Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co dělá informatik?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co dělá informatik?."— Transkript prezentace:

1 Co dělá informatik?

2 Co dělá informatik? Baví vás práce u počítače?
Co nejčastěji u počítače děláte? Jak ho využíváte pro svou zábavu? Co už umíte udělat? Jak dlouhý čas u počítače denně strávíte?

3 Co dělá informatik? Využívají vaši rodiče počítač v práci?
Je znalost práce s počítačem důležitá pro zaměstnání? Kdo pracuje s počítačem jako uživatel? Co dělá informatik?

4 Povolání informatik Výběr budoucího povolání je ovlivněn trhem práce, který určuje obory perspektivní z hlediska uplatnění. Šest z deseti nejčastěji nabízených pracovních pozic vhodných pro absolventy je technického zaměření. Největší zájem je o informatiky, techniky, ekonomy a obchodníky.

5 Nabízené pracovní pozice pro absolventy podle oborů
1. místo IS/IT: Vývoj aplikací a systémů 7. místo Konzultace, analýzy a projektové řízení 8. místo Technika a vývoj 11. místo Správa systémů a sítí

6 Povolání informatik Co si pod názvem pracovní pozice máme představit?
Poznáváme svět práce Analytické činnosti – v oblasti počítačů a informačních systémů

7 Povolání informatik Baví vás matematika?
Baví vás vyhledávat různé informace, třídit je a srovnávat? Postupujete při své práci systematicky a nikoliv chaoticky? Máte-li řešit nějakou úlohu náročnou na logické myšlení, umíte si v klidu provést rozbor daného problému a z něj vyjít při dalším postupu? Dokážete dopředu rozmýšlet, jaké možnosti budou následovat po určitém kroku a co bude následovat po dalších krocích (jako např. při hře v šachy)? Jste ochotni smířit se s tím, že se celý život budete musit neustále hodně učit?

8 Povolání informatik Baví vás řešit hádanky, hlavolamy, osmisměrky, přesmyčky, puzzle, křížovky nebo sudoku? Hráli jste někdy Solitaire,Tetris nebo šachy? Vyzkoušejte si některé logické hádanky a úkoly.

9 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. A B C D

10 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. A B C D

11 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. A B C D

12 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. A B C D

13 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. A B C D

14 Obrazce Určete, která část A, B, C nebo D doplní obrazec. A B C D

15 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? A B C D

16 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? A B C D

17 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? A B C D

18 Obrazce Který z obrázků (A, B, C, D) se vzhledem ke vzoru vlevo nehodí? A B C D

19 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? A B C D

20 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? A B C D

21 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? A B C D

22 Obrazce Který ze čtyř obrázků nemohl vzniknout otočením obrázku v řadě vlevo? A B C D

23 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. A B C D E

24 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. A B C D E

25 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. A B C D E

26 Obrazce Urči obrázek, který do řady nepatří. A B C D E

27 Co dělá informatik? Programování a projektování systémů pro koncové uživatele. Provedení rozboru, navržení systému, vytvoření programů, udržování systému. Práce s informacemi, jejich vyhledávání, třídění, posuzování a využití pro rozhodování. Schopnost rozpoznat a posoudit požadavky uživatelů, pro které se systémy vytvářejí. Počítače je třeba udržovat, zajišťovat jejich provozuschopnost, obnovovat počítačové vybavení. Ke všemu je třeba schopnost logicky a systematicky uvažovat.

28 Informační technologie – středoškolské vzdělání
Operátor výpočetní techniky Programátor Správce aplikací Technik IT

29 Operátor výpočetní techniky
Vkládá data a datové soubory do počítačových aplikací. Obsluhuje počítačové aplikace podle technologických postupů, norem a standardů. Obsluhuje periferní zařízení počítačových systémů. Zajišťuje šíření výstupních informací uživatelům, vede dokumentaci. Zabezpečuje komunikaci s dodavateli vstupních dat a ověřuje jejich správnost. Odstraňuje závady ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi. Zálohuje datové soubory a knihovny.

30 Programátor Vytváří analytickou dokumentaci jednodušších aplikací.
Vytváří datové a objektové struktury a definuje jejich vazby. Studuje logické a strukturálních diagramy aplikací a databází. Programuje v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace. Spolupracuje při vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů. Spolupracuje při testování aplikací a úloh. Připravuje podklady pro uživatelskou dokumentaci.

31 Správce aplikací Zajišťuje ochranu autorských práv v oblasti software.
Sleduje dodržování provozních standardů a norem. Vede příslušnou evidenci a dokumentaci. Udržuje databáze ve více uživatelských systémech. Zajišťuje správu dílčích modulů aplikací. Zajišťuje bezpečnost dat a jejich zálohování. Zajišťuje standardní výstupy pro uživatele. Odstraňuje havarijní situace.

32 Technik IT Zajišťuje údržbu ucelených částí hardware.
Instaluje hardware a uvádí ho do provozu. Zajišťuje servis vybraného okruhu hardware. Vede operativně-technickou dokumentaci. Instaluje základní systémové a programové vybavení.

33 Informační technologie – bakalářské vzdělání
Samostatný programátor Samostatný správce aplikací Samostatný technik IT Správce operačních systémů a sítí Webdesigner

34 Samostatný programátor
Vytváří analytickou dokumentaci jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků. Vytváří datové a objektové struktury a definuje jejich vazby. Programuje v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace. Vytváří uživatelské rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů. Testuje aplikace a úlohy. Zpracovává systémovou dokumentaci vytvořeného kódu a podklady pro uživatelskou dokumentaci.

