Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3 P eJustice priority, projekty, podmínky. Úvodní slovo Ing. Mirek Topolánek předseda vlády.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3 P eJustice priority, projekty, podmínky. Úvodní slovo Ing. Mirek Topolánek předseda vlády."— Transkript prezentace:

1 3 P eJustice priority, projekty, podmínky

2 Úvodní slovo Ing. Mirek Topolánek předseda vlády

3 Priority a projekty eJustice JUDr. Jiří Pospíšil ministr spravedlnosti

4 eJustice Cíle možnost vést většinu agendy do roku 2012 v elektronické podobě umožnit bezpečný přístup oprávněných osob do spisu zlepšení přístupu k soudům vyšší transparentnost rozhodovacích procesů kvalitnější informační servis pro soudy zvýšení bezpečnosti – lepší ochrany elektronického spisu před poškozením a neautorizovaným přístupem Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

5 Služba Přínos možnost podávat žaloby a jiné návrhy elektronicky ePodatelna Poznámka funkční na okresních soudech, rutinní provoz od X/07, 2008 rozšíření pro státní zastupitelství 2008 práce na validaci systému, vyhledávání a stahování informací poskytování informací prostřednictvím datových sítí, snadná dostupnost – Czech POINT Rejstřík trestů Insolvenční rejstřík průhledné řízení o úpadku, snadno dostupné informace předávání informací o trestně stíhaných osobách s vybranými státy EU (Německo, Španělsko, Francie, Belgie) od XII/07, pobočky při krajských soudech eJustice Projekty 2007

6 eJustice Projekty 2008 Služba Popis možnost sledování soudních jednání probíhajících u všech soudů infoSoud Poznámka zprovoznění aplikace pro veřejnost duben 2008 Úřední deska ostrý provoz první fáze projektu ve druhé polovině roku 2008 Elektronický platební rozkaz zaslání podání opatřeného elektronickým podpisem z vlastního počítače soudu do konce roku navíc výpisy z ISIR a infoSoudu 75 % výpisů požadováno z aplikací MSp (rejstřík trestů, obchodní rejstřík) zveřejnění informací stanovených zákonem v elektronické podobě předpokládané spuštění ověřovacího provozu do konce roku 2008 Aplikace pro Czech POINT Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

7 Služba Přínos další rozvoj, online formuláře pro podání změny zápisu Obchodní rejstřík Poznámka realizace 2008, ostrý provoz 1. pololetí 2009 v rámci předsednictví v EU, 1. pololetí 2009 poskytování informací prostřednictvím datových sítí, snadná dostupnost Czech POINT Rejstřík trestů Portál Příprava 2008, ostrý provoz 2009 Insolvenční rejstřík propojení s dalšími státy EU předávání informací o trestně stíhaných osobách mezi státy EU, priorita předsednictví v EU Asistované podání pro Czech POINT Návaznost na portál veřejné správy a agendové portály elektronický plat. rozkaz,ISIR, infoSoud přes ePodatelnu Úkoly 2009 Přeshraniční videokonferenční propojení V rámci předsednictví v EU, 1. pololetí 2009 Komplexní informovanost o justici a stavu jednotlivých agendy elektronický platební rozkaz příprava elektronického spisu k platebnímu rozkazu část projektu elektronický spis Videokonference Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

8 Přehledná informace o stadiu vývoje soudního případu komfortně, přímo z Vašeho počítače přes portál eJustice historie spisu i aktuální údaje o řízení přínosné hlavně pro účastníky řízení zavedeno na všech okresních soudech, do konce roku 2008 bude zavedeno na všech krajských a vrchních soudech eJustice I. infoSoud Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

9 Ocenění aplikace magazínem Egovernment Aplikace spuštěna do ostrého provozu 7. 4. 2008 eJustice I. infoSoud Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

10 eJustice II. Elektronický platební rozkaz (EPR) Právní instrument řešení sporů o peněžité pohledávky zkráceným řízením důvodem nárůst nesporných pohledávek do budoucna s ohledem na rostoucí zadlužování lze očekávat další zvýšení počtu žalob cíl – ulehčit rozhodovací proces a urychlit práci soudcům Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

