Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25.8.20141 Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti 2009-2012 Ing. Karel Vopička Richard Morávek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25.8.20141 Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti 2009-2012 Ing. Karel Vopička Richard Morávek."— Transkript prezentace:

1 25.8.20141 Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti 2009-2012 Ing. Karel Vopička Richard Morávek

2 25.8.20142 Úspěchy 2005-2009 2009-? Zajištění generálního sponzora TK Plus (+600.000 ročně)Zajištění generálního sponzora TK Plus (+600.000 ročně) Zvýšení výtěžku od ČSTV (nárůst o cca 500% od roku 2004)Zvýšení výtěžku od ČSTV (nárůst o cca 500% od roku 2004) Nárůst členské základnyNárůst členské základny (na téměř 4.000 hráčů) (na téměř 4.000 hráčů) Ustálené ligové modely, schéma MČR a PrestigeUstálené ligové modely, schéma MČR a Prestige Spuštění Juniorské ligy a juniorského MČRSpuštění Juniorské ligy a juniorského MČR Smlouva s TK Plus letos skončilaSmlouva s TK Plus letos skončila Výpadek financování od ČSTV kvůli problémům Sazka a.s.Výpadek financování od ČSTV kvůli problémům Sazka a.s. Je potřeba pokračovat v nárůstu zvlášť u žen a mládežnických kategoriíJe potřeba pokračovat v nárůstu zvlášť u žen a mládežnických kategorií Potřeba dotáhnout a vychytat některé chybyPotřeba dotáhnout a vychytat některé chyby Zvýšit počet hráčů a týmů a nepřevzít nešvary soutěží dospělých!Zvýšit počet hráčů a týmů a nepřevzít nešvary soutěží dospělých!

3 25.8.20143 Úspěchy 2005-2009 2009-? Nastartována kvalitní příprava juniorské reprezentaceNastartována kvalitní příprava juniorské reprezentace Pravidelná účast reprezentačních výběrů na mezinárodních akcích a dílčí úspěchyPravidelná účast reprezentačních výběrů na mezinárodních akcích a dílčí úspěchy Zlepšené podmínky pro sportovní bowling (příprava drah, modely soutěží)Zlepšené podmínky pro sportovní bowling (příprava drah, modely soutěží) Medializace bowlingu a webová prezentace asociaceMedializace bowlingu a webová prezentace asociace Je potřeba určit další směrování a nekoncentrovat se pouze na úzkou skupinu juniorůJe potřeba určit další směrování a nekoncentrovat se pouze na úzkou skupinu juniorů Dosáhnout zásadního úspěchu – medaileDosáhnout zásadního úspěchu – medaile Dále zlepšovat podmínky pro sportovní bowlingDále zlepšovat podmínky pro sportovní bowling Nekoncentrovat se ale pouze na vrcholový ale podchytit i rekreační bowlingNekoncentrovat se ale pouze na vrcholový ale podchytit i rekreační bowling Potřeba pokračovat a pokusit se zintenzivnit činnostPotřeba pokračovat a pokusit se zintenzivnit činnost

4 25.8.20144 Klíčové problémy –Prestiž ČBA není na úrovni, která ji náleží –Práce ČBA nedosahuje kvality, která je vyžadována –Nedostatečný počet trenérů a základna mládeže Hlavní důvody stavu:Hlavní důvody stavu: –Celkové klima v asociaci / převažují osobní zájmy jednotlivců –Nezájem hráčů? –Nedostatek funkcionářů / spoléhání na dobrovolnost –Nevhodná organizační struktura a rozdělení pravomocí a odpovědnosti –Nedostatečný marketing –Přes čtyřletou snahu stále nedotažené dokumenty a řády

5 25.8.20145 Navrhovaná řešení:Navrhovaná řešení: –Profesionalizace práce (alespoň částečná) –Zapojení více členů asociace do struktur (odborných komisí, regionálních VV) a práce ČBA –Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti do odborných komisí (Komise pro mládež, Trenérská komise atd.) –VV se bude koncentrovat na směrování asociace (nebude suplovat práci komisí) –Regiony získají větší samostatnost (vlastní rozpočty, právní subjektivita) –Finální dopracování všech řádů a pravidel –Realizace Koncepce prezidenta ČBA – Tréninková centra mládeže, Systém přípravy trenérů atd. Klíčové problémy

6 25.8.20146 Záměry Realizovat Koncepci rozvoje bowlingu 2009-2012Realizovat Koncepci rozvoje bowlingu 2009-2012 Nové organizační schéma ČBANové organizační schéma ČBA Autonomní regiony (s právní subjektivitou)Autonomní regiony (s právní subjektivitou) Dále zlepšovat marketingovou a propagační činnostDále zlepšovat marketingovou a propagační činnost Dále rozvíjet podmínky bowlingového sportu v ČRDále rozvíjet podmínky bowlingového sportu v ČR Podporovat roli klubůPodporovat roli klubů

