Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERSONÁLNÍ FINANCE I. MYŠLENKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  DEFINICE  PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  SHRNUTÍ DŮVODŮ PRO PLÁNOVÁNÍ PERSONÁLNÍCH FINANCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERSONÁLNÍ FINANCE I. MYŠLENKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  DEFINICE  PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  SHRNUTÍ DŮVODŮ PRO PLÁNOVÁNÍ PERSONÁLNÍCH FINANCÍ."— Transkript prezentace:

1 PERSONÁLNÍ FINANCE I. MYŠLENKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  DEFINICE  PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  SHRNUTÍ DŮVODŮ PRO PLÁNOVÁNÍ PERSONÁLNÍCH FINANCÍ II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY ŽIVOTNÍ CYKLUS DOSPĚLÉHO JEDINCE ŽIVOTNÍ CYKLUS DÍTĚTE IV.PROSTŘEDKY FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ INSTITUCE A PRODUKTY FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - DLOUHODOBÝ POHLED

2 PERSONÁLNÍ FINANCE Stabilizace stávající životní úrovně Spoření a investování Úvěrování POJIŠTENÍPOJIŠTENÍ Pravidlo : na spoření odkládat min 10% svého příjmu !!!! Pravidlo : rizikové pojištění sjednat ve výši 2-letého příjmu !!!!

3 I. MYŠLENKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Definice Plánování personálních financí je věda a zároveň umění, které nachází možnosti, jakým způsobem nechat pracovat majetek a peníze ve prospěch uspokojení současných a budoucích potřeb jednotlivce, respektive domácnosti. Plánování PF je tudíž proces, ve kterém se ujímáte řízení a kontroly své finanční situace, finanční plánování vám dovoluje - v případě, že jej pojmete jako dynamický proces - sledovat stále stav vašeho majetku, vašich prostředků a vašich závazků a usnadňuje podstatnou měrou rozhodování v případě neočekávaných událostí.

4 Předmět a cíl finančního plánování  Na straně aktiv: majetek movitý i nemovitý, vaše příjmy, úspory, pojištění (návratné), investice apod.,  Na straně závazků: daně, sociální a zdravotní pojištění, další (nekapitalizovaná) pojištění, nájemné, splátky půjček, platby za spotřebu energií, vody, poplatky za odvoz odpadu, parkování apod. Pozn.: Je nutné si uvědomit, že předmět finančního plánování se neodvíjí od výše příjmů, nýbrž od osobního rozvoje a jednoznačně definovaných potřeb. I. MYŠLENKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

5 Důvody pro plánování personálních financí  Úspora času a finančních prostředků;  Zvýšení efektivnosti v získávání, používání a ochraně zdrojů po dobu celého života;  Snížení ekonomické nejistoty při rozhodování o finančních výdajích;  Zvýšení kontroly finančních záležitostí a ekonomické bezpečnosti;  Zlepšení rodinných vztahů;  Oprávněný pocit osvobození od finančních problémů. I. MYŠLENKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

6 Osobní determinanty  Informační proces  Vzdělání a paměť  Osobní charakter a vzorce chování  Postoje  Motivace a zaujetí II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES

7 Proces finančního plánování 1. Analýza současné osobní a finanční situace 2. Vypracování finančních cílů 3. Vytvoření dynamického finančního plánu 4. Zavedení a realizace finančního plánu 5. Hodnocení a revize přijatých opatření II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES

8 Nekupuj to co je potřebné, ale to co je nezbytné - Seneca, 39 n.l.  Jakým způsobem vnímáte peníze?  Jak s nimi zacházíte a proč?  Je váš názor založen na faktických znalostech, na rodinném modelu, na praktických zkušenostech?  Vycházejí vaše priority ze sociálního tlaku, potřeb rodiny nebo touhy po luxusních službách? II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES 1. Analýza současné osobní a finanční situace

9  Jak plánujete svoji kariéru?  Jakým způsobem hodláte dosáhnout příjmů nezbytných ke krytí vašich výdajů a úspor?  Jsou (budou) vaše cíle a kapacita vašich (potenciálních) příjmů ve vzájemném souladu?  Počítáte s tím, že každé vaše dílčí rozhodnutí ovlivní vaši finanční existenci a vyžádá revizi vašeho finančního plánu? II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES 1. Analýza současné osobní a finanční situace

