Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

priority, projekty, podmínky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "priority, projekty, podmínky"— Transkript prezentace:

1 priority, projekty, podmínky
3 P eJustice priority, projekty, podmínky

2 Ing. Mirek Topolánek předseda vlády
Úvodní slovo Ing. Mirek Topolánek předseda vlády

3 Priority a projekty eJustice
JUDr. Jiří Pospíšil ministr spravedlnosti

4 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem
eJustice Cíle možnost vést většinu agendy do roku 2012 v elektronické podobě umožnit bezpečný přístup oprávněných osob do spisu zlepšení přístupu k soudům vyšší transparentnost rozhodovacích procesů kvalitnější informační servis pro soudy zvýšení bezpečnosti – lepší ochrany elektronického spisu před poškozením a neautorizovaným přístupem Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

5 eJustice Přínos Poznámka Služba Projekty 2007 ePodatelna
možnost podávat žaloby a jiné návrhy elektronicky funkční na okresních soudech, rutinní provoz od X/07, 2008 rozšíření pro státní zastupitelství ePodatelna 2008 práce na validaci systému, vyhledávání a stahování informací průhledné řízení o úpadku, snadno dostupné informace Insolvenční rejstřík předávání informací o trestně stíhaných osobách s vybranými státy EU (Německo, Španělsko, Francie, Belgie) od XII/07, pobočky při krajských soudech poskytování informací prostřednictvím datových sítí, snadná dostupnost – Czech POINT Rejstřík trestů

6 eJustice Projekty 2008 Popis Poznámka Služba infoSoud Úřední deska
možnost sledování soudních jednání probíhajících u všech soudů zprovoznění aplikace pro veřejnost duben 2008 Elektronický platební rozkaz zaslání podání opatřeného elektronickým podpisem z vlastního počítače soudu ostrý provoz první fáze projektu ve druhé polovině roku 2008 Úřední deska zveřejnění informací stanovených zákonem v elektronické podobě předpokládané spuštění ověřovacího provozu do konce roku 2008 75 % výpisů požadováno z aplikací MSp (rejstřík trestů, obchodní rejstřík) do konce roku navíc výpisy z ISIR a infoSoudu Aplikace pro Czech POINT Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

7 Úkoly 2009 Služba Přínos Poznámka Videokonference Insolvenční rejstřík
další rozvoj, online formuláře pro podání změny zápisu realizace 2008, ostrý provoz 1. pololetí 2009 Obchodní rejstřík V rámci předsednictví v EU, 1. pololetí 2009 Přeshraniční videokonferenční propojení Videokonference v rámci předsednictví v EU, 1. pololetí 2009 Insolvenční rejstřík propojení s dalšími státy EU poskytování informací prostřednictvím datových sítí, snadná dostupnost Czech POINT Rejstřík trestů předávání informací o trestně stíhaných osobách mezi státy EU, priorita předsednictví v EU Asistované podání pro Czech POINT elektronický plat. rozkaz,ISIR, infoSoud přes ePodatelnu Příprava 2008, ostrý provoz 2009 Návaznost na portál veřejné správy a agendové portály Portál Komplexní informovanost o justici a stavu jednotlivých agendy elektronický platební rozkaz příprava elektronického spisu k platebnímu rozkazu část projektu elektronický spis Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

8 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem
eJustice I. infoSoud Přehledná informace o stadiu vývoje soudního případu komfortně, přímo z Vašeho počítače přes portál eJustice historie spisu i aktuální údaje o řízení přínosné hlavně pro účastníky řízení zavedeno na všech okresních soudech, do konce roku 2008 bude zavedeno na všech krajských a vrchních soudech Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

9 eJustice I. infoSoud Ocenění aplikace magazínem Egovernment
Aplikace spuštěna do ostrého provozu Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

10 eJustice II. Elektronický platební rozkaz (EPR)
Právní instrument řešení sporů o peněžité pohledávky zkráceným řízením důvodem nárůst nesporných pohledávek do budoucna s ohledem na rostoucí zadlužování lze očekávat další zvýšení počtu žalob cíl – ulehčit rozhodovací proces a urychlit práci soudcům Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