7 25.8.20147 Organizační schéma VH ČBA Prezídium ČBA VV ČBA STK Technická komise Disciplinární komise VV RBA Komise pro mládež regionální manažeřisekretář manažer asociace Trenérská komise Komise pro seniorský bowling

8 25.8.2014 Organizační schéma STK (nebo Organizační komise) - zajišťuje celostátní soutěže,STK (nebo Organizační komise) - zajišťuje celostátní soutěže, vydává propozice, termínový kalendář, řídí rozhodčí Technická komise - všechny technické aspekty (příprava drah, mazací modely, vážení koulí)Technická komise - všechny technické aspekty (příprava drah, mazací modely, vážení koulí) Komise pro mládež – vytváří systém výchovy, koordinuje TCM,Komise pro mládež – vytváří systém výchovy, koordinuje TCM, řídí juniorské soutěže řídí juniorské soutěže Komise pro seniorský bowling – řídí Seniorskou ligu, seniorské MČRKomise pro seniorský bowling – řídí Seniorskou ligu, seniorské MČR Trenérská komise – vytváří vzdělávací systém, pořádá školení a zkoušky trenérů, vydává licenceTrenérská komise – vytváří vzdělávací systém, pořádá školení a zkoušky trenérů, vydává licence ….. ostatní zůstává přímo v pravomoci VV….. ostatní zůstává přímo v pravomoci VV

9 25.8.20149 Otázky na VH Kam směřovat? Koncentrovat se pouze na sportovní bowling nebo podchytit i ryze rekreační? Do jaké míry? Systém soutěží, příprava drah atp., vyhovuje? Kategorie Amatér? Kde jsou slabá místa? Příprava reprezentace? Zajišťovat přípravu juniorů v současné podobě? Je model výběru repre správný? Jaká má být míra finanční podpory reprezentace? Jak rozdělovat finanční prostředky? Do jaké míry preferovat juniory?

10 25.8.201410 Reprezentace dospělých Nominace Mistr/Mistryně republiky První 4 muži/ženy ze série Prestige (pořadí dle průměrů - počítat nejlepších 5 výsledků ze 7 turnajů popř. 6 z 8) 1x „divoká karta“ VV Příprava reprezentace 1-2 kempy s vybraným koučem Financování ME popř. MS v Evropě nebo ME/MS(?) Startovné Náklady na kouče (?)

11 25.8.201411 Juniorská reprezentace Nominace Zveřejnit v červnu Minimální výkonnost? Část (50%, 75?) dle výkonnosti (Prestige ( asi počítat 3 ze 4), MČR, nově zavedené Kontrolní turnaje) Část (50%?) určí Hlavní kouč nebo Komise pro mládež nebo VV Příprava reprezentace 2 -3 kempy s vybraným koučem Financování ME (popř. MS v Evropě) Startovné Náklady na kouče + doprovod (?) Ubytování (?)

12 25.8.201412 Soutěže Nové soutěže Seniorská liga Kontrolní turnaje (reprezentace) Úpravy stávajících Ligové soutěže všechny na 8 kol (4+4) Povinnost mít tým v juniorské lize pro extraligové týmy

13 25.8.201413 Finanční plán Vzhledem k neplnění povinností Sazka a.s. od roku 2006 dochází k výpadků, financování ze strany ČSTV. Výpadky do roku 2007 neměly zásadní vliv, sezónu 2008-2009 jsme financovali z „úspor“ předchozích let, ale rok 2009 lze čekat výpadek cca 300.000 Kč z příjmové stránky rozpočtu Dále skončila smlouva s TK Plus (k 31.12.2008) a máme tedy další výpadek 600.000 Kč ročně. K zachování práce asociace je nutné: 1.Sáhnout k úsporným opatřením 2.Najít další zdroje příjmů

14 14 Finanční plán Asociace využívá následující zdroje příjmů: 1. Příjmy od členské základny a) Poplatky za licence b) Členský poplatek (v současné době 1 Kč) 2. Příjmy z celostátních soutěží a) Přihlašovací poplatky do celostátních soutěží (po odečtení výdajů za finanční odměny) b) Startovné v celostátních soutěžích (po odečtení výdajů za dráhy, rozhodčí a ocenění) 3. Příjmy z regionálních soutěží a) Přihlašovací poplatky do regionálních soutěží (po odečtení výdajů za finanční odměny) b) Startovné v regionálních soutěžích (po odečtení výdajů za dráhy, rozhodčí a ocenění) 4. Příjmy od ČSTV a dalších veřejných zdrojů 5. Platby od pořadatelů turnajů za zpracování dat 6. Příjem z inzerce na webu 7. Příjmy od sponzorů