10 2. Vypracování finančních cílů Pokud nevíte, kam jdete, možná skončíte ani nebudete vědět kde. - přísloví Rozhodování:  které z cílů prosazovat  které z determinantů jsou podstatné Cíle se mohou pohybovat v rozmezí daném příjmy od běžných nákupů po rozvíjení rozsáhlých úspor a investičních programů k zajištění budoucí finanční jistoty. Ať jsou příjmy jakékoli, nikdy nejsou dostatečné  náklady příležitosti  rozhodovací proces. II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES

11 Ať jsou příjmy jakékoli, nikdy nejsou dostatečné Lidé nechápou, jak velký příjem je spořivost. Cicero, cca 40 př.n.l. 1. krok: analýza současného finančního stavu 2. krok:určení žádoucího stavu v budoucnosti (cílů) 3. krok: volba způsobu realizace zvýšení úspor  snížení výdajů na spotřebu  zvýšení příjmu prací navíc  daňová optimalizace  využití aktuálních informací  výběr vhodné alternativy II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES

12 Hodnocení a revize přijatých opatření Je třeba, abys penězům rozkazoval, ne abys jim sloužil. Publicius Syrus 1stol. př.n.l. Revize finančních cílů a činností vyplývá ze změny:  příjmů  osobních hodnot  rodinné situace apod. Dále též z málo kontrolovatelných případů:  ztráta zaměstnání  nemoc  finanční potřeba blízkého člověka apod. Uvedené skutečnosti zároveň působí na stav a strukturu osobních financí II. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A ROZHODOVACÍ PROCES

13 18 - 24 let  příprava na budoucí povolání  založení domácnosti  získání finanční nezávislosti  vývoj plánu úspor a investic  sjednání pojištění III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dospělého jedince

14 25 - 32 let  vytvoření efektivního modifikovatelného plánovacího systému  doba zásadních rozhodnutí  sjednání pojištění - sjednání vyššího pojistného krytí  rozvinutí životních cílů a povolání  přijetí opatření pro zabezpečení zvyšujících se potřeb domácnosti a životních nákladů  zabezpečení zvýšené potřeby úvěru III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dospělého jedince

15 33 - 43 let  rozšíření vzdělání, zvyšování kvalifikace  maximalizace ochrany pro hlavní příjmové položky  optimalizace příjmů z hlediska budoucích potřeb  zajištění zvýšení příjmů pro pokrytí narůstajících potřeb III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dospělého jedince

16 44 - 53 let  maximalizace příjmů  maximalizace investic  hodnocení a aktualizace penzijních plánů  zhodnocení budoucích potřeb rodičů, příp. jiných rodinných příslušníků III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dospělého jedince

17 54 – 64 let  konsolidace finančního majetku, sjednocení aktiv  plánování částečného pracovního poměru během penze  plánování výdajů a příjmů v penzi  vyhledání místa pro bydlení v penzi III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dospělého jedince

18 65 let a více  přizpůsobení životních podmínek a výdajů příjmu a zdraví  obstarání pomoci při řízení finančních záležitostí  finalizace majetkových a pozůstalostních poměrů III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dospělého jedince

19 0 - 5 let  obstarání základních potřeb dítěte  základní pojištění  tvorba rezervy na budoucí potřeby III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dítěte

20 6 - 14 let  zajištění základních potřeb  tvorba a čerpání fondů “škola” a “volný čas”  tvorba rezervy na budoucí potřeby III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dítěte

21 15 - 18 let  zajištění základních potřeb  rozšíření fondu “škola”  stimulace dítěte k samostatnosti a finanční zodpovědnosti  rozšíření základního pojištění  rozšíření spoření na budoucí potřeby (bydlení, rodina, vysoká škola atd.) III. FINANČNÍ ŽIVOTNÍ CYKLY Životní cyklus dítěte

22  daně  sociální a zdravotní pojistné  inflace  sociální zabezpečení  státní podpory IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Prostředky finančního plánování

