Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4IT101 Základy programování. Ing. Jarmila Pavlíčková Konzultační hodiny: –úterý 14:30 – 16:00 JM 369 –středa12:30 - 14:00 NB 424 Mail: –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4IT101 Základy programování. Ing. Jarmila Pavlíčková Konzultační hodiny: –úterý 14:30 – 16:00 JM 369 –středa12:30 - 14:00 NB 424 Mail: –"— Transkript prezentace:

1 4IT101 Základy programování

2 Ing. Jarmila Pavlíčková Konzultační hodiny: –úterý 14:30 – 16:00 JM 369 –středa12:30 - 14:00 NB 424 Mail: – pavjar@vse.cz

3 Obsah kurzu Základy objektového přístupu realizované v programovacím v jazyce Java. Základní znalosti o informatice. Základní znalosti o programovacích jazycích. Metodika výuky - metodika object- first rozšířenou o prvky test-first a seznámení s návrhovými vzory (design patterns first)

4 Podmínky ukončení Známkapočet bodů 190 – 100 275 – 89 360 – 74 4+50 – 59 459 a méně

5 Bodování BodyPovinné minimum Domácí úkoly, testy, semestrální úloha – závisí na cvičícím 405 Semestrální úloha - Adventura 3010 Závěrečný test3015 Celkem100

6 Podmínky pro ukončení Body lze ztratit za neúčast na cvičeních (více než 3 neomluvené absence). Lze získat prémiové body za nadstandardní řešení úkolu. Při zjištěném pokusu o podvod (odevzdání cizí práce, cizího programu) bude práce ohodnocena -5 body. Opakovat lze pouze závěrečný test.

7 Literatura Pavlíčková, Pavlíček Úvod do Javy Skriptum VŠE v pdf k dispozici na java.vse.cz

8 Literatura Gála, Pour, Šedivá: Podniková informatika 2., přepracované a aktualizované vydání. Grada 2009 ISBN 978-80-247-2615-1 Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java, Grada ISBN 978-80-247- 2653-3 Rudolf Pecinovský: OOP Naučte se myslet a programovat objektově, Computer Press, 2010, ISBN 978-80-251-2126-9

9 Zdroje informací ke kurzu –ISIS Sylabus Prezentace k přednáškám Odevzdávání domácích úkolů a semestrálních prací Testy –java.vse.cz Podrobnosti k hodnocení studentů, literatuře, instalacím potřebného software… Informace od jednotlivých cvičících –www.oracle.com/technetwork/java/index.html oficiální stránky Javy –www.java.cz

10 JavaJava

11 Java Java je objektově orientovaný programovací jazyk, ale také platforma Aplikace napsaná v Javě, může běžet na každé platformě, pro níž je vyvinut virtuální stroj

12 http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

13 Platformy Javy – výčet Java SE (Standard Edition) –Desktopové aplikace –Applety Java ME (Micro Edition) –Především v mobilních telefonech –Zatím převážně hry, ale množí se aplikace spolupracující se servery –Midlety Java EE (Enterprise Edition) –Nadstavba nad Java SE –Velké distribuované aplikace –Podporuje vícevrstvou architekturu –Servlety, JSP, EJB Java EE Java SE Java ME

14 Soubor se zdrojovým kódem, má koncovku java. Překladač javac Soubor s bytekódem, má koncovku class. Java Virtual Maschine Pro všechny platformy stejné Pro každou platformu jiná JVM

15 Verze Javy 1996 verze 1.0 1997 verze 1.1 (JDBC) 1998 verze 1.2 (Collections) 2000 verze 1.3 (HotSpot) 2002 verze 1.4 2004 verze 5.0 (Generika, významné úpravy) 2006 verze 6.0 Červenec 2011 Verze 7.0

16 Zkratky.. a zkratky.. a zkratky.. Java SE Java EE Java ME JDK JRE

17 Vlastnosti Javy Jazyk je jednoduchý, objektově orientovaný a povědomý Je robusní a zabezpečená Je nezávislá na platformě a přenositelná Je interpretovaná, vícevláknová a dynamická

18 Vývojová prostředí JDK 7.0 BlueJ 3.0.8 (www.bluej.org)www.bluej.org Další profesionální vývojové nástroje –NetBeans (www.netbeans.org) –Eclipse (www.eclipse.org)www.eclipse.org –IntelliJ Idea (www.jetbrains.com/idea)