11 eJustice II. E lektronický platební rozkaz Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem Nárůst návrhů na vydání platebních rozkazů (PR) u okresních soudů 20032004200520062007 nápad Ro 307 952341 014316 699329 021385 259 Vyříz. Ro 299 823 343 511324 666329 117386 973

12 podatelna administrativní personál vyšší soudní úředník Založení spisu Převzetí a Postoupení písemnosti kancelář Vydání Platebního rozkazu soudce/vsú soudce kancelář podatelna Příprava expedice expedice vyšší soudní úředník administrativní personál Současná praxe vydávání platebního rozkazu složka postuppracovník ŽALOBCE ŽALOVANÝ SOUD Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem eJustice II. Elektronický platební rozkaz

13 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem Podání návrhu v elektronické podobě

14 eJustice II. Elektronický platební rozkaz Kroky k přípravě a aplikaci elektronického platebního rozkazu (novela zavádějící institut elektronického platebního rozkazu nabývá účinnosti 1.7.2008) 1. etapa do 30.6.2008  vytvoření elektronického formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu  umožnění jeho odesílání prostřednictvím ePodatelny  Úprava stávající aplikace na okresních a krajských soudech včetně plošného zkušebního provozu 2. etapa  činnost zaměřena na podporu práce soudů  provázání s informačními systémy soudů 3. etapa  další rozvoj systému  hromadná podání, možnost úhrady dlužné částky, využití hybridní pošty apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

15 eJustice III. Přepis hlasu počítačem - Pilotní projekt Krajský soud v Praze zahájil v březnu 2008 pilotní projekt Postupně se zapojil i Městský soud v Praze Bylo vyzkoušeno soudci cca 35 aplikací Úspěšnost přepsaného textu více než 95 %. Výsledek závisí na kvalitě odborného slovníku (trestní, civilní, obchodní oblast atd.) a na doplnění místních názvů, názvů firem apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

16 eJustice III. Přepis hlasu počítačem – Pilotní projekty Souběžně se zkouší aplikace přepisu hlasu počítačem v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem a na Okresním soudu v Liberci I zde pozitivní zkušenosti, soudci deklarují zájem o aplikaci Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

17 eJustice Přepis hlasu počítačem Pilotní projekt ministerstva spravedlnosti Plošný zkušební provoz na soudech a ověření jejich zájmu při otestování v praxi – od června 2008 Zkušební provoz cca 2 měsíce Záměr ministerstva : Zjistit zájem soudů o nový software a následně zkušenosti s jeho použitím Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

18 eJustice III. Přepis hlasu počítačem Další postup vyhodnocení zkušeností na základě dotazníků a analýza finanční náročnosti na základě výše uvedeného rozhodnutí o vypsání výběrového řízení (podzim 2008) Kriteria: kvalita (způsobilost pro využití v praxi) - kompatibilita se systémy eJustice - finanční náklady Očekáváme: zefektivnění a zrychlení práce justice Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

19 Další projekty zabezpečující funkčnost eJustice Mgr. František Korbel, Ph.D. náměstek ministra

20 Harmonizace legislativy a eJustice Příprava legislativního rámce – nutný krok k realizaci a optimalizaci procesů spojených se zaváděním informačních systémů  změny zejména procesních předpisů v civilní a trestní oblasti  nové předpisy (např. tzv. zákon o datových schránkách)  zajištění kompatibility předpisů s evropským právem (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES - zásady EU pro elektronický podpis a akreditaci  nutnost úzké vazby na komplexní projekt eGovernment – spolupráce a koordinace napříč státní správou, vytvoření mezirezortních pracovních týmů na přípravu jednotlivých projektů v gesci MSp Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

21 Přehled změn v právních oblastech Civilní právo  Občanský soudní řád – projednáván v parlamentu  elektronická protokolace  zavedení elektronické podoby spisu  elektronické doručování  elektronická úřední deska  předvolání k soudu v elektronické podob  Notářský řád  centrální elektronická evidence manželských smluv  stejnopisy notářských zápisů, opisy, výpisy a potvrzení v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem  Zákon o advokacii  Zákon o soudech a soudcích  Exekuční řád  možnost pověřit exekutora na základě žádosti opatřené elektronickým podpisem Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