15 15 Finanční plán Jelikož se asociace snaží rok co rok o vyrovnaný rozpočet, navrhujeme používat tyto prostředky obecně/převážně následujícím způsobem: Příjmy z bodu 1a) na zabezpečení chodu asociace (sekretář, účetní agenda, poplatky WTBA, ETBF) Příjmy z bodu 2a) a 2b) na zabezpečení chodu asociace (manažer), financování práce odborných komisí (cestovné, technické vybavení) a dotace Juniorské ligy a MČR juniorů Příjmy z bodu 3a) a 3b) 70% na regionální Tréninková centra, 30% dle rozhodnutí RBA (doporučuji propagaci bowlingu na regionu) Příjmy z bodu 4) 20% na program trenérského vzdělávání, 50% pro dotace reprezentací mládeže, 30% dle rozhodnutí VV Příjmy z bodu 5) a 6) na zajištění provozu webu (žebříčky atp.) Příjmy z bodu 7) Na účely pro které budou poskytnuty (ME juniorů/MS kadetů nebo ME/MS dospělých). V případě paušálního sponzora rozdělení celkových prostředků v poměru 2/3 mládežnické kategorie a 1/3 dospělí

16 25.8.201416 Finanční plán Možná úsporná opatření: 1. snížit výdaje spojené se soutěžemi – hospodárnější nasazování rozhodčích, ocenění získávat obchodem atd. 2. zrušit dotace kempů juniorů (cca 150.000 Kč) 3. zrušit příspěvky na ubytování juniorské reprezentace (cca 90.000 Kč) 4. zrušit příspěvky na kouče reprezentace dospělých (cca 20-30.000 Kč) 5. zrušit příspěvky na platbu startovného na ME/MS (cca 30.000 Kč/akce) 6. zrušit finanční ocenění za ligu při zachování současného startovného (80.000 Kč celostátní, 40.000 Kč regiony)

17 25.8.201417 Finanční plán Další zdroje příjmů: 1. zvýšit startovné/poplatek za hru v ligových soutěžích (8 kol) a.(Extraliga na 150 Kč/hra ….. + 240.000 Kč) a.(Extraliga na 150 Kč/hra ….. + 240.000 Kč) b.(Extraliga na 120 Kč/hra ….. + 120.000 Kč) b.(Extraliga na 120 Kč/hra ….. + 120.000 Kč) c.(Extraliga na 100 Kč/hra ….. + 40.000 Kč) c.(Extraliga na 100 Kč/hra ….. + 40.000 Kč) d.(1.liga na 120 Kč/hra ……... + 200.000 Kč) d.(1.liga na 120 Kč/hra ……... + 200.000 Kč) e.(1.liga na 100 Kč/hra ……... + 70.000 Kč) e.(1.liga na 100 Kč/hra ……... + 70.000 Kč) 2. zvýšit přihlašovací poplatky do soutěží a.(Extraliga na 10.000 Kč ….. + 120.000 Kč) a.(Extraliga na 10.000 Kč ….. + 120.000 Kč) b.(1. liga na 5.000 Kč ………. + 80.000 Kč) b.(1. liga na 5.000 Kč ………. + 80.000 Kč)

18 25.8.201418 Finanční plán Další zdroje příjmů: 3. zvýšit poplatek za licence a.(Extraliga na 1000 Kč …….. + 40.000 Kč) a.(Extraliga na 1000 Kč …….. + 40.000 Kč) b.(1.liga na 600 Kč ………….. + 35.000 Kč) b.(1.liga na 600 Kč ………….. + 35.000 Kč) c.(1.liga na 1000 Kč ………… + 105.000 Kč) c.(1.liga na 1000 Kč ………… + 105.000 Kč) d.(2.liga na 400 Kč ………….. + 44.000 Kč) d.(2.liga na 400 Kč ………….. + 44.000 Kč) e.(2.liga na 600 Kč ……….… + 88.000 Kč) e.(2.liga na 600 Kč ……….… + 88.000 Kč) f.(2.liga na 1000 Kč ………… + 176.000 Kč) f.(2.liga na 1000 Kč ………… + 176.000 Kč)

19 25.8.201419 Finanční plán Doporučujeme kombinaci úsporných opatření č. 1, 2, 6a ( - 230.000 Kč) a zajištění dalších příjmů č. 1a, 1d, 2a, 2b ( + 640.000 Kč)


Stáhnout ppt "25.8.20141 Hodnocení uplynulého období & Návrh činnosti 2009-2012 Ing. Karel Vopička Richard Morávek."

Podobné prezentace


Reklamy Google