Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PJV151 Vnořené a vnitřní členy mohou být členy tříd a interfejsů. Je-li X obalem Y a Y je obalem Z, pak Z získá jméno X$Y$Z - kompilací vzniknou classy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PJV151 Vnořené a vnitřní členy mohou být členy tříd a interfejsů. Je-li X obalem Y a Y je obalem Z, pak Z získá jméno X$Y$Z - kompilací vzniknou classy."— Transkript prezentace:

1 PJV151 Vnořené a vnitřní členy mohou být členy tříd a interfejsů. Je-li X obalem Y a Y je obalem Z, pak Z získá jméno X$Y$Z - kompilací vzniknou classy X, X$Y a X$Y$Z. Z vidí členy všech svých obalů - nehledě na jejich modifikátory přístupu. [ public | protected | private ] [ strictfp ] - [ static ] [ abstract ] interface - vnořený (nested) interfejs - static [ abstract | final ] class - vnořený (nested) třída - -------------------------------- - vnitřní interfejsy neexistují - [ abstract | final ] class - vnitřní (inner) třída - lokální: bez dalších modifikátorů - anonymní: bez hlavičky Krom anonymní třídy lze uvést extends … resp. implements … Vnořený člen má přístup jen ke static členům svých obalů. Může mít statické i nestatické členy. I statická třída má konstruktory. Vnitřní třídy nejsou static a kromě static final konstant nemohou deklarovat žádné statické členy - mohou je však zdědit.

2 PJV152 Vnořené a vnitřní členy tříd a interfejsů Je-li X obalem Y a Y je obalem Z, pak Z získá jméno X$Y$Z - kompilací vzniknou soubory X.class, X$Y.class a X$Y$Z.class. Člen Z vidí členy svých obalů - nehledě na jejich modifikátory přístupu. Má-li však modifikátor static, pak je statickým členem svého obalu – tzv. vnořený ( nested ) - a má přístup jen ke statickým členům svých obalů. Vložit do obalu lze vnořené ( nested ) interfejsy s těmito modifikátory : [ public | protected | private ] [ strictfp ] [ abstract ] [ static ] Vložit do obalu lze třídy s těmito modifikátory : [ public | protected | private ] [ strictfp ] [ abstract | final ] [ static ] Instanciace: In y = new In( ); či Ne n = new Ne( ); // uvnitř Out Out.Ne n = new Out.Ne( ); // zvnějšku nested Out.In x = new Out( ).new In( ); // zvnějšku inner Tzv. vnitřní ( inner ) třída je nestatickým členem svého obalu. Kromě static final konstant, nemůže deklarovat statické členy – může je však zdědit. Speciálním případem je třída lokální (v metodě) a anonymní (bez hlavičky).

3 PJV153 Lokální třída je vnitřní třída deklarovaná v metodě, bloku či v dynamickém inicializátoru. -jen s modifikátory [ strictfp ] [ abstract | final ] -typ lokální třídy je známý v bloku až za její deklarací. -lze ji instanciovat pouze z vnitřku metody - není přístupná zvnějšku. -k lokálním proměnným a parametrům metody má přístup jen jsou-li finální, neboť nefinální sídlí jen dočasně na zásobníku. -sice return umožňuje objekt vrátit, avšak jeho vlastní typ není vně znám, neb v hlavičce metody nelze zadat jméno lokální třídy jako návratový typ. Lokální třída získá jméno s prefixem ze jmen vnějších tříd a pořadovým číslem metody $n v níž jsou deklarovány stejnojmenné lokální třídy. Tento typ, např. Out$3Loc, je vně neznámý, tudíž nelze jím přetypovat. Lze užít vně známých typů, které lokální třída rozšiřuje či implementuje. Lokální interfejs není možný - vnitřní interfejsy neexistují.