22 Přehled změn v právních oblastech Trestní právo  projekt elektronizace trestního procesu  převedení řízení před soudy, u státního řízení a na policii do elektronické formy  Trestní zákoník – předpokládaná účinnost v roce 2009  trest domácího vězení s možností elektronického sledování  Zákon o probační a mediační službě  Zákon o státním zastupitelství Ostatní  Zákon o archivnictví  Správní řád  úpravy jednacího řádu pro KS a OS, vnitřního kancelářského řádu a dalších procesních předpisů budou probíhat průběžně podle potřeb jednotlivých aplikací zaváděných do praxe Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

23 Elektronický platební rozkaz  právní instrument řešení sporů o peněžité pohledávky zkráceným řízením  důvodem nárůst nesporných pohledávek  do budoucna s ohledem na rostoucí zadlužování lze očekávat další zvýšení počtu žalob  cíl – ulehčit rozhodovací proces a urychlit práci soudcům nárůst návrhů na vydání PR 20032004200520062007 nápad Ro okresní soudy 307.952341.014316.699329.021385.259 krajské soudy 11.28411.87311.61213.65011.096 vyřízeno Ro okresní soudy 299.823343.511324.666329.117386.973 krajské soudy 14.25512.86012.07912.43812.174 převedeno do rejstříku C po včas podaném odporu *) 36.27336.68739.164 *) v daném období nebyla agenda podrobněji sledována Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

24 Elektronický platební rozkaz Navazuje na stávající rozkazní řízení –(platební rozkaz, směnečný rozkaz)  zákonem limitované užití po formální stránce  správné vyplnění elektronického formuláře  opatření zaručeným elektronickým podpisem a odeslání k soudu  zaplacení soudního poplatku  zákonem limitované užití po obsahové stránce  žalobní nárok na poskytnutí peněžitého plnění (max. 1 000 000 Kč)  musí být znám pobyt obžalovaného  nelze doručovat do ciziny  zkrácené řízení probíhá bez jednání, dokazování a slyšení obžalovaného  doručení obžalovanému do vlastních rukou s možností do 15 dnů podat odpor Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

25 Elektronický platební rozkaz Základní rozdíly mezi platebním rozkazem a elektronickým platebním rozkazem (s přihlédnutím ke změnám v novele OSŘ) činnost/porovnáníplatební rozkazelektronický platební rozkaz zahájení řízení neformální - platební rozkaz může být vydán i bez výslovné žádosti žalobce formální - užití elektronického formuláře podepsaného zaručeným elektronickým podpisem soudní poplatek 600 Kč do částky 15 000 Kč včetně300 Kč do částky 15 000 Kč včetně 4 % z částky vyšší než 15 000 Kč2 % z částky vyšší než 15 000 Kč předmět řízeníčástka bez omezenímax. výše částky 1 000 000 Kč Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

26 Elektronický platební rozkaz  snížení rizika podávání formálně vadných návrhů  možnost automatického vytváření konceptů soudních rozhodnutí  zrychlení rozhodování soudů  odbřemenění soudů  snížení nákladů soudů i účastníků Výhody formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

27 Elektronický platební rozkaz Kroky k přípravě a aplikaci elektronického platebního rozkazu (novela zavádějící institut elektronického platebního rozkazu nabývá účinnosti 1.7.2008) první etapa do 30.6.2008  vytvoření elektronického formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu  umožnit jeho odesílání prostřednictvím ePodatelny  upravit stávající aplikace na okresních a krajských soudech včetně plošného zkušebního provozu druhá etapa  činnost zaměřena na podporu práce soudů, provázání s IS soudů třetí etapa  další rozvoj systému  hromadná podání  možnost úhrady dlužné částky  využití hybridní pošty apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

28 Projekty společné s MV  eSbírka  eLegislativa  zákon o datových schránkách (návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů)  projekt sjednocení elektronické komunikace v rámci veřejné správy  MSp spolugestorem Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

29 eSbírka Společný projekt s MV Cíl projektu  odstranění nedostatků stávající publikace obecně závazných právních předpisů  dostupnost a zvýšení přehlednosti platného práva Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

