Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co dělá informatik?. Baví vás práce u počítače? Co nejčastěji u počítače děláte? Jak ho využíváte pro svou zábavu? Co už umíte udělat? Jak dlouhý čas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co dělá informatik?. Baví vás práce u počítače? Co nejčastěji u počítače děláte? Jak ho využíváte pro svou zábavu? Co už umíte udělat? Jak dlouhý čas."— Transkript prezentace:

1 Co dělá informatik?

2 Baví vás práce u počítače? Co nejčastěji u počítače děláte? Jak ho využíváte pro svou zábavu? Co už umíte udělat? Jak dlouhý čas u počítače denně strávíte?

3 Co dělá informatik? Využívají vaši rodiče počítač v práci? Je znalost práce s počítačem důležitá pro zaměstnání? Kdo pracuje s počítačem jako uživatel? Co dělá informatik?

4 Povolání informatik Výběr budoucího povolání je ovlivněn trhem práce, který určuje obory perspektivní z hlediska uplatnění. Šest z deseti nejčastěji nabízených pracovních pozic vhodných pro absolventy je technického zaměření. Největší zájem je o informatiky, techniky, ekonomy a obchodníky.

5 Nabízené pracovní pozice pro absolventy podle oborů 1. místoIS/IT: Vývoj aplikací a systémů 7. místo Konzultace, analýzy a projektové řízení 8. místoTechnika a vývoj 11. místoSpráva systémů a sítí

6 Povolání informatik Co si pod názvem pracovní pozice máme představit? Poznáváme svět práce Analytické činnosti – v oblasti počítačů a informačních systémů Analytické činnosti – v oblasti počítačů a informačních systémů

7 Povolání informatik Baví vás matematika? Baví vás vyhledávat různé informace, třídit je a srovnávat? Postupujete při své práci systematicky a nikoliv chaoticky? Máte-li řešit nějakou úlohu náročnou na logické myšlení, umíte si v klidu provést rozbor daného problému a z něj vyjít při dalším postupu? Dokážete dopředu rozmýšlet, jaké možnosti budou následovat po určitém kroku a co bude následovat po dalších krocích (jako např. při hře v šachy)? Jste ochotni smířit se s tím, že se celý život budete musit neustále hodně učit?

8 Povolání informatik Baví vás řešit hádanky, hlavolamy, osmisměrky, přesmyčky, puzzle, křížovky nebo sudoku? Hráli jste někdy Solitaire,Tetris nebo šachy? Vyzkoušejte si některé logické hádanky a úkoly.

9 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. ABCDABCD

10 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. ABCDABCD

11 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. ABCDABCD

12 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. ABCDABCD

13 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. ABCDABCD

14 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. ABCDABCD

15 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? ABCDABCD

16 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? ABCDABCD

17 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? ABCDABCD

18 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? ABCDABCD

19 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? ABCDABCD

20 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? ABCDABCD

21 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? ABCDABCD

22 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? ABCDABCD

23 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. ABCDEABCDE

24 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. ABCDEABCDE

25 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. ABCDEABCDE

26 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. ABCDEABCDE

27 Co dělá informatik? Programování a projektování systémů pro koncové uživatele. Provedení rozboru, navržení systému, vytvoření programů, udržování systému. Práce s informacemi, jejich vyhledávání, třídění, posuzování a využití pro rozhodování. Schopnost rozpoznat a posoudit požadavky uživatelů, pro které se systémy vytvářejí. Počítače je třeba udržovat, zajišťovat jejich provozuschopnost, obnovovat počítačové vybavení. Ke všemu je třeba schopnost logicky a systematicky uvažovat.

28 Informační technologie – středoškolské vzdělání Operátor výpočetní techniky Programátor Správce aplikací Technik IT

29 Operátor výpočetní techniky Vkládá data a datové soubory do počítačových aplikací. Obsluhuje počítačové aplikace podle technologických postupů, norem a standardů. Obsluhuje periferní zařízení počítačových systémů. Zajišťuje šíření výstupních informací uživatelům, vede dokumentaci. Zabezpečuje komunikaci s dodavateli vstupních dat a ověřuje jejich správnost. Odstraňuje závady ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi. Zálohuje datové soubory a knihovny.

30 Programátor Vytváří analytickou dokumentaci jednodušších aplikací. Vytváří datové a objektové struktury a definuje jejich vazby. Studuje logické a strukturálních diagramy aplikací a databází. Programuje v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace. Spolupracuje při vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů. Spolupracuje při testování aplikací a úloh. Připravuje podklady pro uživatelskou dokumentaci.

31 Správce aplikací Zajišťuje ochranu autorských práv v oblasti software. Sleduje dodržování provozních standardů a norem. Vede příslušnou evidenci a dokumentaci. Udržuje databáze ve více uživatelských systémech. Zajišťuje správu dílčích modulů aplikací. Zajišťuje bezpečnost dat a jejich zálohování. Zajišťuje standardní výstupy pro uživatele. Odstraňuje havarijní situace.

32 Technik IT Zajišťuje údržbu ucelených částí hardware. Instaluje hardware a uvádí ho do provozu. Zajišťuje servis vybraného okruhu hardware. Vede operativně-technickou dokumentaci. Instaluje základní systémové a programové vybavení.

33 Informační technologie – bakalářské vzdělání Samostatný programátor Samostatný správce aplikací Samostatný technik IT Správce operačních systémů a sítí Webdesigner

34 Samostatný programátor Vytváří analytickou dokumentaci jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků. Vytváří datové a objektové struktury a definuje jejich vazby. Programuje v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace. Vytváří uživatelské rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů. Testuje aplikace a úlohy. Zpracovává systémovou dokumentaci vytvořeného kódu a podklady pro uživatelskou dokumentaci.

