Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv infekce virem HGV na kvalitu života HIV infikovaných osob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv infekce virem HGV na kvalitu života HIV infikovaných osob"— Transkript prezentace:

1 Vliv infekce virem HGV na kvalitu života HIV infikovaných osob
Olga Shivairová, Viktor Aster, Jaroslav König

2 V příspěvku jsou použita data, jež jsou součástí grantového projektu IGA MZCR číslo NR/ pod názvem: „Nové souvislosti ve vztahu koinfekce HGV a prognózy pacientů s infekcí HIV“.

3 Virus HGV Objeven v r. 1995 Z virologického hlediska je velmi podobný viru hepatitidy C (HCV=hepatitis C virus)‏ Virus HGV- původně se předpokládalo, že způsobuje hepatitidu, proto název HGV (hepatitis G virus), ale častěji je dnes označovaný pod názvem virus GBV-C. Záhy tento předpoklad nebyl potvrzen a bylo zjištěno, že infekce tímto virem nezpůsobuje žádné lidské onemocnění, proto je některými autory virus HGV nazývám jako „virus, hledající si svoji nemoc“, či „nevinný virus“

4 Virus HGV-přenos, výskyt
Přenos infekce HGV je parenterální, (krevní transfuze, injekční užívání drog, sexuální přenos) Výskyt infekce HGV v západních zemích mezi 1-10%, v ČR 6,3%, (14,3% populace v ČR má známky současné infekce, či infekce prodělané v minulosti König 2001)‏ Výskyt HGV infekce u HIV infikovných osob je vyšší, cca 30% (16,8% Tillmann 1999),(33%- AIDS-Centrum Praha Aster, König)

5 HIV/HGV koinfekce-možný benefit
Od roku 1999 se objevují práce, poukazující na možný benefit infekce virem HGV u HIV infikovaných osob HIV infikovaní se současnou koinfekcí virem HGV přežívají déle, mají nižší virovou nálož HIV, vyšší hodnoty CD4 lymfocytů, pomalejší progresi HIV nemoci (Tillmann 1999, Xiang 2000) . U 329 pacientů z AIDS-Centra Praha byl prokázán vyšší výskyt HGV infekce u pacientů s počty CD4 lymfocytů nad 200

6 Kvalita života HIV infikovaných
Jednoznačně pozitivní vliv mají faktory: Vysoká hladina CD4+ lymfocytů Nízká virová nálož Zaměstnanost Sociální opora Duševní pohoda

7 Kvalita života HIV infikovaných
Jednoznačně negativní vliv mají faktory Deprese Nezaměstnanost Užívání drog Nízký počet CD4+ lymfocytů Vysoká virémie Souběžná onemocnění (jako např. pneumocystis carinii, hepatitida C a cytomegalovirus)

8 Kvalita života HIV infikovaných
Faktory, které mohou mít pozitivní i negativní vliv Antiretrovirová terapie

9 Kvalita života HIV infikovaných
Faktory, jejichž vliv na kvalitu života se teprve zkoumá Gender Hepatitida G

10 Popis souboru (N = 93 osoby)‏
28 56 59 34 Bez HAART HAART HGV negativní HGV pozitivní

11 0,06 1,89 37,00 33,97 Přátelé 0,89 0,13 34,20 Sex 0,37 0,90 36,03 34,58 0,50 0,67 38,77 Partnerství 0,57 0,56 30,26 29,10 Finance 0,58 36,07 34,98 Práce 0,09 1,69 32,50 29,71 Zdraví 0,23 1,02 6,67 6,23 SEIQoL 0,10 1,19 241,47 231,95 Celk.živ.sp. 0,08 1,73 653 531 CD4 0,04 1,78 14814 51514 Virová nál. signifikance T-test HGV Bez HGV

12 0,78 0,28 35,41 34,89 Přátelé 0,15 1,45 33,12 35,75 Sex 0,49 0,69 34,75 35,96 0,90 0,13 39,22 38,90 Partnerství 0,85 0,19 29,48 29,89 Finance 0,73 0,33 36,02 35,42 Práce 0,05 1,98 29,87 33,28 Zdraví 0,518 0,65 6,70 6,41 SEIQoL 0,20 1,06 232,98 243,07 Celk.živ.sp. 0,36 0,91 568 631 CD4 10725 101334 Virová nál. Signifikance T-test HAART Bez ter. Terapie

13 S terapií Bez terapie HGV+ HGV- Virová nál CD4 SEIQoL Zdraví Práce
3922,90 14848,61 39017,00 138724,9 CD4 656,68 426,05 646,00 622,23 Celk.živ.spok. 238,95 229,12 245,55 241,47 SEIQoL 6,89 6,57 6,72 6,21 Zdraví 30,95 29,17 36,09 31,47 Práce 37,78 34,81 32,73 37,40 Přátelé 37,23 34,23 36,36 33,94

14 Předběžné výsledky: benefit HGV
Výsledky jsou v souladu se zahraniční literaturou HIV+ osoby s HGV v porovnání s HIV+ osobami bez HGV Mají statisticky významně nižší virovou nálož Vyšší CD4+, i když ne statisticky významně Jsou subjektivně spokojenější se životem v oblastech: zdraví a přátelé a dosahují vyšších hodnot v celkové spokojenosti se životem

15 Předběžné výsledky: benefit HAART
HIV+ osoby s HAART v porovnání s HIV+ osobami bez HAART: Mají statisticky významně nižší virovou nálož (o řád) Mají vyšší hodnoty CD4+ Dosahují statisticky významně nižších hodnot subjektivní spokojenosti v oblasti zdraví, statisticky nevýznamně nižších hodnot v celkové subjektivní spokojenosti se životem Dosahují nevýznamně vyšších hodnot subjektivní spokojenosti v oblasti sexu

16 Porovnání výsledků HGV+ a HGV- osob s terapií
Výsledky poukazují na nejvyšší benefit HGV u osob, které zároveň užívají HAART. Tyto osoby mají statisticky významně nižší virovou nálož, statisticky významně vyšší hodnoty CD4+ dosahují statisticky významně vyšších hodnot subjektivní spokojenosti se životem, zejména v oblastech práce a zaměstnání a přátelské vztahy.

17 Porovnání výsledků HGV+ a HGV- osob bez terapie
Infekce virem HGV přestavuje benefit i pro osoby, které neužívají HAART Tyto osoby dosahují statisticky významně nižších hodnot virové nálože, Jsou statisticky významně subjektivně spokojenější se zdravím a nevýznamně v přátelských vztazích Dosahují statisticky nevýznamně vyšších hodnot v celkové spokojenosti se životem a jsou statisticky nevýznamně méně spokojeny s prací

18 Souhrn Předběžné výsledky studie potvrzují výsledky ze zahraničí: koinfekce virem HGV zvyšuje kvalitu života HIV infikovaných osob, a to: V objektivních parametrech, jako jsou hodnoty virové nálože a CD4+ Ze subjektivního hlediska; zejména zvyšuje hodnoty celkové spokojenosti se životem a spokojenosti v oblasti zdraví

19 Autoři děkují za pozornost


Stáhnout ppt "Vliv infekce virem HGV na kvalitu života HIV infikovaných osob"

Podobné prezentace


Reklamy Google