Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA CNS – MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS – PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA CNS – MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS – PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY."— Transkript prezentace:

1 BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA CNS – MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS – PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY

2 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava2 Nervová tkáň  Neuron - základní stavební a funkční jednotka  Synapse – spojení neuronů  Složení neuronu: tělo a nervové výběžky – axony (vede odstředivě) a dendrity (vedou dostředivě)  Povrch výběžků kryt myelinovou pochvou (čím silnější, tím rychleji vlákno vede)

3 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava3 Nervová tkáň

4 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava4 Nervová tkáň

5 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava5 Neurony

6 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava6 Neurony

7 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava7 Synapse

8 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava8 Neurotransmittery

9 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava9 Centrální nervová soustava  Mozek: Prodloužená mícha Prodloužená mícha Mozeček Mozeček Varolův most Varolův most Střední mozek Střední mozek Mezimozek Mezimozek Přední mozek Přední mozek  Páteřní mícha

10 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava10 Lebka

11 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava11 Lebka

12 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava12  Tvrdá plena (dura mater) – zevní vazivový obal se pevně upíná k lebečním kostem a v týlním otvoru přechází na míchu jako trubicovitý vak,  Pavučnice (arachnoidea) - pod tvrdou plenou jemnější obal se sítí vazivových vláken,  Omozečnice (pia mater) je jemnou a cévnatou blánou, která přímo naléhá na povrch mozku a míchy.  Mezi omozečnicí a pavučnicí je prostor vyplněný mozkomíšním mokem (likvor).  Mezi omozečnicí a pavučnicí je prostor vyplněný mozkomíšním mokem (likvor). Obaly CNS

13 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava13  Hmotnost mozku: u muže průměrně 1 470 g (1 280 g u ženy) - velký hmotnostní rozptyl  Hmotnost mozku: u muže průměrně 1 470 g (1 280 g u ženy) - velký hmotnostní rozptyl  Mozkový objem: v průměru 1 500-1 800 cm 3 (variační šíře 1 300-2 400 cm 3 )  Počet buněk: asi 30 miliard, z toho kůra obou polovin předního mozku asi 13 miliard  Výživa: velká náročnost, za 1 minutu proteče mozkem 1,5 litru okysličené krve s glukózou  Inteligence: není dána velikostí mozku ani počtem neuronů, ale způsobem propojení neuronů (mikrostrukturou)  Růst mozku: do 20 let (zmnožováním propojení neuronů, nikoli zvyšováním počtu neuronů). Mozek

14 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava14 Mozkové hemisféry

15 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava15 Prodloužená mícha  Prodloužená mícha (medulla oblongata) - přímé pokračování hřbetní míchy, dopředu se kapkovitě rozšiřuje a zanořuje se do hmoty Varolova mostu (pons).  Probíhá jí centrální míšní kanálek (canalis centralis). Z prodloužené míchy vystupuje 12 hlavových nervů. Prodloužená mícha tvoří spodinu 4. komory.  Poškození této míchy vede ihned ke smrti, protože obsahuje  Poškození této míchy vede ihned ke smrti, protože obsahuje řídící centrum dýchání, centrum pro řízení krevního tlaku a regulaci srdeční činnosti.   Dále obsahuje centrum reflexů – sání, polykání, slinění,kašlání, kýchání, zvracení a další obranné reflexy.

16 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava16 Varolův most  Obklopuje dolní část prodloužené míchy.  Boční valy jdou do mozečku.  Před mostem je uložen střední mozek.  Most i prodloužená mícha je složena z šedé hmoty (nervových buněk) a z bílé hmoty (vzestupné a sestupné dráhy prodloužené míchy).  Začínají tu motorická a senzitivní vlákna většiny hlavových nervů.

17 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava17 Varolův most A – Varolův most B – Prodloužená mícha

18 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava18 Střední mozek  Uložen mezi mostem a polokoulemi koncového mozku.  Vytváří několik hrbolů. Na zadní straně to je čtverohrbolí (tectum mesencephali) (přední hrbolky jsou centry zrakových reflexů, u zadních hrbolů končí část vláken sluchového nervu).  Ve střední části jsou umístěna jádra (nucleus nervi...) okohybných nervů a jádra s motorickým a dalšími významy.  Středem středního mozku probíhá Sylviův kanálek, který spojuje 4. mozkovou komoru s komorou třetí.  Stonky středního mozku obsahují nervová vlákna – dráhy. Hlavně motorické, jsou jimi řízeny chtěné pohyby.

19 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava19 Hlavové nervy  Smíšené nervy – obsah motorických, senzitivních a autonomních vláken  Hlavových nervů je 12 párů, leží v prodloužené míše a středním mozku: ČichovéČichové ZrakovýZrakový OkohybnýOkohybný Kladkový – okohybnýKladkový – okohybný Trojklaný – cítivý nerv hlavyTrojklaný – cítivý nerv hlavy Odtahující – okohybnýOdtahující – okohybný Lícní – mimické svalyLícní – mimické svaly Sluchově rovnovážnýSluchově rovnovážný Jazykohltanový – chuťové receptory, polykání, příušní žlázyJazykohltanový – chuťové receptory, polykání, příušní žlázy Bloudivý – hladká svalovina dýchacího a trávicího systémuBloudivý – hladká svalovina dýchacího a trávicího systému Přídatný – trapéz a kývač hlavyPřídatný – trapéz a kývač hlavy Podjazykový – svaly jazykaPodjazykový – svaly jazyka

20 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava20 Mezimozek  Mezimozek (diencephalon): 2 vejčitá jádra (thalamy): Podhrbolí (hypothalamus) – řídící funkce autonomních nervů – vegetativní reakce, vytvářejí se zde i hormony nebo předstupně hormonů, které řídí činnost hypofýzy. Podhrbolí (hypothalamus) – řídící funkce autonomních nervů – vegetativní reakce, vytvářejí se zde i hormony nebo předstupně hormonů, které řídí činnost hypofýzy. Hrboly mezimozkové (thalamus)– na jeho nervových buňkách se přepojují a třídí senzitivní dráhy jdoucí do mozkové kůry - brána našeho vědomí. Hrboly mezimozkové (thalamus)– na jeho nervových buňkách se přepojují a třídí senzitivní dráhy jdoucí do mozkové kůry - brána našeho vědomí.

