdělávání, 50% pro dotace reprezentací mládeže, 30% dle rozhodnutí VV Příjmy z bodu 5) a 6) na zajištění provozu webu (žebříčky atp.) Příjmy z bodu 7) Na účely pro které budou poskytnuty (ME juniorů/MS kadetů nebo ME/MS dospělých). V případě paušálního sponzora rozdělení celkových prostředků v poměru 2/3 mládežnické kategorie a 1/3 dospělí

16 Finanční plán Možná úsporná opatření:
1. snížit výdaje spojené se soutěžemi – hospodárnější nasazování rozhodčích, ocenění získávat obchodem atd. 2. zrušit dotace kempů juniorů (cca Kč) 3. zrušit příspěvky na ubytování juniorské reprezentace (cca Kč) 4. zrušit příspěvky na kouče reprezentace dospělých (cca Kč) 5. zrušit příspěvky na platbu startovného na ME/MS (cca Kč/akce) 6. zrušit finanční ocenění za ligu při zachování současného startovného ( Kč celostátní, Kč regiony)

17 Finanční plán Další zdroje příjmů:
1. zvýšit startovné/poplatek za hru v ligových soutěžích (8 kol) a.(Extraliga na 150 Kč/hra … Kč) b.(Extraliga na 120 Kč/hra … Kč) c.(Extraliga na 100 Kč/hra … Kč) d.(1.liga na 120 Kč/hra …… Kč) e.(1.liga na 100 Kč/hra …… Kč) 2. zvýšit přihlašovací poplatky do soutěží a.(Extraliga na Kč … Kč) b.(1. liga na Kč ……… Kč)

18 Finanční plán Další zdroje příjmů: 3. zvýšit poplatek za licence
a.(Extraliga na 1000 Kč …… Kč) b.(1.liga na 600 Kč ………… Kč) c.(1.liga na 1000 Kč ………… Kč) d.(2.liga na 400 Kč ………… Kč) e.(2.liga na 600 Kč ……….… Kč) f.(2.liga na 1000 Kč ………… Kč)

19 Finanční plán Doporučujeme kombinaci úsporných opatření
č. 1, 2, 6a ( Kč) a zajištění dalších příjmů č. 1a, 1d, 2a, 2b ( Kč)


Stáhnout ppt "Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google