Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial."— Transkript prezentace:

1 Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial Property Office of the Czech Republic, 2-3 December 2009 Richard Papík, Peter Pálka & Linda Jansová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

2 3. 12. 20092 Zařazení problematiky průmyslového vlastnictví do výuky Z historie: –soustava vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI) x jednotná soustava knihoven –odraz v členění výuky na katedře knihovnictví, od 1966 katedře knihovnictví a vědeckých informací –návaznost na směry FID (Fédération Internationale de Documentation, dnes součástí IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions)

3 3. 12. 20093 Příklady z historie 1967/1968

4 3. 12. 20094 Příklady z historie 1969/1970

5 3. 12. 20095 Dotazníkový průzkum Zahrnutí problematiky průmyslového vlastnictví do výuky na ÚISK zaměřen učitele a doktorandy působící na ÚISK využití formuláře v rámci systému Google Docs (Google Spreadsheets) http://www.tinyurl.com/prumyslove-vlastnictvihttp://www.tinyurl.com/prumyslove-vlastnictvi oslovení potenciálních respondentů: –osobně (hromadně – schůze ÚISK 9. 11. 2009) –prostřednictvím interních elektronických konferencí možnost vyplnit dotazník od 10. do 18. 11. 2009

6 3. 12. 20096 Podoba dotazníku

7 3. 12. 20097 Podoba dotazníku

8 3. 12. 20098 Výsledky přímo prostřednictvím formuláře získáno šest odpovědí, další čtyři odpovědi/reakce e-mailem nebo osobně

9 3. 12. 20099 Výsledky PhDr. Jitka Hradilová: relevantní předměty: –Historie a současný vývoj informační a komunikační politiky EU (Projekt Jean Monnet) 2004/2005, 2005/2006 –Informační toky EU 2007/2008 –Information and communication policy of the European Union (program ERASMUS) 2008/2009, 2009/2010 o co se konkrétně jedná: –„Téma průmyslového vlastnictví se vyskytovalo v rámci praktického cvičení ve vyhledávání na legislativním portálu EU EUR-Lex (právo podniků - práva k duševnímu vlastnictví) a v práci s tezaurem EUROVOC (deskriptory: evropský patent, Evropský patentový úřad, patentové právo, evropská značka - European trade mark)“ odborné příspěvky: –Průvodce informačními zdroji Evropské unie, Elektronické texty ÚISK

10 3. 12. 200910 Výsledky Mgr. Pavla Kovářová: relevantní předměty: –Zneužitelné osobní informace na internetu 2009/2010 o co se konkrétně jedná: –„bezpečnost informací, s ohledem na průmyslové vlastnictví zneužívání grafické podoby webových stránek společností včetně jejich log apod., zneužívání dobrého jména společnosti k získání důvěry u potencionálních obětí“ odborné příspěvky: –příspěvek na konferenci Infokon (2007) - - výše uvedené informace + průmyslová špionáž přes internet

11 3. 12. 200911 Výsledky Mgr. Petra Sluková: relevantní předměty: –Speciální informační fondy /dříve s Richardem Papikem/ a Světový informační průmysl /výuka VOŠ Valmez/ o co se konkrétně jedná: –„Teoretické vysvětlení myšlenky ochrany průmyslového vlastnictví. A pak charakteristika jednotlivých oblastí /patent, známka, vzor../ s nácvikem vyhledávání v národních a zahraničních /WIPO/ databázích. Pochopení a orientace v MPT.“

12 3. 12. 200912 Výsledky Doc. PhDr. Rudolf Vlasák: relevantní předměty: –Informační politika každý rok v zimním semestru o co se konkrétně jedná: – „základy průmyslového práva včetně legislativy a hlavních institutů tohoto práva (ne databáze a klasifikace)“ odborné příspěvky: –vedení a oponentury diplomových prací k dané tematice

13 3. 12. 200913 Výsledky Mgr. Linda Jansová (dříve Skolková): relevantní předměty: –Citování on-line informačních zdrojů 2007/2008 (výběrový seminář) –Řízené slovníky, jejich poslání a tvorba na příkladu tezauru 2008/2009 (výběrová přednáška, ve spolupráci s Peterem Pálkou) o co se konkrétně jedná: – „zmínka o citování patentových dokumentů, spolupráce s ÚPV při realizaci výběrové přednášky v souvislosti s připravovanou revizí Lokarnského třídění“ odborné příspěvky: –zpráva ze semináře konaného na ÚPV - Ochrana průmyslových vzorů z pohledu Kanady a Velké Británie - http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/skolk.htm http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/skolk.htm

14 3. 12. 200914 Výsledky Peter Pálka: relevantní předměty: –Metodologie vědy 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 o co se konkrétně jedná: –„v předmětu Metodologie vědy (Methodology of Science) se zmiňuji o autorských právech, průmyslových právech, objevech, vynálezech, patentech, prioritě, licencích“