19 ObjektyObjekty

20 Obecné objektové vlastnosti – jeden pohled používání abstrakce definování tříd objektů existence objektů (instancí) zapouzdření a ukrývání implementace komunikace objektů (volání metod) polymorfismus dědičnost

21 Základní pojmy Objekty Třídy Rozhraní Instance Datové atributy Metody Konstruktory Balíčky Testy Návrhové vzory Deklarace Inicializace Identifikátor Formální parametr metody Skutečný parametr metody Pomocná proměnná

22 Základní principy OOP Všechno je objekt (opravdu všechno včetně vlastností, dějů, událostí, …) Objektově orientovaný program je v nějakém programovacím jazyce zapsaný popis tříd, jejich instancí (objektů) a zpráv, které si mezi sebou tyto objekty posílají

23 Objekty Abstrakce z reality Spojení dat (údajů, proměnných, datových atributů) a činností, které je možné s těmito daty provádět (metod)

24 Třída Třída je obecný popis, ve kterém se deklarují (určí) data, která budou popisovat stav objektu, a metody, které popisují činnosti, jaké je možné s objekty provádět.

25 Pes jméno rasa štěkej žer hoňKočku Dášeňka foxteriér Rek Německý ovčák Asta kólie Alík neurčena Skutečné objekty v realitě Instance v paměti počítače Třída obecný popis v programu

26 Třída Pes Pes jméno rasa štěkej žer hoňKočku datové atributy instance, každá vytvořená instance je bude mít naplněny vlastními daty metody instance, pro každou vytvořenou instanci je budeme moci spustit, postup bude u všech instancí stejný, ale budou pracovat s datovými atributy konkrétní instance

27 Třídy pro kreslení tvarů (první cvičení) Ctverec velikost xPozice yPozice barva kresli vymaz zmenBarvu posunVpravo …… Kruh prumer xPozice yPozice barva kresli vymaz zmenBarvu posunVpravo ……

28 Volání metod (posílání zpráv) Analogie s mobilním telefonem –Mohu poslat SMS jen tomu, na koho mám číslo –Mohu posílat různé zprávy –Reakce různých lidí na stejnou zprávu mohou být různé

29 Vytvoření instance Instance se vytvářejí pomocí specifické metody, která se nazývá konstruktor Při spouštění konstruktoru si musíme uložit odkaz na vznikající instanci

30 Odkazy v BlueJ

31 pepuvAlik pepuvAzor milanuvRek mojeBety Alík neurčena Azor Jezevčík Rek Německý ovčák Bety Kokršpaněl azor alik Seznam Pepových psů Seznam psů, které venčí Jana

32 Java – jak vytvořit třídu (zapsat kód)

33 public class Jmeno { Datové atributy Statické proměnné Statický inicializační blok Statické metody Konstruktory Metody Vnitřní třídy Statické vnitřní třídy } Třída

34 Datové atributy instance Datové atributy: –vyjadřují základní charakteristiky instance třídy, –uchovávají informace mezi jednotlivými voláními metod. Každý datový atribut musí mít určený typ a jméno (identifikátor) Určení jména a typu se označuje jako deklarace. Nastavení počáteční hodnoty se nazývá inicializace.

35 Datové atributy - deklarace a inicializace modifikátory typ identifikátor = hodnota; public class Kruh { private int prumer; private int xPozice; private int yPozice; private String barva; ………zde následují další části deklarace třídy…………… } prumer = 30; xPozice = 20; yPozice = 60; barva = "modra";

36 Identifikátor Je tvořen posloupností písmen, číslic a podtržítka, začíná písmenem. Java rozlišuje malá a velká písmena: cislo a Cislo jsou dva různé identifikátory. Používá se pro pojmenování: –tříd, –datových atributů, –metod, –lokálních proměnných, –parametrů metod, –..... Identifikátor by měl vystihovat obsah toho, co pojmenovává. Pro pojmenování metod se obvykle používají slovesa (s předmětem), pro ostatní podstatná jména (včetně přívlastku). Identifikátor nesmí obsahovat klíčové slovo Javy

37 Pravidla pro používání malých a velkých písmen v identifikátorech (jménech) 1.Velké písmeno na začátku, všechna počáteční písmena nového slova velká –třídy –rozhraní 2.Malé písmeno na začátku, všechna počáteční písmena nového slova velká –proměnné třídy a instance –pomocné proměnné metod –formální parametry metod –jména metod 3.Všechna písmena velká, jednotlivá slova oddělena _ –pojmenované konstanty

38 Klíčová slova abstractcontinuefornewswitch assertdefaultifpackagesynchronized booleandogotoprivatethis breakdoubleimplementsprotectedthrow byteelseimportpublicthrows caseenuminstanceofreturntransient catchextendsintshorttry charfinalinterfacestaticvoid classfinallylongstrictfpvolatile constfloatnativesuperwhile

39 Metody instance Metody: –představují dovednosti, činnosti, které může objekt provádět, –umožňují rozdělit kód do jednotlivých částí, Metody jsou deklarovány ve třídě. Metoda se skládá z –hlavičky (podpisu) metody –těla metody, které je tvořeno pomocí příkazů deklarací lokálních proměnných.