35 Samostatný správce aplikací Zajišťuje správu jednotlivých počítačových aplikací. Definuje problémy uživatelů a řeší je se všemi účastníky správy systémů, popř. s jeho dodavateli. Zajišťuje konzultační služby a metodické řízení uživatelů aplikací. Zajišťuje ochranu a údržbu databází. Řeší nestandardní situace, konzultuje s uživateli a dodavateli. Vede provozní dokumentaci o využívaném software za účelem dodržování autorských práv.

36 Samostatný technik IT Zajišťuje rozbory a analýzy pro tvorbu technických projektů. Provádí technickou údržbu počítačových systémů a netradičních zařízení výpočetní techniky. Zajišťuje servis a údržbu hardware a jiné výpočetní techniky. Zajišťuje zásoby náhradních dílů a jednání s dodavateli. Vede příslušnou dokumentaci.

37 Správce operačních systémů a sítí Uvádí do provozu firemní a systémové aplikace a programy. Zajišťuje správu počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti. Odhaluje vady a chyby sítí a jejich jednotlivých částí. Definuje a přiděluje adresy a přístupová práva uživatelům. Zajišťuje antivirovou ochranu dat a jejich zálohování. Sleduje provoz operačních systémů a počítačových sítí. Přebírá, ověřuje, uvádí do provozu a nastavuje parametry operačních systémů a počítačových sítí.

38 Webdesigner Připravuje a realizuje návrhy schémat webových stránek. Vytváří grafické archivy a knihovny grafických prvků. Spolupracuje s týmem na přípravě webových stránek. Tvoří grafický vzhled webových stránek s využitím počítačového hardware a software. Vede příslušnou dokumentaci.

39 Informační technologie – magisterské vzdělání Inženýr IT Systémový inženýr řídicího systému Programátor analytik Specialista správy operačních systémů a sítí Systémový inženýr správy aplikací Webdesigner specialista

40 Inženýr IT Zajišťuje proces optimalizace využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě. Spravuje technické informace pro předvídání možností zlepšení procesů zpracování dat. Zabezpečuje nejlepší nastavení systémů z hlediska vazby hardware a software. Spolupracuje s týmem u nejsložitějších oprav prostředků informační techniky včetně počítačových sítí. Navrhuje a zpracovává hardwarové studie a technické analýzy problémů složitých systémů informační techniky.

41 Systémový inženýr řídicího systému Zajišťuje změny systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu. Zpracovává instrukce pro provoz a údržbu řídicích systémů. Vyhodnocuje funkce a působení řídicího systému v návaznosti na stávající potřeby a možnosti řídicích systémů nebo v průběhu mimořádných stavů. Nastavuje parametry řídicího systému v souladu s potřebami provozu. Zajišťuje řádný technický stav řídících technologických systémů a navrhuje jejich další vývoj.

42 Programátor analytik Vytváří programové a datové struktury. Testuje a ladí komplexní programové celky a složité úlohy. Vytváří systémovou a uživatelskou dokumentaci. Navrhuje a projednává plán řešení počítačových aplikací. Vytváří projektovou dokumentaci - logických a strukturálních diagramů informačních systémů a jednotlivých počítačových aplikací. Analyzuje procesy, legislativní a technické podmínky a požadavky uživatelů.

43 Specialista správy operačních systémů a sítí Navrhuje způsoby ochrany dat a jejich zálohování. Navrhuje systémy zajišťující ochranu dat, přiděluje přístupové adresy a oprávnění. Navrhuje plán rozvoje a obnovy počítačových sítí z hlediska technického a systémového vybavení. Navrhuje účinné využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí. Vymezuje kapacity počítačů a průchodnost počítačových sítí. Zajišťuje výběr, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.

44 Systémový inženýr správy aplikací Vede skupinu pro řízení správy aplikací. Navrhuje a zavádí systémy ochrany dat a zabezpečení celých aplikací. Zavádí jednotnou metodiku a technologické normy pro správu a administraci aplikací. Připravuje harmonogram prací, jejich organizaci a zajišťuje nestandardní výstupy pro uživatele. Navrhuje systémy zálohování dat a jejich zabezpečení.

45 Webdesigner specialista Komunikuje se zákazníky. Vytváří grafické archivy a knihovny grafických prvků. Určuje grafický vzhled webových stránek s využitím počítačového hardware a software a grafických metod a postupů. Řídí a usměrňuje činnosti skupiny web designerů. Definuje vlastnosti a sestavy použitého designu. Vede příslušnou dokumentaci.

46 Chci být informatik! Hrajte logické hry na Internetu. Alík – Herna – Fištrónky

47 Chci být informatik! Hrajte logické hry na Internetu. Online puzzle na počítači

48 Chci být informatik! Řešte hádanky a hlavolamy. Hanojské věže

49 Chci být informatik! Řešte hádanky a hlavolamy. Brain Age

50 Chci být informatik! Porovnejte své dovednosti s jinými žáky a studenty. Bobřík informatiky

51 Co dělá informatik? Informační zdroje Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Navrhování, programování nebo správa počítačových systémů Navrhování, programování nebo správa počítačových systémů

52 Co dělá informatik? Informační zdroje Největší šance na uplatnění v informatice, ekonomických a technických profesích Největší šance na uplatnění v informatice, ekonomických a technických profesích Národní soustava povolání Nestandardní aplikační úlohy a problémy

53 Co dělá informatik? Mgr. Vladimíra Sehnalová Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Co dělá informatik?. Baví vás práce u počítače? Co nejčastěji u počítače děláte? Jak ho využíváte pro svou zábavu? Co už umíte udělat? Jak dlouhý čas."

Podobné prezentace


Reklamy Google