11 eJustice II. Elektronický platební rozkaz
Nárůst návrhů na vydání platebních rozkazů (PR) u okresních soudů 2003 2004 2005 2006 2007 nápadRo Vyříz. Ro Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

12 Současná praxe vydávání platebního rozkazu
eJustice II. Elektronický platební rozkaz Současná praxe vydávání platebního rozkazu ŽALOBCE SOUD složka postup pracovník podatelna Převzetí a Postoupení písemnosti administrativní personál vyšší soudní úředník kancelář Založení spisu Vydání Platebního rozkazu soudce soudce/vsú vyšší soudní úředník kancelář Příprava expedice ŽALOVANÝ podatelna expedice administrativní personál Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

13 eJustice II. Elektronický platební rozkaz
Podání návrhu v elektronické podobě Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

14 eJustice II. Elektronický platební rozkaz
Kroky k přípravě a aplikaci elektronického platebního rozkazu (novela zavádějící institut elektronického platebního rozkazu nabývá účinnosti ) 1. etapa do vytvoření elektronického formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu umožnění jeho odesílání prostřednictvím ePodatelny Úprava stávající aplikace na okresních a krajských soudech včetně plošného zkušebního provozu 2. etapa činnost zaměřena na podporu práce soudů provázání s informačními systémy soudů 3. etapa další rozvoj systému hromadná podání, možnost úhrady dlužné částky, využití hybridní pošty apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

15 eJustice III. Přepis hlasu počítačem - Pilotní projekt
Krajský soud v Praze zahájil v březnu 2008 pilotní projekt Postupně se zapojil i Městský soud v Praze Bylo vyzkoušeno soudci cca 35 aplikací Úspěšnost přepsaného textu více než 95 %. Výsledek závisí na kvalitě odborného slovníku (trestní, civilní, obchodní oblast atd.) a na doplnění místních názvů, názvů firem apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

16 eJustice III. Přepis hlasu počítačem – Pilotní projekty
Souběžně se zkouší aplikace přepisu hlasu počítačem v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem a na Okresním soudu v Liberci I zde pozitivní zkušenosti, soudci deklarují zájem o aplikaci Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

17 eJustice Přepis hlasu počítačem
Pilotní projekt ministerstva spravedlnosti Plošný zkušební provoz na soudech a ověření jejich zájmu při otestování v praxi – od června 2008 Zkušební provoz cca 2 měsíce Záměr ministerstva : Zjistit zájem soudů o nový software a následně zkušenosti s jeho použitím Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

18 eJustice III. Přepis hlasu počítačem
Další postup vyhodnocení zkušeností na základě dotazníků a analýza finanční náročnosti na základě výše uvedeného rozhodnutí o vypsání výběrového řízení (podzim 2008) Kriteria: kvalita (způsobilost pro využití v praxi) - kompatibilita se systémy eJustice - finanční náklady Očekáváme: zefektivnění a zrychlení práce justice Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

19 Další projekty zabezpečující funkčnost eJustice
Mgr. František Korbel, Ph.D. náměstek ministra

20 Harmonizace legislativy a eJustice
Příprava legislativního rámce – nutný krok k realizaci a optimalizaci procesů spojených se zaváděním informačních systémů změny zejména procesních předpisů v civilní a trestní oblasti nové předpisy (např. tzv. zákon o datových schránkách) zajištění kompatibility předpisů s evropským právem (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES - zásady EU pro elektronický podpis a akreditaci nutnost úzké vazby na komplexní projekt eGovernment – spolupráce a koordinace napříč státní správou, vytvoření mezirezortních pracovních týmů na přípravu jednotlivých projektů v gesci MSp Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

21 Přehled změn v právních oblastech
Civilní právo Občanský soudní řád – projednáván v parlamentu elektronická protokolace zavedení elektronické podoby spisu elektronické doručování elektronická úřední deska předvolání k soudu v elektronické podob Notářský řád centrální elektronická evidence manželských smluv stejnopisy notářských zápisů, opisy, výpisy a potvrzení v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem Zákon o advokacii Zákon o soudech a soudcích Exekuční řád možnost pověřit exekutora na základě žádosti opatřené elektronickým podpisem Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