15 3. 12. 200915 Výsledky Richard Papík: relevantní předměty: –Rešeršní strategie pro vědu a výzkum (původní název: Rešeršní strategie a vyspělé metody informační podpory vědy) každoročně v zimním semestru –Speciální informační fondy a služby každoročně v letním semestru –Úvod do informačních studií každoročně v zimním semestru o co se konkrétně jedná: –seznámení s rešeršními systémy národními a mezinárodními v oblasti patentů a ochranných známek a praktické rešerše, průmyslové vlastnictví v souvislosti s konkurenceschopností, exkurze s přednáškou na ÚPV, zvané přednášky v rámci výuky odborné příspěvky: –příspěvky v časopise Národní knihovna, příspěvky na konferencích (např. CS Online, INSOURCE 2008)

16 3. 12. 200916 Výsledky Vladimir T. Borovansky: -absolvent a příznivec ÚISKu, působil na Arizona State University, v níž po řadu let fungovala tzv. Patent Depository Library – V. Borovansky byl styčným důstojníkem (liaison) pro tuto oblast, účastnil se také konferencí PTO ve Washingtonu -dále vyučoval dva kurzy (jeden z nich byl určen pro Library & Information School), do nichž byly zahrnuty mj. patentové informace a informace související s copyrightem a ochrannými známkami

17 3. 12. 200917 Výsledky Vyšší odborná škola informačních služeb: úzká spolupráce s ÚISK modul Specializované informační systémy: –2 hodiny týdně, zakončeno testem –pro studenty 3. ročníku VOŠ – specializace Služby knihoven) –vyučuje Dobroslav Pičman z ÚPV –obsah: principy patentoprávní ochrany, evropské patentové právo, české patentové právo, práce knihovny Úřadu, zpracování patentů, uchovávání a vyhledávání

18 3. 12. 200918 Příklady otázek ze státních závěrečných zkoušek Jaké rozlišujeme druhy patentových rešerší? Pohovořte o selekčních jazycích patentových systémů. Jaká jsou specifika vyhledávání v patentových bázích dat?

19 3. 12. 200919 Vysokoškolské kvalifikační práce na ÚISK a průmyslové vlastnictví ISDP – Informační systém diplomových prací (používán od roku 2000), http://isdp.alstanet.cz/http://isdp.alstanet.cz/ vyhledávání mj. podle klíčových slov – k 30. 10. 2009 20 klíčových slov z oblasti průmyslového vlastnictví 15 kvalifikačních prací spojených s průmyslovým vlastnictvím (vyhledány ještě dvě další více zaměřené na jiné aspekty duševního vlastnictví) z toho devět diplomových prací, pět rigorózních prací, jedna disertační práce (tématu se dotýká okrajově) na dalších snímcích přehled prací podle klíčových slov

20 3. 12. 200920 Duševní vlastnictví

21 3. 12. 200921 Mezinárodní patentové třídění

22 3. 12. 200922 Niceské třídění

23 3. 12. 200923 Obchodní známky

24 3. 12. 200924 Patentová literatura

25 3. 12. 200925 Patentové citace

26 3. 12. 200926 Patentové dokumenty

27 3. 12. 200927 Patentové právo

28 3. 12. 200928 Patentové rešerše

29 3. 12. 200929 Patentové úřady

30 3. 12. 200930 Patenty

31 3. 12. 200931 Právo duševního vlastnictví

32 3. 12. 200932 Právo průmyslového vlastnictví

33 3. 12. 200933 Průmyslově právní informace

34 3. 12. 200934 Průmyslové vlastnictví

35 3. 12. 200935 Průmyslové vzory

36 3. 12. 200936 Trademark Explorer (databáze)

37 3. 12. 200937 Užitné vzory

38 3. 12. 200938 Vídeňské třídění

39 3. 12. 200939 Vynálezy

40 3. 12. 200940 Příbuzné oblasti téma průmyslového vlastnictví se vyskytuje i v řadě dalších prací spojených s tématem informačního průmyslu, informační politiky, competitive intelligence atd.

41 3. 12. 200941 Historická zajímavost diplomová práce z roku 1965: BRODSKÁ, Jaroslava. Zpracování patentové literatury v oboru papírenském. 1965. 73 s. Univerzita Karlova v Praze, katedra knihovnictví a vědeckých informací. Vedoucí práce Antonín Derfl.