30 eSbírka  publikace právně závazné elektronické podoby obecně závazných právních předpisů  publikace právně závazné elektronické podoby dalších aktů státních orgánů vyhlašovaných nyní ve Sbírce zákonů a publikace právně závazné podoby platných mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a publikace rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací  přístup k závaznému znění platného práva i pro osoby, které nemají přístup k internetu prostřednictvím ověřených výstupů z terminálu Czech POINT  zajištění dostupnosti systému eSbírky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu  vytvoření plně elektronického redakčního a publikačního systému provázeného se systémem eLegislativy  v budoucnu i zpřístupnění právně závazné elektronické verze právních předpisů a jiných aktů publikovaných ve věstnících krajů a hlavního města Prahy apod. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

31 eSbírka Technické řešení  součást projektové studie MV Termíny  realizace projektu je závislá na aktivitách MV, MSp pouze spolugestorem projektu bez významné možnosti rozhodovat o jednotlivých termínech. Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

32 Elektronické pověřování notářů a exekutorů Cíl projektu  automatickým zpracováním návrhu dojde k odbřemenění soudů od administrativních aktivit zejména za situace zvýšeného nárůstu nařizovaných exekucí Návrh technického řešení  využití stávajících aplikací Termín dokončení projektu  spojen s datem účinnosti návrhu zákona, tj. nejdříve koncem roku 2008 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

33 Elektronické monitorování domácího vězení Popis projektu  doposud u nás nepoužívaný trest s možností elektronického sledování  alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro pachatele, u kterých vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu a osobě pachatele je třeba postih omezením osobní svobody, ale postačuje menší intenzita zásahu vůči nim  kontrola zajištěna probačními úředníky nebo dle novely trestního řádu elektronické sledování za použití tzv. náramků Cíl projektu  zachování pozitivních rodinných a pracovních vazeb odsouzených  ušetření prostředků vynakládaných na výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody Návrh technického řešení  projekt je ve stádiu předprojektové přípravy Termín dokončení projektu  spojen s datem účinnosti návrhu zákona, tj. nejdříve koncem roku 2008 Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

34 Podmínky pro rozvoj a fungování eJustice Mgr., Ing. František Steiner, Ph.D. náměstek ministra

35 Podmínky koordinace v rámci eGovernment  odstranění rezortismu  kvalitní spolupráce a koordinace projektů MSp, MV a dalších rezortů  provázanost systémů  zabezpečení legislativních podmínek pro vedení agend a změnu procesních modelů možnost přijetí legislativních úprav, které zajistí digitalizaci dokumentů, vedení elektronického spisu, možnost využití elektronického doručování, způsob archivace elektronických dokumentů Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

36 Finanční rámec  předpoklad financování z prostředků EU (IOP)  pro všechny prioritní osy EU i ČR 1 861 635 486 EUR z toho  prioritní osa 1a 365 414 274 EUR  prioritní osa 1b 28 108 791 EUR  v rámci kapitoly MSp 400 mil. na projekty EU a 67 mil. Kč na kofinancování těchto projektů  MSp předpokládá financování eJustice z prostředků EU Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem

37 Integrovaný operační program Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem Název projektuSpolupracující resorty Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správyČSÚ, MPO Insolvenční rejstřík - optimalizace a vazba na evropské registry a základní registry veřejné správyMV Vybudování komunikační infrastruktury justice jako součást jednotné komunikační struktury veřejné správy MV Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály včetně zajištění komplexní informovanosti pro občana o stavu agendy justice MV Úprava úřední desky resortu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portályMV Zavedení Elektronického trestního řízeníMV, PČR Optimalizace organizace práce soudů včetně eDohledového systému a nahrávání soudního jednáníMV Zabezpečení důvěryhodné výpočetní základny justice včetně vybudování bezpečného úložiště dat, serverového centra a jednotného zálohovacího systému MV Elektornické soudní řízení (trestní řízení, civilní řízení, soudní řízení správní, elektronický platební rozkaz a další) MV Úprava informačních systémů justice včetně statistických systémů v návaznosti na zavedení eGovernmentu v ČR MV Elektronický oběh dokumentů v oblasti justice a sjednocení postupů digitalizace procesů v justici včetně vazby na eGovernment MV