22 Přehled změn v právních oblastech
Trestní právo projekt elektronizace trestního procesu převedení řízení před soudy, u státního řízení a na policii do elektronické formy Trestní zákoník – předpokládaná účinnost v roce 2009 trest domácího vězení s možností elektronického sledování Zákon o probační a mediační službě Zákon o státním zastupitelství Ostatní Zákon o archivnictví Správní řád úpravy jednacího řádu pro KS a OS, vnitřního kancelářského řádu a dalších procesních předpisů budou probíhat průběžně podle potřeb jednotlivých aplikací zaváděných do praxe Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

23 Elektronický platební rozkaz
právní instrument řešení sporů o peněžité pohledávky zkráceným řízením důvodem nárůst nesporných pohledávek do budoucna s ohledem na rostoucí zadlužování lze očekávat další zvýšení počtu žalob cíl – ulehčit rozhodovací proces a urychlit práci soudcům nárůst návrhů na vydání PR 2003 2004 2005 2006 2007 nápad Ro okresní soudy krajské soudy 11.284 11.873 11.612 13.650 11.096 vyřízeno Ro 14.255 12.860 12.079 12.438 12.174 převedeno do rejstříku C po včas podaném odporu *) 36.273 36.687 39.164 *) v daném období nebyla agenda podrobněji sledována Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

24 Elektronický platební rozkaz
Navazuje na stávající rozkazní řízení –(platební rozkaz, směnečný rozkaz) zákonem limitované užití po formální stránce správné vyplnění elektronického formuláře opatření zaručeným elektronickým podpisem a odeslání k soudu zaplacení soudního poplatku zákonem limitované užití po obsahové stránce žalobní nárok na poskytnutí peněžitého plnění (max Kč) musí být znám pobyt obžalovaného nelze doručovat do ciziny zkrácené řízení probíhá bez jednání, dokazování a slyšení obžalovaného doručení obžalovanému do vlastních rukou s možností do 15 dnů podat odpor Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

25 Elektronický platební rozkaz
Základní rozdíly mezi platebním rozkazem a elektronickým platebním rozkazem (s přihlédnutím ke změnám v novele OSŘ) činnost/porovnání platební rozkaz elektronický platební rozkaz zahájení řízení neformální - platební rozkaz může být vydán i bez výslovné žádosti žalobce formální - užití elektronického formuláře podepsaného zaručeným elektronickým podpisem soudní poplatek 600 Kč do částky Kč včetně 300 Kč do částky Kč včetně 4 % z částky vyšší než Kč 2 % z částky vyšší než Kč předmět řízení částka bez omezení max. výše částky Kč Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

26 Elektronický platební rozkaz
Výhody formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu zrychlení rozhodování soudů odbřemenění soudů snížení nákladů soudů i účastníků snížení rizika podávání formálně vadných návrhů možnost automatického vytváření konceptů soudních rozhodnutí Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

27 Elektronický platební rozkaz
Kroky k přípravě a aplikaci elektronického platebního rozkazu (novela zavádějící institut elektronického platebního rozkazu nabývá účinnosti ) první etapa do vytvoření elektronického formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu umožnit jeho odesílání prostřednictvím ePodatelny upravit stávající aplikace na okresních a krajských soudech včetně plošného zkušebního provozu druhá etapa činnost zaměřena na podporu práce soudů, provázání s IS soudů třetí etapa další rozvoj systému hromadná podání možnost úhrady dlužné částky využití hybridní pošty apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

28 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem
Projekty společné s MV eSbírka eLegislativa zákon o datových schránkách (návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů) projekt sjednocení elektronické komunikace v rámci veřejné správy MSp spolugestorem Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

29 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem
eSbírka Společný projekt s MV Cíl projektu odstranění nedostatků stávající publikace obecně závazných právních předpisů dostupnost a zvýšení přehlednosti platného práva Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