23 instituce a produkty finančního a kapitálového trhu  běžné účty  bankovní služby  vklady do peněžních fondů  vklady do penzijních fondů  stavební spoření  pojištění kapitalizované  pojištění nekapitalizované IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ Prostředky finančního plánování

24 investice nemovitosti hypotéční zástavní listy dluhopisy, obligace akcie (BCP, RMS) deriváty kapitálového trhu podíly ve fondech kapitálového trhu podíly ve fondech peněžního trhu RMS bankovní služby (půjčky, úvěry) IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

25 Příjmy:  Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky  Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  Příjmy ze zdrojů v zahraničí  Příjmy z kapitálového majetku  Příjmy z pronájmu  Ostatní příjmy (mimořádné příjmy) IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED Sledovatelné údaje v krátkém období

26 Explicitní výdaje: Bydlení  Nájemné  Ostatní výdaje na bydlení  platby do fondu oprav  splátky družstvu  hypotéční splátky  výdaje na údržbu vlastního RD...  Rekreační bydlení IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED Sledovatelné údaje v krátkém období

27 Explicitní výdaje: Energie, voda, telekomunikace:  Platba za elektrickou energii  Platba za centrální vytápění  Jiné (platba za uhlí, dřevo)  Vodné a stočné  Platba za plyn  Platby za telefon (pevná linka, mobilní telefon) IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED Sledovatelné údaje v krátkém období

28 Explicitní výdaje: Doprava  osobní  dálniční známka  povinné ručení  veřejná IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED Sledovatelné údaje v krátkém období

29 Explicitní výdaje: Další platby  daň z nemovitosti  Poplatky za odvoz odpadu  Koncesionářské poplatky  Platba za kabelovou televizi  Připojení k internetu  Parkovné  Ostatní poplatky IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED Sledovatelné údaje v krátkém období

30 Explicitní výdaje: Pojistky  domácnosti  nemovitosti  automobilu  úrazové  životní  ostatní pojistky IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED Sledovatelné údaje v krátkém období

31 Implicitní výdaje: - odvodíme ze statistiky rodinných účtů: potraviny oblečení a obuv bytové zařízení provoz domácnosti lékařská péče kultura sport odložená spotřeba, úspory  výdajové fondy IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - KRÁTKODOBÝ POHLED Sledovatelné údaje v krátkém období

32 Příklady dlouhodobých cílů:  vyřešení bytové otázky  zaopatření dětí (vzdělání, volný čas, - viz životní cyklus FP)  pořízení automobilu  rekreační zařízení, nemovitost  pravidelná dovolená  možnost provozování nákladnějších koníčků  rezerva na penzi IV. MODEL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ - DLOUHODOBÝ POHLED

33 Statistika rodinných účtů (Příjmy, vydání a spotřeba domácností) Statistika rodinných účtů má v ČSÚ mnohaletou tradici. Je v podstatě jediným zdrojem informací o příjmech, vydáních a spotřebě domácností. Kromě toho poskytuje také údaje o charakteristikách domácnosti, včetně vybavenosti předměty dlouhodobé spotřeby. Při analyzování výsledků je však neustále nutné myslet na to, že šetření je prováděno u zpravodajského souboru 3000 domácností vybraných záměrným výběrem, což do jisté míry omezuje možnost zobecnění údajů na celou populaci.

34

35 Pro výběr domácností do základního souboru se sledují sociální skupiny: zaměstnanců, zemědělců, osob samostatně činných, důchodců.

36 Prvotní údaje o peněžních příjmech, výdajích a spotřebě domácností se ve statistice rodinných účtů zjišťují metodou průběžných záznamů tak, že vybraná domácnost denně zapisuje veškeré peněžní i naturální příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti do "Deníku zpravodajské domácnosti", což je tiskopis sešitového formátu na příslušný měsíc. Domácnosti se za řádně vyplněné a úplné záznamy vyplácí peněžitá odměna.

37

38

39

40

41

42


Stáhnout ppt "PERSONÁLNÍ FINANCE I. MYŠLENKA FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  DEFINICE  PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ  SHRNUTÍ DŮVODŮ PRO PLÁNOVÁNÍ PERSONÁLNÍCH FINANCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google