42 3. 12. 200942 Uplatnění absolventů odborní i vedoucí pracovníci na ÚPV zaměstnanci patentových a známkových kanceláři odborníci v oblasti informační podpory výzkumu a vývoje (včetně komerční sféry)

43 3. 12. 200943 Prague Summer Seminar pořádán každoročně pro studenty a informační pracovníky a knihovníky z USA od roku 2002 každoročně jedenkrát se seminář konal v prostorách ÚPV z přednášejících: –Ing. Miroslav Paclík (ÚPV) –PhDr. Jana Pavková (ÚPV) –Mgr. Hana Churáčková (ÚPV) –Ing. Bohumil Boček (Medistyl s.r.o., dříve zastupoval v ČR a SR firmu Derwent Ltd.)

44 3. 12. 200944 Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV) exkurze pro studenty zvané přednášky expertů z ÚPV na ÚISK monografie Průmyslově právní informace (autor K. Čada) – vydána ve vydavatelství UK – v Karolinu v roce 2002 oponentury kvalifikačních prací, např. –diplomová práce Průmyslové právo a patentové rešerše autorky Lenky Tvrdé (2003); oponentka Marie Pičmanová (ÚPV) –Diplomová práce Bezplatně přístupné databáze průmyslově právních informací na Internetu autorky Lindy Lopezové (2002); oponent Karel Čada (ÚPV)

45 3. 12. 200945 Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV) konzultační činnost (Peter Pálka, Linda Jansová (Skolková)): –revize Lokarnského třídění –praktická část výběrové přednášky Řízené slovníky, jejich poslání a tvorba na příkladu tezauru realizované v zimním semestru 2008/2009 –přednáška Indexing Languages – Development and Maintenance v rámci setkání Pilot Group of the Ad hoc Group of the Locarno Union (březen 2009)

46 3. 12. 200946 Příklad výstupů – tezaurus na téma hudební nástroje

47 3. 12. 200947 Příklady odborných akcí spolupořádaných ÚISK Jinonické informační pondělky: –pořádány každé pondělí v semestru –přednášky na různá témata, mj. i průmyslového vlastnictví, např. přednáška Mgr. Lindy Lopezové Bezplatně přístupně databáze průmyslově právních informací na internetu (2004) –aktuální program viz web ÚISK: http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=149 3 http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=149 3

48 3. 12. 200948 Příklady odborných akcí spolupořádaných ÚISK konference IKI –IKI = Informace, konkurenceschopnost, inovace –IKI 2008 – mj. příspěvek PhDr. Jany Pavkové (ÚPV) Užití průmyslově právní ochrany jako strategického prostředku –19. ledna 2010 již 3. ročník –podrobnosti viz konferenční web: http://cisvts.cz, sekce Konference IKIhttp://cisvts.cz BOBCATSSS 2007: –mezinárodní studentské sympozium, více než 400 účastníků –řada příspěvků zaměřených na competitive intelligence (viz program: http://www.bobcatsss.org/BOBCATSSS_PROGRAMME.PDF) http://www.bobcatsss.org/BOBCATSSS_PROGRAMME.PDF

49 3. 12. 200949 Elektronické studijní texty dostupné na adrese http://texty.jinonice.cuni.cz (nutné přihlášení)http://texty.jinonice.cuni.cz návaznost na výukový CD-ROM z roku 2001 Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. dílčí zmínky o průmyslovém vlastnictví, např.: –Vyhledávání informací v databázích zaměřených na chemii (PhDr. Lucie Šerá) –Informační politika (doc. PhDr. Rudolf Vlasák) –Průvodce informačními zdroji Evropské unie (PhDr. Jitka Hradilová)

50 3. 12. 200950 Projekt Pražská síť podpory elektronického vzdělávání ÚISK jako spoluřešitel výstupy dostupné na adrese http://pspev.cvut.cz/ http://pspev.cvut.cz/ mj. kurzy: –Patenty a jejich klasifikace (PhDr. Martina Franklová) –Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací (Mgr. Bohdana Průchová)

51 3. 12. 200951 Možnosti další spolupráce s ÚPV v oblasti přípravy studijních textů s dalšími aktéry v oblasti průmyslového vlastnictví …

52 3. 12. 200952 Závěrem přestože nejsme technickou školou, všichni absolventi bakalářského i magisterského studia odchází do praxe minimálně s povědomím o problematice průmyslového vlastnictví a jeho informačních zdrojů

53 3. 12. 200953 Závěrem studenty se snažíme vzdělávat v duchu dvou citátů: When I want to discover something, I begin by reading up everything that has been done along that line in the past - that's what all these books in the library are for. I see what has been accomplished at great labor and expense in the past. I gather data of many thousands of experiments as a starting point, and then I make thousands more. Thomas Alva Edison Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson

54 3. 12. 200954 Kontakty Richard Papík richard.papik@ff.cuni.cz Peter Pálka peter.palka@ff.cuni.cz Linda Jansová linda.jansova@ff.cuni.cz

55 3. 12. 200955 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial."

Podobné prezentace


Reklamy Google