35 Samostatný správce aplikací
Zajišťuje správu jednotlivých počítačových aplikací. Definuje problémy uživatelů a řeší je se všemi účastníky správy systémů, popř. s jeho dodavateli. Zajišťuje konzultační služby a metodické řízení uživatelů aplikací. Zajišťuje ochranu a údržbu databází. Řeší nestandardní situace, konzultuje s uživateli a dodavateli. Vede provozní dokumentaci o využívaném software za účelem dodržování autorských práv.

36 Samostatný technik IT Zajišťuje rozbory a analýzy pro tvorbu technických projektů. Provádí technickou údržbu počítačových systémů a netradičních zařízení výpočetní techniky. Zajišťuje servis a údržbu hardware a jiné výpočetní techniky. Zajišťuje zásoby náhradních dílů a jednání s dodavateli. Vede příslušnou dokumentaci.

37 Správce operačních systémů a sítí
Uvádí do provozu firemní a systémové aplikace a programy. Zajišťuje správu počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti. Odhaluje vady a chyby sítí a jejich jednotlivých částí. Definuje a přiděluje adresy a přístupová práva uživatelům. Zajišťuje antivirovou ochranu dat a jejich zálohování. Sleduje provoz operačních systémů a počítačových sítí. Přebírá, ověřuje, uvádí do provozu a nastavuje parametry operačních systémů a počítačových sítí.

38 Webdesigner Připravuje a realizuje návrhy schémat webových stránek.
Vytváří grafické archivy a knihovny grafických prvků. Spolupracuje s týmem na přípravě webových stránek. Tvoří grafický vzhled webových stránek s využitím počítačového hardware a software. Vede příslušnou dokumentaci.

39 Informační technologie – magisterské vzdělání
Inženýr IT Systémový inženýr řídicího systému Programátor analytik Specialista správy operačních systémů a sítí Systémový inženýr správy aplikací Webdesigner specialista

40 Inženýr IT Zajišťuje proces optimalizace využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě. Spravuje technické informace pro předvídání možností zlepšení procesů zpracování dat. Zabezpečuje nejlepší nastavení systémů z hlediska vazby hardware a software. Spolupracuje s týmem u nejsložitějších oprav prostředků informační techniky včetně počítačových sítí. Navrhuje a zpracovává hardwarové studie a technické analýzy problémů složitých systémů informační techniky.

41 Systémový inženýr řídicího systému
Zajišťuje změny systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu. Zpracovává instrukce pro provoz a údržbu řídicích systémů. Vyhodnocuje funkce a působení řídicího systému v návaznosti na stávající potřeby a možnosti řídicích systémů nebo v průběhu mimořádných stavů. Nastavuje parametry řídicího systému v souladu s potřebami provozu. Zajišťuje řádný technický stav řídících technologických systémů a navrhuje jejich další vývoj.

42 Programátor analytik Vytváří programové a datové struktury.
Testuje a ladí komplexní programové celky a složité úlohy. Vytváří systémovou a uživatelskou dokumentaci. Navrhuje a projednává plán řešení počítačových aplikací. Vytváří projektovou dokumentaci - logických a strukturálních diagramů informačních systémů a jednotlivých počítačových aplikací. Analyzuje procesy, legislativní a technické podmínky a požadavky uživatelů.

43 Specialista správy operačních systémů a sítí
Navrhuje způsoby ochrany dat a jejich zálohování. Navrhuje systémy zajišťující ochranu dat, přiděluje přístupové adresy a oprávnění. Navrhuje plán rozvoje a obnovy počítačových sítí z hlediska technického a systémového vybavení. Navrhuje účinné využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí. Vymezuje kapacity počítačů a průchodnost počítačových sítí. Zajišťuje výběr, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.

44 Systémový inženýr správy aplikací
Vede skupinu pro řízení správy aplikací. Navrhuje a zavádí systémy ochrany dat a zabezpečení celých aplikací. Zavádí jednotnou metodiku a technologické normy pro správu a administraci aplikací. Připravuje harmonogram prací, jejich organizaci a zajišťuje nestandardní výstupy pro uživatele. Navrhuje systémy zálohování dat a jejich zabezpečení.

45 Webdesigner specialista
Komunikuje se zákazníky. Vytváří grafické archivy a knihovny grafických prvků. Určuje grafický vzhled webových stránek s využitím počítačového hardware a software a grafických metod a postupů. Řídí a usměrňuje činnosti skupiny web designerů. Definuje vlastnosti a sestavy použitého designu. Vede příslušnou dokumentaci.

46 Chci být informatik! Hrajte logické hry na Internetu.
Alík – Herna – Fištrónky

47 Chci být informatik! Hrajte logické hry na Internetu.
Online puzzle na počítači

48 Chci být informatik! Řešte hádanky a hlavolamy. Hanojské věže

49 Chci být informatik! Řešte hádanky a hlavolamy. Brain Age

50 Chci být informatik! Porovnejte své dovednosti s jinými žáky a studenty. Bobřík informatiky

51 Co dělá informatik? Informační zdroje
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Navrhování, programování nebo správa počítačových systémů

52 Co dělá informatik? Informační zdroje
Největší šance na uplatnění v informatice, ekonomických a technických profesích Národní soustava povolání Nestandardní aplikační úlohy a problémy

53 Co dělá informatik? Děkuji za pozornost. Mgr. Vladimíra Sehnalová
Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě


Stáhnout ppt "Co dělá informatik?."

Podobné prezentace


Reklamy Google