38 Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti (OPLZZ) Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem Název projektuSpolupracující resorty Probační a resocializační programysamosprávy Komunikace mezi soudy a veřejností Právní úprava úpadku fyzických osob v EU Analýza dopadu ustanovení advokátů jako opatrovníků v občanskoprávním řízení

39 Přehled projektů MSp Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem čísloProjektPopis fondy EU 1 infoSoud Po zadání příslušného jednacího čísla možnost sledování soudních jednání probíhajících u všech soudů. Efektivní nástroj především pro účastníky soudního řízení. Realizace - ostrý provoz cca březen 2008 2 Obchodní rejstřík Další rozvoj rutinně provozovaného informačního systému, umožňujícího poskytování výpisů z evidence Obchodního rejstříku oprávněným osobám a organizacím. Příprava on-line formuláře (web formuláře i formuláře pro Filler602) pro veřejnost, který bude sloužit pro podání na provedení změny v zápise (včetně možnosti připojení příloh). Příprava podepsaného výstupu v XML formátu pro uživatele sítě Internetu. Realizace – cca konec 2008 A 3 Insolvenční rejstřík Rozvoj funkcionalit aplikace zprovozněné již od 1.1.2008. Validace, zjednodušené vyhledávání a stahování informací A, PRES 4 Úřední deska Zveřejnění informací stanovených zákonem v elektronické podobě. Zpočátku souběžné zveřejňování informací jak v elektronické podobě, tak i vyvěšování v papírové podobě na úřední desky, později preferována 5elektronická podoba. Předpokládá se spuštění ověřovacího provozu do konce roku 2008. A 5 Evidence soudních rozhodnutí Zajištěn rutinní provoz u všech soudů kromě Nejvyššího soudu – připravuje se. A

40 Přehled projektů MSp Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem čísloProjektPopis fondy EU 6 Přehled jednání v jednacích síních Cílem projektu je umožnit sledování stavu probíhajícího soudního jednání u všech soudů a to pomocí sítě Internetu. 7 Elektronický platební rozkaz Cílem projektu je zefektivnit a zrychlit specifickou agendu platebních rozkazů A 8 Elektronické pověřování exekutorů Cílem projektu je zefektivnit a zrychlit pověřování exekutorů, kdy jde o standardní rutinní úkol 9 Převod zvuku na text Nasazení SW pro diktát - převod hlasu na text. Neobsahuje jednací síně 10 Elektronické náramky Cílem projektu je umožnit realizaci trestu domácího vězení a sledování osob odsouzených k tomuto trestu 11 CSLAV Zpracování analytické a prezentační části systému. Zajištění podmínek pro zpracování operativních manažerských pohledů. Rutinní provoz celého systému bude spuštěn do konce roku 2008. 12 Portál Cílem projektu je vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály včetně zajištění komplexní informovanosti pro občana o stavu agendy justice A

41 Přehled projektů MSp Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem čísloProjektPopis Fondy EU 13 Nahrávání jednání Cílem projektu je pořizování zvukových záznamů z jednání v soudních síních, převod záznamu do elektronické podoby. Očekává se i nahrávání všech jednání nikoliv jen trestních. A 14 Agenda práce a mzdy - PAM Cílem projektu je zajistit centrální zpracování personálních a mzdových agend pro všechny složky resortu; zajištění jednotný výstupů do navazujících informačních systémů 15 Elektronická podatelna Cílem projektu je zajištění přijímání a odesílání el. podání a její provázání do provozovaných informačních systémů; zajištění sledování přijatých a odeslaných podání. Základ je realizván, jedná se zejména o rozšíření o funkci výpravny a další rozvoj. 16 Videokonference Priorita předsednictví. První fází je vybudování videokonferenčního propojení se zastoupením v Bruselu PRES 17 Jednotný systém zálohování Cílem projektu je zajistit technologii a vytvořit jednotná pravidla pro vytváření elektronického zálohování a archivu. A 18 Komplexní systémová správa (KOSP) Cílem projektu je zajištění komplexní systémová správy a to u všech složek resortů a všech agend, které pokrývají veškeré agendy výkonu a správy dané složky; poskytování účinného systému podpory provozu a zajištění možnosti pro rychlé servisní zásahy. Obsahuje jak část dohledovou, tak výkonovou (distribuce SW)