4 PJV154 Anonymní třída je vnitřní třída bez hlavičky a tudíž: nemá jméno, modifikátory ani nelze použít extends či implements, nemůže mít potomky, nelze definovat žádné její konstruktory, má jen defaultní konstruktor neznámého jména, roli konstruktorů event. nahrazují nestatické inicializátory, instance anonymní třídy má jméno dle obalů ukončené $i, i>=1. TX x = new T(…) { // T je třída či interfejs // TX je T či jeho nadtyp či Object... // nestatické členy... // jen statické finální atributy };

5 PJV155 Adapter je obecně třída, implementující nějaký interfejs tak, že zděděné abstraktní metody přepíše na konkrétní - avšak prázdné. Adapter mívá triviální funkcionalitu a bývá s modifikátorem abstract. Slouží totiž jako předek potomkům, kteří mají některé metody přepsány na neprázdné, čímž získají žádanou funkcionalitu aniž programátor musí psát nepotřebné metody. Např.: interface java.awt.WindowListener má sedm metod. Adapter definovaný takto: abstract class WindowAdapter implements WindowListener je všechny metody konkretizuje prázdnými metodami. Ovládat okénko ikonou lze pomocí tzv. handleru, což je objekt vytvořený buď dle normální anebo anonymní třídy. Důležité je, že v obou případech je splněn interfejs WindowListener.

6 PJV156 Použití adapteru Pojmenovaně: WindowListener wl = new WindowHandler( ); kde: class WindowHandler extends WindowAdapter { public void WindowClosing( WindowEvent ev ) { System.exit(0); // end of application } či anonymně: WindowListener wl = new WindowAdapter( ) { public void WindowClosing( WindowEvent ev ) { System.exit(0); // end of application } };

7 PJV157 Inner class Vnitřní třída umožňuje seskupit věcně související kódy a případně je skrýt. public class Outer { private int x; public class Inner { public void m( ) { x++; } } public void test( ) { Inner n = new Inner( ); n.m( ); } public static void main(... ) { Outer o = new Outer( ); o.test( ); } main( test( m( this n Outer Inner x Outer.this stackheap

8 PJV158 Inner class public class Outer { private int x; public class Inner { public void m( ) { x++; } } public class OuterTest { public static void main(... ) { Outer p = new Outer( ); Outer.Inner n = p.new Inner( ); // n = new Outer( ). new Inner( ); n.m( ); } main( m( p n this Outer Inner x Outer.this stackheap Instanciovat Inner lze jen prostřednictvím instance Outer.

9 PJV159 Inner class public class Outer { private int x; public class Inner { private int x; public void m( int x ) { x++; this.x++; Outer.this.x++; } main( m( p n x Outer Inner x Outer.this x

10 PJV1510 Local class public class Outer { private int x = 5; public Object get( final int y ) { final int z = 6; class Local { public String toString ( ) { return ""+(x+y+z); } } return new Local( ); } public static void main( String [ ] args ) { Outer p = new Outer( ); Object obj = p.get( 700 ); System.out.println( obj ); // vytiskne 711 }

11 PJV1511 Využití vnořených tříd Bod, úsečku, obdélník, elipsu atd. v rovině pojednávají balíčky java.awt s přesností int a java.awt.geom s přesností double a float abstract class Point2D { // nedeklaruje atributy static class Float extends Point2D { float x, y;... get } static class Double extends Point2D { double x, y;... get } public double distance( Point2D pt ) { return … } public abstract double getX( ); … // getry a setry } class Point extends Point2D { int x, y; public double getX( ) {…} … } Od třídy Point2D dědí ostatní metody distance, distanceSq a další. Díky polymorfismu lze: Point2D p1 = new Point2D.Double( 1.1, 2.2 ); Point p2 = new Point( 3, 4 ); double d = p1.distance( p2 );


Stáhnout ppt "PJV151 Vnořené a vnitřní členy mohou být členy tříd a interfejsů. Je-li X obalem Y a Y je obalem Z, pak Z získá jméno X$Y$Z - kompilací vzniknou classy."

Podobné prezentace


Reklamy Google