40 mujPes.stekej(); String RasaMehoPsa = mujPes.getRasa(); Volání metody instance odkaz na vytvořenou instanci (identifikátor)

41 Deklarace metody public String getRasa ( ) { return rasa; } Typ návratové hodnoty Jméno metody Parametry metody Klíčové slovo pro vrácení výsledku a ukončení metody Vracená hodnota Modifikátor přístupu

42 Deklarace metody public void zmenVelikost (int novyPrumer) { vymaz(); prumer = novyPrumer; kresli(); } Typ void určuje, že metoda nic nevrací Jméno metody formální parametr metody

43 Hlavička (podpis) metody hlavička má několik částí –modifikátor přístupu –další (nepovinné) modifikátory –typ návratové hodnoty –jméno (identifikátor) –kulaté závorky (mohou zde být formální parametry metody) –vyhazované výjimky(nepovinná část)

44 Formální parametry metody slouží k předání vstupních hodnot do metody každý parametr je v hlavičce metody deklarován podobně jako datové atributy typem a jménem není možné (ani smysluplné) uvádět modifikátor přístupu (parametr platí pouze v metodě) není možné v hlavičce přiřadit parametru implicitní hodnotu public void pricti( int hodnota = 4) {....... tato část nepřípustná

45 Obsah metody - příkazy volání metody přiřazení sekvence (posloupnost, blok příkazů) selekce (rozhodování, větvení) iterace (cyklus, opakování) příkaz skoku z cyklu příkaz return vyvolání a obsluha výjimek

46 Obsah metody - lokální proměnná pro uložení mezivýsledku po ukončení činnosti metody je zrušena deklarace a inicializace pomocné proměnné se od inicializace datového atributu liší tímto: –neuvádějí se modifikátory přístupu –proměnné nejsou implicitně inicializovány, první hodnotu musí nastavit programátor

47 Jak vytvořit instanci V Javě se instance vytvářejí pomocí volání konstruktoru za klíčovým slovem new. Konstruktor je speciální metoda: –jmenuje se vždy stejně jako třída, –v deklaraci se neuvádí návratový typ, –lze použít modifikátory přístupu (public, protected, private, „přátelský“), –pokud není uveden v deklaraci třídy, vytvoří se automaticky prázdný a veřejný (public) –konstruktory se mohou přetěžovat,

48 Použití konstruktoru Kruh kruh1 = new Kruh (); určení typu proměnné jméno proměnné (identifikátor) operátor new pro vytvoření instance spuštění konstruktoru, v závorce mohou být hodnoty jednotlivých parametrů přiřazovací příkaz

49 Deklarace konstruktoru public class Kruh { private int prumer; private int xPozice; private int yPozice; private String barva; /* * Vytvoreni noveho kruhu na defaultni pozici (20,60) s defaultni barvou (modra) */ public Kruh() { prumer = 30; xPozice = 20; yPozice = 60; barva = "modra"; kresli(); }

50 Odkaz na tuto instanci (this) public class Kruh { private int prumer; private int xPozice; private int yPozice; private String barva; /* * Vytvoreni noveho kruhu na defaultni pozici (20,60) s defaultni barvou (modra) */ public Kruh() { prumer = 30; xPozice = 20; yPozice = 60; barva = "modra"; kresli(); } this.prumer = 30; this.xPozice = 20; this.zPozice = 60; this.barva = "modra"; this.kresli();

51 Použité zdroje Pavlíčková, Pavlíček : Úvod do Javy Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java Java a Duke jsou registrované známky firmy Oracle


Stáhnout ppt "4IT101 Základy programování. Ing. Jarmila Pavlíčková Konzultační hodiny: –úterý 14:30 – 16:00 JM 369 –středa12:30 - 14:00 NB 424 Mail: –"

Podobné prezentace


Reklamy Google