30 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem
eSbírka publikace právně závazné elektronické podoby obecně závazných právních předpisů publikace právně závazné elektronické podoby dalších aktů státních orgánů vyhlašovaných nyní ve Sbírce zákonů a publikace právně závazné podoby platných mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a publikace rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací přístup k závaznému znění platného práva i pro osoby, které nemají přístup k internetu prostřednictvím ověřených výstupů z terminálu Czech POINT zajištění dostupnosti systému eSbírky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vytvoření plně elektronického redakčního a publikačního systému provázeného se systémem eLegislativy v budoucnu i zpřístupnění právně závazné elektronické verze právních předpisů a jiných aktů publikovaných ve věstnících krajů a hlavního města Prahy apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

31 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem
eSbírka Technické řešení součást projektové studie MV Termíny realizace projektu je závislá na aktivitách MV, MSp pouze spolugestorem projektu bez významné možnosti rozhodovat o jednotlivých termínech. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

32 Elektronické pověřování notářů a exekutorů
Cíl projektu automatickým zpracováním návrhu dojde k odbřemenění soudů od administrativních aktivit zejména za situace zvýšeného nárůstu nařizovaných exekucí Návrh technického řešení využití stávajících aplikací Termín dokončení projektu spojen s datem účinnosti návrhu zákona, tj. nejdříve koncem roku 2008 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

33 Elektronické monitorování domácího vězení
Popis projektu doposud u nás nepoužívaný trest s možností elektronického sledování alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro pachatele, u kterých vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu a osobě pachatele je třeba postih omezením osobní svobody, ale postačuje menší intenzita zásahu vůči nim kontrola zajištěna probačními úředníky nebo dle novely trestního řádu elektronické sledování za použití tzv. náramků Cíl projektu zachování pozitivních rodinných a pracovních vazeb odsouzených ušetření prostředků vynakládaných na výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody Návrh technického řešení projekt je ve stádiu předprojektové přípravy Termín dokončení projektu spojen s datem účinnosti návrhu zákona, tj. nejdříve koncem roku 2008 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

34 Podmínky pro rozvoj a fungování eJustice
Mgr., Ing. František Steiner, Ph.D. náměstek ministra

35 Podmínky koordinace v rámci eGovernment
odstranění rezortismu kvalitní spolupráce a koordinace projektů MSp, MV a dalších rezortů provázanost systémů zabezpečení legislativních podmínek pro vedení agend a změnu procesních modelů možnost přijetí legislativních úprav, které zajistí digitalizaci dokumentů, vedení elektronického spisu, možnost využití elektronického doručování, způsob archivace elektronických dokumentů Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

36 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem
Finanční rámec předpoklad financování z prostředků EU (IOP) pro všechny prioritní osy EU i ČR EUR z toho prioritní osa 1a EUR prioritní osa 1b EUR v rámci kapitoly MSp 400 mil. na projekty EU a 67 mil. Kč na kofinancování těchto projektů MSp předpokládá financování eJustice z prostředků EU Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

37 Integrovaný operační program
Název projektu Spolupracující resorty Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy ČSÚ, MPO Insolvenční rejstřík - optimalizace a vazba na evropské registry a základní registry veřejné správy MV Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné komunikační struktury veřejné správy Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály včetně zajištění komplexní informovanosti pro občana o stavu agendy justice Úprava úřední desky resortu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály Zavedení Elektronického trestního řízení MV, PČR Optimalizace organizace práce soudů včetně eDohledového systému a nahrávání soudního jednání Zabezpečení důvěryhodné výpočetní základny justice včetně vybudování bezpečného úložiště dat, serverového centra a jednotného zálohovacího systému Elektornické soudní řízení (trestní řízení, civilní řízení, soudní řízení správní, elektronický platební rozkaz a další) Úprava informačních systémů justice včetně statistických systémů v návaznosti na zavedení eGovernmentu v ČR Elektronický oběh dokumentů v oblasti justice a sjednocení postupů digitalizace procesů v justici včetně vazby na eGovernment Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

