Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA"— Transkript prezentace:

1 BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA
CNS – MOZEK, PRODLOUŽENÁ MÍCHA, HŘBETNÍ MÍCHA PNS – PERIFERNÍ NERVY (OBVODOVÉ) VYSTUPUJÍCÍ Z HŘBETNÍ MÍCHY

2 Biologie člověka - Nervová soustava
Nervová tkáň Neuron - základní stavební a funkční jednotka Synapse – spojení neuronů Složení neuronu: tělo a nervové výběžky – axony (vede odstředivě) a dendrity (vedou dostředivě) Povrch výběžků kryt myelinovou pochvou (čím silnější, tím rychleji vlákno vede) SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

3 Biologie člověka - Nervová soustava
Nervová tkáň SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

4 Biologie člověka - Nervová soustava
Nervová tkáň SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

5 Biologie člověka - Nervová soustava
Neurony SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

6 Biologie člověka - Nervová soustava
Neurony SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

7 Biologie člověka - Nervová soustava
Synapse SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

8 Biologie člověka - Nervová soustava
Neurotransmittery SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

9 Centrální nervová soustava
Mozek: Prodloužená mícha Mozeček Varolův most Střední mozek Mezimozek Přední mozek Páteřní mícha SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

10 Biologie člověka - Nervová soustava
Lebka SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

11 Biologie člověka - Nervová soustava
Lebka SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

12 Biologie člověka - Nervová soustava
Obaly CNS Tvrdá plena (dura mater) – zevní vazivový obal se pevně upíná k lebečním kostem a v týlním otvoru přechází na míchu jako trubicovitý vak, Pavučnice (arachnoidea) - pod tvrdou plenou jemnější obal se sítí vazivových vláken, Omozečnice (pia mater) je jemnou a cévnatou blánou, která přímo naléhá na povrch mozku a míchy. Mezi omozečnicí a pavučnicí je prostor vyplněný mozkomíšním mokem (likvor).   SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

13 Biologie člověka - Nervová soustava
Mozek Hmotnost mozku: u muže průměrně g (1 280 g u ženy) - velký hmotnostní rozptyl  Mozkový objem: v průměru cm3 (variační šíře cm3) Počet buněk: asi 30 miliard, z toho kůra obou polovin předního mozku asi 13 miliard Výživa: velká náročnost, za 1 minutu proteče mozkem 1,5 litru okysličené krve s glukózou Inteligence: není dána velikostí mozku ani počtem neuronů, ale způsobem propojení neuronů (mikrostrukturou) Růst mozku: do 20 let (zmnožováním propojení neuronů, nikoli zvyšováním počtu neuronů). SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

14 Biologie člověka - Nervová soustava
Mozkové hemisféry SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

15 Biologie člověka - Nervová soustava
Prodloužená mícha Prodloužená mícha (medulla oblongata) - přímé pokračování hřbetní míchy, dopředu se kapkovitě rozšiřuje a zanořuje se do hmoty Varolova mostu (pons). Probíhá jí centrální míšní kanálek (canalis centralis). Z prodloužené míchy vystupuje 12 hlavových nervů. Prodloužená mícha tvoří spodinu 4. komory. Poškození této míchy vede ihned ke smrti, protože obsahuje řídící centrum dýchání, centrum pro řízení krevního tlaku a regulaci srdeční činnosti. Dále obsahuje centrum reflexů – sání, polykání, slinění,kašlání, kýchání, zvracení a další obranné reflexy. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

16 Biologie člověka - Nervová soustava
Varolův most Obklopuje dolní část prodloužené míchy. Boční valy jdou do mozečku. Před mostem je uložen střední mozek. Most i prodloužená mícha je složena z šedé hmoty (nervových buněk) a z bílé hmoty (vzestupné a sestupné dráhy prodloužené míchy). Začínají tu motorická a senzitivní vlákna většiny hlavových nervů. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

17 Biologie člověka - Nervová soustava
Varolův most A – Varolův most B – Prodloužená mícha SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

18 Biologie člověka - Nervová soustava
Střední mozek Uložen mezi mostem a polokoulemi koncového mozku. Vytváří několik hrbolů. Na zadní straně to je čtverohrbolí (tectum mesencephali) (přední hrbolky jsou centry zrakových reflexů, u zadních hrbolů končí část vláken sluchového nervu). Ve střední části jsou umístěna jádra (nucleus nervi ...) okohybných nervů a jádra s motorickým a dalšími významy. Středem středního mozku probíhá Sylviův kanálek, který spojuje 4. mozkovou komoru s komorou třetí. Stonky středního mozku obsahují nervová vlákna – dráhy. Hlavně motorické, jsou jimi řízeny chtěné pohyby. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

19 Biologie člověka - Nervová soustava
Hlavové nervy Smíšené nervy – obsah motorických, senzitivních a autonomních vláken Hlavových nervů je 12 párů, leží v prodloužené míše a středním mozku: Čichové Zrakový Okohybný Kladkový – okohybný Trojklaný – cítivý nerv hlavy Odtahující – okohybný Lícní – mimické svaly Sluchově rovnovážný Jazykohltanový – chuťové receptory, polykání, příušní žlázy Bloudivý – hladká svalovina dýchacího a trávicího systému Přídatný – trapéz a kývač hlavy Podjazykový – svaly jazyka SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