42 Přehled projektů MSp Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem čísloProjektPopis Fondy EU 19 Důvěryhodná výpočetní základna Hlavním účelem DVZ je zajistit správu a provoz bezpečnostních služeb Infrastruktury informačních a komunikačních technologií (IICT) MSp tak, aby systémy ICT postavené nad touto bezpečnou infrastrukturou měly řízen přístup pouze k těm aktivům, které danému systému patří. A 20 Komunikační transakční vrstva Cílem je podstatným způsobem zjednodušit propojování jednotlivých IS mezi sebou. 21 Řešení rozvoje IS včetně podpory a údržby Cílem projektu je zajištění aktualizace provozovaných informačních systémů v závislosti na zákonných normách; vývoj a úpravy provozovaných systémů v závislosti na potřebách uživatelů, organizačních změnách a na nových trendech 22 Pořízení a obnova VT Cílem projektu je pořízení potřebné techniky pro nové informační systémy, včetně její pravidelné obnovy - nutná podmínka pro bezproblémovou funkci všech informačních systémů 23 Vybudování datového centra Cílem je vybudovat datové centrum odpovídající potřebam provozovaných a budoucích aplikací. Jedná se několiv vrstev - fyzická, komunikační, bezpečnostní, operační atd. A 24 Konsolidace hlasových služeb na rozdíl od datové sítě je zajištění hlasových služeb decentralizováno. Hlavním cílem projektu je zefektivnění nákladů na provoz.

43 Mezirezortní projekty (středně a dlouhodobé) Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem čísloProjektPopisFondy EU 1 Elektronický trestní řízení (spis) Vyhotovení jednotného elektronického spisu, obsahujícího veškeré informace z policejního šetření, zastupitelství a soudu. Pilotní projekt na krajských soudech v Hradci Králové a Brně. Příprava centrálního datového skladu, který bude obsahovat všechny údaje získané v rámci trestního řízení. A 2 Elektronický správní řízení (spis) Vytvoření elektronického spisu, který bude jednotný pro správní orgány a správní soudy A 3 Datové schránky V rámci projektu eGovernment zřízení datových schránek pro občany i firmy. Jde o formu P.O.Boxů, kam se budou doručovat zásilky od soudů a úřadů. A 4 E-sbírka Autorizovaná, veřejně přístupná sbírka zákonů plně nahrazující podobnou nabídku soukromých společností. Garance platného práva. A 5 E-legislativa Celý legislativní proces bude veden elektronicky a v každý moment bude možno zjistit aktuální stav schvalování daného předpisu A

44 Mezirezortní projekty (středně a dlouhodobé) Cesta k důstojným vztahům lidí s moderním státem čísloProjekt Popis Fondy EU 6 Spolupráce s CzechPOINTem Cílem je rozšíření údajů ke zveřejňování na kontaktních místech (InfoSoud, ISIR) a umožnit asistované podání pomocí el. Podatelny např. ePlatební rozkaz A 7 Komunikační infrastruktura (KIVS) Propojení mezi jednotlivými rezorty veřejné správy, nutný krok k zajištění fungování celého projektu justice A 8 Zavedení základních registrů a propojení registrů státní správy Zrychlení a zlevnění výměny informací mezi orgány státní správy A 9 Elektronická archivace Vytvoření elektronického archivu je jedním z nejdůležitějších úkolů veřejné správy. Je nezbytnou (nikoli však jedinou) podmínkou provozu elektronických soudních spisů. A 10 Registr osob Jeden ze čtyř základních registrů, propojení obchodního rejstříku, živnostenského registru, ARES a přidělování IČ A

45 3 P eJustice priority, projekty, podmínky


Stáhnout ppt "3 P eJustice priority, projekty, podmínky. Úvodní slovo Ing. Mirek Topolánek předseda vlády."

Podobné prezentace


Reklamy Google