21 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava21 Mezimozek

22 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava22 Mezimozek

23 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava23 Mozeček  Spojen silnými stonky s koncovým mozkem a s mozkovým kmenem.  Složen ze 2 hemisfér a spojovacího mozečkového červu.  Na povrchu mozečková kůra a pod ní bílá hmota (mozečková jádra).  Účast při mimovolních a chtěných pohybech, napětí ve svalech, rovnováha těla.

24 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava24 Mozeček

25 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava25 Koncový mozek  Koncový mozek (telencephalon) vytvářejí 2 polokoule (hemisféry) spolu spojené trámcem, vazníkem (kalózním tělesem) (corpus callosum).  Na povrchu polokoulí je hmota šedá (kůra mozková) (cortex cerebri), kůra je zprohýbaná do mnoha závitů - gyrů, pod ní bílá hmota (capsula interna), která v hloubi obsahuje spodinové uzliny důležité pro automatické pohyby a spojuje kůru s ostatními částmi CNS.

26 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava26 Koncový mozek  Každou hemisféru lze rozčlenit do 4 laloků čelního, temenního, týlního a spánkového.  V každé polokouli je postranní komora (ventriculus lateralis) propojená malým otvůrkem s třetí komorou (ventriculus tertius). Všechny propojené komory produkují mozkomíšní mok, který v prostoru obklopuje i celý mozek ("vznáší" se v něm).  V každé polokouli je postranní komora (ventriculus lateralis) propojená malým otvůrkem s třetí komorou (ventriculus tertius). Všechny propojené komory produkují mozkomíšní mok, který v prostoru obklopuje i celý mozek ("vznáší" se v něm).

27 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava27 Koncový mozek  Hemisféry se člení na laloky (lobi cerebri) (čelní, temenní, týlní, spánkový) se závity (gyri cerebri) a rýhami (sulci cerebri), ve kterých jsou umístěny korové analyzátory: Korový motorický analyzátor Korový motorický analyzátor Korový analyzátor kožní citlivosti Korový analyzátor kožní citlivosti Korový zrakový analyzátor Korový zrakový analyzátor Korový sluchový a vestibulární analyzátor Korový sluchový a vestibulární analyzátor Korový čichový analyzátor Korový čichový analyzátor Brocovo centrum řeči (řeč vzniká souhrou analyzátorů) Brocovo centrum řeči (řeč vzniká souhrou analyzátorů)  Třídí, analyzují a syntetizují se zde všechny informace, naše city jsou ovlivňovány zdejším limbickým ústrojím.

28 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava28 Mozkové laloky – čelní, temenní, týlní, spánkový

29 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava29 Reflexní oblouk  Reflex – funkční prvek nervové činnosti  Reflexní oblouk – složení: receptor receptor aferentní vlákno (přívodné) aferentní vlákno (přívodné) centrum – buňky nebo skupiny buněk centrum – buňky nebo skupiny buněk eferentní vlákno (odvodné) eferentní vlákno (odvodné) efektor (sval) efektor (sval) Např. patellární reflex

30 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava30 Reflexní oblouk

31 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava31 Reflexní oblouk

32 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava32 PNS Periferní autonomní nervová soustava: 1. Sympatická vlákna – výběžky buněk v krčním, hrudním a bederním úseku mích. Po výstupu těchto vláken z páteřního kanálu jsou přepojena v tzv. sympatických kmenech. Navazující neurony inervují hladkou svalovinu cév, stěny orgánů a žlázových vývodů. Mediátorem vláken je noradrenalin. 2. Parasympatická vlákna – výběžky buněk ležících v mozkovém kmeni a v křížové míše. Vlákna probíhají s 3., 7., 9., a 10. hlavovým nervem. Pánevní vlákna jdou se sympatickými. Inervují hladkou svalovinu orgánů v oblastech inervovaných příslušnými hlavovými nervy a pánevní orgány. Mediátorem vláken je acetylcholin.

33 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava33 PNS

34 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava34 CNS

35 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava35 Opakování 1.Na čem závisí kvalita inteligence? 2.Jak se nazývá dlouhé vlákno neuronu? 3.Která část mozku se zabývá koordinací a může být negativně ovlivněna alkoholem? 4.Ve které části mozku se nachází hypothalamus? 5.Kolik hemisfér má koncový mozek? 6.Kde se v koncovém mozku nachází šedá hmota a bílá hmota mozková?

36 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava36 Přiřazování pojmů Motorická vlákna Senzitivní vlákna Autonomní vegetat. vlákna Mozeček Talamus a hypotalamus Inervace hladké svaloviny Od receptorů do míchy Centrum rovnováhy Inervace kosterních svalů Mezimozek

37 SOŠS a SOU KadaňBiologie člověka - Nervová soustava37 Použité zdroje  Dylevský, I., Trojan, S.: Somatologie I., II. Avicenum, Praha, 1990  http://yoohoo.euweb.cz http://yoohoo.euweb.cz


Stáhnout ppt "BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA CNS – MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS – PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google