38 Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti (OPLZZ)
Název projektu Spolupracující resorty Probační a resocializační programy samosprávy Komunikace mezi soudy a veřejností Právní úprava úpadku fyzických osob v EU Analýza dopadu ustanovení advokátů jako opatrovníků v občanskoprávním řízení Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

39 Evidence soudních rozhodnutí
Přehled projektů MSp číslo Projekt Popis fondy EU 1 infoSoud Po zadání příslušného jednacího čísla možnost sledování soudních jednání probíhajících u všech soudů. Efektivní nástroj především pro účastníky soudního řízení. Realizace - ostrý provoz cca březen 2008 2 Obchodní rejstřík Další rozvoj rutinně provozovaného informačního systému, umožňujícího poskytování výpisů z evidence Obchodního rejstříku oprávněným osobám a organizacím. Příprava on-line formuláře (web formuláře i formuláře pro Filler602) pro veřejnost, který bude sloužit pro podání na provedení změny v zápise (včetně možnosti připojení příloh). Příprava podepsaného výstupu v XML formátu pro uživatele sítě Internetu. Realizace – cca konec 2008 A 3 Insolvenční rejstřík Rozvoj funkcionalit aplikace zprovozněné již od Validace, zjednodušené vyhledávání a stahování informací A, PRES  4 Úřední deska Zveřejnění informací stanovených zákonem v elektronické podobě. Zpočátku souběžné zveřejňování informací jak v elektronické podobě, tak i vyvěšování v papírové podobě na úřední desky, později preferována 5elektronická podoba. Předpokládá se spuštění ověřovacího provozu do konce roku 2008. 5 Evidence soudních rozhodnutí Zajištěn rutinní provoz u všech soudů kromě Nejvyššího soudu – připravuje se. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

40 Přehled projektů MSp číslo Projekt Popis
fondy EU 6 Přehled jednání v jednacích síních Cílem projektu je umožnit sledování stavu probíhajícího soudního jednání u všech soudů a to pomocí sítě Internetu. 7 Elektronický platební rozkaz  Cílem projektu je zefektivnit a zrychlit specifickou agendu platebních rozkazů A 8 Elektronické pověřování exekutorů Cílem projektu je zefektivnit a zrychlit pověřování exekutorů, kdy jde o standardní rutinní úkol  9 Převod zvuku na text Nasazení SW pro diktát - převod hlasu na text. Neobsahuje jednací síně 10 Elektronické náramky Cílem projektu je umožnit realizaci trestu domácího vězení a sledování osob odsouzených k tomuto trestu  11 CSLAV Zpracování analytické a prezentační části systému. Zajištění podmínek pro zpracování operativních manažerských pohledů. Rutinní provoz celého systému bude spuštěn do konce roku 2008. 12 Portál Cílem projektu je vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály včetně zajištění komplexní informovanosti pro občana o stavu agendy justice Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

41 Přehled projektů MSp číslo Projekt Popis
Fondy EU 13 Nahrávání jednání Cílem projektu je pořizování zvukových záznamů z jednání v soudních síních, převod záznamu do elektronické podoby. Očekává se i nahrávání všech jednání nikoliv jen trestních. A 14 Agenda práce a mzdy - PAM Cílem projektu je zajistit centrální zpracování personálních a mzdových agend pro všechny složky resortu; zajištění jednotný výstupů do navazujících informačních systémů 15 Elektronická podatelna Cílem projektu je zajištění přijímání a odesílání el. podání a její provázání do provozovaných informačních systémů; zajištění sledování přijatých a odeslaných podání. Základ je realizván, jedná se zejména o rozšíření o funkci výpravny a další rozvoj. 16 Videokonference Priorita předsednictví. První fází je vybudování videokonferenčního propojení se zastoupením v Bruselu  PRES 17 Jednotný systém zálohování Cílem projektu je zajistit technologii a vytvořit jednotná pravidla pro vytváření elektronického zálohování a archivu. 18 Komplexní systémová správa (KOSP) Cílem projektu je zajištění komplexní systémová správy a to u všech složek resortů a všech agend, které pokrývají veškeré agendy výkonu a správy dané složky; poskytování účinného systému podpory provozu a zajištění možnosti pro rychlé servisní zásahy. Obsahuje jak část dohledovou, tak výkonovou (distribuce SW) Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