20 Biologie člověka - Nervová soustava
Mezimozek Mezimozek (diencephalon): 2 vejčitá jádra (thalamy): Podhrbolí (hypothalamus) – řídící funkce autonomních nervů – vegetativní reakce, vytvářejí se zde i hormony nebo předstupně hormonů, které řídí činnost hypofýzy. Hrboly mezimozkové (thalamus)– na jeho nervových buňkách se přepojují a třídí senzitivní dráhy jdoucí do mozkové kůry - brána našeho vědomí. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

21 Biologie člověka - Nervová soustava
Mezimozek SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

22 Biologie člověka - Nervová soustava
Mezimozek SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

23 Biologie člověka - Nervová soustava
Mozeček Spojen silnými stonky s koncovým mozkem a s mozkovým kmenem. Složen ze 2 hemisfér a spojovacího mozečkového červu. Na povrchu mozečková kůra a pod ní bílá hmota (mozečková jádra). Účast při mimovolních a chtěných pohybech, napětí ve svalech, rovnováha těla. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

24 Biologie člověka - Nervová soustava
Mozeček SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

25 Biologie člověka - Nervová soustava
Koncový mozek Koncový mozek (telencephalon) vytvářejí 2 polokoule (hemisféry) spolu spojené trámcem, vazníkem (kalózním tělesem) (corpus callosum). Na povrchu polokoulí je hmota šedá (kůra mozková) (cortex cerebri), kůra je zprohýbaná do mnoha závitů - gyrů, pod ní bílá hmota (capsula interna), která v hloubi obsahuje spodinové uzliny důležité pro automatické pohyby a spojuje kůru s ostatními částmi CNS. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

26 Biologie člověka - Nervová soustava
Koncový mozek Každou hemisféru lze rozčlenit do 4 laloků čelního, temenního, týlního a spánkového. V každé polokouli je postranní komora (ventriculus lateralis) propojená malým otvůrkem s třetí komorou (ventriculus tertius). Všechny propojené komory produkují mozkomíšní mok, který v prostoru obklopuje i celý mozek ("vznáší" se v něm).     SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

27 Biologie člověka - Nervová soustava
Koncový mozek Hemisféry se člení na laloky (lobi cerebri) (čelní, temenní, týlní, spánkový) se závity (gyri cerebri) a rýhami (sulci cerebri), ve kterých jsou umístěny korové analyzátory: Korový motorický analyzátor Korový analyzátor kožní citlivosti Korový zrakový analyzátor Korový sluchový a vestibulární analyzátor Korový čichový analyzátor Brocovo centrum řeči (řeč vzniká souhrou analyzátorů) Třídí, analyzují a syntetizují se zde všechny informace, naše city jsou ovlivňovány zdejším limbickým ústrojím. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

28 Mozkové laloky – čelní , temenní, týlní, spánkový
SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

29 Biologie člověka - Nervová soustava
Reflexní oblouk Reflex – funkční prvek nervové činnosti Reflexní oblouk – složení: receptor aferentní vlákno (přívodné) centrum – buňky nebo skupiny buněk eferentní vlákno (odvodné) efektor (sval) Např. patellární reflex SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

30 Biologie člověka - Nervová soustava
Reflexní oblouk SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

31 Biologie člověka - Nervová soustava
Reflexní oblouk SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

32 Biologie člověka - Nervová soustava
PNS Periferní autonomní nervová soustava: Sympatická vlákna – výběžky buněk v krčním, hrudním a bederním úseku mích. Po výstupu těchto vláken z páteřního kanálu jsou přepojena v tzv. sympatických kmenech. Navazující neurony inervují hladkou svalovinu cév, stěny orgánů a žlázových vývodů. Mediátorem vláken je noradrenalin. Parasympatická vlákna – výběžky buněk ležících v mozkovém kmeni a v křížové míše. Vlákna probíhají s 3., 7., 9., a 10. hlavovým nervem. Pánevní vlákna jdou se sympatickými. Inervují hladkou svalovinu orgánů v oblastech inervovaných příslušnými hlavovými nervy a pánevní orgány. Mediátorem vláken je acetylcholin. SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

33 Biologie člověka - Nervová soustava
PNS SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

34 Biologie člověka - Nervová soustava
CNS SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

35 Biologie člověka - Nervová soustava
Opakování Na čem závisí kvalita inteligence? Jak se nazývá dlouhé vlákno neuronu? Která část mozku se zabývá koordinací a může být negativně ovlivněna alkoholem? Ve které části mozku se nachází hypothalamus? Kolik hemisfér má koncový mozek? Kde se v koncovém mozku nachází šedá hmota a bílá hmota mozková? SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

36 Biologie člověka - Nervová soustava
Přiřazování pojmů Motorická vlákna Inervace hladké svaloviny Senzitivní vlákna Od receptorů do míchy Autonomní vegetat. vlákna Centrum rovnováhy Inervace kosterních svalů Mozeček Mezimozek Talamus a hypotalamus SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava

37 Biologie člověka - Nervová soustava
Použité zdroje Dylevský, I., Trojan, S.: Somatologie I., II. Avicenum, Praha, 1990 SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Nervová soustava


Stáhnout ppt "BIOLOGIE ČLOVĚKA NERVOVÁ SOUSTAVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google