42 Přehled projektů MSp číslo Projekt Popis
Fondy EU 19 Důvěryhodná výpočetní základna Hlavním účelem DVZ je zajistit správu a provoz bezpečnostních služeb Infrastruktury informačních a komunikačních technologií (IICT) MSp tak, aby systémy ICT postavené nad touto bezpečnou infrastrukturou měly řízen přístup pouze k těm aktivům, které danému systému patří. A 20 Komunikační transakční vrstva Cílem je podstatným způsobem zjednodušit propojování jednotlivých IS mezi sebou. 21 Řešení rozvoje IS včetně podpory a údržby Cílem projektu je zajištění aktualizace provozovaných informačních systémů v závislosti na zákonných normách; vývoj a úpravy provozovaných systémů v závislosti na potřebách uživatelů, organizačních změnách a na nových trendech 22 Pořízení a obnova VT Cílem projektu je pořízení potřebné techniky pro nové informační systémy, včetně její pravidelné obnovy - nutná podmínka pro bezproblémovou funkci všech informačních systémů 23 Vybudování datového centra Cílem je vybudovat datové centrum odpovídající potřebam provozovaných a budoucích aplikací. Jedná se několiv vrstev - fyzická, komunikační, bezpečnostní, operační atd. 24 Konsolidace hlasových služeb na rozdíl od datové sítě je zajištění hlasových služeb decentralizováno. Hlavním cílem projektu je zefektivnění nákladů na provoz. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

43 Mezirezortní projekty (středně a dlouhodobé)
číslo Projekt Popis Fondy EU 1 Elektronický trestní řízení (spis) Vyhotovení jednotného elektronického spisu, obsahujícího veškeré informace z policejního šetření, zastupitelství a soudu. Pilotní projekt na krajských soudech v Hradci Králové a Brně. Příprava centrálního datového skladu, který bude obsahovat všechny údaje získané v rámci trestního řízení. A 2 Elektronický správní řízení (spis)  Vytvoření elektronického spisu, který bude jednotný pro správní orgány a správní soudy 3 Datové schránky V rámci projektu eGovernment zřízení datových schránek pro občany i firmy. Jde o formu P.O.Boxů, kam se budou doručovat zásilky od soudů a úřadů. 4 E-sbírka Autorizovaná, veřejně přístupná sbírka zákonů plně nahrazující podobnou nabídku soukromých společností. Garance platného práva. 5 E-legislativa  Celý legislativní proces bude veden elektronicky a v každý moment bude možno zjistit aktuální stav schvalování daného předpisu Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

44 Mezirezortní projekty (středně a dlouhodobé)
číslo Projekt Popis Fondy EU 6 Spolupráce s CzechPOINTem Cílem je rozšíření údajů ke zveřejňování na kontaktních místech (InfoSoud, ISIR) a umožnit asistované podání pomocí el. Podatelny např. ePlatební rozkaz  A 7 Komunikační infrastruktura (KIVS) Propojení mezi jednotlivými rezorty veřejné správy, nutný krok k zajištění fungování celého projektu justice A 8 Zavedení základních registrů a propojení registrů státní správy Zrychlení a zlevnění výměny informací mezi orgány státní správy 9 Elektronická archivace Vytvoření elektronického archivu je jedním z nejdůležitějších úkolů veřejné správy. Je nezbytnou (nikoli však jedinou) podmínkou provozu elektronických soudních spisů. 10 Registr osob  Jeden ze čtyř základních registrů, propojení obchodního rejstříku, živnostenského registru, ARES a přidělování IČ Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

45 priority, projekty, podmínky
3 P eJustice priority, projekty, podmínky


Stáhnout ppt "priority, projekty, podmínky"

Podobné prezentace


Reklamy Google